1. OSNOVE RADA SA UREĐAJEM
1.1. Upoznavanje sa TREO 180g komunikatorom
1.2. Upoznavanje sa VISOR PRO komunikatorom
1.3. Ikone
1.4. Unos teksta/rad s olovčicom
1.5. Namještanje podrške za prikazivanje hrvatskih znakova

1.6. Sinkronizacija
1.6.1. Osnove sinkronizacije
1.6.2. "Palm Desktop Software"
1.6.3. "HotSync Manager"
2. GRAFFITI
2.1. Graffiti - brzi unos podataka
2.2. Graffiti tečaj
2.3. Način pisanja slova pomoću Graffiti pisma
2.4. Način pisanja brojeva pomoću Graffiti pisma
2.5. Način pisanja oznaka za dodatne mogućnosti pomoću Graffiti pisma
2.6. Način pisanja posebnih znakova pomoću Graffiti pisma
2.7. Način pisanja ostalih znakova pomoću Graffiti pisma
2.8. Način unošenja hrvatskih znakova pomoću Graffiti pisma
3. PALMTRAN™
3.1. Pokretanje
3.2. Prevođenje
3.3. Dodavanje novih riječi
3.4. Kako postići da se neke riječi uopće ne prevode
3.5. Brisanje teksta
3.6. Kopiranje i lijepljenje teksta
3.7. Kako koristiti PalmTran™ za komunikaciju s osobom koja ne govori Vaš jezik niti Vi govorite njezin jezik
3.8. Instaliranje PalmTran™-a
3.9. Dodavanje rječnika
4. TREO 180g
4.1. Funkcije komunikatora i organizatora
4.1.1. Telefon
4.1.2. SMS poruke
4.1.3. E-Mail
4.1.4. Blazer™ Internet pretraživač
4.1.5. Adresar - "Contacts"
4.1.6. Podsjetnik s alarmom - "Date Book +"
4.1.7. Zabilješke - "Memo Pad"
4.1.8. Obveze - "To Do List"
4.1.9. Vremenske zone - "City Time"
4.2. Ostala podešenja - "Preferences"

4.3. Korisne napomene
4.3.1. Punjenje baterije
4.3.2. Pozadinsko osvjetljenje
4.3.3. "Soft Reset"
4.3.4. "Hard reset"
4.4. Instalacija softvera za sinkronizaciju na PC računalo i konfiguriranje Treo uređaja
4.4.1. Instaliranje "Palm Desktop Software"-a i "HotSync Manager"-a
4.4.2. Konfiguriranje Treo uređaja za pristup Internetu i e-mailu
4.5. "Backup" i "Upload"

4.6. Instaliranje GPRS-a
5. VISOR Pro
5.1. Funkcije organizatora
5.1.1. Adresar - "Address"
5.1.2. Podsjetnik s alarmom - "Date Book +"
5.1.3. Zabilješke - "Memo Pad"
5.1.4. Obveze - "To Do List"
5.1.5. Vremenske zone - "City Time"
5.2. Ostala podešenja - "Preferences"

5.3. Korisne napomene
5.3.1. Punjenje baterije
5.3.2. Pozadinsko osvjetljenje
5.3.3. "Soft Reset"
5.3.4. "Hard reset"
5.4. Instalacija softvera za sinkronizaciju na PC računalo i konfiguriranje Visor uređaja
5.4.1. Instaliranje "Palm Desktop Software"-a "HotSync Manager"-a
5.5. "Backup" i "Upload"
6. REGISTRACIJA

7. PROBLEMI I TEHNIČKA PODRŠKA