Ako želite saznati više informacija o našim proizvodima i uslugama koje rade na drugim platformama, molimo izaberite ovdje:
 


3. PALMTRAN
3.3. Dodavanje novih riječi

a) Stylusom (olovčicom) lagano dodirnite naslovnu traku PalmTran aplikacije (crna traka na vrhu ekrana).
b) Pojavit će se izbornik (meni).
c) Izaberite u izborniku opciju: Prev => Dodaj novu riječ/frazu...

3.4. Kako postići da se neke riječi uopće ne prevode


Kada prevodite s engleskog na hrvatski, najčešće nećete trebati prevesti riječi kao što su: "the", "a" i "an". Da bi takve i njima slične riječi ostale bez prijevoda, trebate izabrati opciju Izmijeni pri prevođenju tih riječi. Pojavit će se poruka: "Unesi prijevod". Tada unesite jednu prazninu (space) kao prvi prijevod, zatim stisnite tipku Dodaj. Za svaku je takvu riječ dovoljno jednom unijeti "prazan prijevod" i više nećete imati problema s neprevodljivim riječima.


NeuroTran WordTran PalmTran PocketTran InterTran MobileTran HumanTran KnowledgeSearch SearchTran NewsTran

Kontakt

© 1998-2003 Translation Experts d.o.o.