Ako želite saznati više informacija o našim proizvodima i uslugama koje rade na drugim platformama, molimo izaberite ovdje:
 

4. TREO 180g - FUNKCIJE UREĐAJA

4.1.5. Adresar - "Contacts"

• Kliknite na "PhoneBook" na zaslonu uređaja. Pritiskom na treću ikonicu u donjem lijevom kutu na zaslonu kako biste ušli u "Contacts". Kliknite na opciju "New" da biste dodali u adresar podatke o novoj osobi; prezime, ime, titulu, adresu i broj telefona na poslu i kod kuće, e-mail, grad, državu i još četiri kategorije u koje možete unijeti informacije po želji. Klikom na opciju "Details" možete odabrati u kojoj listi i kategoriji želite da se podaci o unesenoj osobi nalaze (poslovnoj, kućnoj, ili u nekoj drugoj koju možete sami odrediti). Klikom na opciju "Note" možete unijeti dodatne podatke o toj osobi.


Dodavanje informacija za kontakt:

1. Pokrenite telefon aplikaciju (pogledajte sliku na stranici 6.).
2. Pritisnite na treću ikonicu u donjem lijevom kutu na zaslonu kako biste ušli u "Contacts".
3. Kliknite na "New".
4. Unesite željene informacije.
5. Kliknite "Done".


Editiranje informacija za kontakt:

1. Pokrenite telefon aplikaciju.
2. Pritisnite na treću ikonicu u donjem lijevom kutu na zaslonu kako biste ušli u "Contacts"
3. Označite ime osobe za koju želite promijeniti podatke.
4. Kliknite na "Edit".
5. Promijenite željene informacije.
6. Kliknite na "Done".


Brisanje informacija za kontakt:

1. Pokrenite telefon aplikaciju.
2. Pritisnite na treću ikonicu u donjem lijevom kutu na zaslonu kako biste ušli u "Contacts"
3. Kliknite na ime osobe za koju želite izbrisati podatke.
4. Kliknite na "Meni" ikonu.
5. U "Record" padajućem izborniku kliknite na "Delete Address".
6. Kliknite na "OK".

Napomena: Koristite "Meni" ikonu kada se nalazite u "Contacts" kako biste pokrenuli dodatne opcije za dodavanje, označavanje, kopiranje, brisanje... i mnoge druge mogućnosti za rad s adresarom.


NeuroTran WordTran PalmTran PocketTran InterTran MobileTran HumanTran KnowledgeSearch SearchTran NewsTran

Kontakt

© 1998-2003 Translation Experts d.o.o.