Ako želite saznati više informacija o našim proizvodima i uslugama koje rade na drugim platformama, molimo izaberite ovdje:
 

5. VISOR Pro

5.4. Instalacija softvera za sinkronizaciju na PC računalo i konfiguriranje Visor uređaja

Budući da ste uređaj kupili od nas, mi smo na Visor već instalirali potrebnu podršku i sav softver koji je potreban da bi uređaj ispravno radio. Instalirane su sve aplikacije i rječnici. Vi sada trebate samo sinkronizirati Vaše računalo s dlanovnikom. Taj se postupak sastoji od instaliranja softvera za sinkronizaciju i procesa sinkronizacije. Postupak instalacije softvera podrazumijeva instaliranje "Palm Desktop Software"-a i "HotSync Manager"-a na Vaše računalo, a da biste nakon toga izvršili postupak sinkronizacije, dovoljno je da pritisnete HotSync gumb na ležištu za sinkronizaciju. Zbog veličine rječnika, proces sinkronizacije može trajati i 3 sata.

Da biste mogli instalirati HotSync na PC računalo, morate imati Windows XP/Me/2000/98, USB port i ležište za sinkronizaciju u koje se uključi Visor uređaj da bi mu se napunile baterije i prenosili podaci s njega na PC (zbog osiguranja podataka) i s PC-a na njega radi instalacije novih programa i podataka.

Ako imate Windows NT/95 i laptop računalo s infracrvenim portom, onda možete instalirati HotSync bez potrebe za kablom za prijenos podataka. U ovom slučaju HotSnyc će raditi preko infracrvenog porta na laptop računalu i ugrađenog infracrvenog porta na Visor uređaju. Bolje je, ako možete, koristiti ležište za sinkronizaciju jer je to pouzdanija metoda prijenosa podataka, a istovremeno se i pune baterije. Bez obzira na to, mi smo testirali infracrveni port pod Windows NT/95 i pokazalo se da radi.

Infracrveni port se na Visor uređaju nalazi u gornjem lijevom uglu s lijeve bočne strane uređaja. To je plastični kvadratić tamno crvene boje. Infracrveni port se na laptopu obično nalazi s desne ili lijeve strane laptopa i izgleda kao plastično stakalce tamno crvene boje. Da bi ova dva infracrvena porta mogla komunicirati jedan s drugim, oba porta moraju biti direktno usmjerena jedan prema drugome na udaljenosti od 1-3 centimetara, ne više, ali može manje. Samo ako su oba porta usmjerena direktno jedan prema drugome, mogu uzajamno komunicirati korištenjem infracrvenog zračenja. Infracrveno zračenje je toplinsko zračenje i potpuno je bezopasno.


NeuroTran WordTran PalmTran PocketTran InterTran MobileTran HumanTran KnowledgeSearch SearchTran NewsTran

Kontakt

© 1998-2003 Translation Experts d.o.o.