Ako želite saznati više informacija o našim proizvodima i uslugama koje rade na drugim platformama, molimo izaberite ovdje:
 

4. TREO 180g - FUNKCIJE UREĐAJA

4.1.2. SMS poruke

• SMS funkcija uređaja omogućava pisanje i slanje SMS poruka. Prvo izaberete tip adrese i onda u toj grupi izaberete broj mobilnog telefona na koji želite poslati SMS, ili jednostavno upišite taj broj. Klikom na opciju "Boilerplate" pruža Vam se mogućnost korištenja gotovih tekstualnih fraza. Za primljenu poruku imate mogućnost odgovora pošiljatelju, pozivanja pošiljatelja, itd. Pri pregledavanju poruke imate mogućnost provjere je li poruka primljena, brisanje poruke, itd.

Napomena: Možda ćete prije korištenja opcije slanja i primanja SMS poruka morati podesiti parametre za bežični prijenos podataka. Te parametre dobivate od Vašeg davatelja mobilnih usluga (CRONET, VIPnet).


a) Omogućavanje SMS-a:

1. Budite sigurni da je bežični rad uključen.
2. Pritisnite "SMS Messages" gumb (gumb na prednjoj strani kućišta Treo uređaja koji na sebi ima oznaku kuverte).
3. Kliknite na "SMS Messages" u lijevoj gornjoj strani zaslona
4. Kliknite na "Options" pa na "Preferences".
5. U polje "SMS message center number" unesite telefonski broj SMS centra Vašeg davatelja mobilnih usluga.
6. U polje "SMS email center number" unesite telefonski broj SMS email centra Vašeg davatelja mobilnih usluga.
7. Opcije "Confirm deletions" i "Save copies of sent messages in Sent folder" možete potvrditi.


b) Pisanje i slanje SMS poruka:

1. Budite sigurni da je bežični rad uključen.
2. Pritisnite "SMS Messages" gumb (gumb na prednjoj strani kućišta Treo uređaja koji na sebi ima oznaku kuverte).
3. Kliknite na "New".
4. Kliknite na "To" listu da bi izabrali tip adrese.
5. Unesite broj mobilnog telefona, e-mail adresu, ili prezime ovisno o tome koju ste opciju izabrali u koraku 4.
6. Upišite poruku ili kliknite na "Boilerplate" da biste izabrali neku od predefiniranih fraza.
7. Kliknite "Send".


c) Primanje SMS poruka:

Kada primite poruku pojavi "New SMS Message" prozor. Da bi:
- spremili poruku kliknite na "OK"
- odgovorili pošiljatelju kliknite na "Reply"
- nazvali pošiljatelja kliknite na "Call Sender"
- izbrisali poruku kliknite na "Delete Msg"


d) Čitanje SMS poruka:

1. Pritisnite "SMS Messages" gumb (gumb na prednjoj strani kućišta Treo uređaja koji na sebi ima oznaku kuverte).
2. Koristite gumbe za pomicanje kroz sadržaj na dnu prednjeg dijela Treo kućišta) da biste se kretali među porukama.
3. Klikom na trokutić na vrhu zaslona dobivate mogućnost pregleda poruka u spremniku ("Inbox"), poslanih poruka ("Sent") i poruka koje se još uvijek šalju ("Pending").

e) Prebacivanje SMS poruka sa SIM kartice u Treo uređaj

Nakon uključivanja mobitela na Treo uređaju, morate pričekati 30-60 sekundi dok ne dobijete ekran na kojem piše:

"SMS Messages Your SIM contains at least one SMS message. Do you want to move your message(s) to your handheld?"

Na to morate odgovorite sa:

"Yes"

U slučaju da ne izvršite točno gore opisane korake, sve će Vam SMS poruke koje dobijete kad Vaš Treo mobitel nije uključen, biti nedostupne tj. nikada nećete znati da su Vam ikada stigle. Dakle, ove korake morate točno slijediti.


f) Prevođenje SMS poruka

SMS poruke na Treo uređaju možete prevesti na način da ih u PalmTran prebacite putem ''clipboarda'':

1. označite tekst poruke
Selekcija teksta vrši se tako da se stylus (olovčica) stavi na kraj teksta koji želite kopirati a zatim, ne dižući stylus sa ekrana, povucite njime crtu unatrag, s desna na lijevo, do početka teksta za kopiranje. Sada možete odmaknuti stylus s ekrana.

2. kopirajte poruku u clipboard
Na donjem dijelu ekrana za pisanje grafittijima, malo iznad slova abc, povucite stylusom liniju iz donjeg lijevog ugla prema gornjem desnom uglu unutar "abc" zone. U dnu ekrana prikazat će se traka s izbornikom za isijeci/kopiraj/zalijepi (cut/copy/paste). Dodirnite stylusom ikonicu za kopiranje (copy icon).

3. otvorite PalmTran
Pritisnite PalmTran ikonicu na zaslonu uređaja.

4. poruku zalijepite u polje za unos izvornog teksta (gornje tekstualno polje)
Dodirnite stylusom redak u koji želite zalijepiti ("paste") ono što ste kopirali ("copy"). Ponovo stylusom povucite kosu liniju u abc zoni i u izborniku dotaknite ikonicu za lijepljenje ("paste"). Kopirani tekst će se pojaviti na naznačenom mjestu.


NeuroTran WordTran PalmTran PocketTran InterTran MobileTran HumanTran KnowledgeSearch SearchTran NewsTran

Kontakt

© 1998-2003 Translation Experts d.o.o.