Ako želite saznati više informacija o našim proizvodima i uslugama koje rade na drugim platformama, molimo izaberite ovdje:
 


1. OSNOVE RADA SA UREĐAJEM

1.2. Upoznavanje sa VISOR PRO komunikatoromKorak 1. Punjenje Visor baterije1. Priključite punjač u zidnu utičnicu.
2. Uključite priključak (na punjaču) u USB priključak (na ležištu za sinkronizaciju).
3. Stavite Visor uređaj u ležište za sinkronizaciju. Uređaj umetnite ravno u ležište i potisnite prema dolje i unatrag (dok nožica na ležištu ne sjedne u utor na pozadini Visor uređaja).

Punjenje baterije traje sve dok LED lampica treperi. Baterija je puna kad lampica prestane treperiti; bateriju ne možete prepuniti. Bateriju punite svaki dan (ako uređaj ostane bez struje izgubiti ćete sve podatke) ili kada indikator napunjenosti baterije pokaže da je snaga baterije ispod 50%.


NeuroTran WordTran PalmTran PocketTran InterTran MobileTran HumanTran KnowledgeSearch SearchTran NewsTran

Kontakt

© 1998-2003 Translation Experts d.o.o.