Ako želite saznati više informacija o našim proizvodima i uslugama koje rade na drugim platformama, molimo izaberite ovdje:
 

5. VISOR Pro
5.3.1. Punjenje baterije

Najtoplije preporučamo da punite bateriju svaki dan. Baterija ima dovoljno energije za 3 tjedna normalnog korištenja ali ako se isprazni izgubiti ćete sve podatke na uređaju.

Baterija se puni preko ležišta za sinkroniziranje u koje se stavlja Visor uređaj. Sa prosječnom potrošnjom energije, bateriju treba puniti svaki dan po 15 minuta. Ako se baterija isprazni u potpunosti, potrebno je oko 90 minuta da se napuni do maksimuma. Na ovaj način izbjeći ćete neželjeni gubitak podataka.

U slučaju da Visor uređaj prestane raditi tj. na ekranu prestane prikazivati bilo kakvu sliku, onda trebate uređaj staviti odmah na punjenje jer je baterija najvjerojatnije prazna. Uređaj se automatski gasi kad je baterija skoro prazna i bez obzira što se ništa ne vidi na ekranu, Vaši podaci će biti sačuvani još 2-3 dana (ali ne više od 2-3 dana), dok traje ono malo struje koje je ostalo u bateriji.

Napomena: Sve vrijeme dok se Visor uređaj puni, dioda na dnu uređaja trepti zeleno. Kad se baterija napuni, dioda će svijetliti zeleno bez treptanja.


5.3.2. Pozadinsko osvjetljenje

Na Visor uređaju pozadinsko osvjetljenje uključujete na način da pritisnete gumb za paljenje/gašenje i držite je 1-2 sekunde dok se svjetlo ne uključi.


NeuroTran WordTran PalmTran PocketTran InterTran MobileTran HumanTran KnowledgeSearch SearchTran NewsTran

Kontakt

© 1998-2003 Translation Experts d.o.o.