Ako želite saznati više informacija o našim proizvodima i uslugama koje rade na drugim platformama, molimo izaberite ovdje:
 

5. VISOR Pro
5.1.5. Vremenske zone - "City Time"

Kada putujete možete mijenjati vrijeme ovisno u kojem se gradu nalazite. Odredite grad u koji putujete i uređaj će automatski izračunati vrijeme u tom gradu ovisno u kojoj se vremenskoj zoni nalazite.


Postavljanje matičnog grada:

1. Kliknite na ikonu "City Time" na zaslonu uređaja.
2. Kliknite na "Meni" ikonu.
3. U "Options" padajućem izborniku, kliknite na "Select Home City" kako bi izabrali grad u kojem provodite najviše vremena.
4. Kliknite na trokutić desno od imena grada i izaberite Vaš grad.
5. Kliknite "OK".


Promjena vremena ovisno kamo putujete:

1. Kliknite na ikonu "City Time" na zaslonu uređaja.
2. Kliknite na "Meni" ikonu.
3. U "Utilities" padajućem izborniku, kliknite na "Change Location" kako bi izabrali grad u koji putujete.
4. Kliknite na trokutić desno od imena grada i izaberite grad u koji putujete.
5. Kliknite "OK".


Kako bi doznali kada u izabranom gradu i za izabrani datum Sunce izlazi i zalazi te koliko dugo traje dan:

1. Kliknite na ikonu "City Time" na zaslonu uređaja.
2. Kliknite na "Meni" ikonu.
3. U "Utilities" padajućem izborniku, kliknite na "Sun Rise/Set".
4. Kliknite na trokutić desno od imena grada da biste izabrali grad.
5. Kliknite na trokutiće lijevo i desno od datuma kako biste odredili datum za koji želite saznati podatke.
6. Kliknite "OK".


NeuroTran WordTran PalmTran PocketTran InterTran MobileTran HumanTran KnowledgeSearch SearchTran NewsTran

Kontakt

© 1998-2003 Translation Experts d.o.o.