Ako želite saznati više informacija o našim proizvodima i uslugama koje rade na drugim platformama, molimo izaberite ovdje:
 


2. GRAFFITI

2.3. Način pisanja slova pomoću Graffiti pisma
Za učinkovitije korištenje Treo uređaja trebali biste naučiti koristiti Graffiti i tipkovnicu (keyboard). Nemojte ići dalje dok ne završite s učenjem Graffiti i tipkovnice. Graffiti podržava i pisanje hrvatskih slova i zato nikada nećete trebati koristiti tipkovnicu kada naučite koristiti Graffiti.

A: B:
C: D:
E: F:

W: X:
Y: Z:


NeuroTran WordTran PalmTran PocketTran InterTran MobileTran HumanTran KnowledgeSearch SearchTran NewsTran

Kontakt

© 1998-2003 Translation Experts d.o.o.