Ako želite saznati više informacija o našim proizvodima i uslugama koje rade na drugim platformama, molimo izaberite ovdje:
 


2. GRAFFITI

2.4. Način pisanja brojeva pomoću Graffiti pisma
Pisanje brojeva započinje u početnoj točki kako je prikazano na sljedećim sličicama. Brojeve upisujete u desni dio zaslona.

0: 1:
2: 3:
4: 5:
6: 7:
8: 9:


NeuroTran WordTran PalmTran PocketTran InterTran MobileTran HumanTran KnowledgeSearch SearchTran NewsTran

Kontakt

© 1998-2003 Translation Experts d.o.o.