Ako želite saznati više informacija o našim proizvodima i uslugama koje rade na drugim platformama, molimo izaberite ovdje:
 

4. TREO 180g - FUNKCIJE UREĐAJA

4.5. "Backup" i "Upload"

Da biste koristili ovu mogućnost trebate instalirati HotSync aplikaciju. Postupak je opisan u poglavlju "4.4. Instalacija softvera za sinkronizaciju na PC računalo i konfiguriranje Treo uređaja".

Ukoliko Vam se dogodi da Vaš uređaj ostavite s ispražnjenim baterijama duže vrijeme, bez da ih napunite ili zamijenite, tada će svi podaci na uređaju biti izbrisani. U slučaju da morate napraviti "Hard reset", također ćete izgubiti sve podatke na Treo uređaju. Sljedeći put kad umetnete Visor u ležište za sinkronizaciju i pokrenete HotSync, svi će Vaši podaci biti vraćeni na uređaj, ali ipak ćete izgubiti podatke koje ste eventualno unijeli u uređaj nakon posljednje HotSync operacije. Svi podaci koje imate na Treo uređaju nakon što izvršite sinkronizaciju, naći će se i u Vašem računalu u "C:\Program Files\Handspring\Vaše_ime\Backup" ili "C:\Program Files\Handspring\Treo\Backup", ovisno o tome jeste li napravili "Hard reset" uređaja nakon što ste ga dobili od nas i pod kojim imenom ste izvršili prvu sinkronizaciju. Ako imate obje mape, izvršit ćete "backup" onoga koji nije prazan.

Postoje tri opcije za "Backup" i "Upload". Ovim opcijama pristupate tako da desnim klikom miša kliknete na ikonu HotSync aplikacije (u desnom uglu taskbar trake pokraj sata), izaberete "Custom..." i "System", a zatim kliknete na opciju "Change". Sada su Vam ponuđene opcije o kojima ovisi hoćete li pri sinkronizaciji prebacivati podatke s Treo uređaja na računalo ili obrnuto. Izaberite jednu od opcija (funkcija svake od opcija opisana je u poglavlju "1.6.3. HotSync Manager"), a zatim kliknite na opciju "Done". Sada trebate, ako već niste, utaknuti kabel za sinkronizaciju u Treo i pritisnuti HotSync gumb za početak sinkronizacije. Kada se pojavi prozor "Select a User", izaberite onoga za kojeg radite sinkronizacije.


NeuroTran WordTran PalmTran PocketTran InterTran MobileTran HumanTran KnowledgeSearch SearchTran NewsTran

Kontakt

© 1998-2003 Translation Experts d.o.o.