Ako želite saznati više informacija o našim proizvodima i uslugama koje rade na drugim platformama, molimo izaberite ovdje:
 

5. VISOR Pro
5.1.3. Zabilješke - "Memo Pad"

Kliknite na "Memo Pad" ikonu na zaslonu Visor uređaja ili na prvi gumb sa desna na kućištu uređaja (pogledajte sliku uređaja na stranici 10.).


Da biste napisali zabilješku:

1. Kliknite na ikonu "Memo Pad" za zaslonu uređaja, ili prvi gumb s desna na kućištu uređaja.
2. Kliknite na opciju "New".
3. Unesite tekst zabilješke.
4. Kliknite na opciju "Done".


Da biste pogledali određenu zabilješku:

1. Kliknite na ikonu "Memo Pad" za zaslonu uređaja, ili prvi gumb sa desna na kućištu uređaja.
2. Kliknite na zabilješku koju želite pročitati ili editirati.
3. Pročitajte ili editirajte zabilješku.
4. Kliknite "Done".


Da biste izbrisali određenu zabilješku:

1. Kliknite na ikonu "Memo Pad" za zaslonu uređaja, ili prvi gumb sa desna na kućištu uređaja.
2. Kliknite na zabilješku koju želite izbrisati.
3. Kliknite na "Meni" ikonu i pod "Record" izaberite "Delete Memo".
4. Kliknite "OK".


5.1.4. Obveze - "To Do List"

Kliknite na "To Do List" ikonu na zaslonu Visor uređaja ili na drugi gumb sa desna na kućištu uređaja (pogledajte sliku uređaja na stranici 10.).


Da biste dodali obvezu:

1. Pokrenite aplikaciju obveze.
2. Kliknite na "New".
3. Upišite obvezu.
4. Kliknite bilo gdje na zaslonu da biste odselektirali obvezu.

Za određivanje prioriteta obveze, kategorije i datuma ili za brisanje i dodavanje opisa, označite obvezu i kliknite na opciju "Details".

Kada ste neku obvezu izvršili, možete ju označiti kvačicom tako da kliknete na kvadratić desno od obveze.


NeuroTran WordTran PalmTran PocketTran InterTran MobileTran HumanTran KnowledgeSearch SearchTran NewsTran

Kontakt

© 1998-2003 Translation Experts d.o.o.