Ako želite saznati više informacija o našim proizvodima i uslugama koje rade na drugim platformama, molimo izaberite ovdje:
 


1. OSNOVE RADA SA UREĐAJEM

1.1. Upoznavanje sa Treo 180g komunikatoromKorak 1. Umetnite aktiviranu SIM karticu1. Uklonite vrata SIM kartice.
2. Umetnite SIM karticu u vrata SIM kartice.
3. Vratite natrag vrata SIM kartice.
4. Možda je SIM kartica već aktivirana (kada je kupljena ili kada je prebacujete iz nekog drugog mobilnog telefona). Ako nije, slijedite korake koje ste dobili od davatelja mobilnih usluga ili ih kontaktirajte za aktiviranje.
Korak 2. Napunite Treo bateriju
1. Priključite punjač u zidnu utičnicu.
2. Priključite utičnicu za punjenje (na punjaču) u utičnicu na kraćem kraju kabla za sinkronizaciju. Spojite stranice konektora označene s "UP".
3. Priključite duži kraj kabla za sinkronizaciju u dno Treo uređaja tako da je sivi gumb okrenut prema gore.

Neka prvo punjenje traje 90 minuta. Za vrijeme punjenja, LED na vrhu uređaja svijetli "crveno-puni se", "zeleno-napunjeno". Bateriju punite svaki dan.

Napomena: Kabel punjača možete također priključiti izravno na Treo bez kabla za sinkronizaciju.
Korak 3. Uključite Treo
Treo ima dva načina rada: organizacijski i bežični. Za uključivanje ta dva načina rada, koristite gumb za uključivanje i isključivanje uređaja. Ova mogućnost Vam se pruža zbog štednje baterije, tj. baterija se puno brže isprazni ako je bežični rad uključen non-stop.

a) Pritisnite jednom: Uključenje/isključenje uređaja.
b) Pritisnite dva puta brzo: Uključenje/isključenje pozadinskog svjetla.
c) Pritisnite+zadržite: Uključenje/isključenje bežičnog rada.

Napomena: Poziv možete primiti i kada je zaslon isključen (spušteni poklopac ne isključuje bežični rad).
Korak 4. Pozivanje

1. Provjerite da li je bežični način uključen. Ako nije, pritisnite i zadržite gumb napajanja dok ne čujete uzlazni ton potvrde.
2. Pričekajte dok Treo pronađe mrežu (desetak sekundi).
3. Pritišćite gumb aplikacije telefona dok ne dođete u pregled brzog biranja ili numeričke tipkovnice za pozivanje "Dail pad".
4. U jednom od tih pregleda provjerite stanje u gornjem lijevom uglu. Ako se nalazite u području pokrivenosti signalom tada možete vidjeti ime davatelja usluge. Ako područje nije pokriveno signalom tada piše "No Service".
5. Ako se nalazite u "Dial Pad"-u, utipkajte telefonski broj koji želite pozvati, ili ako se nalazite u brzom biranju, kliknite na ime osobe koju želite nazvati.
6. Kliknite na ikonu telefonske slušalice.
 
Numerička tipkovnica
"Dail Pad"
 
Brzo biranje
 


NeuroTran WordTran PalmTran PocketTran InterTran MobileTran HumanTran KnowledgeSearch SearchTran NewsTran

Kontakt

© 1998-2003 Translation Experts d.o.o.