Ako želite saznati više informacija o našim proizvodima i uslugama koje rade na drugim platformama, molimo izaberite ovdje:
 


1. OSNOVE RADA SA UREĐAJEM


1.3. Ikone

Aplikacije

Meni
Kalkulator

Traži


Ikona Aplikacije: klikom na ovu ikonu vraćate se na zaslon na kojem se nalaze ikone svih aplikacija koje su instalirane na uređaju. Klikom na trokutić u gornjem desnom kutu, kada se nalazite na zaslonu "All", dobivate mogućnost prikaza ikona samo određene grupacije.

Meni ikona: Kada se nalazite na glavnom zaslonu "All", klikom na ovu ikonu prikazuje se padajući meni u kojem se nalaze opcije pomoću kojih možete dobiti informacije o instaliranim aplikacijama, količini slobodne memorije, verziji operativnog sustava, možete brisati aplikacije, grupirati ih u određene kategorije... Kada se nalazite u nekoj od aplikacija, klikom na ovu ikonu dobivate razne mogućnosti korištenja te aplikacije. "Meni" ikona je od izuzetne važnosti pri radu s uređajem.

Kalkulator ikona: klikom na ovu ikonu pokrećete kalkulator.

Ikona Traži: klikom na ovu ikonu možete pretraživati podatke u Treo uređaju.

Napomena: Izgled ikona malo se razlikuje, ovisno o uređaju ali je njihova funkcionalnost ista.1.4. Unos teksta/rad s olovčicom

Ako Vam olovčica naočigled ne reagira tada ju na mjestu na kojem ju želite upotrijebiti, držite pritisnutu od pola do cijele sekunde. Dakle, u slučaju ako Vam olovčica ne reagira, ne smijete ju pritisnuti kratko, već ju trebate držati pritisnutu od pola do cijele sekunde na mjestu na kojem ju želite upotrijebiti.1.5. Namještanje podrške za prikazivanje hrvatskih znakova

"PiLoc" je softverska podrška za hrvatska slova (ć, č, đ, š, ž) koja se instalira automatski prilikom instalacije PalmTran softvera.

Nakon što ste sve podatke koje ste odabrali na PalmTran CD-ROM-u prebacili na uređaj, pokrenite PiLoc (ikona na zaslonu Treo uređaja) i odaberite sljedeće postavke:

- System language => Croatian (u prozoru koji se pojavi, odaberite opciju "Ok")
- Codepage => Win
- Redraw method => Safe
- Palm Keyboard => Not in use


NeuroTran WordTran PalmTran PocketTran InterTran MobileTran HumanTran KnowledgeSearch SearchTran NewsTran

Kontakt

© 1998-2003 Translation Experts d.o.o.