Ako želite saznati više informacija o našim proizvodima i uslugama koje rade na drugim platformama, molimo izaberite ovdje:
 

4. TREO 180g - FUNKCIJE UREĐAJA

4.1.3. E-Mail

• Korištenjem dlanovnika možete slati i primati elektronsku poštu. Dovoljno je instalirati One-Touch Mail aplikaciju (koja se nalazi na CD-u kojeg ste dobili s uređajem) te postaviti parametre za primanje i slanje e-maila. Korištenje je potpuno isto kao i kod desktop e-mail aplikacija. Upisujete e-mail adresu primatelja, subject (naslov) i sadržaj poruke (body). Poruku možete poslati odmah ili kasnije, postoji opcija Replay, možete izbrisati ili spremiti poruku te pratiti (otvoriti) link koji ste dobili u poruci.


a) Instalacija "One-Touch Mail" aplikacije

- Prilikom instaliranja desktop softvera s Handspring CD-a izaberite One-Touch Mail opciju kada konfigurirate opcije za bežičnu komunikaciju. Postupak je opisan u poglavlju "4.4. Instalacija softvera za sinkronizaciju na PC računalo i konfiguriranje Treo uređaja".

- Ako ste već instalirali desktop softver s Handspring CD-a, ali pritom niste izabrali instaliranje "One-Touch Mail" aplikacije, na računalu izaberite "Start=>Programs=>Handspring=>Configure Your Treo". Koraci su opisani u poglavlju "4.4. Instalacija softvera za sinkronizaciju na PC računalo i konfiguriranje Treo uređaja"

Za vrijeme instalacije trebate konfigurirati "One-Touch Mail" aplikaciju sa svim potrebnim parametrima. Te parametre dobivate od Vašeg davatelja Internet usluga.


b) Pisanje i slanje e-mail poruke

1. Kliknite na ikonu "One-Touch" e-mail aplikacije na zaslonu Treo uređaja.
2. Da biste napisali e-mail poruku kliknite na opciju "Compose"
3. U najgornji dio pod "To:" upišite e-mail adresu osobe kojoj želite poslati poruku. Ako tu istu poruku želite poslati još nekome kliknite na "Cc:" ikonu i u redove ispod upišite e-mail adresu.
4. Pod "Subj:" upišite naslov poruke.
5. Ispod naslova poruke upišite tekst poruke ili klikom na trokutić s desne strane izaberite već predefinirane fraze na engleskom jeziku
6. Poruku pošaljite klikom na "Send" ili ju spremite u "Outbox" klikom na opciju "Save", pa ju kasnije pošaljite.


c) Primanje e-mail poruka

Da biste primili e-mail poruku morate prvo pokrenuti "One-Touch" aplikaciju i onda kliknuti na opciju "Send & Receive" kako bi aplikacija povukla poruke koje Vas čekaju na serveru. Kada kliknete na tu opciju automatski ćete osim primanja poruke poslati i sve poruke koje se nalaze u "Outbox-u".


d) Pretinci za e-mail poruke

Primljene, poslane, sačuvane i ostale poruke nalaze se u raznim pretincima. Da biste se kretali po tim pretincima kliknite na trokutić u gornjem desnom kutu i izaberite onaj koji Vas zanima.


e) Pretraživanje poruka

Da biste pronašli neku e-mail poruku, kliknite na trokutić koji se nalazi lijevo od ikonice povećala. Iz padajućeg menija možete izabrati u kojem pretincu želite izvršiti pretraživanje.


f) Ostavljanje e-mail poruka na serveru

Kada želite provjeriti da li imate novu e-mail poruku morate pokrenuti "One-Touch Mail" aplikaciju koja ju prvo skida sa servera. Nakon tog postupka, ta se poruka više ne nalazi na serveru pa ju naknadno ne možete skinuti i na stolno računalo. Da biste e-mail poruku mogli skinuti sa servera i na stolno računalo, trebate podesiti "One Touch Mail" aplikaciju za takav način rada:

1. Kliknite na ikonu "One Touch Mail" aplikacije na zaslonu dlanovnika.
2. Kliknite na "Meni" ikonu.
3. U gornjem redu izaberite "Setup".
4. Iz padajućeg izbornika izaberite "Account Setup...".
5. Kliknite na ime servera s kojeg skidate e-mail.
6. Kliknite na opciju "Edit"
7. U donjem redu izaberite "Options".
8. Potvrdite kućicu na desno od "Leave a copy of emails on server".
9. Kliknite na opciju "Done".


NeuroTran WordTran PalmTran PocketTran InterTran MobileTran HumanTran KnowledgeSearch SearchTran NewsTran

Kontakt

© 1998-2003 Translation Experts d.o.o.