Ako želite saznati više informacija o našim proizvodima i uslugama koje rade na drugim platformama, molimo izaberite ovdje:
 

6. REGISTRACIJA
PalmTran je zaštićen od ilegalne distribucije i uporabe. Samo registrirani korisnici PalmTran-a smiju koristiti program.

Kada prvi put pokrenete program, pojavit će se poruka o licencnom broju (Licence Number Message) gdje ćete morati upisati licencni broj. Licencni broj ćete dobiti na Internet stranici: https://www.tranexp.com/cgi-bin/cro/registration.cgi

U polje "Sigurnosna šifra" molimo upišite broj koji se pojavljuje u gornjoj kućici na zaslonu dlanovnika.

Kada upisujete svoje podatke, molimo upišite svoju točnu e-mail adresu jer će Vam licencni broj biti automatski poslan e-mailom.

Licencni broj koji dobijete putem e-maila upišite u donju kućicu koja se prikazuje prilikom pokretanja PalmTran-a.


NeuroTran WordTran PalmTran PocketTran InterTran MobileTran HumanTran KnowledgeSearch SearchTran NewsTran

Kontakt

© 1998-2003 Translation Experts d.o.o.