Ako želite saznati više informacija o našim proizvodima i uslugama koje rade na drugim platformama, molimo izaberite ovdje:
 

4. TREO 180g - FUNKCIJE UREĐAJA

4.1. Funkcije komunikatora i organizatora

Vaš Treo komunikator ima dva načina rada : mod dlanovnika (organizator) i bežični rad (komunikator). Načine rada možete uključivati i isključivati neovisno jedan o drugome. Kada uključite rad dlanovnika, možete koristiti aplikacije organizatora kao što su "Date Book Plus", "To Do List"... Kada uključite bežični rad, možete primati i slati pozive, SMS i E-mail poruke te pretraživati Internet. Isto tako možete istovremeno imati uključena oba načina rada i koristiti istovremeno sve mogućnosti.
Da biste koristili Treo uređaj kao mobilni telefon, za SMS poruke, pretraživanje Interneta i e-mail, morate ubaciti SIM karticu koju ste kupili kod davatelja mobilnih usluga, ili ako ju već posjedujete, možete ju izvaditi iz mobitela i staviti u Treo uređaj.


4.1.1. Telefon

• Mogućnosti telefoniranja na uređaju su velike. Brzo pozivanje, kontakti, lista poziva (primljeni, odlazni pozivi). Za brzo pozivanje možete odrediti 10 brojeva, u listi poziva nalaze se svi primljeni i odlazni pozivi i klikom na opciju "Details" možete saznati sve o pozivu. "Dail pad" služi za jednostavno uspostavljanje poziva pritiskom stylusa na brojeve na zaslonu. Kod aktivnih poziva postoje mogućnosti stavljanja poziva na čekanje, stavljanja poziva na zvučnik itd.


a) Uključivanje i isključivanje bežičnog načina rada

Pritisnite i držite gumb za uključivanje i isključivanje uređaja sve dok ne čujete ton potvrde. Kada se u gornjem dijelu ekrana uređaja pojavi poruka "Wireless mode is on" i kada se na desnoj strani pojavi ikonica odašiljača sa stupcima koji označavaju jačinu signala, znači da je bežični rad uključen. Na zaslonu će se uređaja pojaviti brojčana tipkovnica. Unesite PIN koji otključava Vašu SIM karticu i kliknite na "OK". Ako se pojave opcije za namještanje parametara bežičnog rada, namjestite ih. Ako ih ne želite namjestiti sada nego kasnije, onda kliknite na ikonu aplikacija.

Napomena: Bežični se rad automatski isključuje nakon određenog perioda neaktivnosti kojeg ste odredili u postavkama Treo uređaja. Ovo je vrlo važno jer dok je bežični rad uključen baterija u uređaju se troši puno brže nego kad je bežični rad isključen. Više o postavkama bežičnog rada Treo uređaja pogledajte u poglavlju "4.2. Ostala podešenja - "Preferences". Ako je glasnoća prekidača za zvonjavu pretiha, nećete čuti nikakav zvuk.


b) Uključivanje i isključivanje organizacijskog načina rada

1. Otvorite poklopac da pokrenete ili isključite bežični rad.
2. Pritisnite i otpustite gumb za uključivanje i isključivanje uređaja.
3. Pritisnite i otpustite "rocker switch" (kotačić za glasnoću i kretanje "gore - dolje" u aplikacijama koji se nalazi na lijevoj bočnoj strani uređaja). Pogledajte sliku uređaja na strani 6.


c) Uspostavljanje poziva iz "Speed Dail", "Contacts" ili "Call History" izbornika

1. Budite sigurni da je bežični rad uključen.
2. Pritisnite gumb telefon aplikacije (gumb telefonske slušalice na kućištu uređaja, slika uređaja na 6. stranici) - uzastopno pritišćite taj gumb da biste se kretali između "SpeedDial", "Contacts" i "Call History" izbornika
3. U "SpeedDial" je dovoljno da kliknete na ime osobe koju želite zvati, dok u "Contacts" i "Call History" trebate prvo izabrati i kliknuti na ime, a zatim kliknuti na opciju "Dial"


d) Uspostavljanje poziva iz "Dial Pad" izbornika

1. Budite sigurni da je bežični rad uključen.
2. Pritisnite gumb telefon aplikacije (gumb telefonske slušalice na kućištu uređaja) da biste pristupili "Dial Pad" izborniku.
3. Utipkajte broj koji želite nazvati i pritisnite gumb slušalice.


e) Primanje poziva

- Podignite poklopac uređaja ako je spušten, ili
- Kliknite na "Answer" ako je poklopac podignut.


f) Ignoriranje poziva i njegovo slanje u pretinac glasovne pošte

- Pritisnite gornji gumb za pomicanje kroz sadržaj na prednjem djelu kućišta Treo uređaja (pogledajte sliku uređaja na 6. stranici), ili
- Kliknite na "Ignore" ako je poklopac podignut, ili
- Zatvorite poklopac ako je podignut. g) Isključivanje zvonjave

- Pritisnite bilo koji gumb na Treo uređaju, ili
- Pomaknite "Ringer switch" kotačić na prednjoj bočnoj strani Treo uređaja na poziciju prekriženog zvučnika.

Napomena: Isključivanje zvuka znači da isključujete i sve sistem zvukove, uključujući i alarme. Više o postavkama zvonjave Treo uređaja pogledajte u poglavlju "4.2. Ostala podešenja - "Preferences".


h) Podešavanje glasnoće razgovora

- dok je poziv aktivan, ili dok koristite speakerphone, okrećite "Rocker switch" kotačić (na lijevoj bočnoj strani uređaja) za podešavanje glasnoće, ovisno o tome želite li jači ili slabiji zvuk.


i) Prekidanje poziva

- Spustite poklopac, ili
- Kliknite "Hang Up"


NeuroTran WordTran PalmTran PocketTran InterTran MobileTran HumanTran KnowledgeSearch SearchTran NewsTran

Kontakt

© 1998-2003 Translation Experts d.o.o.