Ako želite saznati više informacija o našim proizvodima i uslugama koje rade na drugim platformama, molimo izaberite ovdje:
 


2. GRAFFITI
2.5. Način pisanja oznaka za dodatne mogućnosti pomoću Graffiti pisma
Pisanje oznaka za dodatne mogućnosti započinje u početnoj točki kako je prikazano na sljedećim sličicama. Oznake za dodatne mogućnosti možete upisivati i u lijevi i u desni dio zaslona.

  Space - upotrebom "Space"-a dobivate željeni razmak između znakova.
  Backspace - upotrebom "Backspace"-a brišete znak po znak ili više znakova odjednom ako ste ih označili.
  Return - upotrebom "Return"-a prelazite u novi red.
  CapsShift - upotrebom "CapsShift"-a sljedeće slovo koje upišete biti će veliko.
  CapsLock - upotrebom "CapsLock"-a sva slova koje upišete bit će velika sve dok ne isključite ovu opciju.
  Menu Cmd - upotrebom "Menu Cmd"-a dobivate dodatne mogućnosti za rad s označenim tekstom. Te dodatne mogućnosti su copy, paste, cut, undo i delete.
  Cursor Left - upotrebom "Cursor Left"-a pomičete se po jedno mjesto u lijevo.
  Cursor Right - upotrebom "Cursor Right"-a pomičete se po jedno mjesto u desno.
  ShortCut - upotrebom "ShortCut"-a ubrzavate pisanje riječi koje često koristite. Da biste koristili ovu opciju prvo trebate definirati skraćenice i riječi koje će te skraćenice predstavljati. "ShortCut" definirate tako da na glavnom desktopu kliknete na ikonu "Prefs", zatim u gornjem desnom dijelu iz padajućeg menija izaberete "ShortCuts". Sada kliknite na opciju "New" i pod "ShortCut Name" upišite dva slova, npr. "sa", a pod "ShortCut Text" upišite punu riječ, npr. "sastanak". Otvorite aplikaciju u koju unosite text, upišite znak "ShortCut" i nakon njega upišite "sa", nakon sekunde na zaslonu će se ispisati "sastanak".


NeuroTran WordTran PalmTran PocketTran InterTran MobileTran HumanTran KnowledgeSearch SearchTran NewsTran

Kontakt

© 1998-2003 Translation Experts d.o.o.