Ako želite saznati više informacija o našim proizvodima i uslugama koje rade na drugim platformama, molimo izaberite ovdje:
 

4. TREO 180g - FUNKCIJE UREĐAJA

4.6. Instaliranje GPRS-a

GPRS (General Packet Radio Service) korak je ka novoj generaciji mobilne telefonije. Ona će vaše mobilno komuniciranje učini još lakšim i učinkovitijim. Brzina prijenosa podataka s vašeg uređaja sada je jednaka brzini koju ste do sada imali na vašoj fiksnoj liniji preko analognog modema. Vrijeme spajanje sada je puno kraće, a zauzeta linija dok surfate WAP-om ili Internet-om sada je prošlost.

Podršku za GRPS već imate instaliranu na Treo uređaju (mi smo je instalirali) i ona se upisala u ROM, odnosno bez obzira je li napravite "Hard reset" uređaja i izgubite sve podatke ta funkcija i dalje ostaje na dlanovniku. Ipak, uvijek može doći do nekih problema, (npr. da GPRS ne funkcionira ispravno) pa smo podršku za GPRS stavili na PalmTran instalacijski CD.

Napomena: Ovu instalaciju pokrenite samo u slučaju da imate problema s GPRS pristupom.

Postupak instaliranja GPRS-a:

Na PalmTran instalacijskom CD-u nalazi mapa pod imenom "GPRS nadogradnja" i u njoj se nalazi datoteka "GPRS_Updater_v111.exe". Kliknite na tu datoteku kako biste pokrenuli nadogradnju.


• Ako na dlanovniku koristite engleski jezik onda ovdje izaberite engleski. Ako koristite neki drugi jezik na dlanovniku izaberite taj drugi. Ovo je važno jer ako izaberete jezik koji je različit od onog kojeg koristite na dlanovniku može doći do gubitka podataka.


• U ovom prozoru dobivate obavijest da ćete na Treo instalirati GPRS nadogradnju. Napomena: Da biste instalirali nadogradnju morate imati u potpunosti punu bateriju i 6.7MB slobodnog prostora na dlanovniku za privremeno spremanje nadogradnje. Nakon instalacije ovaj će softver zauzimati svega nekoliko kbyte-a.


• Ovdje dobivate dodatne informacije o instalaciji. Ako želite koristiti GPRS uz pretplatu kontaktirajte davatelje mobilnih usluga (CRONET, VIPnet) za "Username" i "Password". Ako želite koristiti GPRS uslugu bez pretplate tada Vam treba samo APN.


• Ovdje kliknite na opciju "Yes" kako biste prihvatili uvjete korištenja softvera.


• Izaberite korisnika za kojeg želite instalirati GPRS podršku.


• Potvrdite donji kružić kako ne biste download-irali softversku nadogradnju od davatelja mobilnih usluga jer Vam trenutno to nije potrebno. Kliknite na opciju "Next".


• Ovdje unesite APN (APN adresa za CRONET je www.htgprs.hr a za VIPnet je gprs0.vipnet.hr (odnosno gprs5.vipnet.hr ili gprs10.vipnet.hr ako imate aktiviranu pretplatu). Ako koristite GPRS uslugu putem pretplate unesite i "Username" i "Password". Unesite "Password" još jednom kako biste potvrdili točnost lozinke. Kliknite na opciju "Next". Ako niste unijeli "Username" i "Password" pojaviti će se prozor koji Vas upozorava da neće ispravno moći konfigurirati vezu bez tih podataka. Ti podaci Vam ne trebaju ako nemate GPRS pretplatu a i lako se mogu kasnije unijeti. Kliknite na opciju "No" kako biste nastavili instalaciju.


• Sada ste sve potrebne podatke unijeli u računalo, a da biste ih prebacili na dlanovnik kliknite na "HotSync" gumb na ležištu za sinkronizaciju. Pričekajte neko vrijeme (2-3 minute), a kada sinkronizacija završi, kliknite na opciju "Next".


• Sada pratite informacije na dlanovniku. Kada kliknete na opciju "Reset", započet će nadogradnja. Ovaj će proces trajati oko 8 minuta. Kada proces završi kliknite na "Next".

Napomena: Nemojte resetirati dlanovnik ili raditi bilo kakve operacije na dlanovniku koje bi mogle prekinuti nadogradnju.


• Sada ćete još jednom morati izvršiti sinkronizaciju, kliknite na "HotSync" gumb na ležištu za sinkronizaciju. Kada proces završi kliknite na "Reset" na dlanovniku pa na "Next" na računalu.


• Kliknite na "Finish" kako biste završili instalaciju.

Napomena: Ako dođe do bilo kakvih problema, npr. baterija nije puna u potpunosti, onda će postupak instalacije na zaslonu dlanovnika napraviti GPRS ikonu. Da biste instalirali GPRS nadogradnju, kliknite na ikonu "GPRS" i pratite instalaciju.


NeuroTran WordTran PalmTran PocketTran InterTran MobileTran HumanTran KnowledgeSearch SearchTran NewsTran

Kontakt

© 1998-2003 Translation Experts d.o.o.