Ako želite saznati više informacija o našim proizvodima i uslugama koje rade na drugim platformama, molimo izaberite ovdje:
 

5. VISOR Pro
5.1.1. Adresar - "Address"


•Kliknite na "Address" gumb (drugi gumb s lijeva na dnu uređaja) ili na "Address" ikonu na zaslonu uređaja. Kliknite na opciju "New" da biste dodali u adresar podatke o novoj osobi; prezime, ime, titulu, adresu i broj telefona na poslu i kod kuće, e-mail, grad, državu i još četiri kategorije u koje možete unijeti informacije po želji. Klikom na opciju "Details" možete odabrati u kojoj listi i kategoriji želite da se podaci o unesenoj osobi nalaze (poslovnoj, kućnoj, ili u nekoj drugoj koju možete sami odrediti). Klikom na opciju "Note" možete unijeti dodatne podatke o toj osobi.


Dodavanje informacija za kontakt:

1. Pokrenite "Address" aplikaciju.
2. Kliknite na "New".
3. Unesite željene informacije.
4. Kliknite "Done".


Editiranje informacija za kontakt:

1. Pokrenite "Address" aplikaciju.
2. Označite ime osobe za koju želite promijeniti podatke.
3. Kliknite na "Edit".
4. Promijenite željene informacije.
5. Kliknite na "Done".


Brisanje informacija za kontakt:

1. Pokrenite "Address" aplikaciju.
2. Kliknite na ime osobe za koju želite izbrisati podatke.
3. Kliknite na "Meni" ikonu.
4. U "Record" padajućem izborniku kliknite na "Delete Address".
5. Kliknite na "OK".

Napomena: Koristite "Meni" ikonu kada se nalazite u "Address" aplikaciji kako biste pokrenuli dodatne opcije za dodavanje, označavanje, kopiranje, brisanje... i mnoge druge mogućnosti za rad sa adresarom.


NeuroTran WordTran PalmTran PocketTran InterTran MobileTran HumanTran KnowledgeSearch SearchTran NewsTran

Kontakt

© 1998-2003 Translation Experts d.o.o.