NeuroTran - Primjeri rečenica

Početna stranica

Svi prijevodi dobiveni su uz pomoć NeuroTran-a. Interaktivni mod NeuroTran-a korišten je od strane osobe koja je stručni prevoditelj. Greške koje se neminovno javljaju u NeuroTran prijevodu stručni prevoditelj je automatski ispravljao. Prevođenje uz pomoć NeuroTran-a može uštedjeti više od 85% vremena pri prevođenju tekstova od kratkih do dugih.

Više o NeuroTran® softveru možete doznati na web stranici: http://www.tranexp.hr/NeuroTran.html


NeuroTran® prijevodi poredani kronološki:[Thu Dec 18 10:49:53 2003]
Streaming prices from the Reuters 2000 terminal indicating short-covering trends per each basis point showed an occasional blip in the two-year gilt yield and 10-year Bund prices because the FED decided to plough back trends which it forecasts in the leading indices before they shed more of their value, regardless of whether we are in a bull market or bear market.
Trenutačne cijene s Terminala Reuters 2000 su ukazivale na trendove kupovanja radi pokrića po svakom temeljnom poenu pokazivale su povremen nagli porast u dvogodišnjem prihodu od državnih vrijednosnica i 10-godišnjem prihodu Njemačkih državnih obveznica jer Sustav federalnih rezervi odlučivao je reinvestirati trendove koje prognozira u glavnim indeksima prije nego što izgube više svoje vrijednosti, bez obzira na je li mi smo u tržištu s tendencijom porasta ili tržište s tendencijom pada.