NeuroTran - Primjeri rečenica

Početna stranica

Svi prijevodi dobiveni su uz pomoć NeuroTran-a. Interaktivni mod NeuroTran-a korišten je od strane osobe koja je stručni prevoditelj. Greške koje se neminovno javljaju u NeuroTran prijevodu stručni prevoditelj je automatski ispravljao. Prevođenje uz pomoć NeuroTran-a može uštedjeti više od 85% vremena pri prevođenju tekstova od kratkih do dugih.

Više o NeuroTran® softveru možete doznati na web stranici: http://www.tranexp.hr/NeuroTran.html


NeuroTran® prijevodi poredani kronološki:[Wed Nov 05 15:36:08 2003]
Dismissal of an employe without notice
Otpuštanje djelatnika bez upozorenja

[Wed Nov 05 15:36:25 2003]
BODY:
BODY:

[Wed Nov 05 15:36:38 2003]
Notice of dismissal
Obavijest o otpuštanju

[Wed Nov 05 15:40:00 2003]
Dear Mr #NAME#,
Poštovani gospodine #IME#,

[Wed Nov 05 15:40:48 2003]
We regret that we are forced to dismiss you with immediate effect.
Sa žaljenjem Vas obavještavamo da smo prisiljeni otpustiti Vas s radnoga mjesta. Ova odluka stupa na snagu odmah.

[Wed Nov 05 15:41:40 2003]
Despite numerous written warnings you arrived at work yesterday once again under the influence of alcohol.
Unatoč brojnim pismenim upozorenjima, Vi ste jučer došli na posao ponovo pod utjecajem alkohola.

[Wed Nov 05 15:43:50 2003]
Under these circumstances we cannot continue to employ you.
Pod ovakvim okolnostima ne možemo s Vama produljiti radni odnos.

[Wed Nov 05 15:44:24 2003]
Your work with machinery constitutes a potential danger both to your own health and to that of your fellow employees, as a result of which we are not prepared to allow you to work the customary notice period.
Vaš rad na strojevima stvara moguću opasnost, kako za Vaše vlastito zdravlje, tako i za zdravlje Vaših kolega, što je razlog zbog kojega Vam ne možemo dozvoliti da odradite uobičajeni otkazni rok.

[Wed Nov 05 15:50:25 2003]
The works council agreed yesterday to your immediate dismissal.
Radno vijeće se jučer složilo s Vašim neposrednim otpuštanjem.

[Wed Nov 05 15:50:38 2003]
Your P45 will be sent to you by post.
Vašu poreznu karticu ćemo Vam polati poštom.

[Wed Nov 05 15:50:43 2003]
Yours sincerely,
Srdačan pozdrav,

[Wed Nov 05 15:50:45 2003]
#NAME#
#IME#

[Wed Nov 05 15:50:51 2003]
Managing Director
Generalni direktor

[Wed Nov 05 15:50:51 2003]
#COMPANY#
#TVRTKA#

[Wed Nov 05 15:55:58 2003]
TITLE:
TITLE:

[Wed Nov 05 15:56:01 2003]
Giving notice
Obavijest

[Wed Nov 05 15:56:32 2003]
SUBTITLE:
SUBTITLE:

[Wed Nov 05 15:56:34 2003]
Notice of termination of an insurance contract
Obavijest o otkazivanju ugovora o osiguranju

[Wed Nov 05 15:56:37 2003]
BODY:
BODY:

[Wed Nov 05 15:59:18 2003]
Dear Sir or Madam,
Poštovani gospodine ili gospođo,

[Wed Nov 05 15:59:27 2003]
Termination of contract for .
Raskidanje ugovora o .

[Wed Nov 05 16:01:02 2003]
...... insurance, no. #NUMBER#
osiguranju, br. #BROJ#

[Wed Nov 05 16:02:27 2003]
I would like to give notice of termination of the above insurance contract with your company at the end of the current validity period.
Želio/Željela bi Vas obavijestiti o raskidanju gore navedenog ugovora o osiguranju sklopljenog s Vašom tvrtkom na kraju tekućeg pravomoćnog razdoblja.

[Wed Nov 05 16:05:00 2003]
Please confirm receipt of this termination and the date on which the contract is due to expire.
Molim Vas, potvrdite primitak ove obavijesti o raskidanju ugovora, kao i točan datum isteka ugovora.

[Wed Nov 05 16:05:09 2003]
I have already made arrangements for further insurance cover and would therefore be grateful if you could refrain from questioning this decision.
Već sam dogovario/dogovorila daljnje osigurano pokriće, pa bih Vam bio/bila zahvalan/zahvalna kada ne biste dovodili u pitanje moju odluku.

[Wed Nov 05 16:05:15 2003]
Yours faithfully,
Srdačan pozdrav,

[Wed Nov 05 16:05:15 2003]
#NAME#
#IME#

[Wed Nov 05 16:07:17 2003]
TITLE:
TITLE:

[Wed Nov 05 16:07:20 2003]
Reminders
Podsjetnici

[Wed Nov 05 16:07:21 2003]
SUBTITLE:
SUBTITLE:

[Wed Nov 05 16:07:30 2003]
First reminder:
Prvo podsjetnik:

[Wed Nov 05 16:07:33 2003]
general I
općenito I

[Wed Nov 05 16:09:04 2003]
BODY:
BODY:

[Wed Nov 05 16:09:32 2003]
Our ref:
Naša bilješka:

[Wed Nov 05 16:09:51 2003]
Invoice no #NUMBER# of #DATE#
Račun br. #BROJ#, dana #DATUM#

[Wed Nov 05 16:10:10 2003]
R E M I N D E R
P O D S J E T N I K

[Wed Nov 05 16:10:26 2003]
Dear Ms #NAME#
Poštovana gđo #IME#

[Wed Nov 05 16:12:03 2003]
Work done on #DATE#
Posao obavljen dana #DATUM#

[Wed Nov 05 16:12:49 2003]
We were pleased to carry out the above work for you and did so reliably.
Bilo nam je zadovoljstvo za Vas obaviti gore navedeni posao na tako pouzdan način.

[Wed Nov 05 16:15:09 2003]
We are naturally also pleased when our customers pay on time.
Također nam je drago kada naši klijenti izvrše uplatu na vrijeme.

[Wed Nov 05 16:15:31 2003]
On #DATE# we installed a car radio, consisting of a radio and a tape deck, in your car.
Dana #DATUM# u Vaš automobil smo ugradili auto radio, koji sadrži i radio i kazetofon.

[Wed Nov 05 16:17:10 2003]
The total costs of Ł--.
Ukupan iznos ove usluge, u visini od --.

[Wed Nov 05 16:17:58 2003]
-- arising from this had not yet been paid on #DATE#.
-- KN nije još uvijek bio plaćen na dan #DATUM#.

[Wed Nov 05 16:18:10 2003]
Please transfer this amount to one of our accounts (see below) by #DATE# at the latest.
Molimo, uplatite ovaj iznos na jedan od naših računa (vide dolje) najkasnije do dana #DATUM#.

[Wed Nov 05 16:18:18 2003]
#NUMBER# (Account No.)
#BROJ# (Račun br.)

[Wed Nov 05 16:18:57 2003]
#NUMBER# (Account No.)
) #BROJ# (Račun br.)

[Wed Nov 05 16:19:09 2003]
#NAME# (Bank) #NAME# (Bank)
#IME# (Naziv banke) #IME# (Naziv banke)

[Wed Nov 05 16:19:28 2003]
#NUMBER# (Branch No.)
#BROJ# (Poslovnica br.)

[Wed Nov 05 16:20:09 2003]
#NUMBER# (Branch No.)
) #BROJ# (Poslovnica br.)

[Wed Nov 05 16:20:11 2003]
Should you have any further questions, please call me today on #NUMBER#.
Imate li bilo kakvih daljnjih pitanja, molim Vas, nazovite me još danas na #BROJ#.

[Wed Nov 05 16:20:16 2003]
Yours sincerely,
Srdačan pozdrav,

[Wed Nov 05 16:20:22 2003]
#NAME#
#IME#

[Wed Nov 05 16:20:29 2003]
#POSITION#
#POLOŽAJ#

[Wed Nov 05 16:20:29 2003]
#COMPANY#
#TVRTKA#

[Wed Nov 05 16:24:45 2003]
TITLE:
TITLE:

[Wed Nov 05 16:24:47 2003]
Reminders
Podsjetnici

[Wed Nov 05 16:24:57 2003]
SUBTITLE:
SUBTITLE:

[Wed Nov 05 16:25:01 2003]
First reminder:
Prvi podsjetnik:

[Wed Nov 05 16:25:03 2003]
general II
općenito II

[Wed Nov 05 16:25:22 2003]
BODY:
BODY:

[Wed Nov 05 16:28:36 2003]
Dear Mr #NAME#,
Poštovani gospodine #IME#,

[Wed Nov 05 16:29:52 2003]
We value your custom as a loyal and reliable patron of our establishment.
Cijenimo Vas kao odanog i pouzdanog pokrovitelja naše ustanove.

[Wed Nov 05 16:30:50 2003]
The 24 bottles of Campagnola Soave Classico which you ordered on #DATE# were therefore immediately delivered on the following day.
24 boce Campagnola Soave Classico, koje ste naručili dana #DATUM# bile su stoga stoga dostavljene odmah sljedeći dan.

[Wed Nov 05 16:32:08 2003]
Details of the order can be found on the copy invoice enclosed.
Pojedinosti narudžbe mogu se vidjeti na priloženoj preslici računa.

[Wed Nov 05 16:32:23 2003]
However, on checking our account we find that our invoice of #DATE# is still outstanding.
Međutim, provjerom našega računa, ustanovili smo da je račun od dana #DATUM# još uvijek nenamiren.

[Wed Nov 05 16:33:16 2003]
The total sum of Ł--.
Ukupan iznos u visini od --.

[Wed Nov 05 16:33:48 2003]
-- was due on #DATE#.
-- KN trebao je dospjeti na dan #DATUM#.

[Wed Nov 05 16:34:35 2003]
If for any reason you were not satisfied with our delivery, please call us.
Ako iz bilo kojega razloga niste bili zadovoljeni našom dostavom, molimo nazovite nas.

[Wed Nov 05 16:35:06 2003]
We are sure that we would be able to settle the problem forthwith.
Sigurni smo da ćemo istoga trenutka moći riješiti problem.

[Wed Nov 05 16:37:56 2003]
In the event of payment having already been made please ignore this letter.
U slučaju da je uplata već izvršena, molimo zanemarite ovo pismo.

[Wed Nov 05 16:38:45 2003]
If, on the other hand, you simply forgot to pay the invoice, we would be grateful if you could transfer the amount by #DATE# using the pre-prepared bank transfer form enclosed.
Ako ste, pak, jednostavno zaboravili platiti račun, bili bismo Vam zahvalni kada biste uplatili naznačeni iznos do dana #DATUM# koristeći pri tome unaprijed pripremljeni obrazac bankovne doznake, koji smo priložili u ovome pismu.

[Wed Nov 05 16:39:10 2003]
Thanking you in anticipation.
Unaprijed Vam zahvaljujemo.

[Wed Nov 05 16:39:12 2003]
We look forward to receiving your next order.
Radujemo se primanju Vaše sljedeće narudžbe.

[Wed Nov 05 16:39:18 2003]
Yours sincerely,
Srdačan pozdrav,

[Wed Nov 05 16:39:26 2003]
#NAME#
#IME#

[Wed Nov 05 16:39:35 2003]
#COMPANY#
#TVRTKA#

[Wed Nov 05 16:39:40 2003]
Encs:
U prilogu:

[Wed Nov 05 16:39:57 2003]
Copy invoice
Kopija računa

[Wed Nov 05 16:39:57 2003]
Bank transfer form
Obrazac bankovne doznake

[Wed Nov 05 16:42:50 2003]
TITLE:
TITLE:

[Wed Nov 05 16:42:53 2003]
Reminders
Podsjetnici

[Wed Nov 05 16:45:11 2003]
SUBTITLE:
SUBTITLE:

[Wed Nov 05 16:45:16 2003]
First reminder:
Prva opomena:

[Wed Nov 05 16:45:18 2003]
general III
općenito III

[Wed Nov 05 16:45:26 2003]
BODY:
BODY:

[Wed Nov 05 16:45:58 2003]
Dear Mrs #NAME#
Poštovana gđo. #IME#

[Wed Nov 05 16:48:15 2003]
On #DATE# you received an M 750 TW microwave oven from us as ordered.
Na dan #DATUM# primili ste od nas M 750 TW mikrovalnu pećnicu, prema narudžbi.

[Wed Nov 05 16:49:25 2003]
As you have not returned the item to the shop, we assume that you have been using the oven and are happy with your purchase.
Budući da proizvod niste vratili u prodavaonicu, pretpostavljamo da ste koristili pećnicu, i da ste zadovoljni svojom kupovinom.

[Wed Nov 05 16:51:11 2003]
Payment of our invoice of #DATE# was due on #DATE#.
Uplata na naš račun od dana #DATUM# trebala je dospjeti na dan #DATUM#.

[Wed Nov 05 16:51:38 2003]
However, according to our bank statement of incoming payments to #DATE# it has not yet been settled.
Međutim, prema našem bankovnom izvodu o prispjelim uplatama do dana na #DATUM#, uplata još uvijek nije bila izvršena.

[Wed Nov 05 16:53:14 2003]
We enclose a copy of the invoice with this letter.
Prilažemo presliku računa uz ovo pismo.

[Wed Nov 05 16:53:26 2003]
If this reminder does not cross your payment, we would ask you to pay in full the sum of Ł--.
Ako iznos ove opomene ne prelazi Vašu uplatu, molimo Vas da u cjelini uplatite iznos od --.

[Wed Nov 05 16:54:32 2003]
-- into one of our accounts.
-- KN, na jedan od naših računa.

[Wed Nov 05 16:54:42 2003]
Yours sincerely,
Srdačan pozdrav,

[Wed Nov 05 16:54:49 2003]
#NAME#
#IME#

[Wed Nov 05 16:54:56 2003]
#COMPANY#
#TVRTKA#

[Wed Nov 05 16:55:26 2003]
Enc:
U prilogu:

[Wed Nov 05 16:55:26 2003]
Copy of invoice of #DATE#
Preslika računa od dana #DATUM#

[Thu Nov 06 11:08:51 2003]
TITLE:
TITLE:

[Thu Nov 06 11:08:55 2003]
Reminders
Opomene

[Thu Nov 06 11:09:02 2003]
SUBTITLE:
SUBTITLE:

[Thu Nov 06 11:09:09 2003]
First reminder:
Prva opomena:

[Thu Nov 06 11:09:12 2003]
general IV
općenito IV

[Thu Nov 06 11:09:19 2003]
BODY:
BODY:

[Thu Nov 06 11:09:52 2003]
First reminder:
Prva opomena:

[Thu Nov 06 11:10:05 2003]
Our invoice no #NUMBER# of #DATE# for your order of #DATE#
#BROJ# od dana #DATUM# za vašu narudžbu od dana #DATUM#

[Thu Nov 06 11:11:15 2003]
Dear Mr #NAME#
Poštovani gospodine #IME#

[Thu Nov 06 11:20:30 2003]
To cut a long story short, our invoice of #DATE# for the europallets has not yet been settled.
Da ne duljim, utvrdili smo da na dan #DATUM# račun za podnice još nije bio podmiren.

[Thu Nov 06 11:20:52 2003]
Payment was due on #DATE#.
Uplata je trebala dospjeti na dan #DATUM#.

[Thu Nov 06 11:21:29 2003]
Please transfer the sum of Ł--.
Molimo uplatite iznos u visini od --.

[Thu Nov 06 11:22:04 2003]
-- to our bank by #DATE#.
-- KN na naš račun do dana #DATUM#.

[Thu Nov 06 11:22:36 2003]
We are enclosing a prepared transfer form for this purpose.
U tu svrhu prilažemo pripremljeni obrazac za uplatu.

[Thu Nov 06 11:22:38 2003]
Should you already have transferred payment, please ignore this letter.
U slučaju da ste već izvršili uplatu, molimo zanemarite ovo pismo.

[Thu Nov 06 11:22:44 2003]
Yours sincerely,
Srdačan pozdrav,

[Thu Nov 06 11:22:50 2003]
#NAME#
#IME#

[Thu Nov 06 11:23:00 2003]
#COMPANY#
#TVRTKA#

[Thu Nov 06 11:23:09 2003]
Encs:
U prilogu:

[Thu Nov 06 11:23:32 2003]
Copy of invoice
Kopija računa

[Thu Nov 06 11:23:32 2003]
Bank transfer form
Obrazac za bankovnu uplatu

[Thu Nov 06 11:24:46 2003]
TITLE:
TITLE:

[Thu Nov 06 11:24:49 2003]
Reminders
Opomene

[Thu Nov 06 11:24:57 2003]
SUBTITLE:
SUBTITLE:

[Thu Nov 06 11:25:04 2003]
Second reminder:
Druga opomena:

[Thu Nov 06 11:25:07 2003]
general
općenito

[Thu Nov 06 11:25:22 2003]
BODY:
BODY:

[Thu Nov 06 11:25:37 2003]
Dear Ms #NAME#
Poštovana gđo #IME#

[Thu Nov 06 11:25:56 2003]
Final reminder:
Posljednja opomena:

[Thu Nov 06 11:26:12 2003]
Our invoice of #DATE# for your order of #DATE#
Naš račun od dana #DATE#, za vašu narudžbu od dana #DATE#

[Thu Nov 06 11:27:27 2003]
Have you forgotten us?
Jeste li zaboravili na nas?

[Thu Nov 06 11:28:18 2003]
You have still not replied to our reminder of #DATE#, and on #DATE# your customer account still showed a debit of Ł--.
Još uvijek niste odgovorili na našu opomenu od dana #DATUM#, a na dan #DATE# Vaš korisnički račun je još uvijek pokazivao dug od --.

[Thu Nov 06 11:33:14 2003]
--. Please transfer this amount to one of our accounts by #DATE# at the latest.
Molim Vas, uplatite taj iznos na jedan od naših računa, najkasnije do dana #DATUM#.

[Thu Nov 06 11:34:49 2003]
Because we value your custom, we have not raised any charges for this reminder.
S obzirom da cijenimo našu dosadašnju poslovnu suradnju, nismo povećali pristojbu za ovu opomenu.

[Thu Nov 06 11:34:51 2003]
We would be grateful if you would show similar consideration by paying the outstanding amount by the date specified.
Bili bismo Vam zahvalni kada biste pokazali sličnu uviđavnost i platili neplaćeni iznos do naznačenog datuma.

[Thu Nov 06 11:34:57 2003]
Yours sincerely,
Srdačan pozdrav,

[Thu Nov 06 11:35:04 2003]
#NAME#
#IME#

[Thu Nov 06 11:35:10 2003]
#POSITION#
#POLOŽAJ#

[Thu Nov 06 11:35:18 2003]
#COMPANY#
#TVRTKA#

[Thu Nov 06 11:35:43 2003]
Encs:
U prilogu:

[Thu Nov 06 11:36:04 2003]
Copy of invoice of #DATE#
Preslika računa od dana #DATUM#

[Thu Nov 06 11:36:04 2003]
Bank transfer form
Obrazac za bankovnu uplatu

[Thu Nov 06 11:38:41 2003]
TITLE:
TITLE:

[Thu Nov 06 11:38:45 2003]
Reminders
Opomene

[Thu Nov 06 11:38:53 2003]
SUBTITLE:
SUBTITLE:

[Thu Nov 06 11:40:46 2003]
Second reminder:
Druga opomena:

[Thu Nov 06 11:40:49 2003]
tempting the customer with favourable prices
privlačenje klijenta povoljnim cijenama

[Thu Nov 06 11:41:01 2003]
BODY:
BODY:

[Thu Nov 06 11:41:09 2003]
Dear Mr #NAME#
Poštovani gospodine #IME#

[Thu Nov 06 11:41:20 2003]
Second reminder
Druga opomena

[Thu Nov 06 11:41:37 2003]
Our invoice of #DATE#;
Naš račun od dana #DATUM#;

[Thu Nov 06 11:42:59 2003]
your order of #DATE#
Poštovani gospodine #IME#

[Thu Nov 06 11:43:14 2003]
To date you have not responded to our reminder of #DATE# by transferring the outstanding sum of Ł--.
Do danas niste odgovorili na našu opomenu od dana #DATUM#, niti ste podmirili neplaćeni račun u iznosu od --.

[Thu Nov 06 11:45:24 2003]
-- by #DATE#.
-- KN do dana #DATUM#.

[Thu Nov 06 11:48:27 2003]
The favourable price conditions from which you profited in buying your bed from us are very narrowly calculated.
Uvjeti povoljnog plaćanja, kojima ste ostvarili dobit pri kupnji Vašega kreveta kod nas, vrlo su pažljivo izračunati.

[Thu Nov 06 11:49:34 2003]
We would therefore be grateful if you would transfer the outstanding sum of Ł--.
Stoga bismo Vam bili zahvalni kada biste uplatili nepodmireni iznos od --.

[Thu Nov 06 11:49:52 2003]
-- to one of our accounts by #DATE#.
-- KN na jedan od naših računa do dana #DATUM#.

[Thu Nov 06 11:49:53 2003]
Many thanks.
Mnogo hvala.

[Thu Nov 06 11:49:59 2003]
Yours sincerely,
Srdačan pozdrav,

[Thu Nov 06 11:50:06 2003]
#NAME#
#IME#

[Thu Nov 06 11:50:11 2003]
#POSITION#
#POLOŽAJ#

[Thu Nov 06 11:50:18 2003]
#COMPANY#
#TVRTKA#

[Thu Nov 06 11:50:36 2003]
Enc:
U prilogu:

[Thu Nov 06 11:50:36 2003]
Copy of invoice of #DATE#
Preslika računa od dana #DATUM#

[Thu Nov 06 11:52:14 2003]
TITLE:
TITLE:

[Thu Nov 06 11:52:17 2003]
Reminders
Opomene

[Thu Nov 06 11:52:26 2003]
SUBTITLE:
SUBTITLE:

[Thu Nov 06 11:52:50 2003]
Second reminder:
Druga opomena:

[Thu Nov 06 11:52:53 2003]
stop on deliveries
obustavljanje isporuke

[Thu Nov 06 11:53:04 2003]
BODY:
BODY:

[Thu Nov 06 11:53:15 2003]
Second reminder
Druga opomena

[Thu Nov 06 11:53:26 2003]
Our invoice of #DATE#
Naš račun od dana #DATUM#

[Thu Nov 06 11:54:11 2003]
Dear Mr #NAME#
Poštovani gospodine #IME#

[Thu Nov 06 11:56:37 2003]
-- from you since our reminder of #DATE#.
-- KN naznačen u našoj opomeni od dana #DATUM#.

[Thu Nov 06 11:57:05 2003]
Please transfer this amount to one of the following accounts by #DATE# :
Molimo, uplatite taj iznos na jedan od sljedećih računa do dana #DATUM#:

[Thu Nov 06 11:57:18 2003]
#NUMBER# (Account No.)
#BROJ# (Račun br.)

[Thu Nov 06 11:57:52 2003]
#NUMBER# (Account No.)
) #BROJ# (Račun br.)

[Thu Nov 06 11:59:35 2003]
#NAME# (Bank) #NAME# (Bank)
#IME# (Naziv banke) #IME# (Naziv banke)

[Thu Nov 06 12:02:22 2003]
#NUMBER# (Sort Code) #NUMBER# (Sort Code)
#BROJ# (šifra) #BROJ# (šifra)

[Thu Nov 06 12:02:23 2003]
We regret that we are unable to deliver any further goods to you until your account has been settled.
Sa žaljenjem Vas obavještavamo da nećemo biti u mogućnosti isporučiti Vam novu robu dok Vaša uplata ne bude podmirena.

[Thu Nov 06 12:02:29 2003]
Yours sincerely,
Srdačan pozdrav,

[Thu Nov 06 12:03:32 2003]
#NAME#
#IME#

[Thu Nov 06 12:03:38 2003]
Accounts Executive
Direktor računovodstva

[Thu Nov 06 12:03:38 2003]
#COMPANY#
#TVRTKA#

[Thu Nov 06 12:04:56 2003]
TITLE:
TITLE:

[Thu Nov 06 12:04:59 2003]
Reminders
Opomene

[Thu Nov 06 12:05:06 2003]
SUBTITLE:
SUBTITLE:

[Thu Nov 06 12:06:27 2003]
Second reminder:
Druga opomena:

[Thu Nov 06 12:06:29 2003]
offer to customer to pay back in instalments, and raising of administration charges
ponuda klijentu da otplati dugovanje u ratama, te poskupljenje administrativnih troškova

[Thu Nov 06 12:06:43 2003]
BODY:
BODY:

[Thu Nov 06 12:06:56 2003]
Second reminder
Druga opomena

[Thu Nov 06 12:07:40 2003]
Dear Mr #NAME#
Poštovani gospodine #IME#

[Thu Nov 06 12:08:07 2003]
We are still awaiting payment of our invoice of #DATE#.
Još uvijek čekamo da platite naš račun od dana #DATUM#.

[Thu Nov 06 12:09:36 2003]
We have also received no reply to our reminder of #DATE#.
Također nismo primili nikakav odgovor na našu opomenu od dana #DATUM#.

[Thu Nov 06 12:11:01 2003]
We would like to propose that you pay the outstanding amount together with interest accrued in four instalments of Ł--.
Željeli bismo Vam predložiti da platite nepodmireni iznos zajedno s obračunatom kamatom u četiri obroka u iznosu od --.

[Thu Nov 06 12:11:27 2003]
-- each and one instalment of Ł--.
-- KN, i jedan obrok u iznosu od --.

[Thu Nov 06 12:12:57 2003]
--. Are you in agreement with this suggestion?
Slažete li se s ovim prijedlogom?

[Thu Nov 06 12:13:50 2003]
If so, please transfer the first instalment to our account, no. #NUMBER#, with the Deutsche Bank, branch no. #NUMBER#.
Ako se slažete, molimo Vas da uplatite prvi obrok otplate na naš račun, br. #BROJ#, u ... banci, poslovnica br. #BROJ#.

[Thu Nov 06 12:21:53 2003]
The remaining instalments will be due for payment on the first of each month.
Preostali obroci otplate dospijevaju na naplatu prvoga dana svakog mjeseca.

[Thu Nov 06 12:23:07 2003]
Please note that if you default on a payment the total amount still outstanding, inclusive of interest, will be due immediately.
Molimo Vas obratite pozornost na činjenicu da ako se ne izvršite uplatu, ukupan nepodmireni iznos, uključujući kamatu, dospjeti će na naplatu odmah.

[Thu Nov 06 12:24:14 2003]
Should you have any further questions, Mrs #NAME# on #NUMBER# will be happy to help you.
Imate li bilo kakvih daljnjih pitanja, gđa #IME# na #BROJ# rado će Vam pomoći.

[Thu Nov 06 12:24:15 2003]
We look forward to receiving your payment or hearing from you soon.
Radujemo se primitku Vaše uplate, ili primanju skorog poziva.

[Thu Nov 06 12:24:21 2003]
Yours sincerely,
Srdačan pozdrav,

[Thu Nov 06 12:24:50 2003]
#NAME#
#IME#

[Thu Nov 06 12:24:58 2003]
Accounts Executive
Direktor računovodstva

[Thu Nov 06 12:24:58 2003]
#COMPANY#
#TVRTKA#

[Thu Nov 06 12:28:22 2003]
TITLE:
TITLE:

[Thu Nov 06 12:28:25 2003]
New Year's greetings
Novogodišnje čestitke

[Thu Nov 06 12:28:52 2003]
SUBTITLE:
SUBTITLE:

[Thu Nov 06 12:28:54 2003]
New Year letter to a busines colleague
Novogodišnja čestitka poslovnom suradniku

[Thu Nov 06 12:29:06 2003]
BODY:
BODY:

[Thu Nov 06 12:30:25 2003]
Dear Mr #NAME#,
Poštovani gospodine #IME#,

[Thu Nov 06 12:31:22 2003]
I was very happy to receive your Christmas greetings and best wishes for the coming year.
Obradovao sam se primitku Vaše božićne čestitke i najljepših želja za nadolazeću godinu.

[Thu Nov 06 12:31:49 2003]
I hope you were able to celebrate Christmas with your family and enjoy a well-earned rest!
Nadam se da ste bili u mogućnosti proslaviti Božić s Vašom obitelji, i da uživate u itekako zasluženom odmoru!

[Thu Nov 06 12:35:40 2003]
.... (year) was a demanding one for everyone in our line of work.
(godina) bila je zahtjevan za svakoga u našoj struci.

[Thu Nov 06 12:36:59 2003]
I am most grateful for your valuable support over this period, which went well beyond the call of duty.
Nadasve sam zahvalan na Vašoj dragocjenoj podršci tijekom ovoga razdoblja, jer to nije bila Vaša poslovna dužnost.

[Thu Nov 06 12:42:03 2003]
With you as a partner I feel able to meet the challenges of the coming year with optimism.
S Vama kao poslovnim suradnikom kadar sam susresti se s izazovima nastupajuće godine s optimizmom.

[Thu Nov 06 12:42:27 2003]
The small present for you and your family is intended to brighten the turn of the year and strengthen you for fresh deeds!
Nadam se da će maleni poklon za Vas i Vašu obitelj razvedriti dolazak nove godine, i da će Vas osnažiti za nova djela!

[Thu Nov 06 12:42:29 2003]
All the best, and have a good break.
Sve najbolje, i ugodne praznike.

[Thu Nov 06 12:42:36 2003]
Kind regards,
Srdačan pozdrav,

[Thu Nov 06 12:42:36 2003]
#NAME#
#IME#

[Thu Nov 06 12:44:43 2003]
TITLE:
TITLE:

[Thu Nov 06 12:44:45 2003]
New Year's greetings
Novogodišnje čestitke

[Thu Nov 06 12:45:04 2003]
SUBTITLE:
SUBTITLE:

[Thu Nov 06 12:45:07 2003]
New Year's greetings to a friend
Novogodišnja čestitka prijatelju

[Thu Nov 06 12:45:25 2003]
BODY:
BODY:

[Thu Nov 06 12:45:35 2003]
Dear #NAME#,
Dragi/Draga #IME#,

[Thu Nov 06 12:45:38 2003]
Happy .
Sretna ti .

[Thu Nov 06 12:46:41 2003]
... (year)!
. (godina)!

[Thu Nov 06 12:48:06 2003]
Do you remember our last big New Year's party?
Sjećaš li se naše prošlog velikog novogodišnjeg slavlja?

[Thu Nov 06 12:49:00 2003]
Looking back over the past year I can't believe it was really 365 days and nights.
Osvrćući se na proteklu godinu, ne mogu vjerovati da je zaista prošlo 365 dana i noći.

[Thu Nov 06 12:49:30 2003]
It seems to me more like three or four months and not 52 whole weeks.
Čini mi se kao da je otada prošlo tek tri ili četiri mjeseca, a ne čitava 52 tjedna.

[Thu Nov 06 12:50:04 2003]
to eat more healthily
jesti zdravije

[Thu Nov 06 12:50:30 2003]
to take more exercise
više vježbati

[Thu Nov 06 12:52:19 2003]
to reduce stress at work and spend more time with my wife and children.
smanjiti stres na poslu i provesti više vremenski sa svojom ženom i djecom.

[Thu Nov 06 12:53:53 2003]
One thing I won't just be planning to do next year but actually doing in February is coming to visit you.
No jednu stvar neću samo planirati za sljedeću godinu, već ću je zaista i učiniti, a to je posjetiti te u veljači.

[Thu Nov 06 12:54:16 2003]
All the best for the New Year,
Sve najbolje u Novoj godini,

[Thu Nov 06 12:54:16 2003]
#NAME#
#IME#

[Thu Nov 06 12:56:11 2003]
TITLE:
TITLE:

[Thu Nov 06 12:56:13 2003]
New Year's greetings
Novogodišnje čestitke

[Thu Nov 06 12:56:47 2003]
SUBTITLE:
SUBTITLE:

[Thu Nov 06 12:56:50 2003]
Early New Year's greetings
Rana novogodišnja čestitka

[Thu Nov 06 14:04:42 2003]
BODY:
BODY:

[Thu Nov 06 14:05:30 2003]
Dear #NAME# and #NAME#,
Dragi #IME# i #IME#,

[Thu Nov 06 14:06:01 2003]
Another 365 days have gone by and the New Year is upon us.
Prošlo je još 365 dana i Nova godina je pred vratima.

[Thu Nov 06 14:07:09 2003]
We'll be starting .
Mi ćemo započeti .

[Thu Nov 06 14:10:59 2003]
... (year) in a little pension in the Alps - we're hoping it'll snow!
(godina) u malom pansionu u Alpama - nadamo se da će sniježiti!

[Thu Nov 06 14:12:27 2003]
Since we don't know whether we might be snowed in, or the telephone lines might be down, or whether we're likely to find a postbox, we're sending you our New Year's greetings a little early.
Budući da ne znamo hoće li nas zatrpati snijeg, i hoće li raditi telefonske linije linije, i hoćemo li uspjeti pronaći poštanski sandučić, šaljemo vam novogodišnju čestitku malo ranije.

[Thu Nov 06 14:14:20 2003]
What actually came of the resolutions you made last year?
Koliko toga se zaista ostvarilo od vaših lanjskih novogodišnjih odluka?

[Thu Nov 06 14:16:09 2003]
Anyway, we wish you all the very best for the New Year and hope that it'll be a good one for both of you.
Bilo kako bilo, želimo vam sve najbolje povodom Nove godine, i nadamo se da će biti dobra za vas oboje.

[Thu Nov 06 14:16:19 2003]
Love,
S ljubavlju,

[Thu Nov 06 14:16:19 2003]
#NAME# and #NAME#
#IME# i #IME#

[Thu Nov 06 14:17:30 2003]
TITLE:
TITLE:

[Thu Nov 06 14:17:33 2003]
New Year's greetings
Novogodišnje čestitke

[Thu Nov 06 14:17:53 2003]
SUBTITLE:
SUBTITLE:

[Thu Nov 06 14:17:56 2003]
New Year's greetings to an employee
Novogodišnja čestitka zaposleniku

[Thu Nov 06 14:18:08 2003]
BODY:
BODY:

[Thu Nov 06 14:20:55 2003]
Dear Mrs #NAME#,
Poštovana gđo #IME#,

[Thu Nov 06 14:22:46 2003]
Looking back on the events of the past year it is clear to me that your competence and far-sightedness were a decisive factor in the achievement of our good business results over this period.
Prisjećajući se protekle godine, jasno mi je mene da su Vaša stručnost i dalekovidnost bili odlučujući čimbenici pri ostvarivanju naših dobrih poslovnih rezultata tijekom ovog razdoblja.

[Thu Nov 06 14:24:29 2003]
I would like to thank you very much indeed for all your efforts on our behalf.
Želim Vam se nadasve zahvaliti za sve vaše napore u ime svih nas.

[Thu Nov 06 14:24:31 2003]
All your colleagues join me in wishing you a very happy New Year and all the best.
Svi vaši kolege pridružuju mi se u željama za sretnu Novu godina, i sve najbolje.

[Thu Nov 06 14:24:36 2003]
Yours sincerely,
Srdačan pozdrav,

[Thu Nov 06 14:24:36 2003]
#NAME#
#IME#

[Thu Nov 06 14:27:49 2003]
TITLE:
TITLE:

[Thu Nov 06 14:27:51 2003]
New Year's greetings
Novogodišnje čestitke

[Thu Nov 06 14:28:53 2003]
SUBTITLE:
SUBTITLE:

[Thu Nov 06 14:28:56 2003]
New Year's greetings to a business partner
Novogodišnja čestitka poslovnom partneru

[Thu Nov 06 14:30:55 2003]
BODY:
BODY:

[Thu Nov 06 14:31:11 2003]
"Keep moving!"
"Nastavite tako!"

[Thu Nov 06 14:34:31 2003]
Dear Ms #NAME#
Poštovana gđo #IME#

[Thu Nov 06 14:36:53 2003]
The old year is drawing to a close and the new year awaits us.
Stara godina se primiče kraju, a nova nas očekuje.

[Thu Nov 06 14:38:07 2003]
It is clearly a time of change, with memories of the months just gone alternating with plans for those to come.
Očito je doba promjena, s uspomenama na protekle mjesece koje se izmjenjuju s planovima za nadolazeće.

[Thu Nov 06 14:38:11 2003]
We would like to take this opportunity to wish you a very happy New Year and all the best for .
Željeli bismo iskoristiti ovu prigodu da Vam zaželimo nadasve sretnu Novu godinu i sve najbolje u nadolazećoj .

[Thu Nov 06 14:39:49 2003]
... (year).
. (godina).

[Thu Nov 06 14:39:50 2003]
We hope very much that we will continue our enjoyable and productive work with you in the coming year.
Snažno se nadamo da ćemo nastaviti ugodnu i učinkovitu suradnju rad s Vama u narednoj godini.

[Thu Nov 06 14:39:56 2003]
Yours sincerely,
Srdačan pozdrav,

[Thu Nov 06 14:39:58 2003]
#NAME#
#IME#

[Thu Nov 06 14:39:58 2003]
Managing Director
Generalni direktor

[Thu Nov 06 14:41:08 2003]
TITLE:
TITLE:

[Thu Nov 06 14:41:11 2003]
Notification of a price increase
Obavijest o poskupljenju

[Thu Nov 06 14:42:13 2003]
SUBTITLE:
SUBTITLE:

[Thu Nov 06 14:42:16 2003]
A paper supplier informs his customers of an increase in prices
Dobavljač papira obavještava svoje klijente o povećanju cijena

[Thu Nov 06 14:42:30 2003]
BODY:
BODY:

[Thu Nov 06 14:43:31 2003]
Dear Mr #NAME#,
Poštovani gospodine #IME#,

[Thu Nov 06 14:45:15 2003]
For the past two years we have kept our prices stable.
Protekle dvije godine održavali smo naše cijene stabilnima.

[Thu Nov 06 14:47:27 2003]
Our new price list will now be coming into effect on the #DATE# , and we enclose a copy for your information.
Naš novi cjenik sada stupiti će na snagu na dan #DATUM#, te prilažemo primjerak kako bismo Vas o tome obavijestili.

[Thu Nov 06 14:50:48 2003]
This also means, however, that our current prices no longer cover costs.
To također znači, međutim, da naše tekuće cijene više ne podmiruju troškove.

[Thu Nov 06 14:54:00 2003]
Looking at the price list you will see that we have managed to keep most prices unchanged, but for a few types of paper we have been unable to maintain such a low price.
Pregledavši cjenik vidjet ćete da smo uspjeli sačuvati većinu cijena nepromijenjenima, no za nekoliko vrsta papira nismo bili u mogućnosti održati takve niske cijene.

[Thu Nov 06 14:55:14 2003]
You can however be certain that the high standard of our products will remain unchanged and you will continue to profit from this in the future.
Ipak, možete biti sigurni da će visok standard naših proizvoda ostati nepromijenjen, i Vi ćete i ubuduće ostvarivati dobit iz toga.

[Thu Nov 06 14:55:16 2003]
Thank you for your confidence in us to date, and we look forward to continuing to work with you.
Zahvaljujemo na Vašem dosadašnjem povjerenju, i radujemo se daljnjoj suradnji s Vama.

[Thu Nov 06 14:55:22 2003]
Yours sincerely,
Srdačan pozdrav,

[Thu Nov 06 14:55:28 2003]
#NAME#
#IME#

[Thu Nov 06 14:55:28 2003]
#COMPANY#
#TVRTKA#

[Thu Nov 06 14:56:16 2003]
P.S.
P.S.

[Thu Nov 06 14:57:13 2003]
We would like to invite you and your employees to a tour of our factory on #DATE#.
Željeli bismo pozvati Vas i Vaše zaposlenike u obilazak naše tvornice na dan #DATUM#.

[Thu Nov 06 14:58:42 2003]
Please return the enclosed reply card to us by #DATE#.
Molimo Vas da nam odgovorite na priloženom obrascu do #DATUM#.

[Thu Nov 06 15:01:42 2003]
TITLE:
TITLE:

[Thu Nov 06 15:01:44 2003]
Notification of a price increase
Obavijest o poskupljenju

[Thu Nov 06 15:02:59 2003]
SUBTITLE:
SUBTITLE:

[Thu Nov 06 15:03:02 2003]
A delivery company informs its customers of a price increase
Tvrtka za dostavu obavještava svoje klijente o povećanju cijena

[Thu Nov 06 15:03:12 2003]
BODY:
BODY:

[Thu Nov 06 15:06:38 2003]
Dear Mrs #NAME#,
Poštovana gđo #IME#,

[Thu Nov 06 15:11:52 2003]
In the past few years you have come to expect from our service commitment, motivation and, above all, punctuality.
Tijekom proteklih nekoliko godina naviknuli ste da od nas očekujete uslužnost, poticaj i, nadasve, točnost.

[Thu Nov 06 15:14:23 2003]
This year, in order to maintain our customarily high standards, we have been forced to raise our freight prices by 3%.
Ove godine, sa željom da održimo naše uobičajeno visoka mjerila, bili smo prisiljeni povećati naše troškove vozarine za 3%.

[Thu Nov 06 15:17:07 2003]
However, this slight increase in our prices is the only change you have to reckon with.
Međutim, ovo malo povećanje naših cijena predstavlja jedinu promjenu s kojom morate računati.

[Thu Nov 06 15:18:08 2003]
Our team, our service, and our reliability are all as good as ever.
Naš tim, naša usluga, i naša pouzdanost i dalje su jednako dobri kao i uvijek.

[Thu Nov 06 15:18:09 2003]
We look forward to continuing to work with you, and to covering many more kilometres together!
Radujemo se daljnjoj suradnji s Vama, i nadamo sa da ćemo zajodno prijeći još mnogo kilometara!

[Thu Nov 06 15:18:16 2003]
Yours sincerely,
Srdačan pozdrav,

[Thu Nov 06 15:18:22 2003]
#NAME#
#IME#

[Thu Nov 06 15:18:22 2003]
#COMPANY#
#TVRTKA#

[Thu Nov 06 15:20:40 2003]
TITLE:
TITLE:

[Thu Nov 06 15:20:43 2003]
Press release
Izjava za tisak

[Thu Nov 06 15:20:47 2003]
SUBTITLE:
SUBTITLE:

[Thu Nov 06 15:20:50 2003]
Press release I
Izjava za tisak I

[Thu Nov 06 15:22:08 2003]
BODY:
BODY:

[Thu Nov 06 15:22:52 2003]
56,000 bps fax modem with answering machine - also functions with computer switched off - for only Ł--.
56,000 bps fax modem s telefonskom sekretaricom - također funkcionira i s isključenim računalom - samo za --.-- KN

[Thu Nov 06 15:25:39 2003]
--One modem is not the same as another.
Jedan modem nije isto kao i drugi.

[Thu Nov 06 15:33:46 2003]
For years experts in the data transmission field have considered appliances with the label US Robotics to be extremely dependable, functioning reliably even with a bad quality telephone line.
Godinama su stručnjaci za prijenos podataka smatrali uređaje s oznakom US Robotics izrazito pouzdanima, te da sigurno funkcioniraju čak i u kombinaciji s manje kvalitetnim telefonskim linijama.

[Thu Nov 06 15:37:57 2003]
The new USR Sportster Message Plus modem from 3Com, available from #DATE#, can also be used in various capacities in your office at home - an energy-saving investment for the future.
Novi USR Sportster Message Plus modem, proizvođača 3Com, dostupan na tržištu od #DATUM#, može se također koristiti na različite načine u vašem kućnom uredu - ulaganje u štednju energije u budućnosti.

[Thu Nov 06 15:39:15 2003]
This voice and fax modem has more to offer than other appliances in its price bracket.
Ovaj glasovni telefaks modem nudi mnogo više nego ostali uređaji u njegovoj cjenovnoj kategoriji.

[Thu Nov 06 15:39:37 2003]
Without even turning on your computer you can save around 20 messages or up to 70 faxes on 2 MB of memory.
Čak i bez uključivanja Vašega računala, možete sačuvati oko 20 poruka ili do 70 telefaksa na 2 MB memorije.

[Thu Nov 06 15:41:12 2003]
The Sportster Message Plus can even be used during a power failure:
Sportster Message Plus može se koristiti čak i tijekom nestanka struje:

[Thu Nov 06 16:04:19 2003]
calls and faxes stay saved, and you can listen to your messages using the remote pickup.
pozivi i telefaksi ostaju sačuvani, a poruke možete odslušati uz pomoć opcije daljinskog preslušavanja.

[Thu Nov 06 16:05:37 2003]
Besides providing access to both the Internet and intranet data transfer, this appliance can also be used as a normal answering machine, fax machine, and as a speaker telephone using the headphones supplied.
Osim što omogućuje pristup internetskom i intranet prijenosu podataka, ovaj uređaj se također može koristiti kao obična telefonska sekretarica, telefaks uređaj, te za razgovor bez podizanja telefonske slušalice, koristeći se umjesto toga posebnim naglavnim slušalicama.

[Thu Nov 06 16:11:19 2003]
The upgradable Flash Rom also allows for considerable extension of the modem capacity.
Nadogradivi Flash Rom također dozvoljava značajno proširenje mogućnosti modema.

[Thu Nov 06 16:11:39 2003]
The Sportster Message Plus is available from the authorised distributor, #COMPANY#, and their specialist dealers, for Ł--.
Sportster Message Plus možete nabaviti kod ovlaštenog distributera, #TVRTKA#, te kod njihovih specijaliziranih trgovaca, po cijeni od --.

[Thu Nov 06 16:11:50 2003]
--.Contact address:
Kontakt adresa:

[Thu Nov 06 16:11:57 2003]
#COMPANY#
#TVRTKA#

[Thu Nov 06 16:15:05 2003]
#PLACE#
#MJESTO#

[Thu Nov 06 16:15:07 2003]
Customer services:
Služba za odnose s kupcima:

[Thu Nov 06 16:15:27 2003]
Tel.
Tel.

[Thu Nov 06 16:15:27 2003]
: #NUMBER# Fax:
#BROJ# :

[Thu Nov 06 16:15:28 2003]
#NUMBER#
#NUMBER#

[Thu Nov 06 16:18:18 2003]
Press office:
Ured za tisak:

[Thu Nov 06 16:18:29 2003]
Tel.
Telefon:

[Thu Nov 06 16:18:40 2003]
: #NUMBER# Fax:
#BROJ# Telefaks:

[Thu Nov 06 16:18:56 2003]
#NUMBER#
#BROJ#

[Thu Nov 06 16:18:58 2003]
(Characters:
(Broj znakova:

[Thu Nov 06 16:19:09 2003]
1186;
1186;

[Thu Nov 06 16:19:10 2003]
Lines:
Broj redova:

[Thu Nov 06 16:21:14 2003]
26)
26)

[Thu Nov 06 16:21:14 2003]
Please send a voucher copy.
Molimo da pošaljete primjerak vaučera.

[Thu Nov 06 16:24:18 2003]
TITLE:
TITLE:

[Thu Nov 06 16:24:21 2003]
Press release
Izjava za tisak

[Thu Nov 06 16:24:23 2003]
SUBTITLE:
SUBTITLE:

[Thu Nov 06 16:24:26 2003]
Press release II
Izjava za tisak II

[Thu Nov 06 16:25:13 2003]
BODY:
BODY:

[Thu Nov 06 16:26:07 2003]
#COMPANY# - World's biggest supplier of hunting accessories secures jobs
#TVRTKA# - Najveći svjetski dobavljač lovačkog pribora osigurava poslove

[Thu Nov 06 16:26:26 2003]
#COMPANY# will be running at full capacity until .
#TVRTKA# će raditi s punim kapacitetom do .

[Thu Nov 06 16:30:15 2003]
... (year), says Managing Director #NAME#.
(godina), kaže generalni direktor #IME#.

[Thu Nov 06 16:30:24 2003]
High export sales of hunting accessories and an increase of 18% in incoming orders mean that long-term profits are anticipated, which will help to secure jobs in the area.
Visoka izvozna prodaja lovačkog pribora i opreme, te povećanje od 18% u novim narudžbama govori da možemo očekivati dugoročnu zaradu, koja će osigurati namještenja na tom području.

[Thu Nov 06 16:31:04 2003]
(335 characters)
(335 znaka)

[Thu Nov 06 16:31:09 2003]
PR and Marketing:
Odnosi s javnošću i marketing:

[Thu Nov 06 16:31:21 2003]
#NAME#
#IME#

[Thu Nov 06 16:31:26 2003]
Tel:
Telefon:

[Thu Nov 06 16:31:34 2003]
#NUMBER#
#BROJ#

[Thu Nov 06 16:31:42 2003]
Fax:
Telefaks:

[Thu Nov 06 16:31:42 2003]
#NUMBER#
#BROJ#

[Thu Nov 06 16:33:13 2003]
TITLE:
TITLE:

[Thu Nov 06 16:33:15 2003]
Press release
Izjava za tisak

[Thu Nov 06 16:33:17 2003]
SUBTITLE:
SUBTITLE:

[Thu Nov 06 16:33:20 2003]
Press release III
Izjava za tisak III

[Thu Nov 06 16:33:29 2003]
BODY:
BODY:

[Thu Nov 06 16:36:06 2003]
Cyber Bathroom
Cyber kupaonica

[Thu Nov 06 16:38:49 2003]
#COMPANY# Bathroom's new salesrooms appear spacious, almost futuristic.
Novi prodajni saloni kupaonica #TVRTKA# djeluju prostrano, gotovo futuristički.

[Thu Nov 06 16:40:18 2003]
Since #DATE# the regional branch of one of Germany's biggest suppliers of bathroom fittings has been displaying its newest creations for your bathroom in its 500 m˛
Od #DATUM# područna poslovnica jednog od najvećih njemačkih' dobavljača kupaonske oprema izložila je svoje najnovije proizvode za kupaonicu u izložbenom salonu od 500 kvadrata

[Thu Nov 06 16:42:36 2003]
showroom.
Od #DATUM# područna poslovnica jednog od najvećih njemačkih dobavljača kupaonske oprema izložila je svoje najnovije proizvode za kupaonicu u izložbenom salonu od 500 kvadrata.

[Thu Nov 06 16:42:51 2003]
The highlight of the exhibition is a PC on which customers can put together their ideal bathroom and print it out in colour.
Vrhunac izložbe je računalo pomoću kojega klijenti mogu složiti svoju idealnu kupaonicu i otisnuti je u željenoj boji.

[Thu Nov 06 16:43:51 2003]
A special service, free of charge!
Posebna usluga, besplatno!

[Thu Nov 06 16:45:00 2003]
On its opening day the Cyberbath salesrooms were already drawing a crowd.
Na dan otvorenja, Cyberbath prodajni saloni su već privlačili gomile zainteresiranih.

[Thu Nov 06 16:45:20 2003]
Around 500 people came to the opening, many of whom were able to take home their ideal bathroom on paper for further planning.
Oko 500 ljudi došlo je na otvorenje, od kojih su mnogi su mogli ponijeti kući svoju idealnu kupaonicu otisnutu na papiru, za daljnje planiranje.

[Thu Nov 06 16:45:25 2003]
PR and Marketing
Služba za odnose s javnošću i marketing

[Thu Nov 06 16:45:27 2003]
#NAME#
#IME#

[Thu Nov 06 16:45:34 2003]
Telephone:
Telefon:

[Thu Nov 06 16:45:38 2003]
#NUMBER#
#BROJ#

[Thu Nov 06 16:45:44 2003]
Fax:
Telefaks:

[Thu Nov 06 16:45:44 2003]
#NUMBER#
#BROJ#

[Thu Nov 06 16:47:48 2003]
TITLE:
TITLE:

[Thu Nov 06 16:47:50 2003]
Press release
Izjava za tisak

[Thu Nov 06 16:47:52 2003]
SUBTITLE:
SUBTITLE:

[Thu Nov 06 16:48:03 2003]
Press release:
Izjava za tisak:

[Thu Nov 06 16:48:06 2003]
changing the company name
Promjena naziva tvrtke

[Thu Nov 06 16:48:09 2003]
BODY:
BODY:

[Thu Nov 06 16:48:57 2003]
Dear Sir or Madam,
Poštovani gospodine ili gospođo,

[Thu Nov 06 16:49:49 2003]
We have an announcement to make:
Željeli bismo objaviti sljedeće saopćenje:

[Thu Nov 06 16:50:11 2003]
As from #DATE#, our company is no longer to be known as #NAME# but as
Od dana #DATUM#, naša tvrtka više neće nositi naziv #NAZIV# već

[Thu Nov 06 16:52:14 2003]
#NAME#.
#NOVI NAZIV#.

[Thu Nov 06 16:52:31 2003]
Yours faithfully,
Srdačan pozdrav,

[Thu Nov 06 16:52:36 2003]
#NAME#
#IME#

[Thu Nov 06 16:52:36 2003]
#COMPANY#
#TVRTKA#

[Fri Nov 07 11:20:58 2003]
TITLE:
TITLE:

[Fri Nov 07 11:21:01 2003]
Press release
Izjava za tisak

[Fri Nov 07 11:21:03 2003]
SUBTITLE:
SUBTITLE:

[Fri Nov 07 11:21:04 2003]
Press release:
Izjava za tisak:

[Fri Nov 07 11:21:07 2003]
accompanying letter
propratno pismo

[Fri Nov 07 11:21:20 2003]
BODY:
BODY:

[Fri Nov 07 11:21:34 2003]
Dear Mr #NAME#
Poštovani gospodine #IME#

[Fri Nov 07 11:22:03 2003]
Company anniversary
Obljetnica tvrtke

[Fri Nov 07 11:23:38 2003]
#DATE# will be the 25th anniversary of the foundation of our company.
Dana #DATUM# biti će 25. obljetnica utemeljenja naše tvrtke.

[Fri Nov 07 11:27:11 2003]
We would be very grateful if you could mention this in your newspaper, or publish the enclosed text.
Bili bismo Vam vrlo zahvalni kada biste to spomenuli u Vašim novinama, ili kada biste objavili priloženi tekst.

[Fri Nov 07 11:27:39 2003]
We would also be delighted if you would join us for a glass of champagne on our special day.
Također bi nas obradovalo kada biste nam se pridružili uz pjenušac na naš osobiti danu.

[Fri Nov 07 11:27:41 2003]
Do let us know if you think you will be able to come.
Molimo, obavijestite nas ako mislite da ćete moći doći.

[Fri Nov 07 11:27:46 2003]
Yours sincerely,
Srdačan pozdrav,

[Fri Nov 07 11:27:52 2003]
#NAME#
#IME#

[Fri Nov 07 11:27:58 2003]
#POSITION#
#POLOŽAJ#

[Fri Nov 07 11:28:04 2003]
#COMPANY#
#TVTRKA#

[Fri Nov 07 11:28:04 2003]
Enc
U prilogu

[Fri Nov 07 11:30:02 2003]
TITLE:
TITLE:

[Fri Nov 07 11:30:04 2003]
Press release
Izjava za tisak

[Fri Nov 07 11:30:21 2003]
SUBTITLE:
SUBTITLE:

[Fri Nov 07 11:30:25 2003]
Press release - letter and text in one
Izjava za tisak - pismo i tekst u jednome

[Fri Nov 07 11:30:37 2003]
BODY:
BODY:

[Fri Nov 07 11:31:13 2003]
Dear Mr #NAME#,
Poštovani gospodine #IME#,

[Fri Nov 07 11:31:53 2003]
On #DATE# we will be moving to new premises in .
Dana #DATUM# preselit ćemo se u nove prostorije u .

[Fri Nov 07 11:35:18 2003]
New technology has enabled us to produce copy machines such as we could only have dreamed about a few years ago.
Nova tehnologija nam je omogućila da proizvedemo fotokopirne aparate o kakvima smo mogli samo imati samo sanjati prije nekoliko godina.

[Fri Nov 07 11:37:40 2003]
We have now succeeded in installing these machines in our new 'home' for our customers' use.
Sada smo uspjeli postaviti te strojeve u naš novi 'dom' na upotrebu našim klijentima.

[Fri Nov 07 11:38:08 2003]
We would be very grateful if you could inform your readers of our move, and we very much hope that you will be able to join us for a snack at around .
Bili bismo vrlo zahvalni ako biste mogli obavijestiti Vaše čitatelje o našemu preseljenju, i izrazito se nadamo da ćete nam se moći pridružiti na zakuski oko .

[Fri Nov 07 11:38:10 2003]
.... pm on #DATE# for the opening of our new shop.
poslijepodne, dana #DATUM# prilikom otvaranje naše nove prodavaonice.

[Fri Nov 07 11:38:14 2003]
Yours sincerely,
Srdačan pozdrav,

[Fri Nov 07 11:38:21 2003]
#NAME#
#IME#

[Fri Nov 07 11:38:23 2003]
#COMPANY#
#TVRTKA#

[Fri Nov 07 11:38:58 2003]
Press release:
Izjava za tisak:

[Fri Nov 07 11:38:59 2003]
On #DATE# the company #COMPANY# will be moving to new premises in .
Dana #DATUM# tvrtka #NAZIV TVRTKE# preselit će se u nove prostorije u .

[Fri Nov 07 11:39:55 2003]
..... (street).
.. (ulica).

[Fri Nov 07 11:43:33 2003]
"We are able to offer our customers the most modern technology available," says the owner, #NAME#, "which is of benefit to them in many ways - not least to their pockets!"
" U mogućnosti smo ponuditi našim klijentima najmoderniju raspoloživu tehnologiju, " izjavio je vlasnik, #NAME#, " koja će im biti od koristi na mnoge načine - a neće biti nedostupna njihovoj kupovnoj moći!"

[Fri Nov 07 11:43:33 2003]
This assurance is surely the best way in which #NAME# can thank his customers for their loyalty.
Ovo jamstvo je svakako najbolji način na koji #IME# može zahvaliti svojim klijentima na njihovoj odanosti.

[Fri Nov 07 11:47:00 2003]
TITLE:
TITLE:

[Fri Nov 07 11:47:02 2003]
Invoice and receipt
Račun i priznanica

[Fri Nov 07 11:47:10 2003]
SUBTITLE:
SUBTITLE:

[Fri Nov 07 11:47:12 2003]
Invoice
Račun

[Fri Nov 07 11:47:46 2003]
BODY:
BODY:

[Fri Nov 07 11:48:47 2003]
Your order of #DATE#, television, delivery on #DATE#
Vaša narudžba na dan #DATUM#, televizor, dostava na dan #DATUM#

[Fri Nov 07 11:48:52 2003]
Number Article no.#NUMBER# Article Price.
Broj Artikl br.#BROJ# Artikl Cijena .

[Fri Nov 07 11:49:11 2003]
...Ł
.. KN

[Fri Nov 07 11:49:30 2003]
ťTV-WATCHŤ Ł .
ťTV-WATCHŤ KN .

[Fri Nov 07 11:49:36 2003]
.. VAT .
PDV.

[Fri Nov 07 11:50:08 2003]
.. % Ł .
% KN Ł

[Fri Nov 07 11:50:42 2003]
.. Packaging Ł.
Pakiranje KN ...

[Fri Nov 07 11:51:05 2003]
.. Shipping costs Ł.
Otpremni troškovi KN ...

[Fri Nov 07 11:53:52 2003]
.. Total Ł.
Ukupno KN ...

[Fri Nov 07 11:55:54 2003]
.. As discussed on #DATE# during our telephone conversation, please make your cheque payable to the account stated below at #PLACE# Sparkasse.
Kako je dogovoreno dana #DATUM# tijekom našeg telefonskog razgovora, molimo uplatite Vaš ček na dolje naznačeni račun u #MJESTO#, ... banka.

[Fri Nov 07 11:55:56 2003]
Thank you for your order and we wish you many hours of happy viewing with your TV-Watch television.
Zahvaljujemo na Vašoj narudžbi, i želimo Vam da provedete mnoge radosne sate gledajući Vaš TV-Watch televizor.

[Fri Nov 07 11:56:01 2003]
Yours sincerely,
Srdačan pozdrav,

[Fri Nov 07 11:56:08 2003]
#NAME#
#IME#

[Fri Nov 07 11:56:16 2003]
#POSITION#
#POLOŽAJ#

[Fri Nov 07 11:56:16 2003]
#COMPANY#
#TVRTKA#

[Fri Nov 07 11:58:25 2003]
TITLE:
TITLE:

[Fri Nov 07 11:58:27 2003]
Invoice and receipt
Račun i priznanica

[Fri Nov 07 11:58:50 2003]
SUBTITLE:
SUBTITLE:

[Fri Nov 07 11:58:52 2003]
Receipt for a second-hand desk
Priznanica za rabljeni stol

[Fri Nov 07 11:58:55 2003]
BODY:
BODY:

[Fri Nov 07 11:59:41 2003]
RECEIPT
PRIZNANICA

[Fri Nov 07 12:00:35 2003]
On #DATE# Ms #NAME# of #ADDRESS# purchased from us
Na dan #DATUM# Gđa #IME# iz #ADRESA# kupila je od nas

[Fri Nov 07 12:00:53 2003]
1 second-hand pine desk
1 rabljeni borov stol

[Fri Nov 07 12:01:05 2003]
as viewed and without any guarantee, for the sum of
po viđenju i bez ikakvog jamstva, za iznos od

[Fri Nov 07 12:01:10 2003]
Ł---.
--.

[Fri Nov 07 12:02:30 2003]
--Payment by cheque received with thanks.
Zahvaljujemo na primljenoj uplati putem čeka.

[Fri Nov 07 12:02:41 2003]
#NAME#
#IME#

[Fri Nov 07 12:02:48 2003]
#ADDRESS#
#ADRESA#

[Fri Nov 07 12:02:48 2003]
#DATE#
#DATUM#

[Fri Nov 07 12:03:49 2003]
TITLE:
TITLE:

[Fri Nov 07 12:03:54 2003]
Complaints
Pritužbe

[Fri Nov 07 12:04:17 2003]
SUBTITLE:
SUBTITLE:

[Fri Nov 07 12:04:19 2003]
Complaint about a wrong delivery
Pritužba na pogrešnu dostavu

[Fri Nov 07 12:04:32 2003]
BODY:
BODY:

[Fri Nov 07 12:04:49 2003]
Our order of #DATE#
Naša narudžba na dan #DATUM#

[Fri Nov 07 12:05:02 2003]
Your delivery of #DATE#
Vaša dostava na dan #DATUM#

[Fri Nov 07 12:05:39 2003]
Dear Mr #NAME#
Poštovani gospodine #IME#

[Fri Nov 07 12:06:11 2003]
Many thanks for your prompt delivery.
Zahvaljujem na Vašoi brzoj isporuci.

[Fri Nov 07 12:12:28 2003]
Unfortunately the goods delivered do not correspond to our order.
Nažalost, roba koju ste dostavili ne odgovara našoj narudžbi.

[Fri Nov 07 12:13:44 2003]
We ordered 2,000 metres of three-core electric cable, but you have delivered 2,000 metres of two-core electric cable.
Mi smo naručili 2,000 metara trožilnog električnog kabla, no Vi ste nam dostavili 2,000 metara dvožilnog električnog kabla.

[Fri Nov 07 12:14:41 2003]
We are unable to use these goods and would ask you to collect them again as soon as possible.
Nismo u mogućnosti upotrijebiti ovu robu, i molimo Vas da dođete po nju što je prije moguće.

[Fri Nov 07 12:16:12 2003]
Please deliver the goods we ordered by #DATE# at the latest.
Molimo, dostavite nam robu koju smo naručili najkasnije do dana #DATUM#.

[Fri Nov 07 12:16:57 2003]
Should you not be able to deliver the replacement item by this date, we will have to cancel this order and go to another supplier.
Ukoliko ne dostavite zamjensku robu do naznačenog datuma, biti ćemo prisiljeni otkazati ovu narudžbu i obratiti se drugom dobavljaču.

[Fri Nov 07 12:18:25 2003]
We would then invoice you for any extra costs incurred.
Potom ćemo Vam zaračunati sve dodatne novonastale troškove.

[Fri Nov 07 12:18:32 2003]
Yours sincerely,
Srdačan pozdrav,

[Fri Nov 07 12:18:34 2003]
#NAME#
#IME#

[Fri Nov 07 12:18:40 2003]
Managing Director
Generalni direktor

[Fri Nov 07 12:18:47 2003]
#COMPANY#
#TVRTKA#

[Fri Nov 07 12:19:03 2003]
Encs:
U prilogu:

[Fri Nov 07 12:19:09 2003]
Copy of delivery note
Preslika potvrde o dostavi

[Fri Nov 07 12:19:09 2003]
Copy of order
Preslika narudžbe

[Fri Nov 07 12:20:32 2003]
TITLE:
TITLE:

[Fri Nov 07 12:20:34 2003]
Complaints
Pritužbe

[Fri Nov 07 12:21:59 2003]
SUBTITLE:
SUBTITLE:

[Fri Nov 07 12:22:12 2003]
BODY:
BODY:

[Fri Nov 07 12:22:37 2003]
Dear Mr #NAME#
Poštovani gospodine #IME#

[Fri Nov 07 12:23:07 2003]
Cancellation of purchase of #DATE#
Otkazivanje kupovine od #DATUM#

[Fri Nov 07 12:24:44 2003]
Five days ago I bought from you a LabelPrinter 4000.
Prije pet dana kupio sam od Vas LabelPrinter 4000.