NeuroTran - Primjeri rečenica

Početna stranica

Svi prijevodi dobiveni su uz pomoć NeuroTran-a. Interaktivni mod NeuroTran-a korišten je od strane osobe koja je stručni prevoditelj. Greške koje se neminovno javljaju u NeuroTran prijevodu stručni prevoditelj je automatski ispravljao. Prevođenje uz pomoć NeuroTran-a može uštedjeti više od 85% vremena pri prevođenju tekstova od kratkih do dugih.

Više o NeuroTran® softveru možete doznati na web stranici: http://www.tranexp.hr/NeuroTran.html


NeuroTran® prijevodi poredani kronološki:[Tue Nov 04 14:06:32 2003]
Looking forward to seeing you there!
Veselim se što ću te vidjeti!

[Tue Nov 04 14:06:48 2003]
Love,
S ljubavlju,

[Tue Nov 04 14:06:48 2003]
#NAME# and #NAME#
#IME# i #IME#

[Tue Nov 04 14:09:14 2003]
TITLE:
TITLE:

[Tue Nov 04 14:09:36 2003]
SUBTITLE:
SUBTITLE:

[Tue Nov 04 14:09:39 2003]
Letter of thanks after a christening
Pismo zahvale nakon krštenja

[Tue Nov 04 14:10:02 2003]
BODY:
BODY:

[Tue Nov 04 14:12:38 2003]
Dear #NAME#, #NAME#, #NAME# and #NAME#,
Dragi #IME#, #IME#, #IME# i #IME#,

[Tue Nov 04 14:13:31 2003]
Thank you so much for the pretty stretchsuit you gave #NAME# for his christening.
Puno vam hvala na lijepoj opravici koju ste darovali #IME# povodom njegovoga/njezinoga krštenja.

[Tue Nov 04 14:14:59 2003]
We're sure he'll be lovely and comfortable in it!
Sigurni smo da će mu/joj lijepo pristajati!

[Tue Nov 04 14:15:18 2003]
Love,
S ljubavlju,

[Tue Nov 04 14:15:18 2003]
#NAME#, #NAME# and #NAME#
#IME#, #IME# i #IME#

[Tue Nov 04 14:16:21 2003]
TITLE:
TITLE:

[Tue Nov 04 14:24:11 2003]
SUBTITLE:
SUBTITLE:

[Tue Nov 04 14:24:14 2003]
Congrulations to the new father
Čestitke novopečenom ocu

[Tue Nov 04 14:24:24 2003]
BODY:
BODY:

[Tue Nov 04 14:25:04 2003]
Dear #NAME#,
Dragi #IME#,

[Tue Nov 04 14:28:11 2003]
I remember well how a year ago you were making fun of those fathers who are always keen to get home early in the evenings in order to read a bedtime story to their little offspring.
Dobro se sjećam kako si se prije godinu dana šalio na račun onih očeva koji se uvijek trude da dođu kući ranije navečer kako bi pročitali priču pred spavanje svojem mališanu.

[Tue Nov 04 14:29:43 2003]
You said there was no way you'd end up like them.
Rekao si da nikada nećeš postati poput njih.

[Tue Nov 04 14:31:24 2003]
But I think perhaps we should just wait and see.
Ali mislim da će najbolje biti da pričekamo, pa ćemo vidjeti je li tako.

[Tue Nov 04 14:32:33 2003]
I hope your little daughter isn't going to stop you from visiting your old friends and spending the odd evening with them now and then.
Nadam se da te tvoja kćerkica neće spriječiti da posjećuješ svoje stare prijatelje, i da tu i tamo provedeš pokoju večer s njima.

[Tue Nov 04 14:34:59 2003]
Maybe you might even introduce us to #NAME# sometime.
Možda bi nas jednom mogao čak i upoznati s #IME#.

[Tue Nov 04 14:35:01 2003]
All the best until your next 'night off' - hope you're enjoying fatherhood!
Sve najbolje do tvoje sljedeće 'slobodne večeri' - nadam se da uživaš u očinstvu!

[Tue Nov 04 14:35:06 2003]
Best wishes,
Najljepše želje,

[Tue Nov 04 14:35:06 2003]
#NAME#
#IME#

[Tue Nov 04 14:36:43 2003]
TITLE:
TITLE:

[Tue Nov 04 14:36:46 2003]
Birthday letters
Rođendanske čestitke

[Tue Nov 04 14:37:07 2003]
SUBTITLE:
SUBTITLE:

[Tue Nov 04 14:37:10 2003]
Birthday letter to a colleague
Rođendanska čestitka kolegi s posla

[Tue Nov 04 14:37:23 2003]
BODY:
BODY:

[Tue Nov 04 14:38:13 2003]
Dear Mr. #NAME#,
Dragi gospodine #IME#,

[Tue Nov 04 14:38:49 2003]
Many happy returns on your 50th birthday.
Sve najbolje povodom Vašega pedesteog rođendana.

[Tue Nov 04 14:38:57 2003]
Wishing you continued good health and happiness.
Neka Vas i dalje služi dobro zdravlje i sreća.

[Tue Nov 04 14:39:00 2003]
All the very best,
Sve najbolje,

[Tue Nov 04 14:39:05 2003]
The Works Council
Radno Vijeće

[Tue Nov 04 14:39:05 2003]
#NAME#
#IME#

[Tue Nov 04 14:40:18 2003]
TITLE:
TITLE:

[Tue Nov 04 14:40:21 2003]
Birthday letters
Rođendanske čestitke

[Tue Nov 04 14:41:01 2003]
SUBTITLE:
SUBTITLE:

[Tue Nov 04 14:41:05 2003]
Letter for a friend's 65th birthday
Čestitka povodom prijateljeva šezdeset i petog rođendana

[Tue Nov 04 14:41:13 2003]
BODY:
BODY:

[Tue Nov 04 14:42:27 2003]
Dear #NAME#,
Dragi/Draga #IME#,

[Tue Nov 04 14:43:52 2003]
You once said that if you really want something enough, you'll do it.
Jednom si rekao/rekla da ako nešto uistinu jako želiš, to ćeš i učiniti.

[Tue Nov 04 14:45:21 2003]
I often find myself thinking about this, especially when something isn't going quite the way I'd hoped.
Često se uhvatim kako razmišljam o tome, osobito kada stvari ne idu baš onako kako sam se nadao/nadala.

[Tue Nov 04 14:52:53 2003]
Nowadays you live with your lovely wife in a beautiful house, and you've also finally got more time to spend in your beloved garden.
Danas živiš sa svojom dražesnom ženom u prekrasnoj kući, i napokon imaš više vremena da se baviš svojim voljenim vrtom.

[Tue Nov 04 14:54:10 2003]
I've hunted down this book for you so that you can embark on your next big garden project, Operation Fishpond.
Pronašao sam za tebe ovu knjigu da se možeš upustiti u svoj sljedeći veliki vrtni pothvat, operaciju Ribnjak.

[Tue Nov 04 14:56:02 2003]
It describes in detail all the different ways of designing and creating a pond, what to put in it and how to cultivate it.
U knjizi su potanko opisani svi razni načini oblikovanja i stvaranja ribnjaka, što sve treba staviti u njega, i kako ga njegovati.

[Tue Nov 04 14:56:28 2003]
Wishing you a very happy birthday and all the best,
Želim ti sretan rođendan i sve najbolje,

[Tue Nov 04 14:56:28 2003]
#NAME#
#IME#

[Tue Nov 04 14:59:00 2003]
TITLE:
TITLE:

[Tue Nov 04 14:59:03 2003]
Birthday letters
Rođendanske čestitke

[Tue Nov 04 15:00:49 2003]
SUBTITLE:
SUBTITLE:

[Tue Nov 04 15:00:53 2003]
Birthday letter from a friend who aplogoizes for not comming to the birthday party
Rođendanska čestitka od prijatelja koji se ispričava što neće doći na rođendansku proslavu

[Tue Nov 04 15:01:13 2003]
BODY:
BODY:

[Tue Nov 04 15:01:20 2003]
Dear #NAME#,
Dragi/Draga #IME#,

[Tue Nov 04 15:01:48 2003]
Where shall I start?
S čime da počnem?

[Tue Nov 04 15:02:29 2003]
Apology or congratulations?
S isprikom, ili s čestitkom?

[Tue Nov 04 15:02:51 2003]
I think I'll go for the congratulations -
Mislim da ću se ipak odlučiti za čestitku -

[Tue Nov 04 15:03:18 2003]
MANY HAPPY RETURNS OF THE DAY!
SVE NAJBOLJE ZA TVOJ ROĐENDAN!

[Tue Nov 04 15:03:35 2003]
I hope that on your birthday you.
Nadam se da na svoj rođendan.

[Tue Nov 04 15:04:05 2003]
..won't have to work too hard,
nećeš morati previše raditi,

[Tue Nov 04 15:04:20 2003]
have breakfast in bed,
da ćeš dobiti doručak u krevet,

[Tue Nov 04 15:04:35 2003]
have a wonderful evening with your friends,
da ćeš provesti prekrasnu večer s prijateljima,

[Tue Nov 04 15:04:58 2003]
get lots of presents,
da ćeš dobiti gomilu poklona,ž

[Tue Nov 04 15:06:21 2003]
like the present I'm sending you.
poput poklona koji ti i ja šaljem.

[Tue Nov 04 15:07:04 2003]
I'm really sorry that I can't make it for your birthday, but as I warned you a couple of weeks ago, my work has managed to get in the way.
Uistinu mi je žao što ne mogu doći na tvoj rođendan, ali kao što te i upozoravao prije par tjedana, moj posao se uspio ispriječiti.

[Tue Nov 04 15:07:06 2003]
I'll give you a call next week to find out whether your wife really did bring you breakfast in bed.
Nazvat ću te sljedeći tjedan da otkrijem je li ti žena zaista donijela doručak u krevet.

[Tue Nov 04 15:07:11 2003]
All the best,
Sve najbolje,

[Tue Nov 04 15:07:11 2003]
#NAME#
#IME#

[Tue Nov 04 15:09:22 2003]
TITLE:
TITLE:

[Tue Nov 04 15:09:25 2003]
Birthday letters
Rođendanske čestitke

[Tue Nov 04 15:09:44 2003]
SUBTITLE:
SUBTITLE:

[Tue Nov 04 15:09:46 2003]
Birthday letter to a business partner
Rođendanska čestitka poslovnom partneru

[Tue Nov 04 15:10:00 2003]
BODY:
BODY:

[Tue Nov 04 15:11:55 2003]
Dear #NAME#,
Dragi #IME#,

[Tue Nov 04 15:13:32 2003]
On behalf of everyone at #COMPANY# I would like to wish you a very happy birthday and all the best for the future.
U ime svih zaposlenika #IME TVTRKE# htio bih ti poželjeti sretan rođendan i sve najbolje u budućnosti.

[Tue Nov 04 15:23:52 2003]
I hope your company continues to flourish throughout the coming year as it has done in the past.
Nadam se da će tvoja tvrtka nastaviti napredovati tijekom iduće godine, kao je napredovala i do sada.

[Tue Nov 04 15:24:26 2003]
As well as success at work I trust you will continue to enjoy good health, and I also hope you will get the occasional break every now and then, in which to treat yourself to something you would really like to do.
Osim uspjeha na poslu, nadam se da ćeš nastaviti uživati u dobrome zdravlju, i također se nadam da ćeš s vremena na vrijeme otići na prigodan odmor, na kojem ćeš uživati u nečemu što zaista voliš raditi.

[Tue Nov 04 15:24:30 2003]
With best wishes from all at our company,
S najljepšim željama od svih članova naše tvrtke,

[Tue Nov 04 15:24:35 2003]
Kind regards,
Srdačan pozdrav,

[Tue Nov 04 15:24:43 2003]
#NAME#
#IME#

[Tue Nov 04 15:24:50 2003]
#POSITION#
#POLOŽAJ#

[Tue Nov 04 15:24:50 2003]
#COMPANY#
#TVRTKA#

[Tue Nov 04 15:25:58 2003]
TITLE:
TITLE:

[Tue Nov 04 15:26:00 2003]
Birthday letters
Rođendanske čestitke

[Tue Nov 04 15:26:37 2003]
SUBTITLE:
SUBTITLE:

[Tue Nov 04 15:26:39 2003]
Congratulations to a business partner
Rođendanska čestitka poslovnom partneru

[Tue Nov 04 15:26:53 2003]
BODY:
BODY:

[Tue Nov 04 15:28:48 2003]
Dear Mr #NAME#,
Poštovani gospodine #IME#,

[Tue Nov 04 15:31:01 2003]
Here's to many more years of successful work together!
Nadam se još mnogim godinama naše uspješne suradnje!

[Tue Nov 04 15:31:06 2003]
Best wishes,
Najljepše želje,

[Tue Nov 04 15:31:11 2003]
#NAME#
#IME#

[Tue Nov 04 15:31:11 2003]
#COMPANY#
#TVRTKA#

[Tue Nov 04 15:32:22 2003]
TITLE:
TITLE:

[Tue Nov 04 15:32:24 2003]
"Get well" letters
Pisma sa željama za brzim ozdravljenjem

[Tue Nov 04 15:32:33 2003]
SUBTITLE:
SUBTITLE:

[Tue Nov 04 15:32:36 2003]
Letter to a friend in hospital
Pismo prijatelju u bolnici

[Tue Nov 04 15:32:49 2003]
BODY:
BODY:

[Tue Nov 04 15:37:29 2003]
Dear #NAME#,
Dragi/Draga #IME#,

[Tue Nov 04 15:41:58 2003]
I was very sorry to find out this morning that you've been in hospital for the past three days.
Bilo mi je vrlo žao kad sam jutros saznao/saznala da se posljednja tri dana nalaziš u bolnici.

[Tue Nov 04 15:43:13 2003]
As you know, I started a new job in #PLACE# two weeks ago, and it looks as if I'll have to do quite a bit of overtime in the next few weeks to learn the ropes.
Kao što znaš, dobio/dobila sam novi posao u #NAZIV TVRTKE# prije dva tjedna, i čini se da ću morati odraditi dosta prekovremenih sati tijekom sljedećih nekoliko tjednima, kako bih se upoznao/upoznala s novim poslom.

[Tue Nov 04 15:44:54 2003]
If all goes well, I'll pop by at the weekend.
Ako sve dobro prođe, svratit ću do tebe za vikend.

[Tue Nov 04 15:45:44 2003]
I'll give you a call beforehand so we can arrange a time.
Nazvat ću te prije toga, tako da se možemo dogovoriti kada ćemo se naći.

[Tue Nov 04 15:46:03 2003]
Much love, and get well soon.
Puno te volim, i želim ti brzo ozdravljenje.

[Tue Nov 04 15:46:03 2003]
#NAME#
#IME#

[Tue Nov 04 15:48:00 2003]
TITLE:
TITLE:

[Tue Nov 04 15:48:02 2003]
"Get well" letters
Pisma sa željama za brzim ozdravljenjem

[Tue Nov 04 15:48:29 2003]
SUBTITLE:
SUBTITLE:

[Tue Nov 04 15:48:31 2003]
Letter to a friend with measles
Pismo prijatelju oboljelom od ospica

[Tue Nov 04 15:48:55 2003]
BODY:
BODY:

[Tue Nov 04 15:50:30 2003]
Dear #NAME#,
Dragi/Draga #IME#,

[Tue Nov 04 15:51:22 2003]
I hear you have to stay in bed for at least another week, but your mother tells us you're already on the mend.
Čujem da moraš ostati u krevetu još barem tjedan dana, ali tvoja majka nam je rekla da se već oporavljaš.

[Tue Nov 04 15:53:48 2003]
She has strictly forbidden me to visit you, though, as she isn't sure whether you're still contagious.
Međutim, strogo mi je zabranila da te dođem posjetiti, budući da nije sigurna jesi li još uvijek zarazan/zarazna.

[Tue Nov 04 15:55:02 2003]
I hope the measles and the prescribed period of bed-rest don't leave you feeling too weak, and that you'll be back in football training after the 15th.
Nadam se da te ospice i propisano razdoblje mirovanja u krevetu neće previše oslabjeti, i da ćeš se pojaviti na nogometnom treningu nakon petnaestog.

[Tue Nov 04 15:57:23 2003]
I've sent you my new computer game by post so that you don't have to spend the whole time watching TV.
Poslao/poslala sam ti poštom svoju novu računalnu igricu, da ne moraš potroše cijelo vrijeme gledati TV.

[Tue Nov 04 15:57:41 2003]
I'm interested to see what your high score is after a whole week of practice.
Zanima me koliki će biti tvoj rekord postignu nakon cijelog tjedna igranja.

[Tue Nov 04 15:57:47 2003]
Have fun, and get well soon.
Zabavi se, i ozdravi uskoro.

[Tue Nov 04 15:57:47 2003]
#NAME#
#IME#

[Tue Nov 04 15:59:24 2003]
TITLE:
TITLE:

[Tue Nov 04 15:59:36 2003]
"Get well" letters
Pisma sa željama za brzim ozdravljenjem

[Tue Nov 04 15:59:46 2003]
SUBTITLE:
SUBTITLE:

[Tue Nov 04 15:59:48 2003]
Letter to a colleague
Pismo kolegi

[Tue Nov 04 16:00:03 2003]
BODY:
BODY:

[Tue Nov 04 16:09:26 2003]
Dear #NAME#,
Dragi/Draga #IME#,

[Tue Nov 04 16:10:09 2003]
Should we have said "break a leg"?
Možda smo ti trebali reći "rasturi se"?

[Tue Nov 04 16:12:25 2003]
! At least it didn't come to that.
Barem nije došlo do toga.

[Tue Nov 04 16:15:00 2003]
..Hardly have you left the office to exhibit your prowess on the slopes than you get run over by a beginner on day one and end up with a broken rib.
Jedva da si napustio/napustila ured prije pokazivanja svojega junaštva na obroncima, a već te pregazio početnik prvoga dana i završio/završila si sa slomljenim rebrom.

[Tue Nov 04 16:22:54 2003]
It's really rather sad that you didn't even manage the first descent of your holiday!
Zbilja je žalosno da se nisi uspio/uspjela spustiti čak niti niz prvu strminu svojega odmora!

[Tue Nov 04 16:23:36 2003]
However, all of us here in the office are quite sure that you are now enjoying the aprčs-ski to the full - hot toddies, great mountain views, all those chalet girls .
Pa ipak, svi mi ovdje u uredu smo prilično sigurni da sada u potpunosti uživaš u apres ski ponudi - kuhanim vinima, velebnim planinskim vidicima, svim onim djevojkama iz planinarskih domova.

[Tue Nov 04 16:24:07 2003]
Best wishes, and get well soon,
Najljepše želje, i ozdravi uskoro,

[Tue Nov 04 16:24:22 2003]
from all of us in the office,
žele ti svi iz ureda,

[Tue Nov 04 16:24:22 2003]
#NAME# #NAME# #NAME# #NAME#
#IME# #IME# #IME# #IME#

[Tue Nov 04 16:29:11 2003]
TITLE:
TITLE:

[Tue Nov 04 16:29:14 2003]
"Get well" letters
Pisma sa željama za brzim ozdravljenjem

[Tue Nov 04 16:29:25 2003]
SUBTITLE:
SUBTITLE:

[Tue Nov 04 16:29:28 2003]
Before an operation
Prije operacije

[Tue Nov 04 16:29:40 2003]
BODY:
BODY:

[Tue Nov 04 16:38:12 2003]
Dear Mr #NAME#,
Poštovani gospodine #IME#,

[Tue Nov 04 16:39:38 2003]
We are very sorry you will not be able to take part;
Jako nam je žao što nećete biti prisutni;

[Tue Nov 04 16:41:18 2003]
you were, after all, one of the contributors to this year's good results.
vi ste, ipak, jedan od doprinositelja ovogodišnjih dobrih rezultata.

[Tue Nov 04 16:43:19 2003]
We hope to see you in good health and back in the office soon.
Nadamo se da ćete se uskoro vratiti zdravi u ured.

[Tue Nov 04 16:43:24 2003]
Best wishes on behalf of everyone here,
Najljepše želje u ime svih iz ureda,

[Tue Nov 04 16:43:25 2003]
#NAME#
#IME#

[Tue Nov 04 16:43:25 2003]
Personnel Department
Odjel za kadrovske poslove

[Tue Nov 04 16:49:07 2003]
TITLE:
TITLE:

[Tue Nov 04 16:49:16 2003]
Correspondence re.
Dopis u svezi

[Tue Nov 04 16:49:19 2003]
hotels and flights
Dopis u svezi hotela i letova

[Tue Nov 04 16:49:36 2003]
SUBTITLE:
SUBTITLE:

[Tue Nov 04 16:49:38 2003]
Travel arrangement (fax)
Raspored putovanja rasporeda (telefaks)

[Tue Nov 04 16:49:48 2003]
BODY:
BODY:

[Tue Nov 04 16:49:56 2003]
FAX COVER SHEET
POKROVNA PLOČA FAKS-UREĐAJA

[Tue Nov 04 16:50:02 2003]
To:
POKROVNA PLOČA FAKS-UREĐAJAZa:

[Tue Nov 04 16:50:17 2003]
#NAME#
#IME#

[Tue Nov 04 16:50:24 2003]
Fax no.: #NUMBER#
faksa: #BROJ#

[Tue Nov 04 16:50:37 2003]
From:
#BROJ#Od:

[Tue Nov 04 16:50:39 2003]
#COMPANY#, #NAME#
#NAZIV TVRTKE#, #IME#

[Tue Nov 04 16:51:35 2003]
Department:
Odjel:

[Tue Nov 04 16:53:17 2003]
Purchasing Department
Odjel za nabavu

[Tue Nov 04 16:53:41 2003]
Fax no. #NUMBER#
faksa #BROJ#

[Tue Nov 04 16:53:59 2003]
Tel no. #NUMBER#
Tel. br. #BROJ#

[Tue Nov 04 16:58:16 2003]
Date #DATE#
Datum #DATUM#

[Tue Nov 04 16:59:34 2003]
Number of pages (including cover sheet) 1
Broj stranica (uključujući naslovnicu) 1

[Tue Nov 04 16:59:57 2003]
Dear Ms. #NAME#
Poštovana gospođo/gospođice #IME#

[Tue Nov 04 17:01:12 2003]
Travel arrangements for Mr. #NAME#
Raspored putovanja rasporeda za gospodina #IME#

[Tue Nov 04 17:02:00 2003]
I have made the following arrangements for Mr. #NAME#:
Načinio/načinila sam sljedeći raspored za gospodina #IME# :

[Tue Nov 04 17:02:16 2003]
flight on #DATE# from #PLACE#, departure .
let na dan #DATUM# iz #MJESTO#, odlazak.

[Tue Nov 04 17:02:21 2003]
.. to #PLACE#, arrival .
za #MJESTO#, dolazak.

[Tue Nov 04 17:03:34 2003]
.. with .
.. s.

[Tue Nov 04 17:04:13 2003]
.. .I have booked a room in the hotel #NAME# in #PLACE# from #DATE# to #DATE#.
Rezervirao/rezervirala sam sobu u hotelu #NAZIV HOTELA# u #MJESTO#, od dana #DATUM# do dana #DATUM#.

[Tue Nov 04 17:04:39 2003]
Mr. #NAME# will pay the bill on departure.
Gospodin #IME# će platiti račun na odlasku.

[Tue Nov 04 17:04:43 2003]
The return flight is planned for #DATE# from #PLACE# at .
Povratni let je planiran za dan #DATUM# iz #MJESTO# u.

[Tue Nov 04 17:05:24 2003]
.., arrival .
sati, dolazak.

[Tue Nov 04 17:08:58 2003]
.. in #PLACE# with .
u #MJESTO# s.

[Tue Nov 04 17:09:37 2003]
.. .Please arrange for Mr. #NAME# to be driven from the airport to the hotel on #DATE# and picked up from the airport on #DATE#.
Molim Vas, uredite prijevoz za gospodina #IME# od zračne luke do hotela, na dan #DATUM# te da bude dočekan i odvežen iz zračne luke na dan #DATUM#.

[Tue Nov 04 17:09:44 2003]
I would be grateful for confirmation.
Bio/bila bih Vam zahvalan/zahvalna kada biste potvrdili ovaj dopis.

[Tue Nov 04 17:09:49 2003]
Best wishes,
Sve najbolje,

[Tue Nov 04 17:09:56 2003]
#NAME#
#IME#

[Tue Nov 04 17:10:02 2003]
#POSITION#
#POLOŽAJ#

[Tue Nov 04 17:11:19 2003]
#COMPANY#
#TVRTKA#

[Tue Nov 04 17:11:35 2003]
If you have any difficulty receiving this fax, please contact us on #NUMBER#
Ako budete imali ikakvih poteškoća prilikom primanja ovoga telefaksa, molim Vas kontaktirajte nas na #BROJ#

[Tue Nov 04 17:11:43 2003]
Correspondence re.
Dopis u svezi

[Tue Nov 04 17:11:43 2003]
hotels and flights
Dopis u svezi hotela i letova

[Tue Nov 04 17:16:34 2003]
TITLE:
TITLE:

[Tue Nov 04 17:16:38 2003]
Correspondence re.
Dopis u svezi hotela i letova

[Tue Nov 04 17:16:41 2003]
hotels and flights
Dopis u svezi hotela i letova

[Tue Nov 04 17:16:47 2003]
SUBTITLE:
SUBTITLE:

[Tue Nov 04 17:16:50 2003]
Price reduction
Smanjenje cijena

[Tue Nov 04 17:16:59 2003]
BODY:
BODY:

[Tue Nov 04 17:17:36 2003]
Dear Sir or Madam
Poštovani gospodine ili gospođo

[Tue Nov 04 17:58:16 2003]
Price reduction and compensation for holiday in Florida from 10th to 22nd October .
Smanjenje cijena i naknada za praznike na Floridi, od 10. do 22. listopada, ... godine.

[Wed Nov 05 10:20:54 2003]
I reserved a room through your company in the Miami Resort Hotel in Miami Beach from #DATE# to #DATE#.
Rezervirao/Rezervirala sam sobu posredstvom vaše tvrtke u hotelu Miami Odmarališta u Miami Beachu, od dana #DATUM# do dana #DATUM#.

[Wed Nov 05 10:26:00 2003]
Unfortunately work started on a large building site next to our hotel on precisely the day of our arrival.
Nažalost, zapoćeli su radovi na velikom gradilištu tik iza hotela točno na dan našega dolaska.

[Wed Nov 05 10:28:48 2003]
Mechanical diggers and other machines droned on from 7am until well into the early evening.
Mehanički kopači i drugi strojevi brujali su od 7 ujutro do kasno u predvečerje.

[Wed Nov 05 10:31:53 2003]
On top of all this, I had booked a holiday with full board but the hotel only offered half board.
Povrh svega toga, ja sam rezervirao/rezervirala odmor s punim pansionom, ali hotel je nudio samo polupansion.

[Wed Nov 05 10:32:36 2003]
My complaint to your local travel representative, both verbal and written, had no effect whatsoever.
Moja pritužba upućena Vašem mjesnom putničkom predstavniku, kako verbalna, tako i pismena, nije imala nikakvoga učinka.

[Wed Nov 05 10:33:03 2003]
Your central office has however confirmed receipt of my complaint.
Vaš središnji ured je, međutim, potvrdio primitak moje pritužbe.

[Wed Nov 05 10:36:36 2003]
Under the circumstances described above, it was impossible for me to enjoy my holiday and recuperate properly.
Pod gore opisanim okolnostima, bilo mi je nemoguće uživati u svome odmoru, i valjano se odmoriti.

[Wed Nov 05 10:37:07 2003]
I am claiming compensation of Ł.
Zahtijevam od Vas naknadu u visini od .

[Wed Nov 05 10:37:15 2003]
... from you for lost enjoyment of this holiday.
KN za propalo uživanje ovog praznika.

[Wed Nov 05 10:37:20 2003]
Yours faithfully,
Srdačno Vaš,

[Wed Nov 05 10:37:41 2003]
#NAME#
#IME#

[Wed Nov 05 10:37:41 2003]
Encs
priloženo

[Wed Nov 05 10:45:20 2003]
TITLE:
TITLE:

[Wed Nov 05 10:45:29 2003]
Correspondence re.
Dopis u svezi

[Wed Nov 05 10:45:51 2003]
hotels and flights
Dopis u svezi hotela i letova

[Wed Nov 05 10:46:03 2003]
SUBTITLE:
SUBTITLE:

[Wed Nov 05 10:46:06 2003]
Reserving a room I
Rezervacija sobe

[Wed Nov 05 10:46:09 2003]
BODY:
BODY:

[Wed Nov 05 10:46:57 2003]
Dear Sir or Madam
Poštovani gospodine ili gospođo

[Wed Nov 05 10:48:40 2003]
Room reservation
Poštovani gospodine ili gospođo

[Wed Nov 05 10:48:41 2003]
I would be grateful if you could reserve a double room with a shower and toilet and a view of the sea for my wife and myself from:
Bio bih Vam zahvalan ako biste mogli rezervirati dvokrevetnu sobu s tušem i zahodom, s pogledom na more, za moju ženu i mene od dana:

[Wed Nov 05 10:48:47 2003]
Arrival :
Dolazak:

[Wed Nov 05 10:48:52 2003]
#DATE#
#DATUM#

[Wed Nov 05 10:48:54 2003]
to
do dana

[Wed Nov 05 10:49:00 2003]
Departure :
Odlazak:

[Wed Nov 05 10:49:18 2003]
#DATE#
#DATUM#

[Wed Nov 05 10:49:23 2003]
at your quoted price of Ł.
po Vašoj navedenoj cijeni od .

[Wed Nov 05 10:50:17 2003]
... including breakfast.
KN, uključujući doručak.

[Wed Nov 05 10:51:20 2003]
We will probably arrive after 6pm on the #DATE#.
Mi ćemo vjerojatno stići iza 6 poslijepodne, na dan #DATUM#.

[Wed Nov 05 10:54:01 2003]
Please make a note that we will be arriving late and treat this reservation as guaranteed.
Molim Vas, zabilježite da ćemo stići kasno, i smatrajte ovu rezervaciju zajamčenom.

[Wed Nov 05 10:54:21 2003]
I would also be grateful if you could send us confirmation of our reservation - an addendum to this letter would be sufficient - and a description of how to get to your hotel.
Također ja bih Vam bio zahvalan ako biste nam mogli poslati potvrdu naše rezervacije - dodatak ovome pismu biti će dovoljan - te upute kako da dođemo do Vašega hotela.

[Wed Nov 05 10:54:23 2003]
Many thanks.
Unaprijed hvala.

[Wed Nov 05 10:54:27 2003]
Yours faithfully,
Srdačno Vaš,

[Wed Nov 05 10:54:27 2003]
#NAME#
#IME#

[Wed Nov 05 10:56:27 2003]
TITLE:
TITLE:

[Wed Nov 05 10:56:35 2003]
Correspondence re.
Dopis u svezi

[Wed Nov 05 10:56:38 2003]
hotels and flights
Dopis u svezi hotela i letova

[Wed Nov 05 10:57:10 2003]
SUBTITLE:
SUBTITLE:

[Wed Nov 05 10:57:15 2003]
Reserving a room II
Rezervacija sobe II

[Wed Nov 05 10:57:27 2003]
BODY:
BODY:

[Wed Nov 05 10:57:31 2003]
Dear Sir/Madam
Poštovani gospodine/gospođo

[Wed Nov 05 10:58:38 2003]
Reservation for a single room
Poštovani gospodine/gospođo

[Wed Nov 05 10:58:45 2003]
I would like to reserve a single room for
Želio/Željela bih rezervirati jednokrevetnu sobu za

[Wed Nov 05 10:59:05 2003]
Mr. #NAME#
Gosp. #IME#

[Wed Nov 05 11:00:54 2003]
from #DATE# to #DATE#.
od dana #DATUM#, do dana #DATUM#.

[Wed Nov 05 11:01:00 2003]
Please make this reservation as a guaranteed booking as Mr. #NAME# will not arrive until after .
Molim Vas, smatrajte ovu rezervaciju zajamčenom jer gosp. #IME# neće stići sve do .

[Wed Nov 05 11:01:32 2003]
.. p.m.
poslijepodne.

[Wed Nov 05 11:01:52 2003]
The bill will be paid by our company.
Račun će platiti naša tvrtka.

[Wed Nov 05 11:02:07 2003]
Please send it to the following address:
Molim Vas, pošaljite račun na sljedeću adresu:

[Wed Nov 05 11:02:16 2003]
#COMPANY#, #ADDRESS#
#TVRTKA#, #ADRESA#

[Wed Nov 05 11:02:20 2003]
Many thanks,
Unaprijed hvala,

[Wed Nov 05 11:02:26 2003]
#NAME#
#IME#

[Wed Nov 05 11:02:34 2003]
#POSITION#
#POLOŽAJ#

[Wed Nov 05 11:02:34 2003]
#COMPANY#
#TVRTKA#

[Wed Nov 05 11:11:04 2003]
TITLE:
TITLE:

[Wed Nov 05 11:11:25 2003]
Correspondence re.
Dopis u svezi

[Wed Nov 05 11:11:28 2003]
hotels and flights
Dopis u svezi hotela i letova

[Wed Nov 05 11:11:45 2003]
SUBTITLE:
SUBTITLE:

[Wed Nov 05 11:11:48 2003]
Reserving rooms
Rezervacija soba

[Wed Nov 05 11:11:50 2003]
BODY:
BODY:

[Wed Nov 05 11:13:43 2003]
Dear Sir or Madam,
Poštovani gospodine ili gospođo,

[Wed Nov 05 11:16:39 2003]
The International Fishing Industry Fair will be taking place in #PLACE# from #DATE# until #DATE#.
Međunarodni sajam ribarske industrije održavat će se u #MJESTO#, od dana #DATUM#, do dana #DATUM#.

[Wed Nov 05 11:18:29 2003]
We require for this period #NUMBER# single room(s) and #NUMBER# double room(s).
Za to razdoblje bismo trebali rezervirati #BROJ# jednokrevetnih soba i #BROJ# dvokrevetnih soba.

[Wed Nov 05 11:19:04 2003]
We would be grateful if you could fax us to let us know whether you have anything available and, if so, at what prices.
Bili bismo Vam zahvalni ako biste nas telefaksom obavijestili imate li slobodnih soba i, ako imate, po kojoj cijeni.

[Wed Nov 05 11:19:12 2003]
Thanking you in anticipation,
Unaprijed zahvaljujemo i očekujemo Vaš odgovor,

[Wed Nov 05 11:19:17 2003]
Yours faithfully,
Srdačno Vaš,

[Wed Nov 05 11:19:25 2003]
#NAME#
#IME#

[Wed Nov 05 11:19:25 2003]
#COMPANY#
#TVRTKA#

[Wed Nov 05 11:21:04 2003]
TITLE:
TITLE:

[Wed Nov 05 11:21:13 2003]
Correspondence re.
Dopis u svezi

[Wed Nov 05 11:21:15 2003]
hotels and flights
Dopis u svezi hotela i letova

[Wed Nov 05 11:21:34 2003]
SUBTITLE:
SUBTITLE:

[Wed Nov 05 11:21:37 2003]
Reply to a hotel enquiry
Odgovore na upit o hotelu

[Wed Nov 05 11:22:16 2003]
BODY:
BODY:

[Wed Nov 05 11:22:35 2003]
Dear Mr #NAME#
Poštovani gospodine #IME#

[Wed Nov 05 11:23:59 2003]
Your enquiry of #DATE#
Poštovani gospodine #IME#

[Wed Nov 05 11:25:14 2003]
Thank you very much for your enquiry.
Zahvaljujemo na Vašem upitu.

[Wed Nov 05 11:25:54 2003]
We are able to offer you #NUMBER# single room(s) and #NUMBER# double room(s) from #DATE# to #DATE#.
U mogućnosti smo ponuditi Vam #BROJ# jednokrevetnih soba i #BROJ# dvokrevetnih soba, od dana #DATUM#, do dana #DATUM#.

[Wed Nov 05 11:32:21 2003]
We would however like to bring to your attention that we also offer a Trade Fair Special, which besides accommodation also includes various leisure and cultural activities and is very popular with our business guests.
Međutim, željeli bismo Vam skrenuti pozornost na našu posebnu ponudu za sudionike trgovačkoga sajma, koja, osim smještaja, također uključuje i razne slobodne i kulturne aktivnosti, i koja je vrlo popularna među našim našim poslovnim gostima.

[Wed Nov 05 11:32:22 2003]
We have also enclosed this special prospectus with this letter.
Također smo priložili taj poseban prospekt u ovome pismu.

[Wed Nov 05 11:32:32 2003]
Yours sincerely,
Srdačan pozdrav,

[Wed Nov 05 11:32:39 2003]
#NAME#
#IME#

[Wed Nov 05 11:32:48 2003]
#POSITION#
#POLOŽAJ#

[Wed Nov 05 11:32:55 2003]
#COMPANY#
#TVRTKA#

[Wed Nov 05 11:33:00 2003]
Enc
U prilogu

[Wed Nov 05 11:33:58 2003]
P.S.
P.S.

[Wed Nov 05 11:35:07 2003]
We have reserved the #NUMBER# room(s) for you for the period you require.
Rezervirali smo za Vas #BROJ# za razdoblje koje ste tražili.

[Wed Nov 05 11:35:45 2003]
If we have not received confirmation from you by #DATE#, we will simply cancel the reservation.
U slučaju da ne primimo Vašu potvrdu do dana #DATUM#, jednostavno ćemo otkazati rezervaciju.

[Wed Nov 05 11:38:09 2003]
TITLE:
TITLE:

[Wed Nov 05 11:38:21 2003]
Correspondence re.
Dopis u svezi

[Wed Nov 05 11:38:24 2003]
hotels and flights
Dopis u svezi hotela i letova

[Wed Nov 05 11:38:32 2003]
SUBTITLE:
SUBTITLE:

[Wed Nov 05 11:38:35 2003]
Cancellation of a journey
Otkazivanje putovanja

[Wed Nov 05 11:38:59 2003]
BODY:
BODY:

[Wed Nov 05 11:39:04 2003]
Cancellation of holiday, your ref.
Otkazivanje odmora, Vaš referentni

[Wed Nov 05 11:39:07 2003]
no. #NUMBER#
Otkazivanje odmora, Vaš referentni br. #BROJ#

[Wed Nov 05 11:40:40 2003]
Dear Sirs
Poštovana gospodo

[Wed Nov 05 11:43:10 2003]
I regret that I am forced to cancel my holiday in the Caribbean as a result of a broken leg.
Sa žaljenjem Vas obavještavam da sam prisiljen otkazati svoj odmor na Karibima, jer sam slomio nogu.

[Wed Nov 05 11:45:50 2003]
I took out insurance against cancellation, and would now like to make a claim .
Osigurao sam se protiv otkazivanja, i sada bih želio podnijeti zahtjev.

[Wed Nov 05 11:46:24 2003]
I would therefore be grateful if you could inform me of what further steps I should take in order to do so.
Stoga bih Vam bio zahvalan kada biste me obavijestili o daljnjim koracima koje bih trebao poduzeti u tom pogledu.

[Wed Nov 05 11:46:49 2003]
I enclose a doctor's certificate with this letter.
Uz ovo pismo prilažem i liječničku potvrdu.

[Wed Nov 05 11:46:50 2003]
Thanking you in anticipation.
Unaprijed zahvaljujem i očekujem Vaš odgovor.

[Wed Nov 05 11:46:56 2003]
Yours faithfully,
Srdačno Vaš,

[Wed Nov 05 11:47:04 2003]
#NAME#
#IME#

[Wed Nov 05 11:47:04 2003]
Enc
U prilogu

[Wed Nov 05 11:48:15 2003]
TITLE:
TITLE:

[Wed Nov 05 11:48:25 2003]
Correspondence re.
Dopis u svezi

[Wed Nov 05 11:48:28 2003]
hotels and flights
Dopis u svezi hotela i letova

[Wed Nov 05 11:48:32 2003]
SUBTITLE:
SUBTITLE:

[Wed Nov 05 11:48:36 2003]
Reservation of a camp site
Rezervacija kampa

[Wed Nov 05 11:48:38 2003]
BODY:
BODY:

[Wed Nov 05 11:49:18 2003]
Dear Sir or Madam
Poštovani gospodine ili gospođo

[Wed Nov 05 11:50:45 2003]
Camp site reservation
Poštovani gospodine ili gospođo

[Wed Nov 05 11:51:57 2003]
We are planning to spend another long camping holiday with you this summer in June and July.
Namjeravamo provesti još jedan dugi praznik u Vašem kampu ovoga ljeta, u lipnju i srpnju.

[Wed Nov 05 11:53:17 2003]
Please would you reserve us two adjoining sites for 4 tents and 2 cars.
Molim Vas, rezervirajte nam dvije susjedne lokacije za 4 šatora i 2 automobila.

[Wed Nov 05 11:54:09 2003]
If possible we would prefer somewhere at the back of the camp site, well away from the washrooms and toilets.
Ako je moguće, željeli bismo da lokacije budu negdje u stražnjem dijelu kampa, dalje od javnih umivaonica i zahoda.

[Wed Nov 05 11:54:34 2003]
We will be arriving on #DATE# and staying until #DATE#.
Doputovat ćemo na dan #DATUM#, i ostati do dana #DATUM#.

[Wed Nov 05 11:55:33 2003]
Please could you confirm our booking as soon as possible.
Molim Vas, potvrdite našu rezervaciju što je prije moguće.

[Wed Nov 05 11:55:37 2003]
Should you have any further questions, please call me at work during the day on #NUMBER#.
Imate li bilo kakva daljnja pitanja, molim Vas, nazovite me na posao tijekom dana na #BROJ#.

[Wed Nov 05 11:55:42 2003]
Yours faithfully,
Srdačno Vaš,

[Wed Nov 05 11:55:42 2003]
#NAME#
#IME#

[Wed Nov 05 11:56:45 2003]
TITLE:
TITLE:

[Wed Nov 05 11:56:53 2003]
Correspondence re.
Dopis u svezi

[Wed Nov 05 11:56:57 2003]
hotels and flights
Dopis u svezi hotela i letova

[Wed Nov 05 12:00:19 2003]
SUBTITLE:
SUBTITLE:

[Wed Nov 05 12:00:24 2003]
Enquiry about a room with reply form I
Upit o sobi s obrascem za odgovor I

[Wed Nov 05 12:00:31 2003]
BODY:
BODY:

[Wed Nov 05 12:02:37 2003]
Dear Sir/Madam,
Poštovani gospodine/gospođo,

[Wed Nov 05 12:03:26 2003]
I would be grateful if you could let us know whether you still have a double room with a shower free for one night on #DATE#, and how much it would cost.
Bio/Bila bih Vam zahvalan/zahvalna kada biste nas mogli obavijestiti imate li još uvijek na raspolaganju dvokrevetnu sobu s besplatnim tušem za jednu noć, na dan #DATUM#, i koliko bi ta soba koštala.

[Wed Nov 05 12:06:26 2003]
The room should be facing away from the road.
Soba ne bi trebala biti okrenuta prema cesti.

[Wed Nov 05 12:06:33 2003]
Please feel free to fax me your handwritten reply on this letter by return.
Molim Vas, slobodno mi pošaljite telefaksom Vaš pisani odgovor na istom ovom pismu.

[Wed Nov 05 12:06:39 2003]
Yours faithfully,
Srdačno Vaš/Vaša,

[Wed Nov 05 12:06:39 2003]
#NAME#
#IME#

[Wed Nov 05 12:08:17 2003]
TITLE:
TITLE:

[Wed Nov 05 12:08:26 2003]
Correspondence re.
Dopis u svezi

[Wed Nov 05 12:08:29 2003]
hotels and flights
Dopis u svezi hotela i letova

[Wed Nov 05 12:08:43 2003]
SUBTITLE:
SUBTITLE:

[Wed Nov 05 12:08:45 2003]
Enquiry about a room with reply form II
Upit o sobi s obrascem za odgovor II

[Wed Nov 05 12:08:52 2003]
BODY:
BODY:

[Wed Nov 05 12:09:26 2003]
Dear Sir/Madam,
Poštovani gospodine/gospođo,

[Wed Nov 05 12:09:35 2003]
I need a single room with a shower for the following period:
Potrebna mi je jednokrevetna soba s tušem tijekom sljedećeg razdoblja:

[Wed Nov 05 12:09:40 2003]
from arrival:
od dana dolaska:

[Wed Nov 05 12:09:50 2003]
#DATE#
#DATUM#

[Wed Nov 05 12:09:55 2003]
to departure:
do dana odlaska:

[Wed Nov 05 12:11:23 2003]
#DATE#.
#DATUM#.

[Wed Nov 05 12:12:19 2003]
The room should have a balcony and face away from the road.
Soba bi trebala imati balkon i prozor koji ne gleda na cestu.

[Wed Nov 05 12:12:27 2003]
Please use the form below for your reply.
Molim Vas, odgovorite na donjem obrascu.

[Wed Nov 05 12:12:35 2003]
Many thanks.
Mnogo hvala.

[Wed Nov 05 12:12:48 2003]
Yours faithfully,
Srdačno Vaš/Vaša,

[Wed Nov 05 12:12:50 2003]
#NAME#
#IME#

[Wed Nov 05 12:14:00 2003]
P.S:
P.S:

[Wed Nov 05 12:14:15 2003]
I would be grateful if you could in any case send me your hotel brochure.
Bio/Bila bih Vam zahvalan/zahvalna ako biste mi svejedno poslali brošuru Vašega hotela.

[Wed Nov 05 12:15:14 2003]
REPLY FORM
OBRAZAC ZA ODGOVOR

[Wed Nov 05 12:15:37 2003]
Yes, we have a single room that fits your requirements.
Da, imamo jednokrevetnu sobu koja odgovara Vašim zahtjevima.

[Wed Nov 05 12:16:05 2003]
This room would cost, with breakfast, Ł .
Ta soba bi koštala, zajedno s doručkom,

[Wed Nov 05 12:19:10 2003]
TITLE:
TITLE:

[Wed Nov 05 12:19:18 2003]
Correspondence re.
Dopis u svezi

[Wed Nov 05 12:19:21 2003]
hotels and flights
Dopis u svezi hotela i letova

[Wed Nov 05 12:20:09 2003]
SUBTITLE:
SUBTITLE:

[Wed Nov 05 12:20:12 2003]
Enquiry at the Tourst Information Office
Upit u Turističkom informativnom uredu

[Wed Nov 05 12:25:03 2003]
BODY:
BODY:

[Wed Nov 05 12:25:05 2003]
Cycling tour in your area
Izlet biciklima na Vašem području

[Wed Nov 05 12:29:07 2003]
Dear Sir or Madam
Poštovani gospodine ili gospođo

[Wed Nov 05 12:29:42 2003]
Our 30-strong music group is planning a cycling tour of #PLACE#, and we would like to find out about suitable places to stay and local attractions worth seeing on our daily excursions.
Naš 30-člana glazbena skupina namjerava biciklima obići #MJESTO#, i htjeli bismo se raspitati o prikladnim mjestima boravka i o mjesnim znamenitostima koje bi vrijedilo razgledati na našim dnevnim izletima.

[Wed Nov 05 12:31:46 2003]
We have decided on the period from #DATE# to #DATE#.
Odlučili smo se za razdoblje od dana #DATUM#, do dana #DATUM#.

[Wed Nov 05 12:35:02 2003]
Our group will be arriving in #PLACE# by train on #DATE#, and would like to cycle between 30 and 50 miles per day.
Naša skupina će stići u #MJESTO# vlakom na dan #DATUM#, i namjeravamo biciklirati između 50 i 80 kilometara dnevno.

[Wed Nov 05 12:35:36 2003]
We would be grateful if you could send us some route suggestions and a map showing corresponding cycle paths and places to stay.
Bili bismo Vam zahvalni ako biste mogli poslati neke prijedloge pravca obilaska i kartu s odgovarajućim biciklističkim stazama i mjestima za odsjesti.

[Wed Nov 05 12:35:43 2003]
I will of course reimburse any costs incurred.
Dakako, nadoknadit ću Vam sve nastale troškove.

[Wed Nov 05 12:35:48 2003]
Yours faithfully,
Srdačno Vaš/Vaša,

[Wed Nov 05 12:35:48 2003]
#NAME#
#IME#

[Wed Nov 05 12:39:00 2003]
TITLE:
TITLE:

[Wed Nov 05 12:39:09 2003]
Correspondence re.
Dopis u svezi

[Wed Nov 05 12:39:11 2003]
hotels and flights
Dopis u svezi hotela i letova

[Wed Nov 05 12:39:15 2003]
SUBTITLE:
SUBTITLE:

[Wed Nov 05 12:39:18 2003]
Confirmation of booking
Potvrda rezervacije

[Wed Nov 05 12:39:21 2003]
BODY:
BODY:

[Wed Nov 05 12:39:29 2003]
Confirmation of booking
Potvrda rezervacije

[Wed Nov 05 12:40:31 2003]
Dear Sir/Madam
Poštovani gospodine/gospođo

[Wed Nov 05 12:40:35 2003]
I hereby confirm that a single room has been booked for Mr. #NAME# from #DATE# to #DATE# at the
Ovim putem potvrđujem da je jednokrevetna soba rezervirana na ime gosp. #IME# od dana #DATUM# do dana #DATUM# u

[Wed Nov 05 12:40:41 2003]
hotel
hotelu

[Wed Nov 05 12:42:47 2003]
#ADDRESS#
#ADRESA#

[Wed Nov 05 12:42:56 2003]
The hotel made the reservation as a guaranteed booking, which means that if Mr. Schmidt arrives late, no problem will ensue.
Hotel je izvršio ovu rezervaciju kao zajamčenu, što znači da ako gosp. #IME# stigne kasno, to neće uzrokovati nikakve probleme će slijediti.

[Wed Nov 05 12:43:13 2003]
The price of .
Cijena u visini od.

[Wed Nov 05 12:47:30 2003]
..Ł/night .
KN po noćenju

[Wed Nov 05 12:48:12 2003]
for a single room includes a breakfast buffet.
KN po noćenju za jednokrevetnu sobu uključuje i doručak u obliku švedskog stola.

[Wed Nov 05 12:48:13 2003]
If Mr. #NAME# requires garage parking, please inform us by telephone.
#IME# zahtijeva garažno parkiranje, molimo da nas o tome obavijestite putem telefona.

[Wed Nov 05 12:48:18 2003]
Yours sincerely,
Srdačan pozdrav,

[Wed Nov 05 12:48:25 2003]
#NAME#
#IME#

[Wed Nov 05 12:48:31 2003]
#POSITION#
#POLOŽAJ#

[Wed Nov 05 12:48:31 2003]
#COMPANY#
#TVRTKA#

[Wed Nov 05 12:52:29 2003]
TITLE:
TITLE:

[Wed Nov 05 12:52:31 2003]
Anniversary greetings
Čestitke povodom obljetnice

[Wed Nov 05 12:53:06 2003]
SUBTITLE:
SUBTITLE:

[Wed Nov 05 12:53:08 2003]
Letter of congratulations to a company on its 25th anniversary
Pismo čestitke tvrtki povodom njezine 25. obljetnice

[Wed Nov 05 12:53:21 2003]
BODY:
BODY:

[Wed Nov 05 12:54:57 2003]
Dear Mr #NAME#,
Poštovani gospodine #IME#,

[Wed Nov 05 12:58:30 2003]
I am delighted to see how, despite some initial difficulties and minor setbacks, your company has developed and flourished in recent years and has made a name for itself in the industry.
Raduje me što vidim kako se Vaša tvrtka, unatoč nekim početnim teškoćama i manjim zaprekama, razvila i uznapredovala posljednjih godina, te izgradila vlastito ime u industriji.

[Wed Nov 05 12:59:08 2003]
I hope that this will continue for many years to come, and wish you all the best.
Nadam se da će se tako nastaviti i u nadolazećim godinama, te Vam želim sve najbolje.

[Wed Nov 05 12:59:13 2003]
Yours sincerely,
Srdačan pozdrav,

[Wed Nov 05 12:59:15 2003]
#NAME#
#IME#

[Wed Nov 05 12:59:20 2003]
Managing Director
Generalni direktor

[Wed Nov 05 12:59:20 2003]
#COMPANY#
#TVRTKA#

[Wed Nov 05 14:07:05 2003]
TITLE:
TITLE:

[Wed Nov 05 14:07:07 2003]
Letters of condolence
Pisma s izrazima sućuti

[Wed Nov 05 14:07:48 2003]
SUBTITLE:
SUBTITLE:

[Wed Nov 05 14:07:50 2003]
Letter of condolence fo the wife of a business partner who has died
Pismo s izrazom sućuti ženi poslovnog partnera koji je preminuo

[Wed Nov 05 14:07:56 2003]
BODY:
BODY:

[Wed Nov 05 14:09:34 2003]
Dear Mrs #NAME#,
Poštovana gđo. #IME#,

[Wed Nov 05 14:11:24 2003]
I was deeply saddened by the news of your husband's death.
Duboko me je rastužila vijest o smrti Vašega supruga.

[Wed Nov 05 14:12:02 2003]
Over the many years we worked together I came to know and value your husband as an honest and reliable partner.
Tijekom mnogih godina u kojima zajedno radili, upoznao sam i cijenio Vašega supruga kao iskrenog i pouzdanog suradnika.

[Wed Nov 05 14:14:00 2003]
He was an outstanding businessman, able to maintain his composure even in the most difficult situations.
Bio je izvanredan poslovni čovjek, sposoban sačuvati prisebnost čak i u najtežim situacijama.

[Wed Nov 05 14:17:32 2003]
He always proceeded calmly and with great far-sightedness until he arrived at a solution.
Uvijek je postupao mirno i sa velikom dalekovidnošću dok ne bi pronašao rješenje.

[Wed Nov 05 14:18:51 2003]
His equanimity and friendliness made a deep impression on all those who were fortunate enough to work with him.
Njegova staloženost i blagonaklonost ostavljale su dubok dojam na svakoga tko je imao sreću raditi s njim.

[Wed Nov 05 14:19:14 2003]
Please accept my sincerest condolences to you at this difficult time.
Molim Vas, primite moju najiskreniju sućut u ovim teškim trenucima.

[Wed Nov 05 14:19:18 2003]
In sympathy,
Sa suosjećanjem,

[Wed Nov 05 14:19:26 2003]
#NAME#
#IME#

[Wed Nov 05 14:19:26 2003]
#COMPANY#
#TVRTKA#

[Wed Nov 05 14:21:45 2003]
TITLE:
TITLE:

[Wed Nov 05 14:21:47 2003]
Letters of condolence
Pisma s izrazima sućuti

[Wed Nov 05 14:22:06 2003]
SUBTITLE:
SUBTITLE:

[Wed Nov 05 14:22:09 2003]
A member of the board has died
Član odbora je preminuo

[Wed Nov 05 14:22:15 2003]
BODY:
BODY:

[Wed Nov 05 14:23:17 2003]
Dear Mrs #NAME#,
Poštovana gđo. #IME#,

[Wed Nov 05 14:24:31 2003]
I have just heard of the death of your dear husband, and could hardly believe the news.
Upravo sam doznao o smrti Vašega dragog supruga, i teško mi je bilo u to povjerovati.

[Wed Nov 05 14:28:36 2003]
I saw him only yesterday when he was as enthusiastic and lively as ever.
Vidio sam ga još jučer, srdačnoga i poletnoga kao i uvijek.

[Wed Nov 05 14:30:15 2003]
He was the kind of man who, despite his important position, did not stay aloof but could always be found in the thick of things.
Bio je čovjek koji se, unatoč svojemu visokom položaju, nije držao po strani, već se uvijek nalazio u središtu zbivanja.

[Wed Nov 05 14:32:41 2003]
He maintained a good relationship with his employees, was always ready to listen and would always help people if he was able to do so.
Održavao je dobre odnose sa svojim zaposlenicima, bio je uvijek spreman saslušati, i uvijek je pomagao ljudima ako je to bilo u njegovoj mogućnosti.

[Wed Nov 05 14:33:37 2003]
However, this did not mean that he wasn't aware of the right time to make decisions.
Međutim, to ne znači da nije znao odrediti pravi trenutak za donošenje odluka.

[Wed Nov 05 14:35:02 2003]
He had an excellent instinct in business matters and advised the company well, even in difficult times.
Imao je izvrstan instinkt za posao i dobro je savjetovao tvrtku, čak i u teškim trenucima.

[Wed Nov 05 14:36:36 2003]
In the name of the entire management I would like to offer you our deepest sympathies at this time.
U ime čitavog rukovodstva, želio bih Vam izraziti našu najdublju sućut u ovim trenucima.

[Wed Nov 05 14:37:05 2003]
We all thought very highly of your husband and will miss him greatly as a decision-maker, colleague and friend.
Svi smo imali vrlo visoko mišljenje o Vašem suprugu, i veoma će nam nedostajati kao donositelj odluka, kao suradnik i kao prijatelj.

[Wed Nov 05 14:37:54 2003]
Our thoughts are with you at this difficult time.
Naše misli su s Vama u ovim teškim trenucima.

[Wed Nov 05 14:37:59 2003]
Yours sincerely,
Iskreni pozdravi,

[Wed Nov 05 14:38:04 2003]
#NAME#
#IME#

[Wed Nov 05 14:38:04 2003]
#COMPANY#
#TVRTKA#

[Wed Nov 05 14:40:41 2003]
TITLE:
TITLE:

[Wed Nov 05 14:40:45 2003]
Estimate
Procjena

[Wed Nov 05 14:40:59 2003]
SUBTITLE:
SUBTITLE:

[Wed Nov 05 14:41:02 2003]
Request for estimate
Zahtjev za procjenom

[Wed Nov 05 14:41:08 2003]
BODY:
BODY:

[Wed Nov 05 14:41:41 2003]
Dear Sir/Madam
Poštovani gospodine/gospođo

[Wed Nov 05 14:41:56 2003]
TITLE:
TITLE:

[Wed Nov 05 14:41:59 2003]
Estimate
Procjena

[Wed Nov 05 14:42:10 2003]
SUBTITLE:
SUBTITLE:

[Wed Nov 05 14:42:12 2003]
Request for estimate
Zahtjev za procjenom

[Wed Nov 05 14:42:24 2003]
BODY:
BODY:

[Wed Nov 05 14:42:59 2003]
Request for estimate
Zahtjev za procjenu

[Wed Nov 05 14:43:07 2003]
Repairs to a crane
Zahtjev za procjenu popravka dizalice

[Wed Nov 05 14:44:24 2003]
Dear Sir/Madam
Poštovani gospodine/gospođo

[Wed Nov 05 14:45:54 2003]
Our crane, made by #COMPANY# in #DATE#, has various faults.
Naša dizalica, koju je proizvela tvrtka #NAZIV TVRTKE#, godine #DATUM#, ima razne nedostatke.

[Wed Nov 05 14:47:03 2003]
The lifting arm cannot be used to its full capacity and there are also noises when the transport parts are lowered.
Poluga za podizanje ne može se koristiti u punoj snazi, i stvara se buka pri spuštanju prijenosnih dijelova.

[Wed Nov 05 14:49:37 2003]
We would be very grateful if you could send a technician to us as soon as possible to inspect the equipment and make an estimate.
Bili bismo Vam vrlo zahvalni kada biste poslali tehničara koji bi što je prije moguće pregledao opremu i izvršio procjenu.

[Wed Nov 05 14:49:50 2003]
Please contact Ms. #NAME# on extension .
Molim Vas, stupite u vezu s gđom #IME# na kućni br. .

[Wed Nov 05 14:50:55 2003]
.. to make an appointment.
kako biste ugovorili sastanak.

[Wed Nov 05 14:51:30 2003]
We are also interested in your new price list for #DATE# and request that you send us one.
Također nas zanima vaš nov cjenik za #DATUM# i molimo da nam pošaljete primjerak.

[Wed Nov 05 14:51:44 2003]
Thanking you in advance for your trouble,
Unaprijed se zahvaljujem na Vašem trudu,

[Wed Nov 05 14:51:49 2003]
Yours faithfully,
Srdačan pozdrav,

[Wed Nov 05 14:53:03 2003]
#NAME#
#IME#

[Wed Nov 05 14:53:10 2003]
#POSITION#
#POLOŽAJ#

[Wed Nov 05 14:55:42 2003]
#COMPANY#
#TVRTKA#

[Wed Nov 05 14:55:42 2003]
for #NAME# (away after dictation)
za #IME# (nakon diktata)

[Wed Nov 05 15:04:03 2003]
TITLE:
TITLE:

[Wed Nov 05 15:04:05 2003]
Giving notice
Priopćenje

[Wed Nov 05 15:07:23 2003]
SUBTITLE:
SUBTITLE:

[Wed Nov 05 15:07:25 2003]
Terminating an insurance contract
Otkazivanje ugovora o osiguranju

[Wed Nov 05 15:10:15 2003]
BODY:
BODY:

[Wed Nov 05 15:10:18 2003]
Notice of termination of my third party insurance, no. #NUMBER#
Obavijest o otkazivanju osiguranje treće strane, br. #BROJ#

[Wed Nov 05 15:12:43 2003]
Dear Sir or Madam,
Poštovani gospodine ili gospođo,

[Wed Nov 05 15:14:34 2003]
According to general insurance terms and conditions, I am entitled to cancel my third party insurance after my claim of #DATE# for no specified reason.
Prema općim uvjetima i okolnostima osiguranja, imam pravo otkazati svoje osiguranje treće strane, nakon mojega potraživanja na dan #DATUM#, bez posebno naznačenog razloga.

[Wed Nov 05 15:16:43 2003]
I hereby terminate my contract for third party insurance without notice and with immediate effect.
Ovim putem otkazujem svoj ugovor o osiguranju treće strane bez prethodne obavijesti, i s neposrednim učinkom.

[Wed Nov 05 15:18:01 2003]
Should notice be required, I give notice of termination of the contract from the earliest possible date.
Bude li obavijest ipak potrebna, dajem obavijest o raskidu ugovora od najranijeg mogućeg datuma.

[Wed Nov 05 15:18:11 2003]
Please send me confirmation of this termination in writing.
Molim Vas, pošaljite mi pismenu potvrdu o ovom otkazivanju osiguranja.

[Wed Nov 05 15:18:21 2003]
Many thanks.
Mnogo hvala.

[Wed Nov 05 15:18:26 2003]
Yours faithfully,
Srdačan pozdrav,

[Wed Nov 05 15:18:26 2003]
#NAME#
#IME#

[Wed Nov 05 15:19:49 2003]
TITLE:
TITLE:

[Wed Nov 05 15:19:52 2003]
Giving notice
Obavijest

[Wed Nov 05 15:20:41 2003]
SUBTITLE:
SUBTITLE:

[Wed Nov 05 15:20:43 2003]
Giving notice at one workplace before moving on to another
Obavijest radnome mjestu prije prelaska na drugo radno mjesto

[Wed Nov 05 15:20:52 2003]
BODY:
BODY:

[Wed Nov 05 15:21:13 2003]
Dear Mrs #NAME#,
Poštovana gđo. #IME#,

[Wed Nov 05 15:22:16 2003]
Notice of resignation
Obavijest o ostavci

[Wed Nov 05 15:22:59 2003]
According to the terms of my contract I hereby give notice of my resignation, effective from #DATE#.
Prema uvjetima moga ugovora, ovim putem upućujem obavijest o mojoj ostavci, važećom od dana #DATUM#.

[Wed Nov 05 15:23:06 2003]
I would be grateful if you could write me a letter of recommendation.
Bio/Bila bih Vam zahvalan/zahvalna kada biste mi napisali pismo preporuke.

[Wed Nov 05 15:23:08 2003]
Many thanks.
Mnogo hvala.

[Wed Nov 05 15:23:13 2003]
Yours sincerely,
Srdačan pozdrav,

[Wed Nov 05 15:23:13 2003]
#NAME#
#IME#

[Wed Nov 05 15:24:45 2003]
TITLE:
TITLE:

[Wed Nov 05 15:24:47 2003]
Giving notice
Obavijest

[Wed Nov 05 15:25:01 2003]
SUBTITLE:
SUBTITLE:

[Wed Nov 05 15:25:09 2003]
BODY:
BODY:

[Wed Nov 05 15:25:17 2003]
Cancellation of subscription
Otkazivanje pretplate

[Wed Nov 05 15:28:50 2003]
Dear Sir/Madam,
Poštovani gospodine/gospođo,

[Wed Nov 05 15:31:33 2003]
I hereby give notice of cancellation of my subscription, effective as soon as possible.
Ovim putem Vas obavještavam o otkazivanju svoje pretplate, koje stupa na snagu u najkraćem mogućem roku.

[Wed Nov 05 15:33:00 2003]
At the same time I also withdraw my direct-debit mandate.
Ujedno, također povlačim ovlaštenje za izravno terećenje duga.

[Wed Nov 05 15:33:11 2003]
I would be grateful if you could confirm this cancellation in writing and inform me of the date of the last edition I will receive.
Bio/Bila bih Vam zahvalan/zahvalna kada biste pismeno potvrdili ovo otkazivanje i obavijestili me o datumu posljednjeg izdanja koje ću primiti.

[Wed Nov 05 15:33:17 2003]
Yours faithfully,
Srdačan pozdrav,

[Wed Nov 05 15:33:18 2003]
#NAME#
#IME#

[Wed Nov 05 15:34:05 2003]
P.S.
P.S.

[Wed Nov 05 15:34:13 2003]
Please do not call or send any further advertising material.
Molim Vas, ne zovite, niti šaljite bilo kakav dodatni promotivni materijal.

[Wed Nov 05 15:34:13 2003]
Thank you.
Hvala.

[Wed Nov 05 15:35:43 2003]
TITLE:
TITLE:

[Wed Nov 05 15:35:57 2003]
Giving notice
Obavijest

[Wed Nov 05 15:36:04 2003]
SUBTITLE:
SUBTITLE: