NeuroTran - Primjeri rečenica

Početna stranica

Svi prijevodi dobiveni su uz pomoć NeuroTran-a. Interaktivni mod NeuroTran-a korišten je od strane osobe koja je stručni prevoditelj. Greške koje se neminovno javljaju u NeuroTran prijevodu stručni prevoditelj je automatski ispravljao. Prevođenje uz pomoć NeuroTran-a može uštedjeti više od 85% vremena pri prevođenju tekstova od kratkih do dugih.

Više o NeuroTran® softveru možete doznati na web stranici: http://www.tranexp.hr/NeuroTran.html


NeuroTran® prijevodi poredani kronološki:[Wed Nov 05 16:42:07 2003]
At the end of this month I will graduate with a master's degree, after which I wish to start my career in public relations.
Koncem ovog mjeseca ću magistrirati, nakon čega bih željela započeti karijeru u odnosima s javnošću.

[Wed Nov 05 16:44:40 2003]
Whilst still at school I was involved in producing the school magazine.
Još u srednjoj školi sam sudjelovala u izradi školskog časopisa.

[Wed Nov 05 16:44:40 2003]
My responsibilities included the production of information posters and articles and liaison with the local press.
Moje dužnosti su uključivale izradu obavijesnih plakata i članaka te povezivanje s lokalnim tiskom.

[Thu Nov 06 09:56:33 2003]
Helping to prepare and organise press conferences
Pomaganje u pripremi i organiziranju tiskovnih konferencija

[Thu Nov 06 09:56:52 2003]
Initial contact with suitable interviewees and discussion partners
Uvodni kontakt s odgovarajućim osobama za intervjue i razgovore

[Thu Nov 06 09:58:04 2003]
Researching and writing press releases
Istraživanje i pisanje priopćenja za javnost

[Thu Nov 06 09:58:04 2003]
Conception and realization of media-friendly topics
Osmišljanje i realiziranje tema pogodnih za medije

[Thu Nov 06 10:09:15 2003]
There are two principal reasons why I would like to work with your company.
Postoje dva glavna razloga zbog kojih bih voljela raditi u Vašoj tvrtki.

[Thu Nov 06 10:12:12 2003]
Firstly, I am particularly interested in the preparation of complex subjects in the form of self-help books with a wide public appeal for entrepreneurs and entrepreneurial "wannabes".
Ponajprije, izrazito me zanima priprema složenih tema u obliku knjiga za samopomoć koje se obraćaju poduzetnicima i nazovi-poduzetnicima.

[Thu Nov 06 10:12:14 2003]
Secondly, I like the fact that this service offers real advice from one person to another on a "D.I.Y."
Drugo, sviđa mi se činjenica da ova usluga pruža stvarne savjete jedne osobe drugoj na bazi "uradi sam".

[Thu Nov 06 10:31:39 2003]
I hear that you are looking for a new shipping assistant in your company.
Čuo sam da Vaša tvrtka traži novog pomoćnika za otpremništvo.

[Thu Nov 06 10:31:39 2003]
I assume that in this case you will be looking for someone with shipping experience, who will also bring commitment and motivation to the job.
Pretpostavljam da ćete u ovom slučaju tražiti nekoga s iskustvom u otpremi, i tko će poslu pristupiti s predanošću i motivacijom.

[Thu Nov 06 10:36:53 2003]
I will shortly be forced to leave my current employer, as the company has unfortunately applied for bankruptcy.
Uskoro ću biti prisiljen napustiti svog sadašnjeg poslodavca, budući da tvrtka nažalost odlazi u stečaj.

[Thu Nov 06 10:36:53 2003]
I was and at present still am responsible for all transatlantic shipments, and until the end of last year, I was also head of the department for European shipments.
Bio sam, i još sam uvijek, odgovoran za sve prekomorske otpreme, a do kraja prošle godine, bio sam također i voditelj odjela za europsku otpremu.

[Thu Nov 06 10:40:41 2003]
I would very much like to have the opportunity to discuss both my professional history and experience in shipping with you in person, and I look forward to hearing from you soon.
Volio bih da mi pružite mogućnost da s Vama osobno porazgovaram o mom dosadašnjem radu i iskustvu u otpremništvu, i s veseljem očekujem Vaš skori odgovor.

[Thu Nov 06 10:54:41 2003]
Could your company do with a hardworking, energetic assistant who is eager to learn and to help out with the day-to-day running of things?
Treba li Vaša tvrtka marljivog i energičnog pomoćnika koji je voljan učiti i pomoći u svakodnevnom obavljanju poslova?

[Thu Nov 06 10:56:51 2003]
If so, here I am!
Ako treba, ja sam taj!

[Thu Nov 06 10:56:51 2003]
Take me on as a trainee - ease the burden on your colleagues, and give me a chance to learn more about work in a tax office.
Zaposlite me kao pripravnika - olakšaju teret posla Vašim suradnicima, i dajte mi priliku da naučim više o radu u poreznom uredu.

[Thu Nov 06 11:05:14 2003]
I would be delighted if you would give me the opportunity to get to know the day-to-day workings of a successful tax consultant´s office.
Bio bih Vam zahvalan kad biste mi pružili priliku da upoznam svakodnevne poslove u uredu uspješnog poreznog savjetnika.

[Thu Nov 06 11:05:14 2003]
I already learned to work independently whilst on my last placement with #COMPANY#, and am therefore convinced that I could make a difference by relieving you of certain tasks.
Već sam naučio raditi samostalno na svom prethodnom poslu u #TVRTKA#, i stoga sam uvjeren da bih Vam mogao biti od pomoći tako što bih Vas oslobodio nekih dužnosti.

[Thu Nov 06 11:08:16 2003]
A placement from #DATE# to #DATE#, if possible, would be ideal.
Zaposlenje od #DATUM# do #DATUM#, ako je moguće, bi mi savršeno odgovaralo.

[Thu Nov 06 11:08:16 2003]
I look forward to hearing from you, and hope to be able to discuss the above with you in person.
Očekujem Vaš skori odgovor i nadam se da ćemo moći osobno razgovarati.

[Thu Nov 06 11:28:42 2003]
I am very keen to find a work placement in England as part of my traineeship as a web developer.
Volio bih pronaći mjesto pripravnika u Engleskoj u sklopu moje obuke za Web programera.

[Thu Nov 06 11:30:45 2003]
I am very familiar with your company through the media, and it was also personally recommended to me.
Putem medija sam vrlo dobro upoznao Vašu tvrtku, a također mi je bila osobno preporučena.

[Thu Nov 06 11:30:45 2003]
I would be grateful if you could let me know whether you take on trainees and, if so, what your conditions are.
Bio bih Vam zahvalan kad biste mi javili uzimate li pripravnike i, ako da, koji su Vaši uvjeti.

[Thu Nov 06 11:34:59 2003]
.. years old, and I am already familiar with the basics of HTML and the better-known Script languages.
godina i upoznat sam s osnovama HTML-a i poznatijih script-jezika.

[Thu Nov 06 11:34:59 2003]
I am hoping to complete my work placement between #DATE# and #DATE#.
Mogao bih obavljati posao između #DATUM# i #DATUM#.

[Thu Nov 06 11:51:06 2003]
I understand that your company is looking for a trainee who is able to contribute to your success through his or her own ideas and well-structured method of work.
Čula sam da Vaša tvrtka traži pripravnika koji bi mogao doprinijeti Vašem uspjehu putem svojih ideja i dobro organizirane metode rada.

[Thu Nov 06 11:51:06 2003]
I believe that I could be the person you are looking for.
Vjerujem da bih mogla biti osoba koju tražite.

[Thu Nov 06 11:57:35 2003]
I am a student in my fourth year at #PLACE# University studying Economics, and am currently writing my dissertation on "Controlling in International Corporations".
Student sam četvrte godine ekonomije na Sveučilištu u #MJESTO# , i trenutno pišem diplomski rad na temu "Kontrola u međunarodnim tvrtkama".

[Thu Nov 06 11:58:17 2003]
I find the prospect of working with your company particularly exciting because of your international working methods and the fact you have been a world market leader in your field for several decades.
Mogućnost rada u Vašoj tvrtki mi se čini osobito uzbudljivom zbog vaših međunarodnih metoda rada i činjenice da ste već desetljećima na čelu tržišta u svom području.

[Thu Nov 06 11:58:17 2003]
I am convinced that I possess the qualities required of a trainee in your company:
Uvjeren sam da posjedujem kvalitete koje se zahtijevaju od pripravnika u vašoj tvrtki:

[Thu Nov 06 12:05:13 2003]
My proficiency in German, English and Spanish would also doubtless be an asset in an international company like your own.
Moje odlično znanje njemačkog, engleskog i španjolskog bi također nedvojbeno predstavljalo prednost u međunarodnoj tvrtki kao što je Vaša.

[Thu Nov 06 12:05:13 2003]
If offered the position, I would be able to start work immediately after my final exam on #DATE#.
Ako mi ponudite mjesto, mogao bih početi raditi odmah nakon diplomskog ispita #DATUM#.

[Thu Nov 06 15:25:50 2003]
I never thought you had such good contacts in your company that I would get a holiday job for the whole summer at such short notice.
Nisam vjerovao da imate tako dobre Veze u vašoj tvrtki i da ću u tako kratkom roku dobiti sezonski posao tijekom cijelog ljeta.

[Thu Nov 06 15:28:05 2003]
I promise I won't let you down!
Obećavam da Vas neću iznevjeriti!

[Thu Nov 06 15:28:05 2003]
I'll work hard the whole six weeks so you don't hear people saying afterwards that "Schroeder's friend sat around doing nothing all day"!
Marljivo ću raditi svih šest tjedana tako da kasnije nećete čuti ljude kako govore da je "nečiji prijatelj po cijeli dan ljenčario"!

[Thu Nov 06 15:36:11 2003]
Who'd have thought it?
Tko se tome mogao nadati?

[Thu Nov 06 15:37:09 2003]
! Your tireless efforts over the past few weeks have really paid off.
Vaš neumoran rad tijekom proteklih nekoliko tjedana se uistinu isplatio.

[Thu Nov 06 15:37:09 2003]
Even my teacher could hardly believe that I got a B (2) in my English homework.
Čak je i moj nastavnik jedva povjerovao da sam dobio 4 iz zadaće iz engleskog.

[Thu Nov 06 16:08:34 2003]
We were really glad that you were able to come and celebrate our wedding with us.
Bilo nam je drago što ste mogli doći i zajedno s nama proslaviti naše vjenčanje.

[Thu Nov 06 16:13:57 2003]
Thank you so much for the raclette set you gave us - what a great present!
Hvala vam na servisu za jelo koji ste nam poklonili - to je zaista divan poklon!

[Thu Nov 06 16:13:57 2003]
All in all we had a simply wonderful day, not least because of you.
Sve u svemu, proveli smo uistinu divan dan, čemu ste i vi doprinijeli.

[Thu Nov 06 16:33:47 2003]
We could hardly believe our eyes when we opened your wedding present.
Nismo mogli vjerovati kad smo otvorili tvoj vjenčani dar.

[Thu Nov 06 16:33:47 2003]
It stood out a mile, not only because it was so different from all the toasters, pressure cookers and carvers we received, but because it was such a fantastic idea.
Toliko se isticao od ostalih, ne samo jer je bio toliko drukčiji od svih onih tostera, ekspres-lonaca i pribora noževa koje smo dobili, nego i zato jer je to bila fantastična zamisao.

[Thu Nov 06 16:39:37 2003]
How on earth did you know that we had been playing with the idea of buying ourselves a really good chess set for ages but had somehow never got around to it?
Kako si samo znao da smo već dugo razmišljali o tome da si kupimo dobru šahovsku garnituru, ali to nikako nije moglo doći na red?

[Thu Nov 06 16:39:37 2003]
We can't for the life of us remember mentioning it to you, and it wasn't on the wedding list either.
Ne možemo se sjetiti da smo ti to ikada spomenuli, a nije bila ni na popisu poklona.

[Thu Nov 06 16:49:11 2003]
Well, that really was a total surprise.
Dakle, to je zaista bilo totalno iznenađenje.

[Thu Nov 06 16:51:02 2003]
As I'm sure you all noticed, I was absolutely speechless.
Kao što ste sigurno primijetili, ostao sam potpuno bez riječi.

[Thu Nov 06 16:51:02 2003]
Confronted with such a professionally and secretly organised party, I really didn't know what to say.
Suočen s tulumom organiziranim tako stručno i u tajnosti, stvarno nisam znao što bih rekao.

[Thu Nov 06 17:09:42 2003]
The evening at your place was a really lovely and also memorable one.
Večer provedena kod tebe je zaista bila ugodna i nezaboravna.

[Thu Nov 06 17:10:11 2003]
Maybe it seemed fairly ordinary to you - after all, we didn't do anything particularly special - but for me, our conversation about my relationship with #NAME# was an opportunity to hear someone else's opinion about it all.
Možda se tebi činila sasvim običnom - uostalom, nismo radili ništa posebno - ali meni je naš razgovor o mom odnosu s #IME# pružio priliku da čujem još nečije mišljenje o svemu.

[Thu Nov 06 17:10:33 2003]
You're so right about so many things.
Bila si u pravu u vezi mnogo stvari.

[Thu Nov 06 17:13:26 2003]
I hope you're not cross with me for turning to you for conversation and advice and dumping all my frustration and worries onto you.
Nadam se da se ne ljutiš što sam ti se obratio zbog razgovora i savjeta i što sam pred tebe istresao sve svoje frustracije i brige.

[Thu Nov 06 17:13:26 2003]
You were really a big help to me yesterday evening.
Jučer navečer si mi zaista puno pomogla.

[Thu Nov 06 17:15:42 2003]
It would be nice if we could spend another evening together sometime soon and talk about the sunny side of life!
Bilo bi lijepo kad bismo se još koji put sastali da razgovaramo o vedrijoj strani života!

[Thu Nov 06 17:15:42 2003]
I'd love to hear all the details about your dream of your own hotel and how you plan to put this into practice.
Volio bih čuti sve detalje o tvom snu da imaš svoj vlastiti hotel i o tome kako to planiraš ostvariti.

[Thu Nov 06 17:22:52 2003]
We'd like you to share our experiences with us, and would therefore like to invite you to our cocktail party on Saturday, #DATE#, from .
Voljeli bismo s vama podijeliti naša iskustva, i stoga vas pozivamo na našu koktel-zabavu u subotu, #DATUM#, od.

[Thu Nov 06 17:22:52 2003]
.. o'clock onwards.
sati nadalje.

[Fri Nov 07 09:22:57 2003]
The past few weeks have been without a doubt among the hardest and most strenuous that we have had to deal with all year.
Protekli tjedni su bez sumnje bili među najtežima i najnapornijima u čitavoj godini.

[Fri Nov 07 09:22:57 2003]
I would like to thank each and every one of you very much indeed for your admirable commitment and for all the overtime you have put in.
Želi bih zahvaliti svakome od vas na vašoj zadivljujućoj predanosti i na svim prekovremenim satima koje ste uložili u posao.

[Fri Nov 07 09:26:10 2003]
However, your good work is worth more than mere thanks, and I would like to invite the entire workforce for an excellent meal in a relaxed atmosphere.
Ipak, vaš trud zaslužuje više od puke zahvale, i želio bih pozvati sve zaposlenika na jedan izvrstan obrok u opuštenoj atmosferi.

[Fri Nov 07 09:26:43 2003]
As you all know, I'm a great fan of Asian culture and cuisine.
Kao što znate, ja sam veliki obožavatelj azijske kulture i kuhinje.

[Fri Nov 07 09:27:17 2003]
I'm also fairly sure that the majority of you have never tried Japanese food.
Također sam prilično uvjeren da većina od vas nikad nije kušala japansku hranu.

[Fri Nov 07 09:27:17 2003]
Our Christmas party this year will therefore be something completely different.
Stoga će naš božićni domjenak ove godine biti nešto potpuno drugačije.

[Fri Nov 07 09:31:37 2003]
I've reserved a room for our company Christmas party on #DATE# in one of the best Japanese restaurants in Dusseldorf.
Rezervirao sam prostor za božićni domjenak naše tvrtke dana #DATUM# u jednom od najboljih japanskih restorana u Zagrebu.

[Fri Nov 07 09:31:37 2003]
A bus will also be laid on to take you all to the restaurant and bring you home safely afterwards so you can enjoy plum wine and sake to your heart's content.
Osiguran je i autobus koji će vas sve dovesti do restorana i kasnije vas odvesti kući, tako da do mile volje možete uživati u vinu i sakeu.

[Fri Nov 07 09:47:12 2003]
As in the past five years, we will again this year be exhibiting at the "Art Multiple" in Dusseldorf.
Kao i proteklih pet godina, i ove godine ćemo ponovo izlagati u "Umjetničkoj galeriji" u Zagrebu.

[Fri Nov 07 09:48:19 2003]
A particular highlight of this year's event is sure to be the lecture by Professor #NAME# on #DATE# at .
Najzanimljiviji događaj ove godine će bez sumnje biti predavanje koje će održati profesor #IME# dana #DATUM# u.

[Fri Nov 07 09:48:19 2003]
... pm, in which he will give us a short summary of the development of the "New Creatives".
sati, u kojem će nam iznijeti kratak sažetak razvoja "novih kreativaca".

[Fri Nov 07 09:50:35 2003]
Afterwards there will be a champagne reception at which Professor #NAME# and our exhibiting artists will be happy to answer your questions and discuss their work.
Nakon toga će uslijediti domjenak uz pjenušac na kojem će profesoru #IME# i umjetnici koji izlažu rado odgovarati na Vaša pitanja i raspravljati o svojim radovima.

[Fri Nov 07 09:54:39 2003]
We would like to invite you and your partner to attend this special event.
Voljeli bismo pozvati Vas i Vašeg partnera da prisustvujete ovom iznimnom događaju.

[Fri Nov 07 09:54:39 2003]
Our guest list is limited to an exclusive circle and we regret that this invitation cannot be extended or passed on to a third party.
Prisiljeni smo pozvati ograničen broj uzvanika i žalimo što se ovaj poziv ne može proširiti ili prenijeti na treću stranu.

[Fri Nov 07 10:42:51 2003]
#NAME# has worked for us for the past six years as a housekeeper and childminder.
U proteklih šest godina #IME# je radila za nas na poslovima održavanja domaćinstva i čuvanja djece.

[Fri Nov 07 10:42:51 2003]
During this time she has become indispensable to the running of our household and has been a fond and caring minder of our children.
Tijekom tog vremena postala je nazamjenjiva u vođenju našeg kućanstva i pažljivo se brinula za našu djecu.

[Fri Nov 07 10:44:37 2003]
We have always valued #NAME# for her loyalty and reliability as well as her friendliness and patience.
Uvijek smo cijenili #NAME# zbog njene odanosti i pouzdanosti, kao i zbog srdačnosti i strpljivosti.

[Fri Nov 07 10:44:37 2003]
From the beginning her dedication to her work won our absolute confidence.
Od samog početka njezina predanost poslu je prdobila naše apsolutno povjerenje.

[Fri Nov 07 10:49:27 2003]
We very much regret that in moving house we will be be forced to lose #NAME#, and have no hesitation whatsoever in recommending her as a housekeeper to anyone who may be thinking of employing her.
Iznimno žalimo što ćemo se zbog preseljenja morati oprostiti od #IME#, i bez oklijevanja ćemo je preporučiti za domaćicu svakome tko bi ju htio zaposliti.

[Fri Nov 07 10:57:49 2003]
#NAME# has looked after our son #NAME# for six hours a day on a regular basis for the past year.
U proteklih godinu dana #IME# se redovno brinula za našeg sina #IME# šest sati na dan.

[Fri Nov 07 10:57:49 2003]
She has enjoyed our absolute trust throughout this time and has never disappointed us.
Kroz sve to vrijeme je uživala naše apsolutno povjerenje i nikad nas nije razočarala.

[Fri Nov 07 11:29:16 2003]
Mrs #NAME# was employed by us as a childminder from #DATE# until #DATE#.
Gđa #IME# je radila kod nas kao dadilja od #DATUM# do #DATUM#.

[Fri Nov 07 11:30:27 2003]
She looked after our two small children at our house, took the elder boy to nursery school and collected him at midday, and besides taking excellent care of our children, she also managed to find time to help out around the house.
Čuvala je dvoje naše male djece kod nas u kući, vodila starijeg dječaka u vrtić i popodne dolazila po njega, a osim što se izvrsno brinula za djecu, također je uspijevala pronaći vremena za pomoć u kućanskim poslovima.

[Fri Nov 07 11:30:27 2003]
She did the ironing on a regular basis and also kept the kitchen and living area tidy.
Redovito je glačala rublje i pospremala kuhinju i ostale prostorije.

[Fri Nov 07 11:33:57 2003]
Mrs #NAME# was absolutely reliable and trustworthy.
Gđa #IME# je bila apsolutno pouzdana.

[Fri Nov 07 11:34:47 2003]
She came to our house punctually at .
Dolazila je u našu kuću točno u.

[Fri Nov 07 11:34:47 2003]
... am every day without fail, and never let us down because of illness or for any other reason.
sati svaki dan, bez minute zakašnjenja, i nikad nas nije iznevjerila zbog bolesti ili nekog drugog razloga.

[Fri Nov 07 11:49:39 2003]
Mr #NAME# came to us as a trainee and completed our one-year training programme with outstanding results.
#IME# nam je došao kao pripravnik i završio je naš jednogodišnji program obučavanja s izvanrednim rezultatima.

[Fri Nov 07 11:49:39 2003]
He showed particular interest in personnel work, and on his completion of the trainee programme we employed him in that department.
Pokazao je posebno zanimanje za rad s osobljem, i po završetku pripravništva zaposlili smo ga u tom odjelu.

[Fri Nov 07 11:56:20 2003]
Mr #NAME# held a seminar for the trainee programme in the following year, after which he specialised in further and vocational training within the company, taking over the co-ordination and planning of this department on #DATE#.
#IME# je sljedeće godine držao seminar unutar programa obuke, nakon čega se specijalizirao za dodatno i stručno osposobljavanje unutar tvrtke, te je preuzeo koordinaciju i planiranje u ovom području od #DATUM#.

[Fri Nov 07 11:58:51 2003]
He studied the preparation and implementation of training measures, the production of teaching material and the formulation of learning objectives, informing himself both quickly and thoroughly.
Proučavao je pripremu i provedbu mjera obuke, izradu nastavnog materijala i utvrđivanje ciljeva učenja, a učio je i brzo i temeljito.

[Fri Nov 07 11:58:51 2003]
In addition, he developed a new and particularly effective method of supporting and controlling the implementation of techniques learned in training sessions which is now used throughout the company.
Povrh toga, razvio je novu i osobito učinkovitu metodu podržavanja i kontrole provođenja tehnika naučenih na obuci, koja se sada koristi u čitavoj tvrtki.

[Fri Nov 07 12:04:24 2003]
Mr #NAME# has outstanding ability in creative and conceptional thinking and planning, and is furthermore extremely good at putting these concepts into practice.
#IME# ima izvanrednu sposobnost kreativnog i konceptualnog razmišljanja i planiranja, a, osim toga, iznimno je dobar u realiziranju tih ideja.

[Fri Nov 07 12:04:24 2003]
He is also an excellent teacher with a friendly and helpful personality.
On je i izvrstan učitelj, susretljivom i voljan pomoći.

[Fri Nov 07 12:07:26 2003]
Mr #NAME# has always been absolutely loyal to his superiors.
#IME# je uvijek bio apsolutno lojalan svojim pretpostavljenima.

[Fri Nov 07 12:07:26 2003]
He is esteemed by his colleagues for his helpfulness and support, and also for his reliability.
Njegovi suradnici ga cijene zbog podrške i spremnosti da pomogne, ali i zbog pouzdanosti.

[Fri Nov 07 12:11:26 2003]
Mr #NAME# will be leaving us on #DATE# in order to take advantage of a career opportunity with another company.
#IME# će nas napustiti #DATUM# kako bi iskoristio mogućnost karijere u jednoj drugoj tvrtki.

[Fri Nov 07 12:12:20 2003]
We are very sorry indeed to be losing this exceptional employee, and would like to take this opportunity to express our thanks for all his excellent work with us.
Vrlo smo žalosni što gubimo ovog iznimnog zaposlenika, i željeli bismo mu ovom prilikom izraziti zahvalnost na svom odličnom poslu koji je obavio za nas.

[Fri Nov 07 12:12:22 2003]
We would also like to wish him all the very best for the future, both in his career and in his home life.
Također bismo mu poželjeli mnogo uspjeha u budućnosti, kako u poslovnom, tako i u privatnom životu.

[Fri Nov 07 12:50:51 2003]
We wish you and all our other business associates both inland and abroad an enjoyable and relaxing festive period.
Želimo Vama i svim ostalim poslovnim partnerima, u zemlji i inozemstvu, ugodne i opuštene praznike.

[Fri Nov 07 12:50:51 2003]
We hope to be able to continue working with you in the New Year as successfully as we have in the past, and wish you all the best for the future.
Nadamo se da ćemo i u sljedećoj godini nastaviti surađivati s Vama uspješno kao i dosad, i želimo Vam sve najbolje u budućnosti.

[Fri Nov 07 13:01:01 2003]
It is that time of year again - mince pies, Christmas trees, Christmas presents and cosy get-togethers in the bosom of the family.
Opet je došlo to doba godine - purice s mlincima, božićna drvca, pokloni i ugodna obiteljska okupljanja.

[Fri Nov 07 13:01:01 2003]
I hope you have an enjoyable and leisurely time with your loved ones over the holiday period.
Nadam se da ćete se za vrijeme blagdana ugodno i opušteno provesti s Vašim bližnjima.

[Fri Nov 07 14:07:20 2003]
I am sure the next few days will come as a pleasant relief and a well-earned rest to both of us, especially after the tremendous Christmas business we had this year.
Siguran sam da će nam obojici idućih nekoliko dana doći kao ugodno olakšanje i zasluženi odmor, posebno nakon golemog božićnog posla kojeg smo obavili ove godine.

[Fri Nov 07 14:09:08 2003]
Here is to a successful .
Nazdravimo uspješnoj.

[Fri Nov 07 14:09:08 2003]
.. (year), and to a continuation of our good teamwork on the joint road to success in the coming year.
(godina) i nastavku naše dobre suradnje na zajedničkom putu do uspjeha u sljedećoj godini.

[Fri Nov 07 14:12:34 2003]
I know from experience how much you appreciate a good Scotch, so I have managed to get hold of a particularly good bottle for you.
Iz iskustva znam koliko volite dobar viski, pa sam za Vas uspio nabaviti bocu jedne osobito dobre vrste.

[Fri Nov 07 14:16:20 2003]
The old year is drawing to an end .
Stara godina se primiče kraju.

[Fri Nov 07 14:16:20 2003]
... 365 days, 52 weeks or 12 months really ought to last a lot longer, but looking back the year just seems to have slipped past us again.
365 dana, 52 tjedna ili 12 mjeseci bi uistinu trebali trajati puno duže, ali, gledajući unatrag, čini se da je i ova godina jednostavno protrčala pored nas.

[Fri Nov 07 14:19:18 2003]
I hope that this year was as interesting, exciting, successful and full of good experiences as the previous one, and I wish you and your family a merry and enjoyable Christmas and a happy and exciting .
Nadam se da Vam je ova godina bila zanimljiva, uzbudljiva, uspješna i puna dobrih iskustava kao i prethodna, i želim Vama i Vašoj obitelji veseo i ugodan Božić te sretnu i uspješnu.

[Fri Nov 07 14:34:19 2003]
We would like to tickle your curiosity and show you what we can do.
Željeli bismo potaknuti Vašu radoznalost i pokazati Vam što možemo učiniti.

[Fri Nov 07 14:34:19 2003]
In our hotel you will find all the amenities you need for your company functions under one roof:
U našem hotelu ćete pod jednim krovom naći sve ono što je potrebno za funkcioniranje Vaše tvrtke:

[Fri Nov 07 14:46:18 2003]
We offer all-inclusive conference prices starting at L--.
Nudimo sveobuhvatne cijene za konferencije od KN--.

[Fri Nov 07 14:46:20 2003]
--. If you also wish to stay the night, we offer a package with full board and lodging for those taking part in your seminar at a special summer price of only Ł--.
Ako želite prenoćiti, nudimo aranžman s punim pansionom za sudionike Vašeg seminara po posebnoj ljetnoj cijeni od KN--.

[Fri Nov 07 15:01:19 2003]
reduce nervousness
smanjiti nervozu

[Fri Nov 07 15:01:35 2003]
win over your audience
pridobiti Vašu publiku

[Fri Nov 07 15:01:46 2003]
argue convincingly
uvjerljivo raspravljati

[Fri Nov 07 15:01:53 2003]
increase your influence and status
povećati svoj utjecaj i status

[Fri Nov 07 15:01:53 2003]
motivate people?
motivirati ljude?

[Fri Nov 07 15:04:51 2003]
If so, you would benefit from our new intensive training course, "Professional Presentation", at the #NAME# Hotel from #DATE# to #DATE# this year.
U tom slučaju, mogao bi Vam koristiti naš novi intenzivni tečaj obuke "Profesionalna prezentacija", u hotelu #IME# od #DATUM# do #DATUM# ove godine.

[Fri Nov 07 15:12:20 2003]
In our intensive training course you will find out how to prepare well-thought-out and well-structured presentations, reduce nervousness, establish good communication with your audience, capture and hold their attention, involve them in what you have to say, handle questions with confidence, and much more.
Na našem intenzivnom tečaju saznat ćete kako pripremiti dobro osmišljene i dobro organizirane prezentacije, kako smanjiti nervozu, kako uspostaviti dobru komunikaciju sa slušateljima, kako pridobiti i zadržati njihovu pažnju, kako ih uključiti u ono što morate reći, kako sa sigurnošću odgovarati na pitanje, i još mnogo toga.

[Fri Nov 07 15:15:43 2003]
Learn tips and techniques for effective presentations which will impress your listeners and spur them into action.
Saznajte savjete i tehnike za učinkovite prezentacije koje će impresionirati Vaše slušatelje i potaknuti ih na akciju.

[Fri Nov 07 15:21:09 2003]
I guarantee that if at the end of the seminar you do not feel that you have received the benefits we have promised we will refund the course fee in full.
Jamčim potpuni povrat novca ako ćete na kraju seminara misliti da Vam nije koristio onako kako smo obećali.

[Mon Nov 17 10:35:59 2003]
You have already supported our local festival with generous donations on several occasions.
Vi ste već nekoliko puta izdašnim donacijama poduprli naš lokalni festival.

[Mon Nov 17 10:42:30 2003]
... (year) the local festival will again be one of the high points of the year.
(godina) lokalni festival će opet biti jedan od vrhunskih događaja godine.

[Mon Nov 17 10:42:30 2003]
As we are able to use our financial reserves to advertise throughout the area we expect to have even more visitors than in the past two years.
Budući da možemo iskoristiti financijska sredstva za oglašavanje na širokom području, očekujemo da ćemo imati još više posjetitelja nego protekle dvije godine.

[Mon Nov 17 10:44:56 2003]
We should be delighted if you would be able to support us with a donation once again, either of money or in kind.
Bilo bi nam iznimno drago kad biste nam ponovo mogli pomoći donacijom, ili novčano ili u naturi.

[Mon Nov 17 10:50:05 2003]
As a donor you will of course have the opportunity to present your products to all our visitors during the three days of the festival.
Naravno, kao donator imat ćete mogućnost predstaviti Vaše proizvode svim našim posjetiteljima tijekom tri dana trajanja festivala.

[Mon Nov 17 10:50:05 2003]
You would also be mentioned as a "Sponsor" on all our advertising posters.
Također ćemo Vas spomenuti kao "Sponzora" na svim našim reklamnim plakatima.

[Mon Nov 17 10:56:58 2003]
I have followed your decision to confirm your intention to lead a Christian life with the greatest of respect.
S najvećim poštovanjem sam popratio tvoju odluku da potvrdiš namjeru provođenja kršćanskog života.

[Mon Nov 17 10:56:58 2003]
I'm very proud of you for making this decision - many congratulations.
Iznimno se ponosim tobom zbog te odluke - iskrene čestitke.

[Mon Nov 17 11:00:15 2003]
I'm afraid I won't be able to come to your confirmation as I have to work that day.
Bojim se da neću moći prisustvovati tvojoj Svetoj potvrdi budući da taj dan radim.

[Mon Nov 17 11:00:15 2003]
I hope though that I've managed to find the right present for the occasion.
Nadam se, ipak, da ću uspjeti pronaći pravi poklon za tu priliku.

[Fri Nov 21 09:20:21 2003]
USING SYSTEM DYNAMICS TO ILLUSTRATE THE INTERRELATIONSHIPS OF BUSINESS POLICIES
KORIŠTENJE DINAMIKE SUSTAVA ZA ILUSTRACIJU MEĐUODNOSA POLITIKA POSLOVANJA

[Fri Nov 21 09:24:14 2003]
The key purpose of business education is to prepare students to be capable decision-makers.
Glavna svrha poslovnog obrazovanja je pripremiti studente da budu sposobni donositelji odluka.

[Fri Nov 21 09:30:36 2003]
One tool that has been very effective in the depiction and analysis of such complex systems is system dynamics modeling.
Jedno oruđe koji je vrlo učinkovito u opisivanju i analizi takvih složenih sustava je modeliranje dinamike sustava

[Fri Nov 21 09:32:09 2003]
This paper discusses the pedagogical implications of system dynamics modeling and advocates its use in business education.
Jedno oruđe koji je vrlo učinkovito u opisivanju i analizi takvih složenih sustava je modeliranje dinamike sustava Ovaj referat razmatra pedagoške implikacije modeliranja dinamike sustava i zagovara njegovu uporabu u poslovnom obrazovanju.

[Fri Nov 21 09:32:58 2003]
We illustrate the use of this tool by modeling the flows of materials, information, and funds in a typical manufacturing business through time.
Ilustriramo uporabu ovog sredstva modeliranjem tokova materijala, podataka i fondova, u tipičnom proizvodnom poslovanju, kroz neko vrijeme.

[Fri Nov 21 09:35:13 2003]
The perspective that is provided by this approach emphasizes the integration across functional areas of business.
Perspektiva koju nudi ovaj pristup naglašava integraciju preko funkcionalnih područja poslovanja.

[Fri Nov 21 09:35:13 2003]
With the recent introduction of user-friendly software, system dynamics models can be used interactively, either in class or by students outside of class, facilitating the integration of technology into business education
S nedavnim uvođenjem jednostavnog softvera, modeli dinamike sustava mogu se koristiti interaktivno, ili na nastavi, ili ih studenti mogu koristiti izvan nastave, olakšavajući integraciju tehnologije u poslovno obrazovanje

[Fri Nov 21 09:43:24 2003]
The primary goal in business education is to prepare students to be effective decision-makers in a dynamic environment characterized by complex interrelationships spanning functional and global boundaries.
Glavni cilj poslovnog obrazovanja je pripremiti studente da budu učinkoviti donositelji odluka u dinamičnom okruženju koje karakteriziraju složeni međuodnosi koji premošćuju funkcionalne i globalne granice.

[Fri Nov 21 09:44:26 2003]
The pace of globalization and technological change has produced a business environment that is becoming progressively more integrated and competitive.
Tempo globalizacije i tehnološke promjene je proizveo poslovno okruženje koje postupno postaje sve više integrirano i konkurentsko.

[Fri Nov 21 09:45:53 2003]
Furthermore, the luxury of implementing business strategies and then waiting until the end of the quarter to evaluate the results is increasingly a thing of the past.
Osim toga, luksuz provođenja poslovnih strategija, a zatim čekanja do kraja kvartala da se ocijene rezultati, sve više postaje stvar prošlosti.

[Fri Nov 21 09:47:20 2003]
Thus, it is imperative that the manager be proactive in his/her decision-making, yet, at the same time, it is becoming increasingly difficult to foresee the ramifications of these decisions.
Prema tome, neophodno je da menadžer bude proaktivan u donošenju odluka, no, istovremeno, postaje sve teže predvidjeti implikacije ovih odluka.

[Fri Nov 21 09:49:43 2003]
These conditions imply that managers must allow strategies to evolve dynamically as the environment changes.
Ova okolnosti impliciraju da menadžeri moraju dozvoliti da se strategije dinamično razvijaju, kako se okruženje mijenja.

[Fri Nov 21 09:51:42 2003]
Therefore, as business educators, we must use methods that build analytical and decision-making skills that include an appreciation for and understanding of the linkages between various areas of the organization.
Stoga, kao poslovni pedagozi, moramo koristiti metode koje izgrađuju analitičke vještine i vještine donošenje odluka koje uključuju uvažavanje i razumijevanje veza između različitih područja organizacije.

[Fri Nov 21 09:52:18 2003]
As business schools strive to meet the challenges outlined above, several trends have emerged, including:
Kako poslovne škole nastoje odgovoriti gore prikazanim izazovima, pojavili su se neki trendovi, uključujući:

[Fri Nov 21 09:52:18 2003]
integration across disciplines, the incorporation of technology into the classroom, and experiential learning
integraciju preko disciplina, uključivanje tehnologije u učionicu i eksperimentalno učenje

[Fri Nov 21 10:00:13 2003]
Many schools offer integrated business cores, which coordinate topics from several course areas.
Mnoge škole nude integrirane poslovne jezgre, koje usklađuju predmete iz nekoliko različitih područja.

[Fri Nov 21 10:01:50 2003]
This approach facilitates the presentation of a system-oriented perspective of business, emphasizing that decisions must be integrated within and across functional areas.
Ovaj pristup omogućava prezentaciju sustavno orijentirane perspektive poslovanja, naglašavajući da odluke moraju biti integrirane unutar i diljem funkcionalnih područja.

[Fri Nov 21 10:03:29 2003]
Advances in technology have provided the educator with a richer set of tools with which to present the course material.
Tehnološki napredak je pedagozima pružio veću količinu sredstava s kojima mogu prezentirati gradivo tečaja.

[Fri Nov 21 10:08:14 2003]
However, while advances in technology have.placed more useful tools in the hands of educators, the mere presence of technology in the curriculum will not, on its own, address these challenges.
Međutim, dok je tehnološki napredak pedagozima uručio korisnija sredstva, sama prisutnost tehnologije u nastavnom planu neće, sama po sebi, odgovoriti tim izazovima.

[Fri Nov 21 10:12:48 2003]
Finally, although potentially effective in meeting many of the challenges outlined above, attempts to facilitate experiential learning typically involve the use of either static or highly segmented activities.
Napokon, iako su potencijalno učinkoviti u odgovaranju na mnoge gore opisane izazove, pokušaji olakšavanja iskustvenog učenja tipično uključuju uporabu ili statičkih ili vrlo segmentiranih aktivnosti.

[Fri Nov 21 10:12:48 2003]
We contend that, a new focus on the dynamic and integrated context of business decision-making is required
Mi tvrdimo da je nužan novi fokus na dinamičan i integriran kontekst donošenja poslovnih odluka.

[Fri Nov 21 10:25:27 2003]
Pedagogically ideal tools for experiential learning should be accessible, easy to learn, interactive, and allow the simulation of experiences that are normally acquired only over the course of a long business career.
Pedagoški idealna sredstva za iskustveno učenje bi trebala biti pristupačna, jednostavna, interaktivna i trebala bi omogućavati simulaciju iskustava koja se inače stječu samo tijekom duge poslovne karijere.

[Fri Nov 21 10:27:18 2003]
While simple exercises can be used to reinforce isolated concepts, experiential learning is perhaps more effective in teaching decision-making within dynamic, complex, and integrated systems.
Dok se jednostavne vježbe mogu koristiti da se učvrste izolirane koncepcije, iskustveno učenje je možda učinkovitije u podučavanju donošenja odluka unutar dinamičnih, složenih i integriranih sustava.

[Fri Nov 21 10:29:10 2003]
Ideally, students should be allowed to experience the results of their decisions over a sequence of many operating periods, leading to a deeper understanding of the underlying processes.
U idealnim uvjetima, studentima bi trebalo biti omogućeno da osjete rezultate svojih odluka tijekom niza mnogih operativnih razdoblja, što bi dovelo do dubljeg razumijevanja temeljnih postupaka.

[Fri Nov 21 10:29:10 2003]
We contend that system dynamics modeling offers many advantages over other experiential learning methods such as case analysis and stand-alone exercises
Mi tvrdimo da modeliranje dinamike sustava nudi mnoge prednosti u odnosu na druge metode iskustvenog učenja, kao što su analiza pojedinih slučajeva i samostalne vježbe

[Fri Nov 21 10:38:59 2003]
These other methods tend to focus on aspects of specific functional areas and often obscure key relationships and interactions within and across functional areas.
Ove druge metode su sklone fokusirati se na aspekte posebnih funkcionalnih područja i često zasjenjuju ključne odnose i interakcije unutar i preko funkcionalnih područja.

[Fri Nov 21 10:43:22 2003]
In addition, traditional computer-based teaching tools such as spreadsheets usually present a static, snapshot view of system behavior.
Pored toga, tradicionalna sredstva podučavanja temeljena na računalima, kao što su, na primjer, proračunske tablice obično prezentiraju statički, kratak pogled na ponašanje sustava.

[Fri Nov 21 10:44:07 2003]
Although dynamic systems can be modeled using these tools, doing so involves cumbersome macros, and the results are often less than satisfactory.
Iako se dinamični sustavi mogu modelirati pomoću ovih sredstava, to uključuje komplicirane makronaredbe, a rezultati često nisu zadovoljavajući.

[Fri Nov 21 10:45:49 2003]
In this paper we explore an application of system dynamics modeling in business education.
U ovom referatu istražujemo primjenu modeliranja dinamike sustava u poslovnom obrazovanju.

[Fri Nov 21 10:47:29 2003]
Although system dynamics modeling has been utilized since the 1950s, the available software was only accessible to skilled analysts.
Iako se modeliranje dinamike sustava koristi od pedesetih godina prošlog stoljeća, dostupan softver je bio na raspolaganju jedino iskusnim analitičarima.

[Fri Nov 21 10:47:37 2003]
However, with the recent introduction of several user-friendly modeling packages, this technique is now accessible to modeling novices.
Ipak, zahvaljujući kasnijem uvođenju nekih jednostavnih paketa za modeliranje, ova tehnika je sada dostupna i početnicima u modeliranju.

[Fri Nov 21 10:49:16 2003]
The approach is both interactive and dynamic.
Pristup je i interaktivan i dinamičan.

[Fri Nov 21 10:51:13 2003]
It allows students to experience the evolution of a given system as time progresses and as the inputs affecting the system change.
Omogućuje studentima da osjetite razvoj zadanog sustava, kako vrijeme napreduje i kako unos podataka utječe na promjenu sustava.

[Fri Nov 21 10:58:42 2003]
This approach provides an interactive framework within which students can explore the effects of alternate business policies.
Ovaj pristup pruža interaktivni okvir unutar kojeg studenti mogu ispitati učinke alternativnih politika poslovanja.

[Fri Nov 21 10:59:43 2003]
To illustrate the pedagogical power of this technique, we present a general model that depicts key relationships within a manufacturing organization.
Kako bismo ilustrirali pedagošku snagu ove tehnike, prikazat ćemo opći model koji oslikava ključne odnose unutar jedne proizvodne organizacije.

[Fri Nov 21 11:00:22 2003]
The model is simple by design, intended primarily to demonstrate the power and accessibility of the methodology.
Model je namjerno jednostavan, kako bi, u prvom redu, demonstrirao snagu i pristupačnost metodologije.

[Fri Nov 21 11:02:30 2003]
Section II discusses system dynamics methodology.
Odlomak II razmatra metodologiju dinamike sustava.

[Fri Nov 21 11:02:30 2003]
Section III demonstrates the application of system dynamics methodology to modeling key relationships in a manufacturing firm, and Section IV provides some concluding remarks
Odlomak III prikazuje primjenu metodologije dinamike sustava na modeliranje ključnih odnosa u proizvodnoj tvrtki, a Odlomak IV daje nekoliko zaključnih komentara

[Fri Nov 21 11:06:06 2003]
Business processes can be characterized by flows of materials, funds, and information.
Poslovni procese mogu karakterizirati tokovi materijala, sredstava i podataka.

[Fri Nov 21 11:06:06 2003]
System dynamics modeling is designed to capture relationships of this nature
Namjena modeliranja dinamike sustava je prikazati takve odnose

[Fri Nov 21 11:17:31 2003]
System dynamics modeling is a method of studying the structure and behavior of social, economic, and ecological systems to gain an understanding of the manner in which the components interact with one another.
Modeliranje dinamike sustava je metoda proučavanja strukture i ponašanja društvenih, ekonomskih i ekoloških sustava, kako bi se shvatio način na koji sastavni dijelovi tih sustava međusobno djeluju.

[Fri Nov 21 11:18:19 2003]
As its name suggests, the greatest strength of this approach is its ability to represent the evolving state of a system through time.
Kao što samo ime sugerira, najveća snaga ovog pristupa je njegova sposobnost da predstavi razvojno stanje sustava kroz vrijeme.

[Fri Nov 21 11:21:11 2003]
, system dynamics methodology has been widely applied to the study of the behavior of social and economic systems [Forrester, 1961, 1967, and 1980], [Graham, et al.
, i uvelike se primjenjuje u proučavanju ponašanja društvenih i ekonomskih sustava [Forrester, 1961, 1967. i 1980.], [Graham, i ostali

[Fri Nov 21 11:21:13 2003]
, 1990], [Sterman, 1994], [Sterman et al.
], [ Sterman, 1994.], [Sterman i ostali

[Fri Nov 21 11:23:56 2003]
.Stocks, flows, delays, and feedback loops, comprise the building blocks of the system dynamics methodology.
Stokovi, tokovi, zakašnjenja i petlje povratne veze čine komponente metodologije dinamike sustava.

[Fri Nov 21 11:26:35 2003]
Stocks represent accumulations of an item within the system as of a given point in time.
Stokovi predstavljaju akumulacije nekog artikla unutar sustava, od određene točke u vremenu.

[Fri Nov 21 11:33:52 2003]
Flows represent the rate at which accumulations (or depletions) take place.
Tokovi predstavljaju stopu po kojoj se akumulacije (ili crpljenja) događaju.

[Fri Nov 21 11:33:52 2003]
In other words, flows are the entities that increase or decrease the levels of the inventory and cash
Drugim riječima, tokovi su jedinice koje povećavaju ili smanjuju razine zaliha i gotovine

[Fri Nov 21 11:40:18 2003]
Steps involved in system dynamics modeling are:
Stupi uključeni u modeliranje dinamike sustava su:

[Fri Nov 21 11:40:18 2003]
(1) representing the hierarchy of system structure with the help of causal loop diagrams, (2) defining the stocks, flows, and delays within the system, (3) simulating the system behavior under various conditions by introducing external shocks to the system, and (4) using the simulation results to understand the interrelationships of system components through the course of time.
(1) prikazivanje hijerarhije strukture sustava pomoću uzročnih dijagrama petlje, (2) određivanje stokova, tokova i odgoda unutar sustava, (3) simuliranje ponašanja sustava u različitim uvjetima uvođenjem vanjskih šokova za sustav, i (4) korištenje rezultata simulacije da bi se shvatili međuodnosi komponenti sustava, kroz neki vremenski tijek.

[Fri Nov 21 11:48:17 2003]
Modeling a dynamic system involves capturing the interactions of its components through feedback loops, where a change in one variable affects other variables over time, which in turn affect the original variable.
Modeliranje dinamičnog sustava uključuje prikazivanje međusobnog djelovanja njegovih komponenti kroz petlje povratne veze, gdje promjena u jednoj varijabli vremenom utječe na druge, koje sa svoje strane utječu na prvotnu varijablu.

[Fri Nov 21 11:50:09 2003]
For example, if finished goods inventory becomes too large, our manufacturer may elect to lower the rate of production.
Na primjer, ako zalihe gotove robe postanu prevelike, naš proizvođač bi mogao odlučiti da smanji stopu proizvodnje.

[Fri Nov 21 11:50:39 2003]
There is a circular relationship in which production decisions affect production rates, which affect finished goods inventory levels, which affect subsequent production decisions.
Postoji kružni odnos u kojem odluke o proizvodnji utječu na stopu proizvodnje, koja utječe razinu zalihe gotove robe, koja utječe na kasnije odluke o proizvodnji.

[Fri Nov 21 11:51:20 2003]
Circular relationships (i.e.
Kružni odnosi (tj.

[Fri Nov 21 11:52:45 2003]
, feedback loops) such as this are the essence of system dynamics modeling.
Kružni odnosi (tj, petlje povratne veze) kao što je ovaj su srž modeliranja dinamike sustava.

[Fri Nov 21 11:55:41 2003]
In essence, the models are a collection of mathematical relationships that describe the accumulation and flow of various entities, be they physical or informational.
U osnovi, modeli su skup matematičkih odnosa koji opisuju akumulaciju i tok različitih jedinica, bilo fizičkih ili informacijskih.

[Fri Nov 21 11:55:41 2003]
Like all simulation techniques, this methodology requires the capability to model systems and the capability to run computer simulations employing these models
Kao i sve tehnike simulacije, ova metodologija zahtijeva sposobnost da se modeliraju sustavi i sposobnost da se pokrenu računalne simulacije koje primjenjuju ove modele

[Fri Nov 21 12:03:07 2003]
In order to develop the models, one must possess the skills required to define the scope of the model and to identify the appropriate mathematical representation of the relationships.
Da bi se razvili modeli, moraju se posjedovati vještine nužne za definiranje opsega modela i za utvrđivanje odgovarajućeg matematičkog prikaza odnosa.

[Fri Nov 21 12:05:35 2003]
Recent advances in computer technology, combined with the introduction of user-friendly programs, have made possible a widespread use of system dynamics models in management education and management consulting
Nedavna usavršavanja u računalnoj tehnologiji, u kombinaciji s uvođenjem programa jednostavnih za korištenje, omogućila su rasprostranjeno korištenje modeliranja dinamike sustava u obrazovanju i savjetovanju menadžera

[Fri Nov 21 12:10:46 2003]
Numerous software packages have been developed to aid instructors and management consultants in modeling complex feedback systems.
Razvijeni su brojni programski paketi da pomognu instruktorima i savjetnicima za menadžment u modeliranju složenih sustava povratne veze.

[Fri Nov 21 12:11:42 2003]
System dynamics software is not the only environment to develop simulations for widespread use in business education.
Softver dinamike sustava nije jedino okruženje u kojem se mogu razviti simulacije za široku upotrebu u poslovnom obrazovanju.

[Fri Nov 21 12:13:03 2003]
For example, spreadsheets offer the capability to model a wide range of systems.
Na primjer, proračunske tablice nude mogućnost da se modelira čitav niz sustava.

[Fri Nov 21 12:17:48 2003]
However, spreadsheet-based simulations fail to provide a clear overview of the collection of relationships that capture the dynamic behavior of a system through time.
Međutim, simulacije temeljene na proračunskim tablicama ne daju jasan uvid u skup odnosa koji obuhvaća dinamičko ponašanje sustava kroz vrijeme.

[Fri Nov 21 12:19:21 2003]
That is, while spreadsheets may be used to capture the structure of a system, the detailed relationships are embedded within the spreadsheet cells, obscuring the bigger picture.
To jest, dok se proračunske tablice mogu koristiti za prikazivanje strukture sustava, detaljni odnosi su umetnuti u ćelije proračunske tablice, zasjenjujući veću sliku.

[Fri Nov 21 12:22:52 2003]
With process mapping gaining increasing popularity as a management tool, the use of system dynamics modeling can be an attractive pedagogical alternative in business education
Kako postupak mapiranja postaje sve popularniji upravljački alat, korištenje modeliranja dinamike sustava može biti atraktivna pedagoška alternativa u poslovnom obrazovanju

[Mon Nov 24 10:02:36 2003]
Three-dimensional (3D) ultrasound has recently been introduced into clinical practice overcoming some of the limitations of two-dimensional sonography.
Trodimenzionalni (3D) ultrazvuk je nedavno uveden u kliničku praksu i premostio je neka od ograničenja dvodimenzionalne sonografije.

[Mon Nov 24 10:04:11 2003]
Over the last several years, new methods and techniques have been developed in order to avoid image degradation caused by motion of the anatomy and to attain dynamic information arising from the motion.
Tijekom posljednjih nekoliko godina, razvijene su nove metode i tehnike kako bi se izbjeglo slabljenje slike uzrokovano kretanjem anatomije i kako bi se dobile dinamične informacije proizašle iz tog kretanja.

[Mon Nov 24 10:04:11 2003]
The most related developments is four- dimensional (4D) ultrasound imaging
Najrelevantniji pomak je četverodimenzionalno (4D) ultrazvučno prikazivanje slike

[Mon Nov 24 10:13:33 2003]
Four-dimensional ultrasound or real-time 3D ultrasound makes it straightforward to comprehend some morphological dynamics, such as yawning, sucking, smiling, crying and blinking.
Zahvaljujući četverodimenzionalnom ultrazvuku ili 3D-ultrazvuku u stvarnom vremenu, može se jednostavno shvatiti neka morfološka dinamika, kao na primjer zijevanje, sisanje, smijanje, plakanje i treptanje.

[Mon Nov 24 10:15:52 2003]
This offers a practical means for assessrnent of neurophysiological development, as well as for detection of anatomical pathology18-19.
To pruža praktične načine za ocjenu neurofiziološkog razvoja, kao i za otkrivanje anatomske patologije 18-19.

[Mon Nov 24 10:15:52 2003]
(opinion page1)
(stranica sa stajalištima 1)

[Mon Nov 24 10:24:54 2003]
Four-dimensional ultrasound offers the possibility of studying the fetal behaviour and general movements in a more global way than conventional two-dimensional (2D) ultrasound.
Četverodimenzionalni ultrazvuk pruža mogućnost proučavajući ponašanja fetusa i uobičajenih pokreta na sveobuhvatniji načinu od konvencionalnog dvodimenzionalnog (2D) ultrazvuka.

[Mon Nov 24 10:25:10 2003]
In normal cases, the images obtained help to transmit a feeling of calmness to the parents and reinforce the affective bonds with their child.
U normalnim slučajevima, dobivene slike pomažu roditeljima prenijeti osjećaj smirenosti i učvršćuju emotivnu vezu s njihovim djetetom.

[Mon Nov 24 10:26:57 2003]
In pathological cases.
U patološkim slučajevima

[Mon Nov 24 10:28:40 2003]
It is expected that the use of this novel technology will provide parents with the knowledge to have a better judgement whilst taking decisions.
U patološkim slučajevima očekuje se da će upotreba ove nove tehnologije roditelje opskrbiti informacijama, što će im pomoći u donošenju odluka.

[Mon Nov 24 10:30:49 2003]
Four-dimensional ultrasound has enormous potential in perinatal research.
Četverodimenzionalni ultrazvuk ima ogroman potencijal u perinatalnom istraživanju.

[Mon Nov 24 10:34:00 2003]
This technique is still in its infancy but there is much scope for investigation of fetal motoric behavior.
Ova tehnika je još u začecima, ali ima još mnogo prostora za ispitivanje fetalnog motoričkog ponašanja.