NeuroTran - Primjeri rečenica

Početna stranica

Svi prijevodi dobiveni su uz pomoć NeuroTran-a. Interaktivni mod NeuroTran-a korišten je od strane osobe koja je stručni prevoditelj. Greške koje se neminovno javljaju u NeuroTran prijevodu stručni prevoditelj je automatski ispravljao. Prevođenje uz pomoć NeuroTran-a može uštedjeti više od 85% vremena pri prevođenju tekstova od kratkih do dugih.

Više o NeuroTran® softveru možete doznati na web stranici: http://www.tranexp.hr/NeuroTran.html


NeuroTran® prijevodi poredani kronološki:[Fri Oct 31 11:17:19 2003]
I živjeti u samozadovoljstvu postignutim.
And live pleased with the achieved.

Dobivene informacije o Europskom RDT projektu CIC su pomalo zastrašujuće za većinu naših građevinskih inženjera.
The obtained information about the European RDT project CIC are somewhat frightening for the majority of our civil engineers.

[Fri Oct 31 11:28:50 2003]
Također se treba napomenuti i MURI projekt i WEB stranicu projekta (/muri-projects.html).
The MURI project should also be mentioned, as well as the WEB site of the project (/muri-projects.html).

[Fri Oct 31 11:49:57 2003]
Mora se odmah priznati, da su arhitekti u Hrvatskoj u posljednjim godinama učinili velike i uspješne korake u savladavanju tog tehnološkog jaza, a što je vidljivo po rezultatima međunarodnih CAD foruma posljednjih par godina.
It must be admitted straight away that in the past years the architects in Croatia have made big and successful steps in overcoming this technological gap, which can be seen by the results of international CAD forums in the last couple of years.

[Fri Oct 31 11:52:02 2003]
Neprisustvovanje građevinara na tim CAD forumima bilo je zamjetno, ali i nadasve zanimljivo.
The absence of civil engineers in these CAD forums was noticeable, but above all interesting.

[Fri Oct 31 11:52:02 2003]
Još je zanimljivije bilo i zamjetno odsustvo nastavnika i profesora građevinskog i arhitektonskog fakulteta.
Even more interesting was a considerable absence of teachers and professors from the faculties of civil engineering and architecture.

[Fri Oct 31 12:09:55 2003]
Posljedica neuključivanja u taj suvremeni trend dizajna je sasvim siguran gubitak budućih poslova u inozemstvu pa i na domaćem tržištu, kad se to tržište otvori bespoštednoj svjetskoj konkurenciji.
The consequences of this detachment from this modern trend of design is inevitable loss of future deals abroad and in the home market, when the home market becomes open to the merciless international competition.

[Fri Oct 31 12:10:54 2003]
Jer, danas se već govori o geografski dispergiranim uredima i projektnim organizacijama, telekonferencijama, razvoju metodologija integriranja kompjutora u sve faze projektiranja i izvođenja konstrukcija, modeliranju proizvoda, integraciji CAD-CAM procesa, o uključivanju kompjutora u tzv.
Because nowadays we are already talking about geographically dispersed offices and project organizations, teleconferences, development of methods of computer integration into all phases of design and realization of structures, product modelling, integration of CAD -CAM process, about including computers into the so called

[Fri Oct 31 12:15:02 2003]
Navest će se (zbog obavijesti i ilustracije) samo mali broj nekih, većinom europskih, ali i svjetskih znanstvenih projekata:
I will mention (because of information and illustration) only few, mainly European, but also worldwide scientific projects:

[Fri Oct 31 12:23:34 2003]
O tom projektu je ponešto pisano.
Something was written about this project.

[Fri Oct 31 12:25:32 2003]
Značaj tog projekta je taj što on integrira sve podatke CAD-CAM procesa, omogućava inteligentno odlučivanje, jer ima u sebe integrirane ekspertne sustave, umjetnu inteligenciju, inteligentne baze podataka.
The importance of this project is that it integrates all the information of CAD-CAM process, enables intelligent decision-making, because it contains integrated expert systems, artificial intelligence and intelligent databases.

[Fri Oct 31 12:26:28 2003]
To je istraživački projekt arhitektonskih metodologija i alata za kompjutorima integrirane velike inženjerske zahvate i građenja.
This is the research project of architectural methodologies and tools for computer integrated large engineering undertakings and building.

[Fri Oct 31 12:27:03 2003]
On je i osnova daljnjeg razvoja graditeljstva u oblicima koje još ne poznajemo.
It is the basis of the further development of building in the forms that are still unknown to us.

[Fri Oct 31 12:40:33 2003]
U kooperaciji i sufinanciranju s Taylor Woodrow (UK), Technicas Reunidas (Španjolska), CSTB (Francuska), TNO (Nizozemska), SNI (Njemačka), IEZ (Njemačka).
In cooperation and co-financing with Taylor Woodrow (UK), Technicas Reunidas (Spain), CSTB (France), TNO (Netherlands), SNI (Germany), IEZ (Germany).

[Fri Oct 31 12:40:33 2003]
To je kolaborativni istraživački projekt u cilju unapređenja konkurentnosti europskih kompanija za izvođenje velikih građevinskih radova i objekata na svjetskom tržištu.
This is a collaborative research project for the purpose of promoting competitiveness of European companies which perform major construction works and buildings on the world market.

[Fri Oct 31 12:50:39 2003]
Projekt se fokusira na razvoj arhitektonskog alata softvera zasnovanim na nevlasničkim razmjenama informacijama sa STEP i EDIDACT standardima, kako bi se unaprijedila integracija i koordinacija.
The project is focussed on the development of architectural software tools based on nonproprietary exchanges of information with STEP and EDIDACT standards, in order to improve integration and coordination.

[Fri Oct 31 12:58:12 2003]
Stimulira se učešće svih zainteresiranih u daljnjem razvoju projekta.
The participation of all those interested in further development of the project is stimulated.

[Fri Oct 31 14:10:39 2003]
ATLAS se nalazi u području CIME i fokusiran je na integraciju projekta, konstrukcije i upravljanja velikih inženjerskih projekata.
ATLAS is in the area CIME and it is focussed on the integration of the project, construction and the management of major engineering projects.

[Fri Oct 31 14:12:45 2003]
U takvoj integraciji moraju generirane baze podataka biti svima prepoznatljive informacije, bez obzira na koju se specijalističku granu projektiranja i izvođenja i fazu gradnje odnose.
In such integration generated databases must contain information recognizable to everybody, regardless of which specialized branch of designing and execution and the phase of building they relate to.

[Fri Oct 31 14:12:59 2003]
Za više informacija mogu se kontaktirati navedene URL adrese, ali i direktno vodeća stranica ATLAS projekt, koju se može naći preko pretraživača WEB adresa stranica.
For more information you can contact the mentioned URL addresses, and also directly the home page of the ATLAS project, which can be found through WEB search engines.

[Fri Oct 31 14:12:59 2003]
Projekt je završen.
The project is finished.

[Fri Oct 31 14:26:28 2003]
Kompjutorom integrirani projekt projektiranja i izvođenja čeličnih konstrukcija.
Computer integrated project of designing and building steel structures.

[Fri Oct 31 14:26:28 2003]
Projekt je usmjeren daljnjem razvoju STEP AP230-960817 standarda
The project is oriented towards further development of the STEP AP230-960817 standard

[Fri Oct 31 14:27:26 2003]
Kompjutorom integrirani objektno orijentirani model za građevinsku industriju (završeno).
Computer integrated, object-oriented model for construction industry (finished).

[Fri Oct 31 14:28:38 2003]
Kompjutorski model za europsku građevinsku industriju (projekt koristi STEP metodologiju razvoja i modele podataka).
Computer model for the European construction industry (the project uses STEP methodology of development and data models).

[Fri Oct 31 14:28:38 2003]
Dovršeno.
Finished.