NeuroTran - Primjeri rečenica

Početna stranica

Svi prijevodi dobiveni su uz pomoć NeuroTran-a. Interaktivni mod NeuroTran-a korišten je od strane osobe koja je stručni prevoditelj. Greške koje se neminovno javljaju u NeuroTran prijevodu stručni prevoditelj je automatski ispravljao. Prevođenje uz pomoć NeuroTran-a može uštedjeti više od 85% vremena pri prevođenju tekstova od kratkih do dugih.

Više o NeuroTran® softveru možete doznati na web stranici: http://www.tranexp.hr/NeuroTran.html


NeuroTran® prijevodi poredani kronološki:


[Fri Jun 13 12:25:40 2003]
Skipovanje natrag i nagib tijela nazad s podizanjem koljena.
Skipping backwards and bending of the body backwards with knee lifting.

[Fri Jun 13 12:29:26 2003]
Vježba nagiba tijela naprijed s izbačajem nogu nazad.
Exercises of bending the body forward with the ejection of legs backward.

[Fri Jun 13 12:31:25 2003]
Vježbe za pokretljivost kičmenog pojasa
Exercises for the mobility of the backbone area

[Fri Jun 13 12:32:37 2003]
Imitacija izbacivanja lopte s rukom.
Imitations of throwing a ball out with a hand.

[Fri Jun 13 12:34:19 2003]
Imitacija udarca lopte u mjestu.
Imitation of a ball kick on the spot.

[Fri Jun 13 12:37:37 2003]
Sunožni odraz i zamah glavom bočno.
Take-off with both feet and head swing sideways.

[Fri Jun 13 12:38:41 2003]
Izbacivanje lopte rukom.
Throwing a ball out with a hand.

[Fri Jun 13 12:45:23 2003]
Specifična snaga
Specific strength

[Fri Jun 13 12:45:26 2003]
Snaga odraza kod skokova, serija vježbi s utezima, preporučuje se da težina utega bude 50-70% vlastite težine.
Strength in take-off jumps, series of exercises with pendulums, a recommended weight of pendulums is 50-70 % of a player's weight.

[Fri Jun 13 12:48:50 2003]
Vježba:
Exercise:

[Fri Jun 13 12:48:52 2003]
uteg na leđima od 20-30 kg i poskoci s raskorakom i spajanjem nogu (tri serije s 10-15 ponavljanja, pauza 1-2 minute, može se zahtijevati i da bude akcent na odrazu u vis).
20-30 kg pendulum on the back and hopping with straddles and joining of legs (three series with 10-15 repetitions, 1-2 minute pause, it is also possible to stress the launching in the air).

[Fri Jun 13 12:49:38 2003]
Za mlađi uzrast uteg od 10 kg.
10 kg pendulum for younger players.

[Fri Jun 13 12:52:24 2003]
Počučanj s utegom od 20-30 kg i podizanje na prste (tri serije 10-15 ponavljanja, a pauza od 2 minute).
Half squat with a 20-30 kg pendulum and calf raises (three series with 10-15 repetitions, and 2 minute pause).

[Fri Jun 13 12:56:11 2003]
Uteg na leđima, težina 20-30 kg, hodanje s podizanjem na prstima, duljina 25-30 metara, pauza 1-2 minute.
Weight on the back, 20-30 kg, walking on tiptoe, 25-30 meters, 1-2 minute pause.

[Fri Jun 13 14:09:08 2003]
Vježba podizanja peta na malom postolju (5-8 cm).
Exercises of heel liftings on a small stand (5-8 cm).

[Fri Jun 13 14:09:10 2003]
Stojimo na prstima i podižemo se maksimalno (3-4 serije, 10-15 ponavljanja, pauza od 1-2 minute).
Stand on tiptoe and raise as much as possible (3-4 series, 10-15 repetitions, 1-2 minute pause).

[Fri Jun 13 14:13:28 2003]
Uteg težine 10-15 kg držimo ispred tijela, a odrazom vršimo raskorak na švedsku klupu (može i s medicinkom), tri serije 10-15 skokova, pauza 1-2 minute, stajati uspravno, ruke opružene.
Hold a 10-15 kg weight in front of the body, and perform a straddle on the Swedish bench with a take-off (with a medicine ball also possible), three series with 10-15 jumps, 1-2 minute pause, stand up, with your hands stretched.

[Fri Jun 13 14:16:06 2003]
Vježba s utegom 20-30 kg, 8-10 ispada nogom naprijed sa zagibom u raskoraku.
Exercise with a 20-30 kg weight, 8-10 forward leg swings with a straddling swing.

[Fri Jun 13 14:18:10 2003]
Uteg na leđima, čučnjevi u iskoraku gore i dolje, 10-15 čučnjeva, a nakon serije mijenjamo prednju nogu, 3-5 serija, pauza 1-2 minute.
Weight on the back, squats in a forward straddling position up and down, 10-15 squats, and after that series, change the foreleg, 3-5 series, 1-2 minute pause.

[Fri Jun 13 14:19:48 2003]
Uteg na leđima, sunožni skokovi s potpunim opružanjem skočnog zgloba, 8-10 sunožnih skokova, serija 3-5, pauza 1-2 minute.
Weight on the back, jumps with both feet with fully stretching an ankle joint, 8-10 jumps with both feet, 3-5 series, 1-2 minute pause.

[Fri Jun 13 14:54:22 2003]
Vježba:
Exercise:

[Fri Jun 13 14:54:23 2003]
visoki ispadi sa zgibom u švedski sanduk, teret od 20-30 kg, serija 3-5 i izmjene noge i u skoku.
High swings with a pull-up on the Swedish trunk, 20-30 kg load, 3-5 series and changing of legs in the jump also.

[Fri Jun 13 14:56:11 2003]
Skokovi, čučanj, dobro je raditi na strunjači, utezi 10-15 kg, čučnjeva 10-15, serija 3-5, pauza 1-2 minute.
Jumps, squat, it is good to exercise on the mat, 10-15 kg weights, 10-15 squats, 3-5 series, 1-2 minute pause.

[Fri Jun 13 15:00:25 2003]
Uteg na leđima i odrazom mijenjati se mogu na švedskoj klupi ili na švedskom sanduku, povišenje 40-50 cm, 4 puta po 20 serija.
Weights on the back which can be changed by performing a take-off on the Swedish bench or trunk (???), 40-50 cm elevation, 4 times per 20 series.

[Fri Jun 13 15:03:46 2003]
U raskoraku između dvije klupe podizati, saginjati se i u čučanj spustiti se i dizati teret 20-30 kg.
While in a straddling position between two benches stand up, bend and go down in a squatting position and then lift a 20-30 kg load.

[Fri Jun 13 15:07:26 2003]
Vježbe snage s pojasima
Strength exercises with belts

[Fri Jun 13 15:07:28 2003]
Postoji specijalni olovni pojas za sprintere.
There is a special lead belt for sprinters.

[Fri Jun 13 15:11:42 2003]
Vježbe na visećoj lopti s prslukom, da igrač udara loptu koja je 20 cm iznad glave, 8-10 skokova s prslukom i u kombinaciji 20-30 puta bez prsluka, pauze 1-2 minute pa opet prsluk, serije 2 s prslukom i 2 bez prsluka.
Exercises on a hanging ball with a waistcoat, where a player hits the ball which is 20 cm above the head, 8-10 jumps with the waistcoat and 20-30 times in combination without the waistcoat, 1-2 minute pauses and then again with the waistcoat, 2 series with the waistcoat and 2 without it.

[Fri Jun 13 15:14:55 2003]
U vježbama snage su aktivne pauze, labavljenje i istezanje uz pravilno doziranje opterećenja.
There are active pauses, loosening and stretching in strength exercises, together with a correct dosing of the load.

[Fri Jun 13 15:15:31 2003]
Naizmjenični raskoci s prslukom, broj ponavljanja je veći, 3-4 serije.
Alternating straddles with the waistcoat, number of repetitions is bigger, 3-4 series.

[Fri Jun 13 15:15:58 2003]
Prsluk, počučanj ili čučanj i sunožni skok.
Waistcoat, half squat or squat and jump with both feet.

[Fri Jun 13 15:17:46 2003]
Poskoci na jednoj nozi, ali s opterećenjem do 10 kg.
Hops on one leg, but with a load up to 10 kg.

[Fri Jun 13 15:19:00 2003]
Sunožni skokovi 20-30 puta.
Jumps with both feet, 20-30 times.

[Fri Jun 13 15:20:35 2003]
Podizanje peta 20-30 puta.
Lifting of heels 20-30 times.

[Fri Jun 13 15:22:44 2003]
Vježbe poskakivanja, preskakivanja raznih prepona s prslucima, visina prepona je do 70 cm, 15-20 preskoka, serija 10.
Exercises of hopping, jumping over different hurdles with waistcoats, where the height of hurdles is no higher than 70 cm, 15-20 jumps, 10 series.

[Fri Jun 13 15:25:40 2003]
Preskakivanje vijače, sunožno, jednonožno, radi se intervalno 3-5 puta.
Jumping over a rope, with two feet, with one foot, at intervals of 3-5 times.

[Fri Jun 13 15:25:42 2003]
Serija vježbi sa suigračem
Series of exercises with a teammate

[Fri Jun 13 15:26:41 2003]
Podizanje na prstima.
Rising on tiptoe.

[Fri Jun 13 15:26:45 2003]
Jedan vrši podizanje na prstima držeći suigrača na leđima, 3-5 serija, 5-8 ponavljanja.
One player rises on tiptoe holding his teammate by the back, 3-5 series, 5-8 repetitions.

[Fri Jun 13 15:27:27 2003]
Slična vježba je s čučnjem, na leđima mu je suigrač, 5-8 ponavljanja.
Similar exercise with a squat, with a teammate on his back, 5-8 repetitions.

[Fri Jun 13 15:27:49 2003]
Hodanje sa suigračem 20-30 metara, 2-3 puta.
Walking with a teammate 20-30 meters, 2-3 times.

[Fri Jun 13 15:28:42 2003]
Sa suigračem na leđima penjanje po švedskim ljestvama, 2 puta gore-dolje.
Climbing the Swedish ladders with a teammate on the back, 2 times up and down.

[Fri Jun 13 15:28:45 2003]
Serija vježbi kroz imitacione pokrete
Series of exercises with imitation movements

[Fri Jun 13 15:29:52 2003]
Skokovi sunožni, odraz imitacijom udarca glavom, zamah bočno i zamah naprijed.
Jumps with both feet, take-off by imitation of a header, swinging sideways and swinging forward.

[Fri Jun 13 15:31:10 2003]
Jednonožni skokovi, zamasi glavom, škare.
Jumps with one foot, head swings, scissors.

[Fri Jun 13 15:32:47 2003]
Imitacioni pokreti u smislu imitacije tehnike, 10-15 puta.
Imitation movements in the sense of imitation techniques, 10-15 times.

[Fri Jun 13 15:32:48 2003]
Serija vježbi s loptom
Series of ball exercises

[Fri Jun 13 15:43:39 2003]
Serija vježba glavom
Series exercises with the head

[Fri Jun 13 15:45:02 2003]
Jedan brzo baca loptu drugome (naprijed i natrag) lijevo i desno, svaki radi po jednu minutu.
One player quickly throws a ball to the other player (back and forth) left and right, every day for one minute.

[Fri Jun 13 15:45:52 2003]
Vježbe za vratare.
Exercises for goalkeepers.

[Fri Jun 13 15:46:00 2003]
Dva vratara se dodaju, može i s dvije lopte.
Two goalkeepers pass a ball, they can also use two balls.

[Fri Jun 13 15:49:59 2003]
Tri igrača u skoku jedan odbija glavom, a dvojica mu bacaju loptu.
Three players in the jump, one of them heads the ball, and the other two throw the ball back to him.

[Fri Jun 13 15:50:21 2003]
Ova vježba ovisi o intenzitetu.
This exercises depends on intensity.

[Fri Jun 13 15:50:23 2003]
Nakon nekoliko serija 1 minuta odmora.
After a few series, make a 1 minute break.

[Fri Jun 13 15:51:22 2003]
Četiri igrača.
Four players.

[Fri Jun 13 15:52:12 2003]
Tri igrača dodaju loptu na glavu jednom igraču koji loptu vraća nazad.
Three players pass the ball to the head of one player who returns the ball.

[Fri Jun 13 15:52:45 2003]
Radite u brzom tempu.
Train with a fast rhythm.

[Fri Jun 13 15:52:50 2003]
Nakon nekoliko serija 1 minuta odmora i dolazi do izmjene igrača.
After a few series, make a 1 minute break and change the players.

[Fri Jun 13 15:53:51 2003]
Bacanje lopte vrataru.
Throwing a balls to the goalkeeper.

[Fri Jun 13 15:54:35 2003]
Vježba je za tehniku bočnog odraza, a izvodi se na pijesku.
Exercise is for the technique of a side take-off, and is performed on sand.

[Fri Jun 13 15:54:36 2003]
Nakon nekoliko serija 1 minuta odmora.
After a few series, make a 1 minute break.

[Fri Jun 13 15:58:13 2003]
Serija vježbi na visećim loptama
Series of exercises on hanging balls

[Fri Jun 13 15:58:15 2003]
Pet lopti je složeno.
There are five balls hanging.

[Fri Jun 13 15:58:34 2003]
Lopta je na 15 cm od glave.
Ball is 15 cm from the head.

[Fri Jun 13 15:59:02 2003]
Zadnji je maksimalni dohvat glave.
Last is the maximal reach of the head.

[Fri Jun 13 15:59:04 2003]
Serija situacionih vježbi
Series of situation exercises

[Fri Jun 13 15:59:31 2003]
Jedan baca loptu, a druga dvojica su aktivna.
One player throws a ball, other two are active.

[Fri Jun 13 16:01:01 2003]
Jedan baca loptu, a druga dvojica su poluaktivna.
One player throws a ball, other two are semiactive.

[Fri Jun 13 16:01:02 2003]
Snaga odraza kod sprinta
Sprint take-off intensity

[Fri Jun 13 16:02:15 2003]
Jedan baca loptu, a druga dvojica su aktivna.
One player throws a ball, and other two are active.

[Fri Jun 13 16:02:35 2003]
Jedan baca loptu, a druga dvojica su poluaktivna.
One player throws a ball, and other two are semiactive.

[Fri Jun 13 16:07:24 2003]
Vježbe utega od 10-15 kg na leđima i s tim utezima se radi 'SKIP' u mjestu.
Exercise with 10-15 kg weights on the back and with these weights perform 'SKIP' on the spot.

[Fri Jun 13 16:07:41 2003]
Radi se intervalno 30-40 sekundi, a ritmički 5-6 sekundi, maksimalno pa lagano.
It is performed at intervals 30-40 seconds, and rhythmically 5-6 seconds, to a maximum degree and then easy.

[Fri Jun 13 16:11:20 2003]
Vježbe na tribinama s opterećenjem 10-15 kg, radimo trčanje po stepenicama s opružanjem zadnje noge.
Exercises on stands with a 10-15 kg load, running on steps and stretching of a lower leg.

[Fri Jun 13 16:13:17 2003]
Ako je 10 stepenica, to je jedna serija s pauzama od 1 minute.
If there are 10 steps, this is one series with 1 minute pauses.

[Fri Jun 13 16:14:17 2003]
Često ponavljanje niz stepenice se ne preporučuje.
It is not recommended to repeat runnings downstairs very often.

[Fri Jun 13 16:15:47 2003]
Skipovanje s utegom oko nogu (oko 3 kg jedan).
Skipping with weights around legs (about 3 kg per one weight).

[Fri Jun 13 16:15:49 2003]
Raditi aritmičko lagano pa brzo, pa lagano, 30-35 sekundi.
Train arhythmically slowly then quickly, then slowly again, 30-35 seconds.

[Fri Jun 13 16:16:22 2003]
Skipovanje ćemo otežati sa suigračem (na leđima).
Skipping is made more difficult with a teammate (on the back).

[Fri Jun 13 16:18:01 2003]
Skipovanje s pojasom oko pasa, 3 puta po 3 sekunde, jedna minuta odmora.
Skipping with a belt around the waist, 3 times per 3 seconds, one minute break.

[Fri Jun 13 16:19:26 2003]
Skipovanje s vrećom pijeska oko 30 kg koja je zavezana i vuče se po podlozi.
Skipping with about 30 kg sand bag which is tied and dragged on the floor.

[Fri Jun 13 16:20:48 2003]
Skipovanje i sprint naprijed, a da se suigrač polako povlači prema nazad.
Skipping and sprinting forward, while a teammate slowly goes back.

[Fri Jun 13 16:20:49 2003]
Suigrači su uhvaćeni za ramena.
Teammates are grabbed by their shoulders.

[Fri Jun 13 16:23:10 2003]
Start iz raznih položaja s opterećenjem.
Start from different positions with the load.

[Fri Jun 13 16:23:22 2003]
Start iz koluta naprijed.
Start from a forward somersault.

[Fri Jun 13 16:24:19 2003]
Bočni start i startovi iz raznih položaja s opterećenjem.
side start and starts from different positions with the load.

[Fri Jun 13 16:26:32 2003]
Snaga kočenja i odraza pri promjeni pravca kretanja
and take-offs when changing the course

[Fri Jun 13 16:26:34 2003]
To su vrlo važne vježbe i u principu (kada radimo) ne smije proći niti jedna vježba, niti trening gdje nema promjene pravca kretanja, jer su te vježbe dobre za driblerske sposobnosti.
These are very important exercises and basically (when while training) there must be not even one exercise, or training session without the change of course, because these exercises are also good for dribbling abilities.

[Fri Jun 13 16:27:59 2003]
Vježbe utega na leđima od 10-15 kg i radimo bočne skokove lijevo-desno, naprijed-nazad.
Exercises with a 10-15 kg weight on the back while performing side jumps, left-right, back-forth.

[Fri Jun 13 16:29:28 2003]
Vježbe skokova lijevo-desno, naprijed-natrag, ali trčati cik-cak naprijed i nazad.
Exercises with jumps left-right, back-forth, while running zig-zag back and forth.

[Fri Jun 13 16:29:44 2003]
Aritmičan slalom sa i bez opterećenja.
Arhythmic slalom with and without the load.

[Fri Jun 13 16:46:11 2003]
Igra:
Game:

[Fri Jun 13 16:46:59 2003]
"Ševa konjića'.
"Lark exercise with horses'.

[Fri Jun 13 16:47:11 2003]
U krugu 4 igrača sa svojim uzjašenim konjićima igraju ševu 3 - 1 ili po zraku rukom, a može nogom i rukom.
In a circle 4 player with their mounted horses perform the lark 3 1 or in the air with an arm, or with leg and arm.

[Fri Jun 13 16:47:18 2003]
Oni koji nose igraju ševu nogom.
Those who carry perform the lark with a leg.

[Fri Jun 13 16:48:13 2003]
Snaga udarca nogom
Intensity of a kick

[Fri Jun 13 16:48:21 2003]
Na svakoj nozi 5 kg, igrač sjedi na povišenju i podiže i opruža noge 15 - 20 puta, pauza 1 minuta.
With 5 kg load on each leg, player sits on something elevated and raises and stretches his legs 15 - 20 times, 1 minute pause.

[Fri Jun 13 16:49:52 2003]
Elastična traka
Elastic band

[Fri Jun 13 16:49:53 2003]
Zavezana za nogu i vrši udarce, razne vrste udaraca, traka vezana za stativu, zid ili švedske ljestve.
tied on a leg and performs blows, different kinds of blows, band tied on a goalpost, wall or Swedish ladders.

[Mon Jun 16 09:08:51 2003]
Elastična lopta
Elastic ball

[Mon Jun 16 09:09:36 2003]
Može se pomicati na razne visine (dolje-gore).
It can be moved to different heights (up-down).

[Mon Jun 16 09:18:37 2003]
Snaga udaraca glavom.
Intensity of headers.

[Mon Jun 16 09:21:33 2003]
Dva igrača jedan drugome potiskuju čelo.
Two players press each other's forehead.

[Mon Jun 16 09:26:11 2003]
bacanje auta.
throw-in.

[Mon Jun 16 09:26:55 2003]
Stabilnost na podlogi
Stability on the floor

[Mon Jun 16 09:49:09 2003]
Stabilnost u zraku u duelima
Duel stability in the air

[Mon Jun 16 09:49:13 2003]
Ramenima
Shoulders

[Mon Jun 16 09:49:15 2003]
Grudima
Chests

[Mon Jun 16 09:58:47 2003]
Brzina
Speed

[Mon Jun 16 10:04:06 2003]
Brzina reakcije.
Reaction speed.

[Mon Jun 16 10:11:17 2003]
2 i 2 igrača koji imaju zadatak da plešu jedan oko drugog, a jedan ima zadatak da stane drugom na nogu (stopalo).
2 and 2 players with a task to dance around each other, where one must step on the foot of the other one.

[Mon Jun 16 10:44:35 2003]
ležeći, sjedeći, čučeći.
lying, sitting, squating.

[Mon Jun 16 10:48:58 2003]
10 igrača s loptom postavimo u dvije kolone.
10 players with a ball in two lines.

[Mon Jun 16 11:07:36 2003]
Vježba.Trener proziva par koji se zaleti na loptu i puca na gol.
Coach calls a pair that runs to the ball and shoots at the goal.

[Mon Jun 16 11:10:07 2003]
Mogu se upotrijebiti različiti zahtjevi u bacanju (gore, dolje, lijevo, desno, nogom, bliže, dalje, bacanje, boksanje).
Different requirements can be used in throwing (up, down, left, right, with a foot, closer, further, throwing, boxing).

[Mon Jun 16 11:33:16 2003]
Vratar ima zadatak da boksa loptu.
Goalkeeper must box the ball.

[Mon Jun 16 11:34:28 2003]
Bacanje punjene lopte (gumene) sa zadatkom amortiziranja s ispruženim rukama.
Throwing of a stuffed (rubber) ball, amortizing it with stretched arms.

[Mon Jun 16 11:35:11 2003]
Startna brzina
Starting speed

[Mon Jun 16 11:49:39 2003]
a) start iz mjesta,
a) start position,

[Mon Jun 16 11:51:11 2003]
e) start iz mjesta (sjedeći položaj),
e) start position (sitting position),

[Mon Jun 16 11:52:01 2003]
g) start iz mjesta (ležećeg na leđima),
g) start position (lying on the back),

[Mon Jun 16 12:24:58 2003]
Na ovom principu može se kombinirati više vježbi.
More exercises can be combined on this principle.

[Mon Jun 16 12:26:23 2003]
Dionice startne brzine od 20 - 40 metara
20 - 40 meter sections of starting speed

[Mon Jun 16 12:27:52 2003]
ponavljanje trajanje pauze broj ukupan
repetition pause duration number total

[Mon Jun 16 12:28:17 2003]
seriji serija serija
series series series

[Mon Jun 16 12:51:18 2003]
Trčanje dionica može se trčati u obliku vježbi u koje ubacujemo razne zahtjeve iz tehnike i taktike.
Running section can be run as exercises with different requirements of techniques and strategies.

[Mon Jun 16 14:11:52 2003]
Brzina promjene pravca kretanja
Speed of course change

[Mon Jun 16 14:13:39 2003]
Vježba promjene pravca kretanja, bočno na vidni signal.
Exercise of course change, sideways on a visible signal.

[Mon Jun 16 14:14:28 2003]
Brzina promjene pravca kretanja
Speed of course change

[Mon Jun 16 14:15:21 2003]
Vježba promjene pravca kretanja, bočno na vidni signal.
Exercise of course change, sideways on a visible signal.

[Mon Jun 16 14:15:51 2003]
Vježba promjene pravca kretanja u lijevo ili desno na vidni signal.
Exercise of course change to the left or right on a visible signal.

[Mon Jun 16 14:18:52 2003]
Vježba promjene pravca kretanja za 180 stupnjeva.
Exercise of direction change for 180 degrees.

[Mon Jun 16 14:20:29 2003]
Vježba promjene pravca kretanja s okretom za 360 stupnjeva.
Exercise of direction change with a turn of 360 degrees.

[Mon Jun 16 14:29:45 2003]
Izbjegavanje sudara u određenom prostoru.
Avoiding collision in a determined area.

[Mon Jun 16 14:56:26 2003]
Shema dionica u godišnjem ciklusu treninga
Schemes of sections in annual training cycle

[Mon Jun 16 14:59:47 2003]
Napomena:
Comment:

[Mon Jun 16 14:59:54 2003]
Specifična okretnost
Specific agility

[Mon Jun 16 15:26:42 2003]
Napomena:
Comment:

[Mon Jun 16 15:27:03 2003]
Kolut nazad iz mjesta
Backward somersault

[Mon Jun 16 15:31:06 2003]
Pad na prsa i doček na ruke (iz mjesta)
Falling on chest and landing on hands

[Mon Jun 16 15:39:50 2003]
Stav na šakama i da radi sklekove.
Handstand and push-ups.

[Mon Jun 16 15:40:25 2003]
Zvijezda.
Cartwheel.

[Mon Jun 16 15:41:40 2003]
Vježbe za udarce glavom u letu.
Exercises for headers in midair.

[Mon Jun 16 15:42:51 2003]
Okretnost u zraku
Agility in the air

[Mon Jun 16 15:42:51 2003]
Odskočna daska
Springboard

[Mon Jun 16 15:50:06 2003]
Zalet, odraz i u doskoku imitacija udaraca glavom
Run-up, take-off and header imitation when landing

[Mon Jun 16 15:55:20 2003]
Napomena:
Comment:

[Mon Jun 16 16:10:57 2003]
Ovo se može kombinirati i s loptom.
This can be combined with a ball.

[Mon Jun 16 16:12:26 2003]
Specijalna tjelesna priprema
Special physical training

[Tue Jun 17 16:05:36 2003]
Za slanje teksta na prijevod ispunite doljnji obrazac i pošaljite ga elektronskom poštom.
To send your text for translation fill in the form below and send it by e-mail.

[Tue Jun 17 16:10:27 2003]
U tom trenutku se vrši plaćanje.
Then you also make the payment.

[Wed Jun 18 12:26:08 2003]
Nogometaš stojeći okrenut prema zidu udari loptu u luku o zid.
Player, facing the wall, hits the ball in the arc to the wall.

[Wed Jun 18 12:29:48 2003]
Zatim u brzome tempu obiđe postavljeni predmet i poleti prema lopti koja se odbila od zida.
Then quickly goes around the set object and runs to the ball that rebounces from the wall.

[Wed Jun 18 12:32:46 2003]
Igrač A ima dvije lopte.
Player A has two balls.

[Wed Jun 18 12:33:44 2003]
Jednu odgurne nisko naprijed.
He pushes one low forward.

[Wed Jun 18 12:45:19 2003]
Niska dodavanja rade samo sposobniji nogometaši.
Only more capable players perform low passings.

[Wed Jun 18 12:45:57 2003]
Prvo trebamo primijeniti dodavanje u luku (lobovane lopte).
First we need to use the passing in the arc (lobbed balls).

[Wed Jun 18 12:54:36 2003]
Nakon izvjesnog vremena srednjega igrača treba mijenjati.
After some time the middle player must replaced.

[Wed Jun 18 14:11:36 2003]
Igrači se postave u jednu kolonu
Players stand in a line

[Wed Jun 18 14:11:37 2003]
Ispred kolone sa strane stanu dva igrača udaljeni jedan od drugoga 8 - 10 metara (sl.
Two players stand in front of the line on the side 8 - 10 meters from each other (fig.

[Wed Jun 18 14:31:32 2003]
Nogometaši se postave u dvije kolone
Players stand in two lines

[Wed Jun 18 14:33:13 2003]
Kolone su okrenute jedna prema drugoj.
The lines face each other.

[Wed Jun 18 15:08:01 2003]
Uvijek srednji igrač pokreće loptu.
Middle player always moves the ball.

[Wed Jun 18 15:10:23 2003]
Igrač B proigra loptu ispred igrača C koji trči naprijed iza njega na njegovo mjesto odnosno na njegovu liniju kretanja.
Player B passes the ball in front of the player C who runs behind him to his position, that is, to his line of moving.

[Wed Jun 18 15:18:55 2003]
Dodavanje lobovane lopte u cilj
Passing lobbed balls to the goal

[Wed Jun 18 15:20:39 2003]
Udarci lopte u cilj
Kicks to the target

[Wed Jun 18 15:28:33 2003]
Loptu koja se odbije od zida, a nakon prvoga odskoka nastoje naizmjenično pogoditi cilj (jedan pa drugi) u krug koji je nacrtan u visini od 1,5 - 2 metra (sl.
After the first rebounce, they take turns in trying to hit the target (one after another) in the circle which is on the 1,5 - 2 meter height (fig.

[Wed Jun 18 15:31:28 2003]
Ova se vježba može izvoditi i u obliku natjecanja.
This exercise can be organized as a competition.

[Wed Jun 18 15:59:10 2003]
Dodavanje lopte u koloni
Passing the ball in line

[Wed Jun 18 16:17:41 2003]
Nogometaši mogu dodavati sa izmjenom mjesta.
Players can pass with changing their places.

[Wed Jun 18 16:18:45 2003]
Igrač 3
Player 3

[Wed Jun 18 16:31:17 2003]
Drži je u zraku
In the air

[Wed Jun 18 16:32:55 2003]
Ova se vježba može izvoditi i u obliku natjecanja.
This exercises can be performed as a competition.

[Wed Jun 18 16:33:34 2003]
Dvije do tri ekipe se takmiče.
Two or three teams compete.

[Wed Jun 18 16:41:41 2003]
Ali na osnovi iskustava posljednjih godina, osobito u gimnastici, plivanju i umjetničkom klizanju, izmijenjena su dotadašnja vrlo kruta i konzervativna shvaćanja.
But based on the experiences of recent years, especially in gymnastics, swimming and figure skating, earlier rigid and conservative ideas have been changed.

[Wed Jun 18 16:41:41 2003]
I danas nije rijetka pojava da 15 ili 16-godišnjak postane klasični svjetski plivač, gimnastičar ili umjetnički klizač.
Even today is not the rare that 15 or 16-year old becomes a classic world swimmer, gymnast or figure skater.

[Fri Jun 20 09:10:35 2003]
Izdržljivost
Endurance

[Fri Jun 20 09:30:58 2003]
Među vježbama izdržljivosti vrlo su omiljene vježbe u parovima.
Exercises in pairs are favourite among endurance exercises.

[Fri Jun 20 09:50:36 2003]
Opća i specijalna izdržljivost
General and special endurance

[Fri Jun 20 09:52:42 2003]
Ali područja kretanja iz drugih športskih grana mogu pridonijeti općem razvoju izdržljivosti naših igrača.
But movements from other branches can contribute to the general development of endurance our players.

[Fri Jun 20 10:02:01 2003]
U vježbe za razvoj specijalne izdržljivosti ubrajamo sve one koje se zbivaju za vrijeme nogometne utakmice.
For the development of special endurance, we include in all those exercises performed during a match.

[Fri Jun 20 10:02:29 2003]
Vježbe izdržljivosti i njena sredstva
Exercises of endurance and its means

[Fri Jun 20 10:12:33 2003]
Vježbe trčanja za vrijeme treninga svrhovito je povezati s takvim elementima koji se pojavljuju i za vrijeme same utakmice.
Running exercises during training sessions should be connected with the elements that even appear during matches themselves.

[Fri Jun 20 10:21:21 2003]
Jednostavne vježbe trčanja koje igrači pretrčavaju u dionicama na odgovarajući način i u odgovarajućim razdobljima rada.
Simple running exercises that players run in sections in a suitable way and in appropriate periods of training.

[Fri Jun 20 10:25:20 2003]
Za vrijeme trčanja izvesti skok uvis s jednom nogom te načiniti pokret udarca glavom u desno ili lijevo.
During the running the should perform a jump up with one foot and make a header to the right or left.

[Fri Jun 20 10:27:50 2003]
Izvoditi indijanske poskoke sa zamasima ruku naizmjenično ili u parovima (s objema rukama).
Performing Indian hops with arm swings interchangeably or in pairs (with both hands).

[Fri Jun 20 10:30:19 2003]
Trčanje uz podizanje pete.
Running with heels lifting.

[Fri Jun 20 10:33:13 2003]
Za vrijeme trčanja izvoditi dizanje koljena visoko.
During the running perform the high knee lifting.

[Fri Jun 20 10:33:47 2003]
Za vrijeme laganog trčanja izvoditi 'mlinsko kolo - vjetrenjaču'.
During the easy running perform the 'mill-wheel - windmill'.

[Fri Jun 20 10:34:14 2003]
skokovi, preskoci, pretkotrljanja.
jumps, jumps over, rolling forward.

[Fri Jun 20 10:34:31 2003]
Preskakanje konopca.
Skipping the rope.

[Fri Jun 20 10:35:03 2003]
Poskoci na određenoj udaljenosti s lijevom, desnom i objema nogama.
Hops on the determined distance with left, right and both foot.

[Fri Jun 20 10:38:52 2003]
Za vrijeme trčanja preskoci preko prepona.
During the running jumps above hurdles.

[Fri Jun 20 10:40:30 2003]
Poskoci na jednoj nozi u obliku natjecanja - vrste - s obilaskom predmeta (sl.
Hops on one foot as in competition classes going around the object (fig.

[Fri Jun 20 10:40:42 2003]
Poskoci između postavljenih prepreka - zapreka.
Hops between the set barriers obstacles.

[Fri Jun 20 10:42:26 2003]
Gimnastičke vježbe
Gymnastic exercises

[Fri Jun 20 10:47:01 2003]
na taj način igrači se gibaju i za vrijeme odmora.
in this way players also move during the break.

[Fri Jun 20 10:53:21 2003]
Osnovni sastav;
Basic structure;

[Fri Jun 20 10:58:14 2003]
U raskoračnom stavu izvesti pregib trupa naprijed dodirom članka noge, a na četvrti takt skok u čučanj s poduprtim rukama naprijed (četiri puta), na posljednji takt ustati.
In the straddle perform a forward arching with touching the joint, and on a fourth beat jump in a squat with arms supported forward (four times), on the last beat get up.

[Fri Jun 20 11:03:04 2003]
Skok u raskoračni stav, ruke u uzručenju, kruženje trupom u lijevo, zatim u desno (četiri puta jedno za drugim).
Jump in the straddle, arms up, rotate the torso to the left, then to the right (four times one after the other).

[Fri Jun 20 11:11:23 2003]
podizanje obje noge iza leđa tako da oba stopala noge dodirnu zemlju.
lifting both legs behind the back with both feet touching the ground.

[Fri Jun 20 11:12:45 2003]
Ponoviti četiri puta (sl.
Repeat four times (fig.

[Fri Jun 06 14:35:07 2003]
Skupna igra, fragmenti iz igre i ostali drugi faktori neka se uvježbavaju pod odgovarajućim uvjetima.
Group game, fragments from the game and stays other factors train under appropriate conditions.

[Fri Jun 06 14:45:15 2003]
Upravo radi toga treninzi u dvoranama ne mogu nadoknaditi treninge na igralištima.
Just therefore trainings in halls cannot compensate trainings on playgrounds.

[Fri Jun 06 14:45:50 2003]
Napominjemo da vježbe sposobnosti ekipe zahtijevaju od igrača maksimalno zalaganje i pažnju.
Mention that the exercise of ability of team demand from the player maximum pleading for and attention.

[Fri Jun 06 14:47:26 2003]
Ne može nam biti cilj da igrače previše izmorimo.
Can us goal that players bandaged tire.

[Fri Jun 06 14:47:37 2003]
Ali uvijek trebamo raditi planski i racionalno.
Als always need work planned and rationally.

[Fri Jun 06 14:47:53 2003]
Poslije taktike i tehnike uvježbavanja ekipe, dolazi kondicioni rad.
After the tactics and technique of training of team, comes the condition work.

[Fri Jun 06 14:48:09 2003]
Ispravak individualne tehnike neka dođe na red između rada oko skupne igre i rada na sposobnosti igrača.
Correction of individual technique let her take her turn between the work around the group game and work on abilities of player.

[Fri Jun 06 14:48:10 2003]
Vrijeme trajanja kondicionog rada ovisi o:
Tenure of condition work depends on:

[Fri Jun 06 14:48:12 2003]
kvaliteti i intenzitetu rada,
quality and intensity of work,

[Fri Jun 06 14:49:55 2003]
postupnog opterećenja.
the gradual load.

[Fri Jun 06 14:49:55 2003]
Jednom u dva tjedna neka igrači rade na razvoju kondicije i na razvoju individualne sposobnosti i prije trening utakmice.
Once in two weeks players let them work on the development condition and on the development of individual ability and before training games.

[Fri Jun 06 15:00:26 2003]
Opterećenje prije same utakmice pokazat će u kojoj mjeri mogu igrači razviti svoje sposobnosti.
Load before the alone match shows in which measure players will develop one's abilities.

[Fri Jun 06 15:00:54 2003]
Svaki program trenera, profesora, nastavnika, neka bude elastičan da bi se moglo pravilno uzeti u obzir i uvažavati individualne reakcije igrača na vježbanje, odnosno trening.
The each programme coach, professor, teacher, let him be flexible in order to can correctly to take into consideration and respect individual reactions of player on the practicing, that is training.

[Fri Jun 06 15:01:06 2003]
Obuka i trening neka uvijek odgovara individualnim potrebama i zahtjevima igrača.
Training and practice session always correspond individual needs and requirements of player.

[Fri Jun 06 15:01:38 2003]
Igrači neka znaju šta čine i radi čega.
Players let them know what do and whereupon.

[Fri Jun 06 15:03:04 2003]
Efikasan i djelotvoran trening predstavlja težak rad.
Efficient and productive training presents the hard labour.

[Fri Jun 06 15:03:04 2003]
Trener može osigurati raznovrsnost u radu, može održavati interesantne i privlačne treninge, ali se težak rad ne može izostaviti iz programa i redoslijeda treninga.
Coach can insure the diversity in the work, can hold out interesting and attractive trainings, but the hard labour not was able leave out from programmes and order of trainings.

[Fri Jun 06 15:18:46 2003]
Trening za amaterske klubove
Training for amateur clubs

[Fri Jun 06 15:18:53 2003]
Pretpostavimo da amaterski klubovi tjedno treniraju dva ili tri puta.
Assume that amateur clubs weekly trains two or thrice.

[Fri Jun 06 15:19:10 2003]
Najveći problemi su uvjeti za treniranje.
Greatest problems are conditions for the training.

[Fri Jun 06 15:19:36 2003]
Probleme mogu predstavljati i nedostaci objekata za trening.
Problem can present and shortcomings of facilities for the training.

[Fri Jun 06 15:19:37 2003]
Ako klub nema mogućnosti da trenira u dvorani, a niti na igralištu, onda su problemi još teži.
If the club there is no the possibility that trains in the hall, and neither on the playground, then are problems yet harder.

[Fri Jun 06 15:20:30 2003]
Treninzi pri električnom osvjetljenju, na polovici ili cijelome igralištu.
Trainings by the electric illumination, on the half or the whole playground.

[Fri Jun 06 15:20:30 2003]
Pretpostavimo da nam za trening stoji na raspolaganju vrijeme od 2 sata.
Assume that us for the training stands at the disposal of the time from the 2 hour.

[Fri Jun 06 15:29:29 2003]
Trening u predsezoni
Training in the early season

[Fri Jun 06 15:29:45 2003]
Igrači neka treniraju jedan put tjedno sve do početka mjeseca srpnja.
Players let them train the one way weekly until the start of July.

[Fri Jun 06 15:31:35 2003]
Cilj je svih treninga da se opća kondicija održi na izvjesnoj razini.
Goal is all trainings that the overall condition holds on the certain level.

[Fri Jun 06 15:31:36 2003]
Ova priprema neka sliči na trening profesionalnih igrača u 1.
This preparation resembles the training of pros in 1.

[Fri Jun 06 15:31:46 2003]
etapi rada.
stage of work.

[Fri Jun 06 15:31:46 2003]
Pripreme amatera
Preparation of amateur

[Fri Jun 06 15:34:03 2003]
Etapa (mjesec svibanj i lipanj)
Stage (the month May and June)

[Fri Jun 06 15:34:03 2003]
10 minuta zagrijavanje, 20-30 minuta odbojka, rukomet ili tenis, 10 minuta pauza, 15-20 minuta kružni trening ili vježbe sa težinskim opterećenjem ili 30 minuta razne štafete i trčanje preko prepona, 20-30 minuta igra nogometa 1:1, 2:2, 3:3.
the 10 minute warm-ups, 20-30 minute volleyball, handball or tennis, 10 minutes of breaks, 15-20 minutes of circular training or exercises with the weight load or the 30 minute of different relay and hurdles, 20-30 minute play of football 11:, 22:, 33:.

[Fri Jun 06 15:39:37 2003]
Trening amatera ili poluprofesionalnih igrača neka bude u obliku natjecanja.
Training amateur or semiprofessional players let her be in the form of the competition.

[Fri Jun 06 15:40:46 2003]
Ili drugim riječima:
Or in other words:

[Fri Jun 06 15:41:35 2003]
primjenjene igre izvoditi organizirano u obliku natjecanja.
applied games carry out are organized in the form the competition.

[Fri Jun 06 15:42:01 2003]
S kratkim treninzima ili vježbanjem ali sa snažnim razdobljima rada osigurat ćemo osnovu sa kojom se kasnije postiže psiho-tjelesna pripremljenost.
With short trainings or the practicing but with strong periods of work insures the base with who later achieves the psycho-physical readiness.

[Fri Jun 06 15:42:27 2003]
U mrtvoj sezoni igrači mogu najbolje ispraviti svoje tehničke slabosti i nedostatke.
In the dead season players can best will correct himself her technical weakness and flaw.

[Fri Jun 06 15:42:41 2003]
U interesu toga u prvih 40 minuta umjesto primjene kraćih igara neka igrači izvode individualno tehničku obuku.
For the sake of this in the first 40 minute instead of the use of shorter game players let her carry out the individual technical training.

[Fri Jun 06 15:42:41 2003]
To zavisi i od toga koliko igrači hoće ispraviti svoje sposobnosti.
This depends and thereof how large players correct one's abilities.

[Fri Jun 06 15:56:50 2003]
Etapa (mjesec srpanj)
Stage (the month July)

[Fri Jun 06 15:56:51 2003]
Tjedno održati dva treninga u trajanju od 2 sata.
Weekly keep two trainings for the length of the 2 hour.

[Fri Jun 06 16:02:34 2003]
Etapa (mjesec srpanj)
Stage (July)

[Fri Jun 06 16:02:35 2003]
Tjedno održati dva treninga u trajanju od 2 sata.
Weekly keep two trainings for the length of the 3 hour.

[Fri Jun 06 16:03:37 2003]
dan.
day.

[Fri Jun 06 16:03:38 2003]
10 minuta zagrijavanje s loptom, po grupama ili individualno, 60 minuta uvježbavanje igre (skupne igre, skladnost u igri) od toga 30 minuta navalni i vezni igrači izvode pucanje lopte na gol, 30 minuta vježbe izdržljivosti i brzine, 20 minuta igra na male golove između ekipa.
10 minute warm-ups with the ball, along groups or individually, 60 minute training games (group games, accord in the game) thereof the 30 minute forward and midfield players carry out the shoot balls on goal, the 30 minute of exercise of endurance and speeds, 20 minute plays on small goals between teams.

[Fri Jun 06 16:04:20 2003]
dan.
day.

[Fri Jun 06 16:08:22 2003]
10 minuta zagrijavanje sa loptom, 60 minuta uvježbavanje igre, odnosno od toga 30 minuta izvođenje udaraca na gol za navalne i vezne igrače, 30 minuta individualno tehničko vježbanje.
10 minute warm-up with the ball, 60 minute training play, that is thereof the 30 minute strikings for forward and midfield players, 30 minute individual the technical workout.

[Fri Jun 06 16:08:35 2003]
Budući da se ovi treninzi održavaju na igralištu, gradivo za rad na izdržljivosti i brzini neka se odabere kod vježbi za preponsko trčanje, vježbe snage i vježbe brzine s loptom.
Since these practice session hold out on the playground, material for the work on endurances and speeds let it choose by practices for hurdles, strength exercise and practices speeds with the ball.

[Fri Jun 06 16:09:21 2003]
Krajnji je cilj da se pretrči 1350 - 1820 metara (1500 - 2000 jardi) u brzom dinamičnom trčanju.
Final is the goal that runs 1350 1820 meters (1500 2000 yards) in the fast dynamic running.

[Fri Jun 06 16:09:21 2003]
Tjelesnu pripremu planiramo tako da igrači postignu i ostvare kapacitete profesionalnih nogometaša ili bar da im se približe.
Physical training plan so that players achieve and realise the capacity of professional footballers or at least that they come closer.

[Mon Jun 09 09:23:09 2003]
Tjedno tri treninga u trajanju po dva sata.
week three trainings in the last along two hours.

[Mon Jun 09 09:23:40 2003]
dan.
day.

[Mon Jun 09 09:23:52 2003]
10 minuta zagrijavanje s loptom, 60 minuta vježbe iz fragmenata igre ili uvježbavanje skupne igre, od toga 30 minuta vježbe udaraca na gol za navalne igrače i vezne, 35 minuta vježbe za izdržljivost i brzinu, 15 minuta utakmica s ekipama u sastavu od pet ili šest igrača.
the 10 minute warm-ups with the ball, 60 minute practices from fragments uses or the training group games, thereof the 30 minute of practice of shootings for forwards and tied, 35 minute practices for the endurance and speed, 15 minutes of matches with teams as part of from five or the six player.

[Mon Jun 09 09:24:19 2003]
10 minuta zagrijavanje, 90 minuta trening utakmica, 20 minuta vježbe udaraca na gol u izvođenju navalnih i veznih igrača.
the 10 minute warm-ups, 90 minutes of training game, 20 minute of practice of shootings in the execution of the forward and midfield players.

[Mon Jun 09 09:32:31 2003]
15 minuta dogovor s ekipom, 60 minuta uvježbavanje skupne igre i analiza, 35 minuta rad na izdržljivosti i brzini, 15 minuta vježbanje individualnih sposobnosti ili igra nogometa s ekipama u sastavu od pet igrača, 15 minuta vježbe udarca na gol za navalne i vezne igrače.
the 15 minute agreements with the team, 60 minute practising group games and analyses, 35 minute work on endurance and speed, 15 minute practicing of individual abilities or play the football with teams as part of from the five player, 15 minute of practice of shootings for forward and midfield players.

[Mon Jun 09 09:33:27 2003]
Ako je moguće od sredine mjeseca kolovoza pa do početka samoga prvenstva neka dođu na red i pripremne utakmice.
If possible from the middle of August so to the beginning of alone championship let them take their turn and preparatory matches.

[Mon Jun 09 09:34:10 2003]
Pretpostavimo da će za vrijeme prvenstvene sezone broj treninga tjedno smanjiti na dva.
Assume that during championship seasons number of practice session week will reduce in two.

[Mon Jun 09 09:34:30 2003]
U takvome slučaju u danima preko tjedna nemamo utakmica pa prvi trening u tjednu neka bude takav kao što je u 2.
In the such case in days during week have no the match so the first practice session in week let her be such such as in 2.

[Mon Jun 09 09:34:30 2003]
etapi drugoga dana, drugi trening neka bude takav kao što je bio prvoga dana ili trećega u ovoj etapi.
Stage the other day, other practice session let her be such such as the be the first day or third in this stage.

[Mon Jun 09 10:24:19 2003]
Mnogo se eksperimentiralo s time na koji se način trening može načiniti zabavnim i to tako da ostane efikasan.
Much experiments therewith on which way practice session was able make fun and this so that stays efficient.

[Mon Jun 09 10:24:47 2003]
I težak rad može biti užitak ako igrači opaze neki napredak i vide cilj koji se mora postići.
And hard labour may be the pleasure if players observe some advancement and see goal which must achieve.

[Mon Jun 09 10:25:13 2003]
Trening neka bude bar jednom jakog opterećenja.
Practice session let him be for once the strong load.

[Mon Jun 09 10:25:13 2003]
Ovo se ne smije izgubiti iz vida, ne zaobilaziti i ne izbjegavati.
This does not laugh will get lost from the sight, does avoid and does not avoid.

[Mon Jun 09 10:47:11 2003]
Trening za igrače koji vježbaju u dvorani
Training for players who train in hall

[Mon Jun 09 10:47:11 2003]
Nogomet se igra pod određenim okolnostima i zato se trening na igralištu ne može zamijeniti sa treningom u dvorani.
Football plays under certain circumstances and therefore the training on the playground not was able will make an exchange with the training in the hall.

[Mon Jun 09 10:52:01 2003]
Najveći problemi za održavanje treninga nastaju onda kada rano dolazi noć, a klub nema električnog osvjetljenja na igralištu.
Greatest problems for holding out trainings emerge then when early comes the night, and the club there is no the electric illumination on the playground.

[Mon Jun 09 10:52:18 2003]
Tada treninge nastojimo održati u dvoranama.
Then trainings try keep in halls.

[Mon Jun 09 10:52:25 2003]
Igrače treba podijeliti po grupama i to prema ulogama koje imaju na igralištu.
Players needs divide along groups and this according to roles which has on the playground.

[Mon Jun 09 10:53:00 2003]
Ako se igra u 'trojkama', grupiranje može biti sljedeće:
If plays in 'threes', grouping may be next:

[Mon Jun 09 10:53:00 2003]
desni branič, vratar i srednji pomagač, desni pomagač, desno krilo i desni vezni igrač, lijevi branič, lijevi pomagač i lijevo krilo, vođa navale, lijevi vezni igrač i još jedan igrač.
the right defender, goalkeeper and central half, right assistant, right wing and right midfield player, left defender, left assistant and left wing, centre-forward, left midfield player and another player.

[Mon Jun 09 11:10:14 2003]
Takvo je grupiranje svrsishodno jer igrači isto tako na igralištu igraju bliže jedan drugome.
Such grouping purposeful because players same on the playground play approach one other.

[Mon Jun 09 11:10:14 2003]
Od osnovne je važnosti da mjerimo i bilježimo učinak kod obavljenih kretanja i pokreta jer to predstavlja veliku stimulaciju za dalje napredovanje.
From basic are the importance that measure and take notes the effect by done motions and movements because this presents the great stimulation for the further progress.

[Mon Jun 09 11:18:48 2003]
Primjer
Example

[Mon Jun 09 11:22:01 2003]
Dvosatni trening sa 24 igrača, 10 minuta zagrijavanje s individualnim tehničkim vježbanjem.
The occuring every two hours training with the 24 player, 10 minute warm-ups with the individual technical training.

[Mon Jun 09 11:22:01 2003]
Igračima se pokaže jedna serija u žongliranju s loptom.
Players show the one series in juggling with the ball.

[Mon Jun 09 11:28:39 2003]
Na primjer:
On example:

[Mon Jun 09 11:29:25 2003]
naizmjenično dizanje lopte sa lijevom nogom i lijevim koljenom, zatim desnom nogom i desnim koljenom treba nastojati da se izvede jedna serija od 50 podizanja lopte, a da ne padne na podlogu, 30 minuta igra nogometa u sastavu 3:3 koristeći zidove (ili klupe) kao golove.
interchangeably rising balls with the left foot and left knee, then the right leg and right knee needs try that performed the one series from 50 liftings balls, and that does not fall on the base, the 30 minute plays the football as part of 33: using walls (or benches) as goals.

[Mon Jun 09 11:29:40 2003]
Svaka ekipa ima po 12 igrača, a svaka ekipa se dijeli na četiri grupe po tri igrača.
The every team has along the 12 player, and the each team is divided in four groups of three players.

[Mon Jun 09 11:30:43 2003]
Grupe se nazivaju:
Groups are named:

[Mon Jun 09 11:30:58 2003]
prva, druga, treća, četvrta.
Group 1,, Group 3, Group 4.

[Mon Jun 09 11:30:58 2003]
Trener vikne broj 1 i započinje igra.
Coach shouts the Group 1 and begins game.

[Mon Jun 09 11:39:13 2003]
Kada se vikne sljedeći broj, igra ne prestaje već sljedeća grupa nastavlja igru.
When shouts the next number, does game stop already the next group continues the game.

[Mon Jun 09 11:46:21 2003]
Iza toga slijedi preponsko trčanje 20 minuta, zatim 20 minuta tenis nogom u sastavu 3:3, koristeći razne predmete kao mrežu, na primjer:
Thereafter follows hurdles 20 minute, then the 20 minute tennis feet as part of 33:, using different objects as the net, On example:

[Mon Jun 09 11:46:21 2003]
dvije klupe postavljene jedna na drugu, 10 minuta individualno tehničko vježbanje, 10-15 minuta 'drži loptu' igra u obliku otimanja lopte iz ruku u varijantama 2:1 ili 1:1 i to tako da se dvorana podijeli na tri jednaka mjesta i u svakom mjestu postavi se po jedna grupa igrača, 20 minuta trčanje između prepreka ili preko prepona u obliku štafeta.
two benches placed one on another, the 10 minute individual the technical training, 10-15 minute 'holds the ball' the game in the form capture balls from hands in variants 21: or 11: and this so that the hall divides into three equal areas and in the each place set along the one group of players, the 20 minute runnings between obstacles or across hurdle in the form the relay.

[Mon Jun 09 11:59:22 2003]
Igra 3:3 je vrlo korisna.
Game 33: is very useful.

[Mon Jun 09 11:59:33 2003]
Na efikasan način možemo se baviti i sa općom izgradnjom igre, pomoću duplih pasova.
On the efficient way can will deal with and with the general building games, using double passes.

[Mon Jun 09 12:00:07 2003]
Trčanje i kretnje ako netko nekoga ometa u radu.
Running and motions if somebody somebody obstructs in the work.

[Mon Jun 09 12:01:15 2003]
Ako je trening 120 minuta, onda od ovoga vremena ostavimo dvije trećine za vježbe sposobnosti i pripremljenosti.
If is the practice session 120 minute, then from this time give up two-thirds for goals of abilities and readinesses.

[Mon Jun 09 12:01:15 2003]
Za vrijeme sastava programa treninga treba sve poduzeti da se izbjegne monotonija na treningu.
During structures of training programme 1...22. needs all undertake that avoids the monotony on the training.

[Mon Jun 09 12:08:57 2003]
Igrači iz raznih razloga mogu izgubiti interes za trening.
Players from various reasons can lose the interest for the training.

[Mon Jun 09 12:09:34 2003]
Dakle, promjene su vrlo važne, raznovrsnost i promjene mogu doprinijeti da trening postane zabavniji, ali i da bude koristan i efikasan.
So, changes are very important, diversity and changes can contribute that the training becomes more fun, and also that wake up useful and efficient.

[Mon Jun 09 12:09:34 2003]
Nove vrste i oblike kretanja ili pokreta slobodno je primjenjivati samo postupno i promišljeno.
New type and form motions or the movement freely apply only gradually and deliberately.

[Mon Jun 09 12:23:50 2003]
Trening za one koji vježbaju sami
Training for that who trains on their own

[Mon Jun 09 12:24:23 2003]
Onima koji se nalaze u takvoj nepovoljnoj situaciji preporučujemo da svakog tjedna po četiri puta vježbaju u vremenu od 60 minuta.
That who finds in the such unfavourable situation recommend that every week along four ways train in the time from the 60 minute.

[Mon Jun 09 12:25:30 2003]
Vrlo je važno imati detaljan program i zapisivati realizaciju programa.
Very importantly have the detailed programme and write down the realization of programme.

[Mon Jun 09 12:25:52 2003]
Plan neka točno prikazuje korištenje svake minute koja nam stoji na raspolaganju.
Plan correctly let him represent the use of each minute who us stands at call.

[Mon Jun 09 12:27:03 2003]
Treba zabilježiti kako organizam igrača reagira na trening i s kakvim naprezanjem se ostvaruju pojedini dijelovi treninga.
Needs note down how the organism player reacts on the training and with what efforts are realized parts of trainings.

[Mon Jun 09 12:27:03 2003]
Pod tako teškim okolnostima izveden trening zahtijeva veliku koncentraciju i dobar raspored vremena pa dobra organizacija u tome može puno pomoći.
under so difficult circumstances performed training demands the great concentration and good timetable so good organizations herein can a lot to help.

[Mon Jun 09 12:46:48 2003]
Plan treninga
Plan of trainings