NeuroTran - Primjeri rečenica

Početna stranica

Svi prijevodi dobiveni su uz pomoć NeuroTran-a. Interaktivni mod NeuroTran-a korišten je od strane osobe koja je stručni prevoditelj. Greške koje se neminovno javljaju u NeuroTran prijevodu stručni prevoditelj je automatski ispravljao. Prevođenje uz pomoć NeuroTran-a može uštedjeti više od 85% vremena pri prevođenju tekstova od kratkih do dugih.

Više o NeuroTran® softveru možete doznati na web stranici: http://www.tranexp.hr/NeuroTran.html


NeuroTran® prijevodi poredani kronološki:[Tue Jun 10 15:24:57 2003]
Vježbe u hodu (vanjska, unutarnja strana stopala, na prstima, razne rotacije u zglobu).
Walking exercises (on the outer, inner side of the foot, on tiptoes, different joint rotations).

[Tue Jun 10 15:34:01 2003]
Vježbe opružanja stopala, hrpta stopala, hrpt stopala se isteže u stojećem položaju, stopalo se previja uporom na podlogu.
Exercises of stretching the foot, back of the foot, back of the foot stretches in the standing position, foot twists with the support on the floor.

[Tue Jun 10 15:41:10 2003]
Kruženje stopala i da se stopalo uhvati rukom u sjedećem stavu i kruži rukom.
While sitting, grab the foot and rotate it with the hand.

[Tue Jun 10 15:42:14 2003]
Vježba da stanemo na prste i spuštamo i dižemo pete.
Exercises of standing on toes and lowering and rising heels.

[Tue Jun 10 15:46:52 2003]
Hod na švedskoj klupi, a da je klupa u kosom položaju.
Walking on the Swedish bench, which is in the slanting position.

[Tue Jun 10 15:49:21 2003]
Trčanje po pijesku i snijegu (bosi po pijesku i na travi) kombiniramo s igrom na dva gola.
Running on sand and snow (barefoot on sand and grass) combined with the two-goal game.

[Tue Jun 10 15:51:47 2003]
Vježbe za pokretljivost i jačanje zgloba koljena, tetiva i mišićnih grupa
Exercises for mobility and for strengthening of knee-joints, tendons and muscular groups

[Tue Jun 10 16:13:15 2003]
Vježbe čučnjeva u spetnom stavu, čučanj u raznožnom stavu, čučanj u iskoračnom stavu na prstima, čučanj na stopalu, kombinacija čučnja i podizanje na prstima, čučnjevi s utezima, kruženje koljena prema unutra i prema vani, čučnjevi s počučnjem, oblici u čučnjevima naprijed-nazad, lijevo-desno, 'kazačok' u lijevo i desno, vježba da se netko sruši (podijelimo se u dvojke i u čučnju poskakujemo nastojeći da jednoga srušimo).
Squatting exercises in the heel position, squatting in the standing position with feet apart, squatting in the position on tiptoes with a step forward, foot squat, combination of squatting and rising on toes, squats with weights, rotation of knees inside and outside, squatting with a half squat, shapes of squats back and forth, left-right, 'kazachok' left and right, exercise to knock somebody down (dividing in twos and trying to knock down somebody in the squatting position by hopping).

[Tue Jun 10 16:16:17 2003]
Razni oblici počučnja (bekovski ples).
Different shapes of half squat (back play).

[Tue Jun 10 16:17:02 2003]
Razni oblici hodanja u počučnju.
Different shapes of walking in the half squatting position.

[Tue Jun 10 16:17:19 2003]
Kruženje potkoljenice u raznim pravcima.
Rotation of a lower leg in different directions.

[Tue Jun 10 16:22:11 2003]
Razne imitacione vježbe, imitacija udaranja lopte, imitacija zavrtanja lopte, imitacija rolanja lopte.
Different imitation exercises, imitations striking, curving, and rolling the ball.

[Wed Jun 11 09:08:27 2003]
Zato u našem prikazivanju i opisivanju preporučujemo da igrače opteretimo na kratkim udaljenostima sa malim brojem preskoka preko prepona i preskakivanja sa skakutanjem (sunožno).
That is why we recommend in our presentation and description to have players loaded at short distances with a small number of hurdles and jumpings with hopping (with both feet).

[Wed Jun 11 09:14:17 2003]
Odmor dajmo često nogometašima između pojedinih vježbi.
Players should frequently rest between single exercises.

[Wed Jun 11 09:14:18 2003]
Uvjete rada olakšat ćemo tako da vježbe nogometaši izvode s laganim tenisicama i samo ponekad neka navuku kopačke.
Training conditions can be eased by performing exercises with light shoes and players should wear only sometimes football boots.

[Wed Jun 11 14:27:58 2003]
Vježbe se nadopunjuju vježbama iz opće tjelesne pripreme koje dolaze prije ovih vježbi.
Exercises are supplemented by exercises from the general physical training which are performed before these exercises.

[Wed Jun 11 14:29:00 2003]
Vježbe za pokretljivost i jačanje karličnog pojasa i prepona
Exercises for the mobility and strengthening of pelvic belt and groins

[Wed Jun 11 14:31:31 2003]
Kruženje karlicom (potiskujemo i s rukama guramo karlicu)
Rotation of the pelvis ( the pelvis is being pushes and pressed with hands)

[Wed Jun 11 14:34:53 2003]
Rad karlice naprijed i natrag, bočno lijevo i desno i spojimo u kruženje.
Circular movments of the pelvis back and forth, laterally left and right.

[Wed Jun 11 14:40:46 2003]
Preponski sijed:
Groin:

[Wed Jun 11 14:40:47 2003]
iz raskoračnog stava prijeđemo u sjed ili radimo sa pretklonom gornjeg dijela tijela (mijenjati obje strane).
from the straddle change into the sitting position or move a top part of the body with a forward bend (change both sides).

[Wed Jun 11 14:45:56 2003]
Turski sjed, potiskivanje objema rukama.
Turkish seat, pushing with both hands.

[Wed Jun 11 14:47:03 2003]
Ispadi naprijed i nazad, bočno, lijevo i desno.
Falling back and forth, sideways, left and right.

[Wed Jun 11 14:47:28 2003]
Pretkloni u svim oblicima (stojećem i sjedećem stavu).
Forward bends in all positions (standing and sitting position).

[Wed Jun 11 14:49:02 2003]
Zamasi nogom.
Leg swings.

[Wed Jun 11 14:50:18 2003]
Kompleksne vježbe za pokretanje i jačanje mišića
Complex exercises for moving and body-building

[Wed Jun 11 14:52:16 2003]
Zabacivanje potkoljenice prema nazad (peta do stražnjice).
Swinging of a lower leg to the back (heels to the bottom).

[Wed Jun 11 14:53:18 2003]
Izvrtanje noge prema vani u laganom kretanju.
Turning of a leg out with light movements.

[Wed Jun 11 14:55:24 2003]
U hodu visoki zamasi nogom (naprijed, nazad, bočno), zamasi mogu biti vezani s otklonom trupa i rukom.
High swings of a leg while walking (forth, back, sideways), swings can be performed with a bend of a trunk and with a hand.

[Thu Jun 12 14:21:43 2003]
Tehničke vježbe
Technical exercises

[Thu Jun 12 14:23:18 2003]
Za stjecanje specijalne izdržljivosti najprikladnije su vježbe koje se izvode s loptom, u prvome redu tehničke vježbe.
Exercises with the ball, primarily the technical exercises, are most appropriate for acquiring special endurance.

[Thu Jun 12 14:26:50 2003]
Međutim, trener treba voditi računa da igrači izvode vježbe na odgovarajući način, tj. da se izdržljivost stvarno razvija.
However, a coach must ensure that the players perform exercises in the appropriate way, i.e. that the endurance really develops.

[Thu Jun 12 14:28:11 2003]
Izdržljivost se neće prikladno razvijati ako igrači ne izvode vježbe s potrebnim intenzitetom u određeno vrijeme, ako poslije završenog udarca ne trči za loptom ili ako udara loptu da bi time dobio na vremenu.
Endurance will not appropriately develop if players do not perform exercises with the required intensity at a given time, if they do not run after the ball after the final kick, or if they kick the ball just to gain extra time.

[Thu Jun 12 14:29:02 2003]
Tehničke vježbe za razvoj izdržljivosti možemo izvoditi i u kružnom obliku:
Technical exercises for the endurance development can also be performed in a circular form:

[Thu Jun 12 14:30:37 2003]
npr. tako da naši nogometaši izvode 5 do 6 tehničkih vježbi tijekom izdržljivosti ponekog kruga.
so that the players perform 5 to 6 technical exercises during the endurance of a particular circle.

[Thu Jun 12 14:35:43 2003]
(Praktična su i takva rješenja da se među tehničkim vježbama nalaze vježbe spretnosti, okretnosti, snage ili brzinske vježbe).
(It is also practical to include into technical exercises the exercises of skill, agility, strength or speed).

[Thu Jun 12 14:40:40 2003]
Ako specijalnu izdržljivost želimo razviti s pomoću tehničkih vježbi, vrlo je važno da među vježbama nalaze tehničke vježbe koje igrači već poznaju otprije i to na svakoj stanici kružnog vježbanja.
If we want to develop special endurance with the technical exercises, it is very important to apply technical exercise with which the players are already familiar, and also to apply them in every station of a circular exercising.

[Thu Jun 12 14:44:21 2003]
Najbolje je da na pojedinim stanicama nastupe samo dva igrača, a najviše četiri.
It would be best to place only two players at particular stations, or four players at most.

[Thu Jun 12 14:46:37 2003]
Vježbe sastavimo tako da ih približno odjedanput izvode igrači na svakoj stanici.
Exercises are organized in such a way so that the players perform them at approximately same time at every station.

[Thu Jun 12 14:52:27 2003]
Vježbanje na pojedinim stanicama neka traje 3 do 6 minuta, ovisno o uzrastu dječaka nogometaša.
Exercising at single stations should last 3 to 6 minutes, depending on the age of the boys.

[Thu Jun 12 14:52:28 2003]
Poslije svake obavljene serije vježbi treba napraviti odmor 30 do 40 sekundi.
After each completed series of exercise there must be a break of 30 to 40 seconds.

[Thu Jun 12 14:56:04 2003]
Vježbanje izdržljivosti s loptom
Endurance training with the ball

[Thu Jun 12 15:05:44 2003]
Igrači A i B stoje jedan pored drugog na mjestu ukrštavanja aut-linije i linije polovice igrališta.
Players A and B stand next to each other on the touchline intersection and half-field line.

[Thu Jun 12 15:06:39 2003]
Lopta je kod igrača A.
The ball is with the player A.

[Thu Jun 12 15:09:29 2003]
Trčanje počinju obojica odjedanput.
Both players start to run simultaneously.

[Thu Jun 12 15:23:15 2003]
Igrač A vodi loptu u dinamičnom tempu duž središnje linije i prije nego što stigne do središnjeg kruga iz naglog okreta udara loptu desnom nogom pred igrača B, koji trči duž aut-linije;
Player A leads the ball dynamically medium along the centre line and before he arrives to the center circle, he quickly turns and kicks the ball with his right leg in front of player B, who runs along the tuochline;

[Thu Jun 12 15:25:24 2003]
on je primi i vodi duž aut-linije do visine prostora koji čine aut-linija i golmanski prostor ('finfer') a zatim je ubacuje u luku.
player B receives the ball and leads it along the touchline to the position of the touchline and goalkeeper area ('the goal area') and then shoots the ball in the arc.

[Thu Jun 12 15:25:29 2003]
Za to vrijeme igrač A treba stići unutar šesnaesterca i treba ubačenu loptu pucati na gol glavom ili nogom (sl.
In the meantime, player A must arrive to the the penalty area and shoot that ball at a goal with his head or leg (figure

[Thu Jun 12 15:27:16 2003]
Slika 55.
Figure 55..

[Thu Jun 12 15:31:04 2003]
Dva igrača okrenuta jedan prema drugom vode loptu, kada dođu jedan pored drugoga, udaraju lopte naprijed 15 do 20 metara.
Two players are leading the ball towards each other, and when they come one next to each other, they shoot the balls ahead 15 to 20 meters.

[Thu Jun 12 15:31:08 2003]
Igrač A trči za loptom koju je udario igrač B, a igrač B za loptom koju je udario igrač A (sl.
Player A runs after the ball which was kicked by player B, and player B runs after the ball which was kicked by player A (figure

[Thu Jun 12 15:31:23 2003]
Slika 56.
Figure 56.

[Thu Jun 12 15:35:19 2003]
Voditi loptu iz središnjeg kruga prema golu te izvesti udarac na gol s udaljenosti 16 do 18 metara.
Player leads the ball from the center circle towards the goal and perofrms a shooting from the distance of 16 to 18 meters.

[Thu Jun 12 15:35:21 2003]
(Poslije udarca na gol igrač ide po loptu, zatim se u laganom trčanju vraća na polaznu točku).
(After shooting at the goal, the player goes to get the ball, and then runs easy returns to the starting position).

[Thu Jun 12 15:38:00 2003]
Igrač A s udaljenosti 6 do 8 metara dodaje loptu igraču B u desno i u lijevo, tako da B treba ubrzati trčanje jer inače neće stići loptu.
Player A, from the distance of 6 to 8 meters, passes the ball to player B to the right and to the left, so that B must accelerate his running because otherwise he will not reach the ball.

[Thu Jun 12 15:38:54 2003]
Pošto je dohvati, doda nazad i trči natrag.
After he has reached it, he passes it back and runs back back.

[Thu Jun 12 15:39:14 2003]
Svrsishodno je ovu vježbu izvoditi tako da igrač B stigne do lopte unutar određenog prostora (slika 57.)
It is purposeful to perform this exercise so that player B reaches the ball inside the determined area (Figure 57.)

[Thu Jun 12 15:39:45 2003]
.Vježbu izvoditi s promjenom uloga.
Exercise should be performed with the change of roles.

[Thu Jun 12 15:39:45 2003]
Slika 57.
Figure 57.

[Thu Jun 12 15:55:58 2003]
Vođa navale iz središnjeg kruga uključuje neko svoje krilo koje otrči te s udaljenosti linije šesnaesterca ubacuje loptu, a dotrčali vođa navale puca na gol.
Center-forward from the center circle includes one of his wingers, who then runs and from the distance of penalty area line kicks the ball, meanwhile, centre-forward runs to that position and shoots at the goal.

[Thu Jun 12 15:56:27 2003]
(Zatim obojica trče nazad).
(Then both run back).

[Thu Jun 12 15:59:59 2003]
Igrač A s prostora oko polovice igrališta uključuje igrača B koji trči duž aut linije, zatim oko šesnaesterca izvodi dribbling unutar igrališta, udara loptu nazad k igraču A te lagano trčeći vraća se na polazno mjesto (sl.
Player A, from the area on approximately half of the field, includes player B who then runs along the touchline, and when he reaches the penalty area he performs the dribbling inside the field, then hits the ball back towards player A and easy runs back to the starting position (figure

[Thu Jun 12 16:00:35 2003]
Izvoditi s promjenom uloga.
this should be performed with the change of roles.

[Thu Jun 12 16:00:38 2003]
Slika 58.
Figure 58.

[Thu Jun 12 16:04:37 2003]
Igrač A s udaljenosti 25 do 30 metara šutira loptu u luku k igraču B koji stoji na polovici igrališta, zatim duž aut-linije krene k protivničkom golu.
Player A from the distance of 25 to 30 meters kicks the ball in the arc towards player B who stands on the half field, then along the touchline he heads towards the opponent goal.

[Thu Jun 12 16:10:16 2003]
Igrač B primljenu loptu dodaje pred igrača A, zatim u punom trku krene prema golu.
Player B passes the received ball to player A, and then quickly runs towards the goal.

[Thu Jun 12 16:10:56 2003]
Igrač A povede loptu u brzom tempu duž aut-linije te je iznosi pred igrača B koji je u dobrom tempu stigao i završava akciju udarcem noge ili glavom.
Player A takes the lead at fast pace along the touchline, and brings the ball out in front of player B, who has arrived at fast pace, and completes the action with a leg kick or a head kick.

[Thu Jun 12 16:12:06 2003]
Zatim se obojica trčećim korakom vraćaju na polazne pozicije;
Then both run back to the starting positions;

[Thu Jun 12 16:12:11 2003]
poslije određenog vremena uloge se mijenjaju (sl.
after a while the roles change (figure

[Thu Jun 12 16:12:18 2003]
Slika 59.
Figure 59.

[Thu Jun 12 16:17:45 2003]
Igrač A i B vode svaki po jednu loptu;
Players A and B each lead a ball;

[Thu Jun 12 16:17:50 2003]
na znak zviždaljke obojica prebace loptu u luku suigraču, zatim vode novu loptu dalje (tuđu loptu), ali tako da zaobiđu polazno mjesto suigrača te sada vode loptu s drugom nogom jedan prema drugome i predaja lopte izvodi se tom nogom (sl.
on the whistle signal, each player passes his ball to the other, then lead the new ball ahead (teammate's ball), but so that they go around the starting position of a teammate and now lead the ball with the other leg towards each other, and pass the ball with that leg (figure

[Thu Jun 12 16:17:55 2003]
Slika 60.
Figure 60.

[Thu Jun 12 16:32:40 2003]
Igrači A i B odjedanput krenu od mjesta križanja središnje linije i aut-linije:
Players A and B start to run from the position of intersection of the centre line and touchline:

[Thu Jun 12 16:36:46 2003]
igrač A 'igrajući' se loptom na glavi, lagano krećući se duž središnje linije prijeđe preko igrališta do suprotne aut-linije.
player A 'plays' the ball on his head, and slowly moving along the centre line he crosses the field to the opposite touchline.

[Thu Jun 12 16:42:23 2003]
Treba paziti da lopta po mogućnosti što manje puta padne na zemlju.
He should try not to let the ball fall down too many times.

[Thu Jun 12 16:43:04 2003]
Za to vrijeme igrač B trči u jakom tempu duž aut-linije do korner-linije, obilazeći zastavicu, trči unakrsno po sredini igrališta do mjesta gdje se linija polovine igrališta križa s aut-linijom.
In the meantime, player B runs at a strong pace along the touchline to the corner line, going around the streamer, and runs crossway along the middle of the field to the position where the half field line intersects with the touchline.

[Thu Jun 12 16:44:38 2003]
Tu primi loptu od suigrača - tj. uloge se mijenjaju.
There he accepts the ball from the teammate, i.e. they change roles.

[Thu Jun 12 16:44:47 2003]
Ta se vježba može izvoditi u obliku vođenja lopte u raznoraznim varijantama
This exercises can be performed in various variants of leading the ball

[Thu Jun 12 16:44:51 2003]
(sl.
(figure

[Thu Jun 12 16:44:58 2003]
Slika 61.
Figure 61.

[Thu Jun 12 16:50:40 2003]
Dva igrača vode loptu između prepreka, a zatim kada dođu približno jedan pored drugoga - jedan drugome predaju lopte po zemlji i s primljenom loptom trče prema polaznom mjestu suigrača.
Two players lead the ball between barriers, and when they arrive close to each other - they exchange the balls aground and run towards the starting position of a teammate.

[Thu Jun 12 16:50:44 2003]
Odatle ponovno vode loptu u 'živom tempu' između postavljenih zapreka, zatim ponovo slijedi predaja lopte (sl.
From there they resume leading the ball in 'dynamic tempo' between placed obstacles, and then again they pass the ball (figure

[Thu Jun 12 16:51:57 2003]
Igra 1:1 na male golove.
Play 1:1 on small goals.

[Thu Jun 12 16:54:36 2003]
Igrač A i B igraju jedan protiv drugoga na male golove;
Players A and B play one against the other on small goals;

[Thu Jun 12 16:56:47 2003]
cilj je da se lopta provede kroz gol protivnika.
the objective is to throw the ball into the opponent's goal.

[Thu Jun 12 16:58:07 2003]
S loptom počinje čas jedan, a čas drugi igrač.
The players take turns in starting the game.

[Thu Jun 12 16:58:37 2003]
Poslije svakog gola oba igrača polaze iz vlastitog gola;
After each goal both players set out from their own goal;

[Thu Jun 12 16:58:38 2003]
lopta je kod onoga igrača koji je primio gol.
the ball is with the player who has received a goal.

[Thu Jun 12 17:14:24 2003]
Igrač A i B s udaljenosti 20 do 25 metara jedan od drugoga, lobuju svoje lopte jedan drugome.
Players A and B stand at a distance of 20 to 25 meters, and they lob their balls to one another.

[Thu Jun 12 17:18:40 2003]
Igrač A s primljenom loptom probija se k golu u dinamičnom trku, i sa 16 do 18 metara puca na gol slobodnim udarcima.
Player A receives the ball and dynamically runs towards the goal, and from 16 to 18 meters shoots free kicks at the goal.

[Thu Jun 12 17:20:35 2003]
Za to vrijeme igrač B svoju loptu vodi unakrsno k sredini terena, zaobiđe postavljenu prepreku i u živom trku vodeći loptu krene prema golu, a zatim tamo odvlači loptu ispred istrčalog vratara.
In the meantime, player B leads his ball crossway towards the midfield, goes around the barrier and in the dynamic run leads the ball towards a goal, and when he arrives there he takes the ball in front of the goalkeeper who has run out in front of a goal.

[Thu Jun 12 17:21:18 2003]
Igrači A i B naizmjenice pucaju na gol, odnosno provedu loptu pokraj vratara.
Players A and B take turns in shooting at a goal, i.e. they lead the ball past the goalkeeper.

[Thu Jun 12 17:21:22 2003]
Za udarenom loptom moraju trčati (sl.
They have to run after the kicked ball (figure

[Thu Jun 12 17:21:34 2003]
Slika 62.
Figure 62.

[Thu Jun 12 17:23:07 2003]
Prisilni udarci glavom.
Compulsory head kicks.

[Thu Jun 12 17:24:47 2003]
Igrač A i B udaljeni su jedan od drugoga 2 do 3 metra.
Players A and B stand at a distance of 2 to 3 meters from each other.

[Thu Jun 12 17:27:28 2003]
Igrač A baci loptu tako da igrač B mora skočiti uvis i glavom vratiti loptu.
Player A throws the ball so that player B has to jump up and hit the ball with his head in order to return it to player A.

[Thu Jun 12 17:27:54 2003]
Igrač A treba nastojati da loptu baca brzo i jednu za drugom, a igrač B da je glavom vrati u ruke igraču A.
Player A must try to quickly throw successive balls, and player B has to return the ball with a head kick into the hands of player A.

[Thu Jun 12 17:27:58 2003]
Nakon 20 do 25 bacanja uloge se mijenjaju.
After 20 to 25 throws, they change roles.

[Thu Jun 12 17:28:02 2003]
Slika 63.
Figure 63.

[Thu Jun 12 17:28:03 2003]
Slika 64.
Figure 64.

[Thu Jun 12 17:57:35 2003]
Igrač A i B s udaljenosti 20 do 25 metara jedan od drugoga, lobuju svoje lopte jedan drugome.
Player And and B with the 20 to 25 one from other, lobs one's balls one other.

[Fri Jun 13 09:15:47 2003]
Theoretical study of a marble beam:
Teorijska analiza mramorne grede:

[Fri Jun 13 09:16:52 2003]
Let us consider in the first instance a marble beam embedded at one end and with the other end free, to which we shall apply specific loads at its point.
Razmotrimo najprije mramornu gredu čiji je jedan kraj ugrađen a drugi slobodan, na koju primjenjujemo specifične težine na njenoj točki. (?)

[Fri Jun 13 09:16:53 2003]
The beam has a longitude 1 and its cross-section is of width b and thickness h.
Greda ima dužinu 1 a njen je poprečni presjek širine b i debljine h.

[Fri Jun 13 09:20:54 2003]
Theoretical method:
Teorijska metoda:

[Fri Jun 13 09:27:31 2003]
according to the Navier-Bernouilli hypothesis, the transverse, plane and perpendicular cross-sections of the beam to the guideline.
prema Navier-Bernouillijevoj hipotezi, poprečni, ravni i okomiti presjeci grede u odnosu na smjer svijanja,

[Fri Jun 13 09:27:32 2003]
continue to be plane and perpendicular to the guideline when strained by bending.
prema Navier-Bernouillijevoj hipotezi, poprečni, ravni i okomiti presjeci grede u odnosu na smjer svijanja, i dalje su ravni i okomiti na smjer svijanja pri naprezanju kod savijanja.

[Fri Jun 13 09:33:03 2003]
This means that a cross-section at distance x from the free end where p is applied experiences a stretching ( + ) in the upper part and shortening at the lower part, whilst the fibres in the intermediate plane do not vary their length:
To znači da se poprečni presjek na udaljenosti x od slobodnog kraja gdje p je primijenjen rasteže (+) u gornjem dijelu i skraćuje u donjem dijelu, dok vlakna u srednji ravnini ne mijenjaju dužinu:

[Fri Jun 13 09:33:04 2003]
neutral fibre or neutral plane.
neutralno vlakno ili neutralna ravnina.

[Fri Jun 13 12:21:29 2003]
Nožni zamasi u laganom hodu s podizanjem koljena do visine grudi.
Leg swings in easy walking with the knee lifting to the height of the chest.

[Fri Jun 13 12:22:34 2003]
U istom položaju podizanje natkoljenice prema natrag.
In the same position, lifting of an upper leg backwards.

[Fri Jun 13 12:23:30 2003]
Visoko podizanje koljena prema gore.
High knee lifting upwards.

[Fri Jun 13 12:25:40 2003]
Skipovanje natrag i nagib tijela nazad s podizanjem koljena.
Skipping backwards and bending of the body backwards with knee lifting.

[Fri Jun 13 12:29:26 2003]
Vježba nagiba tijela naprijed s izbačajem nogu nazad.
Exercises of bending the body forward with the ejection of legs backward.

[Fri Jun 13 12:31:25 2003]
Vježbe za pokretljivost kičmenog pojasa
Exercises for the mobility of the backbone area

[Fri Jun 13 12:32:37 2003]
Imitacija izbacivanja lopte s rukom.
Imitations of throwing a ball out with a hand.

[Fri Jun 13 12:34:19 2003]
Imitacija udarca lopte u mjestu.
Imitation of a ball kick on the spot.

[Fri Jun 13 12:37:37 2003]
Sunožni odraz i zamah glavom bočno.
Take-off with both feet and head swing sideways.

[Fri Jun 13 12:38:41 2003]
Izbacivanje lopte rukom.
Throwing a ball out with a hand.

[Fri Jun 13 12:45:23 2003]
Specifična snaga
Specific strength

[Fri Jun 13 12:45:26 2003]
Snaga odraza kod skokova, serija vježbi s utezima, preporučuje se da težina utega bude 50-70% vlastite težine.
Strength in take-off jumps, series of exercises with pendulums, a recommended weight of pendulums is 50-70 % of a player's weight.

[Fri Jun 13 12:48:50 2003]
Vježba:
Exercise:

[Fri Jun 13 12:48:52 2003]
uteg na leđima od 20-30 kg i poskoci s raskorakom i spajanjem nogu (tri serije s 10-15 ponavljanja, pauza 1-2 minute, može se zahtijevati i da bude akcent na odrazu u vis).
20-30 kg pendulum on the back and hopping with straddles and joining of legs (three series with 10-15 repetitions, 1-2 minute pause, it is also possible to stress the launching in the air).

[Fri Jun 13 12:49:38 2003]
Za mlađi uzrast uteg od 10 kg.
10 kg pendulum for younger players.

[Fri Jun 13 12:52:24 2003]
Počučanj s utegom od 20-30 kg i podizanje na prste (tri serije 10-15 ponavljanja, a pauza od 2 minute).
Half squat with a 20-30 kg pendulum and calf raises (three series with 10-15 repetitions, and 2 minute pause).

[Fri Jun 13 12:56:11 2003]
Uteg na leđima, težina 20-30 kg, hodanje s podizanjem na prstima, duljina 25-30 metara, pauza 1-2 minute.
Weight on the back, 20-30 kg, walking on tiptoe, 25-30 meters, 1-2 minute pause.

[Fri Jun 13 14:09:08 2003]
Vježba podizanja peta na malom postolju (5-8 cm).
Exercises of heel liftings on a small stand (5-8 cm).

[Fri Jun 13 14:09:10 2003]
Stojimo na prstima i podižemo se maksimalno (3-4 serije, 10-15 ponavljanja, pauza od 1-2 minute).
Stand on tiptoe and raise as much as possible (3-4 series, 10-15 repetitions, 1-2 minute pause).

[Fri Jun 13 14:13:28 2003]
Uteg težine 10-15 kg držimo ispred tijela, a odrazom vršimo raskorak na švedsku klupu (može i s medicinkom), tri serije 10-15 skokova, pauza 1-2 minute, stajati uspravno, ruke opružene.
Hold a 10-15 kg weight in front of the body, and perform a straddle on the Swedish bench with a take-off (with a medicine ball also possible), three series with 10-15 jumps, 1-2 minute pause, stand up, with your hands stretched.

[Fri Jun 13 14:16:06 2003]
Vježba s utegom 20-30 kg, 8-10 ispada nogom naprijed sa zagibom u raskoraku.
Exercise with a 20-30 kg weight, 8-10 forward leg swings with a straddling swing.

[Fri Jun 13 14:18:10 2003]
Uteg na leđima, čučnjevi u iskoraku gore i dolje, 10-15 čučnjeva, a nakon serije mijenjamo prednju nogu, 3-5 serija, pauza 1-2 minute.
Weight on the back, squats in a forward straddling position up and down, 10-15 squats, and after that series, change the foreleg, 3-5 series, 1-2 minute pause.

[Fri Jun 13 14:19:48 2003]
Uteg na leđima, sunožni skokovi s potpunim opružanjem skočnog zgloba, 8-10 sunožnih skokova, serija 3-5, pauza 1-2 minute.
Weight on the back, jumps with both feet with fully stretching an ankle joint, 8-10 jumps with both feet, 3-5 series, 1-2 minute pause.

[Fri Jun 13 14:54:22 2003]
Vježba:
Exercise:

[Fri Jun 13 14:54:23 2003]
visoki ispadi sa zgibom u švedski sanduk, teret od 20-30 kg, serija 3-5 i izmjene noge i u skoku.
High swings with a pull-up on the Swedish trunk, 20-30 kg load, 3-5 series and changing of legs in the jump also.

[Fri Jun 13 14:56:11 2003]
Skokovi, čučanj, dobro je raditi na strunjači, utezi 10-15 kg, čučnjeva 10-15, serija 3-5, pauza 1-2 minute.
Jumps, squat, it is good to exercise on the mat, 10-15 kg weights, 10-15 squats, 3-5 series, 1-2 minute pause.

[Fri Jun 13 15:00:25 2003]
Uteg na leđima i odrazom mijenjati se mogu na švedskoj klupi ili na švedskom sanduku, povišenje 40-50 cm, 4 puta po 20 serija.
Weights on the back which can be changed by performing a take-off on the Swedish bench or trunk (???), 40-50 cm elevation, 4 times per 20 series.

[Fri Jun 13 15:03:46 2003]
U raskoraku između dvije klupe podizati, saginjati se i u čučanj spustiti se i dizati teret 20-30 kg.
While in a straddling position between two benches stand up, bend and go down in a squatting position and then lift a 20-30 kg load.

[Fri Jun 13 15:07:26 2003]
Vježbe snage s pojasima
Strength exercises with belts

[Fri Jun 13 15:07:28 2003]
Postoji specijalni olovni pojas za sprintere.
There is a special lead belt for sprinters.

[Fri Jun 13 15:11:42 2003]
Vježbe na visećoj lopti s prslukom, da igrač udara loptu koja je 20 cm iznad glave, 8-10 skokova s prslukom i u kombinaciji 20-30 puta bez prsluka, pauze 1-2 minute pa opet prsluk, serije 2 s prslukom i 2 bez prsluka.
Exercises on a hanging ball with a waistcoat, where a player hits the ball which is 20 cm above the head, 8-10 jumps with the waistcoat and 20-30 times in combination without the waistcoat, 1-2 minute pauses and then again with the waistcoat, 2 series with the waistcoat and 2 without it.

[Fri Jun 13 15:14:55 2003]
U vježbama snage su aktivne pauze, labavljenje i istezanje uz pravilno doziranje opterećenja.
There are active pauses, loosening and stretching in strength exercises, together with a correct dosing of the load.

[Fri Jun 13 15:15:31 2003]
Naizmjenični raskoci s prslukom, broj ponavljanja je veći, 3-4 serije.
Alternating straddles with the waistcoat, number of repetitions is bigger, 3-4 series.

[Fri Jun 13 15:15:58 2003]
Prsluk, počučanj ili čučanj i sunožni skok.
Waistcoat, half squat or squat and jump with both feet.

[Fri Jun 13 15:17:46 2003]
Poskoci na jednoj nozi, ali s opterećenjem do 10 kg.
Hops on one leg, but with a load up to 10 kg.

[Fri Jun 13 15:19:00 2003]
Sunožni skokovi 20-30 puta.
Jumps with both feet, 20-30 times.

[Fri Jun 13 15:20:35 2003]
Podizanje peta 20-30 puta.
Lifting of heels 20-30 times.

[Fri Jun 13 15:22:44 2003]
Vježbe poskakivanja, preskakivanja raznih prepona s prslucima, visina prepona je do 70 cm, 15-20 preskoka, serija 10.
Exercises of hopping, jumping over different hurdles with waistcoats, where the height of hurdles is no higher than 70 cm, 15-20 jumps, 10 series.

[Fri Jun 13 15:25:40 2003]
Preskakivanje vijače, sunožno, jednonožno, radi se intervalno 3-5 puta.
Jumping over a rope, with two feet, with one foot, at intervals of 3-5 times.

[Fri Jun 13 15:25:42 2003]
Serija vježbi sa suigračem
Series of exercises with a teammate

[Fri Jun 13 15:26:41 2003]
Podizanje na prstima.
Rising on tiptoe.

[Fri Jun 13 15:26:45 2003]
Jedan vrši podizanje na prstima držeći suigrača na leđima, 3-5 serija, 5-8 ponavljanja.
One player rises on tiptoe holding his teammate by the back, 3-5 series, 5-8 repetitions.

[Fri Jun 13 15:27:24 2003]
2.
2.

[Fri Jun 13 15:27:27 2003]
Slična vježba je s čučnjem, na leđima mu je suigrač, 5-8 ponavljanja.
Similar exercise with a squat, with a teammate on his back, 5-8 repetitions.

[Fri Jun 13 15:27:49 2003]
Hodanje sa suigračem 20-30 metara, 2-3 puta.
Walking with a teammate 20-30 meters, 2-3 times.

[Fri Jun 13 15:28:42 2003]
Sa suigračem na leđima penjanje po švedskim ljestvama, 2 puta gore-dolje.
Climbing the Swedish ladders with a teammate on the back, 2 times up and down.

[Fri Jun 13 15:28:45 2003]
Serija vježbi kroz imitacione pokrete
Series of exercises with imitation movements

[Fri Jun 13 15:29:52 2003]
Skokovi sunožni, odraz imitacijom udarca glavom, zamah bočno i zamah naprijed.
Jumps with both feet, take-off by imitation of a header, swinging sideways and swinging forward.

[Fri Jun 13 15:31:10 2003]
Jednonožni skokovi, zamasi glavom, škare.
Jumps with one foot, head swings, scissors.

[Fri Jun 13 15:32:47 2003]
Imitacioni pokreti u smislu imitacije tehnike, 10-15 puta.
Imitation movements in the sense of imitation techniques, 10-15 times.

[Fri Jun 13 15:32:48 2003]
Serija vježbi s loptom
Series of ball exercises

[Fri Jun 13 15:43:39 2003]
Serija vježba glavom
Series exercises with the head

[Fri Jun 13 15:45:02 2003]
Jedan brzo baca loptu drugome (naprijed i natrag) lijevo i desno, svaki radi po jednu minutu.
One player quickly throws a ball to the other player (back and forth) left and right, every day for one minute.

[Fri Jun 13 15:45:52 2003]
Vježbe za vratare.
Exercises for goalkeepers.

[Fri Jun 13 15:46:00 2003]
Dva vratara se dodaju, može i s dvije lopte.
Two goalkeepers pass a ball, they can also use two balls.

[Fri Jun 13 15:49:59 2003]
Tri igrača u skoku jedan odbija glavom, a dvojica mu bacaju loptu.
Three players in the jump, one of them heads the ball, and the other two throw the ball back to him.

[Fri Jun 13 15:50:21 2003]
Ova vježba ovisi o intenzitetu.
This exercises depends on intensity.

[Fri Jun 13 15:50:23 2003]
Nakon nekoliko serija 1 minuta odmora.
After a few series, make a 1 minute break.

[Fri Jun 13 15:51:22 2003]
Četiri igrača.
Four players.

[Fri Jun 13 15:52:12 2003]
Tri igrača dodaju loptu na glavu jednom igraču koji loptu vraća nazad.
Three players pass the ball to the head of one player who returns the ball.

[Fri Jun 13 15:52:45 2003]
Radite u brzom tempu.
Train with a fast rhythm.

[Fri Jun 13 15:52:50 2003]
Nakon nekoliko serija 1 minuta odmora i dolazi do izmjene igrača.
After a few series, make a 1 minute break and change the players.

[Fri Jun 13 15:53:51 2003]
Bacanje lopte vrataru.
Throwing a balls to the goalkeeper.

[Fri Jun 13 15:54:35 2003]
Vježba je za tehniku bočnog odraza, a izvodi se na pijesku.
Exercise is for the technique of a side take-off, and is performed on sand.

[Fri Jun 13 15:54:36 2003]
Nakon nekoliko serija 1 minuta odmora.
After a few series, make a 1 minute break.

[Fri Jun 13 15:58:13 2003]
Serija vježbi na visećim loptama
Series of exercises on hanging balls

[Fri Jun 13 15:58:15 2003]
Pet lopti je složeno.
There are five balls hanging.

[Fri Jun 13 15:58:34 2003]
Lopta je na 15 cm od glave.
Ball is 15 cm from the head.

[Fri Jun 13 15:59:02 2003]
Zadnji je maksimalni dohvat glave.
Last is the maximal reach of the head.

[Fri Jun 13 15:59:04 2003]
Serija situacionih vježbi
Series of situation exercises

[Fri Jun 13 15:59:31 2003]
Jedan baca loptu, a druga dvojica su aktivna.
One player throws a ball, other two are active.

[Fri Jun 13 16:01:01 2003]
Jedan baca loptu, a druga dvojica su poluaktivna.
One player throws a ball, other two are semiactive.

[Fri Jun 13 16:01:02 2003]
Snaga odraza kod sprinta
Sprint take-off intensity

[Fri Jun 13 16:02:15 2003]
Jedan baca loptu, a druga dvojica su aktivna.
One player throws a ball, and other two are active.

[Fri Jun 13 16:02:35 2003]
Jedan baca loptu, a druga dvojica su poluaktivna.
One player throws a ball, and other two are semiactive.

[Fri Jun 13 16:07:24 2003]
Vježbe utega od 10-15 kg na leđima i s tim utezima se radi 'SKIP' u mjestu.
Exercise with 10-15 kg weights on the back and with these weights perform 'SKIP' on the spot.

[Fri Jun 13 16:07:41 2003]
Radi se intervalno 30-40 sekundi, a ritmički 5-6 sekundi, maksimalno pa lagano.
It is performed at intervals 30-40 seconds, and rhythmically 5-6 seconds, to a maximum degree and then easy.

[Fri Jun 13 16:11:20 2003]
Vježbe na tribinama s opterećenjem 10-15 kg, radimo trčanje po stepenicama s opružanjem zadnje noge.
Exercises on stands with a 10-15 kg load, running on steps and stretching of a lower leg.

[Fri Jun 13 16:13:17 2003]
Ako je 10 stepenica, to je jedna serija s pauzama od 1 minute.
If there are 10 steps, this is one series with 1 minute pauses.

[Fri Jun 13 16:14:17 2003]
Često ponavljanje niz stepenice se ne preporučuje.
It is not recommended to repeat runnings downstairs very often.

[Fri Jun 13 16:15:47 2003]
Skipovanje s utegom oko nogu (oko 3 kg jedan).
Skipping with weights around legs (about 3 kg per one weight).

[Fri Jun 13 16:15:49 2003]
Raditi aritmičko lagano pa brzo, pa lagano, 30-35 sekundi.
Train arhythmically slowly then quickly, then slowly again, 30-35 seconds.

[Fri Jun 13 16:16:22 2003]
Skipovanje ćemo otežati sa suigračem (na leđima).
Skipping is made more difficult with a teammate (on the back).

[Fri Jun 13 16:18:01 2003]
Skipovanje s pojasom oko pasa, 3 puta po 3 sekunde, jedna minuta odmora.
Skipping with a belt around the waist, 3 times per 3 seconds, one minute break.

[Fri Jun 13 16:19:26 2003]
Skipovanje s vrećom pijeska oko 30 kg koja je zavezana i vuče se po podlozi.
Skipping with about 30 kg sand bag which is tied and dragged on the floor.

[Fri Jun 13 16:20:48 2003]
Skipovanje i sprint naprijed, a da se suigrač polako povlači prema nazad.
Skipping and sprinting forward, while a teammate slowly goes back.

[Fri Jun 13 16:20:49 2003]
Suigrači su uhvaćeni za ramena.
Teammates are grabbed by their shoulders.

[Fri Jun 13 16:23:10 2003]
Start iz raznih položaja s opterećenjem.
Start from different positions with the load.

[Fri Jun 13 16:23:22 2003]
Start iz koluta naprijed.
Start from a forward somersault.

[Fri Jun 13 16:24:19 2003]
Bočni start i startovi iz raznih položaja s opterećenjem.
side start and starts from different positions with the load.

[Fri Jun 13 16:26:32 2003]
Snaga kočenja i odraza pri promjeni pravca kretanja
and take-offs when changing the course

[Fri Jun 13 16:26:34 2003]
To su vrlo važne vježbe i u principu (kada radimo) ne smije proći niti jedna vježba, niti trening gdje nema promjene pravca kretanja, jer su te vježbe dobre za driblerske sposobnosti.
These are very important exercises and basically (when while training) there must be not even one exercise, or training session without the change of course, because these exercises are also good for dribbling abilities.

[Fri Jun 13 16:27:59 2003]
Vježbe utega na leđima od 10-15 kg i radimo bočne skokove lijevo-desno, naprijed-nazad.
Exercises with a 10-15 kg weight on the back while performing side jumps, left-right, back-forth.

[Fri Jun 13 16:29:28 2003]
Vježbe skokova lijevo-desno, naprijed-natrag, ali trčati cik-cak naprijed i nazad.
Exercises with jumps left-right, back-forth, while running zig-zag back and forth.

[Fri Jun 13 16:29:44 2003]
Aritmičan slalom sa i bez opterećenja.
Arhythmic slalom with and without the load.

[Fri Jun 13 16:46:11 2003]
Igra:
Game:

[Fri Jun 13 16:46:59 2003]
"Ševa konjića'.
" Lark exercise with horses'.

[Fri Jun 13 16:47:11 2003]
U krugu 4 igrača sa svojim uzjašenim konjićima igraju ševu 3 - 1 ili po zraku rukom, a može nogom i rukom.
In a circle 4 player with their mounted horses perform the lark 3 1 or in the air with an arm, or with leg and arm.

[Fri Jun 13 16:47:18 2003]
Oni koji nose igraju ševu nogom.
Those who carry perform the lark with a leg.

[Fri Jun 13 16:48:13 2003]
Snaga udarca nogom
Intensity of a kick

[Fri Jun 13 16:48:21 2003]
Na svakoj nozi 5 kg, igrač sjedi na povišenju i podiže i opruža noge 15 - 20 puta, pauza 1 minuta.
With 5 kg load on each leg, player sits on something elevated and raises and stretches his legs 15 - 20 times, 1 minute pause.

[Fri Jun 13 16:49:52 2003]
Elastična traka
Elastic band

[Fri Jun 13 16:49:53 2003]
Zavezana za nogu i vrši udarce, razne vrste udaraca, traka vezana za stativu, zid ili švedske ljestve.
tied on a leg and performs blows, different kinds of blows, band tied on a goalpost, wall or Swedish ladders.

[Mon Jun 16 09:08:51 2003]
Elastična lopta
Elastic ball

[Mon Jun 16 09:09:36 2003]
Može se pomicati na razne visine (dolje-gore).
It can be moved to different heights (up-down).

[Mon Jun 16 09:18:37 2003]
Snaga udaraca glavom.
Intensity of headers.

[Mon Jun 16 09:21:33 2003]
Dva igrača jedan drugome potiskuju čelo.
Two players press each other's forehead.

[Mon Jun 16 09:26:11 2003]
bacanje auta.
throw-in.

[Mon Jun 16 09:26:55 2003]
Stabilnost na podlogi
Stability on the floor

[Mon Jun 16 09:49:09 2003]
Stabilnost u zraku u duelima
Duel stability in the air

[Mon Jun 16 09:49:13 2003]
Ramenima
Shoulders

[Mon Jun 16 09:49:15 2003]
Grudima
Chests

[Mon Jun 16 09:58:47 2003]
Brzina
Speed

[Mon Jun 16 10:04:06 2003]
Brzina reakcije.
Reaction speed.

[Mon Jun 16 10:11:17 2003]
2 i 2 igrača koji imaju zadatak da plešu jedan oko drugog, a jedan ima zadatak da stane drugom na nogu (stopalo).
2 and 2 players with a task to dance around each other, where one must step on the foot of the other one.

[Mon Jun 16 10:44:35 2003]
ležeći, sjedeći, čučeći.
lying, sitting, squating.

[Mon Jun 16 10:48:58 2003]
10 igrača s loptom postavimo u dvije kolone.
10 players with a ball in two lines.

[Mon Jun 16 11:07:36 2003]
Vježba.Trener proziva par koji se zaleti na loptu i puca na gol.
Coach calls a pair that runs to the ball and shoots at the goal.

[Mon Jun 16 11:10:07 2003]
Mogu se upotrijebiti različiti zahtjevi u bacanju (gore, dolje, lijevo, desno, nogom, bliže, dalje, bacanje, boksanje).
Different requirements can be used in throwing (up, down, left, right, with a foot, closer, further, throwing, boxing).

[Mon Jun 16 11:33:16 2003]
Vratar ima zadatak da boksa loptu.
Goalkeeper must box the ball.

[Mon Jun 16 11:34:28 2003]
Bacanje punjene lopte (gumene) sa zadatkom amortiziranja s ispruženim rukama.
Throwing of a stuffed (rubber) ball, amortizing it with stretched arms.

[Mon Jun 16 11:35:11 2003]
Startna brzina
Starting speed

[Mon Jun 16 11:49:39 2003]
a) start iz mjesta,
a) start position,

[Mon Jun 16 11:51:11 2003]
e) start iz mjesta (sjedeći položaj),
e) start position (sitting position),

[Mon Jun 16 11:52:01 2003]
g) start iz mjesta (ležećeg na leđima),
g) start position (lying on the back),


[Mon Jun 16 12:24:58 2003]
Na ovom principu može se kombinirati više vježbi.
More exercises can be combined on this principle.

[Mon Jun 16 12:26:23 2003]
Dionice startne brzine od 20 - 40 metara
20 - 40 meter sections of starting speed

[Mon Jun 16 12:27:52 2003]
ponavljanje trajanje pauze broj ukupan
repetition pause duration number total

[Mon Jun 16 12:28:17 2003]
seriji serija serija
series series series

[Mon Jun 16 12:51:18 2003]
Trčanje dionica može se trčati u obliku vježbi u koje ubacujemo razne zahtjeve iz tehnike i taktike.
Running section can be run as exercises with different requirements of techniques and strategies.

[Mon Jun 16 14:11:52 2003]
Brzina promjene pravca kretanja
Speed of course change

[Mon Jun 16 14:13:39 2003]
Vježba promjene pravca kretanja, bočno na vidni signal.
Exercise of course change, sideways on a visible signal.

[Mon Jun 16 14:14:28 2003]
Brzina promjene pravca kretanja
Speed of course change

[Mon Jun 16 14:15:21 2003]
Vježba promjene pravca kretanja, bočno na vidni signal.
Exercise of course change, sideways on a visible signal.

[Mon Jun 16 14:15:51 2003]
Vježba promjene pravca kretanja u lijevo ili desno na vidni signal.
Exercise of course change to the left or right on a visible signal.

[Mon Jun 16 14:18:52 2003]
Vježba promjene pravca kretanja za 180 stupnjeva.
Exercise of direction change for 180 degrees.

[Mon Jun 16 14:20:29 2003]
Vježba promjene pravca kretanja s okretom za 360 stupnjeva.
Exercise of direction change with a turn of 360 degrees.

[Mon Jun 16 14:28:50 2003]
Slika 2.
Figure 2.

[Mon Jun 16 14:48:25 2003]
Slika 3.
Figure 3.

[Mon Jun 16 14:56:26 2003]
Shema dionica u godišnjem ciklusu treninga
Schemes of sections in annual training cycle

[Mon Jun 16 14:56:30 2003]
Slika 4.
Figure 4.

[Mon Jun 16 14:56:30 2003]
Slika 5.
Figure 5.

[Mon Jun 16 14:59:47 2003]
Napomena:
Comment:

[Mon Jun 16 14:59:54 2003]
Specifična okretnost
Specific agility

[Mon Jun 16 15:26:42 2003]
Napomena:
Comment:

[Mon Jun 16 15:27:03 2003]
Kolut nazad iz mjesta
Backward somersault

[Mon Jun 16 15:31:06 2003]
Pad na prsa i doček na ruke (iz mjesta)
Falling on chest and landing on hands