NeuroTran - Primjeri rečenica

Početna stranica

Svi prijevodi dobiveni su uz pomoć NeuroTran-a. Interaktivni mod NeuroTran-a korišten je od strane osobe koja je stručni prevoditelj. Greške koje se neminovno javljaju u NeuroTran prijevodu stručni prevoditelj je automatski ispravljao. Prevođenje uz pomoć NeuroTran-a može uštedjeti više od 85% vremena pri prevođenju tekstova od kratkih do dugih.

Više o NeuroTran® softveru možete doznati na web stranici: http://www.tranexp.hr/NeuroTran.html


NeuroTran® prijevodi poredani kronološki:[Tue Jun 10 15:27:46 2003]
poskoci, okreti itd.)
hops, turns, etc.)

[Tue Jun 10 15:28:24 2003]
Uvodni dio treninga:
Introductory part of training:

[Tue Jun 10 15:30:06 2003]
Trčanje sa zadacima na stazi dugoj 600-800 metara.
Running with tasks on the path 600-800 meters long.

[Tue Jun 10 15:30:06 2003]
Zagrijavanje 10 minuta s pripremljenih nekoliko gimnastičkih vježbi, zatim 10 minuta osnovne tehničke vježbe.
10 minutes of warming up, with several gymnastic exercises, then 10 minutes of basic technical exercises.

[Tue Jun 10 15:33:41 2003]
Glavni dio:
Main part:

[Tue Jun 10 15:34:19 2003]
print - vježbe iz različitih polaznih položaja. Vje
Sprint - exercises from various starting positions.

[Tue Jun 10 15:35:12 2003]
Vježbe spretnosti i brzine s loptom.
Exercises of skill and speed with the ball.

[Tue Jun 10 15:35:13 2003]
Na primjer:
For example:

[Tue Jun 10 15:44:58 2003]
Postava na oko 20 metara ispred šesnaesterca, iz ruke izvesti udarac nogom u obliku luka prema golu, kolut naprijed, potom preskok preko jedne prepone, a zatim udariti na gol loptu koja još skakuće, ali prije nego dođe u šesnaesterac (sl.
Line-up is at about 20 meters in front of the penalty area, player kicks the ball archwise out of his hand with the leg towards the goal, then he performs a forward somersault, jumps over a hurdle, and then shoots the ball (which is still bouncing) at the goal, but before it reaches the penalty area (figure

[Tue Jun 10 15:46:09 2003]
Slika 94.
Figure 94.

[Tue Jun 10 15:56:44 2003]
Igrač sjedi na tlu okrenut ka golu, baci loptu unatrag, brzo ustane i 'štopa' je u smjeru gola, zatim vođenje lopte, unutarnje pasiranje, zatim slijedi kolut naprijed i udarac na gol, po mogućnosti još prije linije šesnaesterca (sl.
Player sits on the ground turned towards towards the goal, he throws the ball backward, quickly gets up and 'štopa' the ball towards the goal, then he leads the ball, performs interior passing, and then peforms a forward somersault and shoots at the goal, if possible before he reaches the penalty area line (figure

[Tue Jun 10 15:56:48 2003]
Slika 95.
Figure 95.

[Tue Jun 10 16:13:41 2003]
Baciti aut iz položaja naležećke, a prije toga prijeći u sjed - na glavu suigrača koji stoji okrenut leđima golu, ustati, provući se kroz noge suigraču koji bačenu loptu na glavu prvo udara okomito u vis, a zatim unazad prema golu.
Player changes from lying into sitting position and throws a dead ball onto the head of his teammate who stands with the back turned to the goal. Then the player stands up and slips between the legs of his teammate, who first kicks the ball (which was thrown on his head) vertically into the air, and then backwards toward the goal.

[Tue Jun 10 16:13:47 2003]
Nakon provlačenja kroz noge skakutajuću loptu udariti na gol još ispred linije šesnaesterca (sl.
After slipping between the teammate's legs, the player shoots the bouncing ball at the goal in front of the penalty area line (figure

[Tue Jun 10 16:13:50 2003]
Slika 96.
Figure 96.

[Tue Jun 10 16:23:16 2003]
Dvije kolone postave se na udaljenosti od oko 20 do 30 metara ispred šesnaesterca, a međusobna udaljenost je 10 metara.
Two columns are positioned at a distance of about 20 to 30 meters in front of the penalty area, with the distance between them being 10 meters.

[Tue Jun 10 16:53:26 2003]
Prvi članovi kolone imaju po jednu loptu.
Each frontmost member of a column has one ball.

[Tue Jun 10 16:53:46 2003]
Na znak zviždaljke gurnu loptu prema golu po podlozi, zatim obilaze stalak za skok u vis i trče unakrsno za loptom svoga suigrača i pri tome preskaču i prepone.
At the whistle signal they push the ball aground towards the goal, then go around a high jump stand and run crosswise after the ball of their teammate, and at the same time they jump over hurdles.

[Tue Jun 10 16:54:29 2003]
Posljednji im je zadatak:
Their last task is:

[Tue Jun 10 16:54:33 2003]
udarac na gol i to još prije linije šesnaesterca (sl.
shooting at the goal before the penalty area line (figure

[Tue Jun 10 16:56:12 2003]
Opaska:
Comment:

[Tue Jun 10 16:56:19 2003]
Nakon prijašnje vježbe ili između dvije vježbe, može se raditi vježba za razvijanje brzine bez lopte.
After the previous exercise or between two exercises, players can perform exercises for speed development without the ball.

[Tue Jun 10 16:56:23 2003]
Slika 97.
Figure 97.

[Tue Jun 10 17:06:11 2003]
Dinamično voditi loptu, polazeći od linije polovice igrališta te ispred korner-linije ubaciti u paraboli pred gol (lobovati je).
Leading the ball dynamically, starting from the midfield line, and in front of the corner-lines shoot the ball archwise at the goal (lobbing it).

[Tue Jun 10 17:06:13 2003]
Vratar izleti s gola i u zraku uhvaćenu loptu baca prema igraču broj 1 koji trči u smjeru središnjeg kruga, prihvaća je uz varku s tijelom - poluokretom, vodi je i dodaje suigraču broj 3, a zatim trčeći stane iza njegovih leđa (sl.
then he throws the ball towards player number 1 , who runs towards the centre circle, he receives the ball by tricking the teammate with a half-turn , leads the ball and passes it to teammate number 3, and then runs to the position behind number 3's back (figure

[Tue Jun 10 17:06:17 2003]
Slika 98.
Figure 98.

[Wed Jun 11 09:26:39 2003]
Igrač broj 1 vodeći loptu izvodi dupli pas putem odbojnog zida (klupe), trčeći dalje obilazi 3 prepreke (kolčića).
Player number 1 leads the ball and performs a double pass at the rebound wall (bench), runs ahead and goes around 3 barriers (pickets).

[Wed Jun 11 09:28:06 2003]
Od 'zida' odbijenu loptu predaje u putanju kretanja suigraču koji sprinta iz sjedećeg stava te puca na gol.
He directs the rebounded ball towards his teammate who sprints from the sitting position and shoots at the goal.

[Wed Jun 11 09:28:10 2003]
Igrač broj 1, nakon što je preskočio tri prepone, sjedne na mjesto igrača broj 3, a broj 3 nakon udaraca na gol vodi loptu nazad i stane iza igrača broj 2 (sl.
Player number 1, after he has jumped over three hurdles, sits at the place of player number 3, and then number 3 , after shooting at the goal, leads the ball back and stands behind player number 2 (figure

[Wed Jun 11 09:29:19 2003]
Slika 99.
Figure 99.

[Wed Jun 11 09:29:39 2003]
Nakon tih vježbi (jedne ili druge ili obiju) slijedi:
After these exercises (one or the other or both) follows:

[Wed Jun 11 09:33:36 2003]
razvoj snage medicinkom;
strength development with the medicine ball;

[Wed Jun 11 09:33:49 2003]
poseban osvrt na udarce nogom, na promjenu smjera kretanja i na udarce glavom.
a special reference to leg kicks, change of movement direction and head kicks.

[Wed Jun 11 09:35:33 2003]
Igre za razvoj specijalne izdržljivosti.
Games for development of special endurance.

[Wed Jun 11 09:37:44 2003]
(Na primjer:
(For example:

[Wed Jun 11 09:37:47 2003]
ako momčad postigne gol na takav način da nisu svi protivnički igrači na svoj (vlastitoj) polovici igrališta, gol se računa duplo).
if a team accomplishes a goal when all opponent players are not at their (own) side of the field, the goal counts as double).

[Wed Jun 11 09:39:08 2003]
Završni dio treninga:
Closing part of the training:

[Wed Jun 11 09:39:09 2003]
Natjecanje u izvođenju jedanaesterca, tko pogriješi stane na gol.
Competition in penalty kick, so that a player who makes a mistake goes at the goal.

[Wed Jun 11 09:42:22 2003]
Razvoj tjelesnih sposobnosti na kombiniranom treningu
Development of physical abilities at combined training

[Wed Jun 11 09:46:50 2003]
Mogućnosti za primjenu kombiniranog treninga postoje preko cijele godine, možda najmanje u prvoj polovici pripremnog razdoblja.
Possibilities for use of combined training exist throughout a whole year, maybe the least in the first half of a preliminary period.

[Wed Jun 11 09:49:52 2003]
Za to razdoblje karakteristični su kondicijski treninzi (psihofizička spremnost).
Condition trainings are characteristic for this period (psychophysical readiness).

[Wed Jun 11 09:52:51 2003]
Ovaj rad se dopunjuje ili kompletira samo sa zadacima okretnosti-spretnosti s tehničkim i taktičkim zadacima.
This training is supplemented or completed only with exercises of agility-skill with technical and tactical exercises.

[Wed Jun 11 09:58:12 2003]
(Ovdje mislimo na takve taktičke zadatke, koji se pojavljuju u dopunskim igrama).
(By this we mean such tactical tasks, which appear in supplementary games).

[Wed Jun 11 10:14:01 2003]
Tako može bit, na primjer u rukometu, obrana zone ili u košarci držanje - čuvanje čovjeka itd.
For example, in handball it can be zone defense and in basketball holding - guarding a player, etc.

[Wed Jun 11 10:19:15 2003]
Od druge polovice pripremnog razdoblja sve više i više se pojavljuju tehnički i taktički zadaci te se time povećavaju i mogućnosti za kombinirani trening.Na kombiniranim treninzima u pripremnom razdoblju naglasak rada je na tjelesnim sposobnostima (tj.
From the second half of preliminary period a number of technical and tactical tasks increases, as well as the possibilities for combined training. At combined trainings in preliminary period there is an accent on development of physical abilities (i.e.

[Wed Jun 11 10:19:25 2003]
na osnovnoj pripremi i u prvoj polovici dovođenja u formu).
during the basic preparation and in the first half of the fitness training).

[Wed Jun 11 10:41:32 2003]
To je prednatjecateljska faza rada.
This is the precompetitive phase of work.

[Wed Jun 11 10:47:57 2003]
U drugoj polovini te faze, kao i u natjecateljskoj, radi se na tehničkoj i taktičkoj obuci.
During the second half of this phase, as well as during the competitive phase, there is an accent on technical and tactical training.

[Wed Jun 11 10:53:34 2003]
Naravno, u natjecateljskom razdoblju rada ima i odstupanja na treninzima tijekom jednog tjedna.
Of course, in the competition period there are some deviations at trainings throughout one week.

[Wed Jun 11 10:56:40 2003]
U prvoj polovici tjedna bolje je da prednost imaju vježbe za razvoj tjelesnih sposobnosti, već spomenute kompleksne vježbe, nego eventualno takozvane 'čiste' vježbe za razvoj ponekih tjelesnih sposobnosti.
In the first half of the week it is better to give priority to the exercises for development of physical abilities, the already mentioned complex exercises, than perhaps the so-called 'pure' exercises for development of only few physical abilities.

[Wed Jun 11 10:59:33 2003]
A u drugoj polovici tjedna prednost imaju tehničke i taktičke vježbe, a razvoj tjelesnih sposobnosti nastojimo riješiti s kompleksnim vježbama.
And in the second half of the week priority should be given to technical and tactical exercises, and the development of physical abilities we try to solve with complex exercises.

[Wed Jun 11 10:59:33 2003]
Završni dio kombiniranog treninga ne odstupa od završnog dijela drugih treninga.
Closing part of combined training does not deviate from the closing part of other trainings.

[Wed Jun 11 11:13:30 2003]
Pogledajmo pobliže jedan kombinirani trening u natjecateljskoj fazi rada.
Let us look into details of one combined training during the competition phase.

[Wed Jun 11 11:26:29 2003]
Prilikom sastavljanja skice treninga uvijek treba najprije projektirati gradivo vježbi za glavni dio treninga.
When forming the outlines of a training, a coach must previously draw up plans for the exercise material for the main part of a training.

[Wed Jun 11 11:29:01 2003]
Kod toga je prirodno da na početku glavnog dijela treninga dolaze najprije na red vježbe za razvoj brzine i okretnosti - spretnosti, a za razvoj izdržljivosti dolaze na red u dugoj polovici glavnog dijela treninga.
Common practice is to begin a main training with the speed development exercises and agility - skill exercises, and to conclude it with the endurance development exercises.

[Wed Jun 11 11:29:38 2003]
Natjecateljska faza:
Competition phase:

[Wed Jun 11 11:29:45 2003]
kombinirani trening (u drugoj polovici tjedna)
combined training (the second half of the week)

[Wed Jun 11 11:30:26 2003]
Uvodni dio treninga:
Introductory part of training:

[Wed Jun 11 11:30:38 2003]
Trčanje na 600 do 800 metara u parovima, sa zadacima s loptom.
Running at 600 to 800 meters in pairs, with ball exercises.

[Wed Jun 11 11:31:16 2003]
Gimnastičke vježbe za istezanje i opuštanje.
Gymnastic exercises for stretching and relaxation.

[Wed Jun 11 11:31:31 2003]
(Nakon dvije-tri gimnastičke vježbe slijede vježbe spretnosti ili tehničke vježbe s loptom).
(After two or three gymnastic exercises there come skill exercises or technical exercise with the ball).

[Wed Jun 11 11:33:11 2003]
Glavni dio treninga:
Main part of training:

[Wed Jun 11 11:35:12 2003]
Zajedničke (kolektivne) vježbe za udarce, primitak lopte, vođenje lopte.
Joint (collective) exrecises for shooting the ball, receiving the ball, and leading the ball.

[Wed Jun 11 11:35:12 2003]
Vježbe spretnosti - okretnosti, brzinske vježbe s loptom.
Skill - agility exercises, speed exercises with the ball.

[Wed Jun 11 11:36:37 2003]
Na primjer:
For example:

[Wed Jun 11 11:54:31 2003]
Iz ruku udarena lopta u paraboli (lobovana):
Kick the arched ball out of hands (lobbed ball):

[Wed Jun 11 11:54:34 2003]
izvesti kolut naprijed i odbijenu loptu od tla odnijeti s prstima, zatim nakon načinjenog okreta od 360 stupnjeva izvesti udarac na gol bez namještanja.
perform a forward somersault and take the rebounded ball off the ground with toes, then after performing a turn of 360 degrees shoot at the goal without adjusting.

[Wed Jun 11 12:05:57 2003]
Stojeći okrenut leđima ka golu, na glavu bačenu loptu udariti u vis, zatim načiniti kolut nazad, 'štopati' loptu s poluokretom ka golu, zatim voditi loptu i pucati na gol.
Player stands with his back turned towards the goal, he kicks the ball up with his head, then performs a backward somersault, 'stops' the ball and makes a half turn towards the goal, then leads the ball and shoots it at the goal.

[Wed Jun 11 12:12:01 2003]
Zajedničke (kolektivne) vježbe u vođenju lopte, dribblinzi - varke, oduzimanje (presijecanje) lopte i vježbe za razvoj brzine - bez lopte.
Joint (collective) exercises for ball leading, dribblings - tricks, taking (cutting) the ball and speed development exercises without the ball.

[Wed Jun 11 12:12:16 2003]
Kompleksne vježbe s ometanjem - uz asistenciju protivnika izvoditi u obliku natjecanja.
Complex exercises with obstructions - player performs these exercises in the form of competition with the assistance of the opponent.

[Wed Jun 11 12:12:35 2003]
Npr.
For example:

[Wed Jun 11 12:21:04 2003]
Parovi polaze sa sredine igrališta (međusobno udaljeni 5 metara) i dodaju loptu uz dva dodira.
Pairs start from the midfield (they are 5 meters removed from one another) and they pass the ball with two contacts.

[Wed Jun 11 12:23:50 2003]
Poslije svakog dodavanja lopte jedan igrač izvede kolut naprijed, a drugi skok preko prepone.
After each pass one player performs a forward somersault, and the other jump over a hurdle.

[Wed Jun 11 12:24:15 2003]
I na kraju igrač koji je izveo kolut naprijed izvodi udarac na gol, a pri tome ga ometa suigrač koji je preskočio preponu.
And finally, a player who has performed a forward somersault shoots at the goal, while the teammate who has jumped over a hurdle obstructs him.

[Wed Jun 11 12:24:15 2003]
Vježba se izvodi uz promjenu uloga.
This exercise is performed with the change of roles.

[Wed Jun 11 12:28:55 2003]
Igrač stoji na polovici igrališta okrenut leđima ka golu s loptom.
Player stands in the midfield with the ball in his hands and his back turned towards the goal.

[Wed Jun 11 12:29:42 2003]
Skočivši u vis, baci loptu između nogu unazad.
He jumps up and throws the ball backwards between his legs.

[Wed Jun 11 12:50:35 2003]
Nakon okreta, igrač 'štopa' loptu koja skakuće prema golu.
He turns, and 'stops' the ball which bounces towards the goal.

[Wed Jun 11 12:52:08 2003]
Zatim s unutarnjim dijelom hrpta u paraboli proigrava suigrača koji stoji na rubu kružnog luka šesnaesterca, a ovaj 'iz prve' nisko dodaje suigraču koji stoji na suprotnoj strani.
Then with his inner back he parabolically dribbles past his teammate who stands at the edge of a circular penalty area arc, and immediately passes a low ball to a teammate who stands at the opposite side.

[Wed Jun 11 12:53:52 2003]
On loptu (odmah) također vraća nazad suigraču od koga ju je primio.
He (immediately) returns the ball back to his teammate from whom he had received it.

[Wed Jun 11 13:00:23 2003]
Suigrač je 'šutira' prema točki jedanaesterca.
Teammate shoots the ball towards the penalty kick area.

[Wed Jun 11 14:17:22 2003]
Za vrijeme tog šetanja lopte tamo-amo, onaj suigrač, nakon što je preskočio prvu preponu i obišao drugu prepreku, treba loptu preuzeti uz varku tijelom na nekoj strani točke jedanaesterca, i zatim 'iz prve' pucati na gol i to u kut (Slika 100).
While the ball flies around the field, the teammate, after he has jumped over the first hurdle and went around the second barrier, has to take the ball take over with a body trick at some penalty kick point, and then 'immediately' shoot at the corner of a goal (Figure 100).

[Wed Jun 11 14:20:51 2003]
Vježbu izvoditi sa promjenama uloga.
This exercise should be performed with changes of roles.

[Wed Jun 11 14:22:19 2003]
Vježba 3:5, taktička vježba obrambenog ili navalnog značaja (zapošljavanje dijelova ekipe).
, tactical exercise with defensive or attacking importance (engaging of parts of a team).

[Wed Jun 11 14:22:28 2003]
Zatim 20 minuta razvoj snage, a prilikom toga razvoj izdržljivosti s loptom.
Then for 20 minutes the players apply strength development exercises, and endurance development with the ball.

[Wed Jun 11 14:22:37 2003]
Završni dio treninga:
Closing part of a training:

[Wed Jun 11 14:22:49 2003]
Natjecanje u 'šutiranju' u cilj.
Competition in 'shooting' at the aim.

[Wed Jun 11 14:22:49 2003]
Slika 100.
Figure 100.

[Mon Jun 16 09:47:04 2003]
To se može najbolje postići trčanjem, gimnastičkim vježbama i skokovima.
That can best be achieved by running, gymnastic exercises and jumps.

[Mon Jun 16 11:01:33 2003]
Prije zimske (proljetne) pripreme svaki se igrač podvrgava temeljitom liječničkom pregledu jer samo se potpuno zdravim organizmom može započeti težak rad na treninzima.
Before winter (spring) preparation, every player is subjected to a thorough medical examination because only a completely healthy organism can start with hard trainings.

[Mon Jun 16 11:13:57 2003]
Za djecu od 10 do 14 godina bolje je da se dionice staza za pretrčavanje općenito skrate za 30% po količini i veličini - duljini.
For children from 10 to 14 years it is better to shorten running sections for 30 % according to quantity and size - length.

[Mon Jun 16 11:43:44 2003]
Opterećenje ovisi u svakom slučaju o prekaljenosti igrača i o njihovoj sposobnosti podnošenja tereta.
Load in any case depends on the experience of players and on their ability to endure the load.

[Mon Jun 16 11:45:35 2003]
(Dionice trčanja mladih nogometaša prikazane su na tablici na sljedećoj stranici).
(Running sections for young players are presented in the table on the next page).

[Mon Jun 16 11:49:07 2003]
Pauze možemo popuniti uvrštavanjem gimnastičkih vježbi, laganim trčanjem, vježbama opuštanja, vježbama disanja.
Pauses can be filled with gymnastic exercises, easy running, relaxation exercises, breathing exercises.

[Mon Jun 16 12:18:51 2003]
Sada je već jedan trening tjedno izrazito kondicijski, a u ostalim treninzima nalaze se vježbe za razvoj ostalih tjelesnih sposobnosti, ugrađene u vježbe.
Now one training a week is highly conditional, and the other trainings are comprised of exercises for the development of other physical abilities.

[Mon Jun 16 12:18:51 2003]
Ni na jednom treningu ne mogu nedostajati elementi za razvoj brzine, okretnosti, odnosno spretnosti-elastičnosti.
Neither training can lack the elements for the development of speed, agility, and skill-flexibility.

[Mon Jun 16 12:25:50 2003]
Natjecateljsko razdoblje (razdoblje održavanja forme)
The competitive period (period of keeping fit)

[Mon Jun 16 12:31:25 2003]
Na ostalim treninzima pored tehničkih vježbi u svakom slučaju trebaju se nalaziti vježbe brzine, okretnosti i vještine.
On other trainings, apart from technical exercises, there should also be need exercises of speed, agility and skill.

[Mon Jun 16 12:32:01 2003]
Eventualnu psihičku zamorenost može se umanjiti u natjecateljskom razdoblju s igrama, natjecanjima, s vježbama koje imaju obilježja igara (živahne igre).
The possible mental fatigue can be reduced in the competition period through games, competitions, and exercises which resemble games (dynamic games).

[Mon Jun 16 12:33:11 2003]
Ned.
Sun.

[Mon Jun 16 12:33:12 2003]
Godište Utorak Četvrtak Subota
Age Tue Thur Sat

[Mon Jun 16 12:34:18 2003]
Dionice:
Sections:

[Mon Jun 16 12:34:44 2003]
5×200 m
5×200 m

[Mon Jun 16 12:35:25 2003]
Dionice:
Sections:

[Mon Jun 16 12:35:51 2003]
6×200 m
6×200 m

[Mon Jun 16 12:36:33 2003]
Dionice:
Sections:

[Mon Jun 16 12:36:38 2003]
7×200 m
7×200 m

[Mon Jun 16 12:37:37 2003]
Dionice:
Sections:

[Mon Jun 16 12:37:53 2003]
6×200 m
6×200 m

[Mon Jun 16 12:38:24 2003]
Dionice:
Sections:

[Mon Jun 16 12:38:39 2003]
200 m
200 m

[Mon Jun 16 12:39:06 2003]
Dionice:
Sections:

[Mon Jun 16 12:39:07 2003]
200 m
200 m

[Mon Jun 16 12:39:43 2003]
Dionice:
Sections:

[Mon Jun 16 12:40:08 2003]
150 m
150 m

[Mon Jun 16 12:40:37 2003]
Dionice:
Sections:

[Mon Jun 16 12:40:51 2003]
150 m
150 m

[Mon Jun 16 12:41:20 2003]
Dionice:
Sections:

[Mon Jun 16 12:41:21 2003]
150 m
150 m

[Mon Jun 16 12:42:03 2003]
Dionice:
Sections:

[Mon Jun 16 12:42:16 2003]
100 m
100 m

[Mon Jun 16 12:42:45 2003]
Dionice:
Sections:

[Mon Jun 16 12:42:50 2003]
100 m
100 m

[Mon Jun 16 12:43:29 2003]
Dionice:
Sections:

[Mon Jun 16 12:43:30 2003]
100 m
100 m

[Mon Jun 16 12:44:06 2003]
Dionice:
Sections:

[Mon Jun 16 12:44:19 2003]
80 m
80 m

[Mon Jun 16 12:44:50 2003]
Dionice:
Sections:

[Mon Jun 16 12:45:03 2003]
100 m
100 m

[Mon Jun 16 12:45:32 2003]
Dionice:
Sections:

[Mon Jun 16 12:45:32 2003]
100 m
100 m

[Mon Jun 16 12:53:37 2003]
Mjesto vježbe izdržljivosti u treningu
Endurance exercises in training

[Mon Jun 16 14:22:21 2003]
Gimnastika na tlu (parketna gimnastika) i vježbe skokova u ovom se razdoblju upotrebljavaju za stvaranje opće kondicije, dakle na treninzima osnovnog (pripremnog) razdoblja, ali po mogućnosti na kraju zagrijavanja ili u početku glavnog dijela treninga.
Floor gymnastics (parquet gymnastics) and exercises of jumps in this period are used for building general fitness, therefore at trainings in elementary (preparatory) period, but preferably at the end of warm-ups or at the beginning of the main training.

[Mon Jun 16 14:31:18 2003]
Svakom nogometašu potrebna je snaga.
Every player needs the strength.

[Mon Jun 16 14:55:03 2003]
Mladi neka u prvome redu izvode dinamične vježbe snage, samo katkada možemo upotrijebiti po koju karakterističnu statističku vježbu snage, ali i to individualno odmjereno i određeno.
Boys should primarily perform dynamic strength exercises, and only occasionally apply some characteristic statistical strength exercise, but also individually balanced and determined.

[Mon Jun 16 15:18:39 2003]
godini (ali za to je potrebna tjelesna snaga).
(but this requires physical strength).

[Mon Jun 16 15:55:56 2003]
godine.Koliko je to važno, dobro pokazuju turniri UEFA koji se organiziraju svake godine.
How important it really is show the UEFA tournaments which are organized every year.

[Mon Jun 16 16:23:53 2003]
Od bitne je važnosti da se među vježbama podjednako nalaze vježbe za razvoj ruku, ramena, trbuha, leđa, bokova, nogu.
It is important to equally apportion exercises for building the hands, shoulders, stomach, back, sides, legs.

[Mon Jun 16 16:25:40 2003]
Od vježbi snage uvijek izvodimo vježbe za opuštanje i to odmarajući se (za vrijeme odmora).
After the strength exercises we always perform relaxation exercises (during the break).

[Mon Jun 16 16:32:47 2003]
ako se čini da je potreba, možemo odrediti i domaće zadaće u obliku takvih vježbi koje će izvođenjem kod kuće utjecati na razvoj mišića slabije razvijenih dječaka tako da će oni moći dostići razvijenije suigrače ili im se približiti.
if it is necessary, we can determine homework in the form of such exercises which would, performing them at home, influence the development of muscles of less developed boys, so that they will catch up with more developed teammates.
[Mon Jun 16 16:47:44 2003]
Dva igrača stoje okrenuta jedan prema drugom:
Two players are turned towards each other:

[Tue Jun 17 10:24:03 2003]
Ležeći potrbuške, ruke su u uzručenju:
Lying on stomach, arms are extended up:

[Tue Jun 17 10:44:56 2003]
Slika 17.
Figure 17.

[Tue Jun 17 10:57:28 2003]
Slika 18.
Figure 18.

[Tue Jun 17 10:58:53 2003]
Ovo je test brzinske preciznosti.
This is a test of quick precision.

[Tue Jun 17 11:13:54 2003]
Test njihanja koluta
Swaying rings test

[Tue Jun 17 11:13:55 2003]
Njihanje koluta i kad se kolutovi sastave igrač je dužan udariti loptu na kolute.
When swaying rings join together a player must shoot them with the ball.

[Tue Jun 17 11:14:20 2003]
Slika 19.
Figure 19.

[Tue Jun 17 11:15:08 2003]
Test žongliranja s loptom
Ball juggling test

[Tue Jun 17 11:49:49 2003]
Slika 20.
Figure 20.

[Tue Jun 17 11:49:50 2003]
Test za vratare
Goalkeepers test

[Tue Jun 17 11:50:37 2003]
Slika 21.
Figure 21.

[Tue Jun 17 11:53:29 2003]
Slika 22.
Figure 22.

[Tue Jun 17 12:02:13 2003]
Igra mačke i miša
Cat-and-mouse game

[Tue Jun 17 12:02:50 2003]
Dva igrača nastoje oduzeti loptu jedan od drugoga ili jedan drugoga proigrati, prijeći vođenjem lopte, dribblingom.
Two players try to take the ball from each other, or try to trick one another by leading the ball or dribbling.

[Tue Jun 17 12:03:19 2003]
U slučaju da se lopta oduzme, uloge se mijenjaju.
When the ball is taken away, they change roles.

[Tue Jun 17 12:04:19 2003]
Igra mačke i miša
Cat-and-mouse game

[Tue Jun 17 12:04:30 2003]
Dva igrača protiv jednoga.
Two players against one.

[Tue Jun 17 12:04:36 2003]
Tri igrača protiv dvojice.
Three players against two.

[Tue Jun 17 12:04:46 2003]
Dva igrača protiv dvojice.
Two players against two.

[Tue Jun 17 12:21:26 2003]
Svako uspjelo dodavanje donosi jedan bod.
Every successful pass carries one point.

[Tue Jun 17 12:23:21 2003]
Pobijedila je ona ekipa koja u određenom vremenu igre sakupi najviše bodova.
The team who collects most points within a determined period wins the game.

[Tue Jun 17 12:35:45 2003]
Igra se na male golove i to sa jednostavnim pravilima igre.
The game is played with small goals and with simple rules.

[Tue Jun 17 12:37:21 2003]
Igra na jedan gol (viktorija)
Game on one goal (Victoria)

[Tue Jun 17 12:45:32 2003]
Trajanje igre određujemo tako da u njoj osiguramo maksimalnu aktivnost nogometaša.
Game time is determined so that it provides the maximum activity of players.

[Tue Jun 17 14:08:22 2003]
Na označenom prostoru (60 x 30 m) igraju nogomet dvije ekipe, sastavljene 6-8 igrača.
On marked space (60 x 30 m) two teams of 6 to 8 players play a football game.

[Tue Jun 17 14:34:54 2003]
Ako u tome prostoru obrana načini grešku, onda kazneni udarac pucamo na prazan gol s polovice igrališta.
If the defense makes a mistake, then the penalty kick is shot at an empty goal from the half field.

[Tue Jun 17 14:44:25 2003]
Pobjednik je ona ekipa koja za vrijeme određenog trajanja igre postigne više golova.
Winner is the team who within a determined game time scores more goals.

[Tue Jun 17 14:45:20 2003]
Igra na četiri gola
Game on four goals

[Tue Jun 17 14:47:16 2003]
Karakteristika ove igre je da se igrači više kreću (napadaju, brane se).
Characteristic of this game is that players move more (attack, defend).

[Tue Jun 17 14:48:20 2003]
Igra na malom terenu sa dvije lopte
Game on small field with two balls

[Tue Jun 17 14:57:04 2003]
Ako na jednoj strani sudac dosudi kazneni udarac, onda i oko druge lopte prestaje borba.
If a referee awards a penalty kick, then the game with the other ball also stops.

[Tue Jun 17 14:57:04 2003]
Loptu ponovno u igru unosi onaj igrač koji ju je posjedovao za vrijeme prekida igre.
The ball is returned to the game by a player who has had it during the game break.

[Tue Jun 17 15:01:07 2003]
Linijski nogomet
Line football

[Tue Jun 17 15:01:30 2003]
Ovo je igra za športske dvorane.
This game is for sport halls.

[Tue Jun 17 15:07:03 2003]
Ekipu podijelimo na četiri grupe koje su obilježene brojevima (1,2,3,4).
Team is divided into four groups which are marked by numbers (1,2,3,4).

[Tue Jun 17 15:15:10 2003]
Na igralištu igraju igrači koji imaju iste brojeve.
Players with same numbers play on the field.

[Tue Jun 17 15:21:03 2003]
Pobjednik je ona ekipa koja postigne više golova.
Winner is the team who scores more goals.

[Tue Jun 17 15:23:07 2003]
Isto tako zabranjeno je napadačima stupiti unutar linije.
Likewise, forwards must not step inside the line.

[Tue Jun 17 15:27:48 2003]
Radi oba prekršaja slijedi slobodan udarac.
Both offenses require a free kick.

[Tue Jun 17 15:41:16 2003]
Na dugačak
On a long

[Tue Jun 17 15:42:40 2003]
znak zviždaljke igrači koji su do tada igrali odmah napuštaju igralište.
whistle signal, players who were playing immediately leave the field.

[Tue Jun 17 15:42:47 2003]
Slika 23.
Figure 23.

[Tue Jun 17 15:44:11 2003]
Napomena:
Comment:

[Tue Jun 17 16:06:32 2003]
Kasnije stalno povećavamo vrijeme trajanja igre, dok ne uvrstimo u program treninga utakmice s punim vremenom trajanja od 90 minuta.
A coach constantly increases the game time, until he includes a full-time matches of 90 minutes into the training program.

[Tue Jun 17 16:07:27 2003]
Opterećenja pojačavamo postupno i da su igrači u prednatjecateljskoj fazi osnovnog razdoblja potpuno sposobni za utakmice s punim vremenom trajanja.
Load is gradually increased and the players in precompetitive phase of the basic period are completely capable of playing full-time matches.

[Tue Jun 17 16:11:56 2003]
To su povrede i isključenje iz igre.
Those are injuries and exclusions.

[Tue Jun 17 16:15:37 2003]
Zato povremeno neka naša ekipa igra sa brojnim stanjem igrača (9-10), protiv kompletnog sastava.
Therefore our team should periodically play with 9 to 10 players against a full team.

[Tue Jun 17 16:21:56 2003]
Za vrijeme tih hura serija igrači trebaju nastaviti igru po mogućnosti najintenzivnije, kako obrambenu, a tako i navalnu.
During those "hurrah series" the players must pursue the defensive and forward game as intensely as possible.

[Tue Jun 17 16:25:28 2003]
Navalnim igračima propisujemo i naređujemo da budu u stalnim pokretima i izmjenama mjesta po prostranom igralištu i sa jakim intenzitetom, da snažno "skrše' protivničku obranu.
Forwards are instructed to be in a constant movement and to change their position on the field and with high intensity, and to vigorously "crush' the opponent defense.

[Tue Jun 17 16:28:10 2003]
Braniči su obvezatni pratiti svoje protivnike, pokrivati i onemogućiti sve napade.
Defenders must follow their opponents, and cover and prevent all attacks.

[Tue Jun 17 17:00:26 2003]
Obratimo pozornost kako reagiraju igrači na takva opterećenja.
We must pay attention to players' reactions to such loads.

[Tue Jun 17 17:04:55 2003]
Varijanta:
Variant:

[Tue Jun 17 17:06:13 2003]
Udaljenost između igrača neka bude 10 - 12 metara.
Distance between players should be 10 - 12 meters.

[Wed Jun 18 08:55:09 2003]
Slika 24.
Figure 24.

[Wed Jun 18 08:57:27 2003]
Dva igrača stanu jedan prema drugome na udaljenost od 6-8 metara (slika 25).
Two players stand one towards the other at 6-8 meter distance (figure 25).

[Wed Jun 18 09:00:58 2003]
Varijanta:
Variant:

[Wed Jun 18 09:00:59 2003]
Ovu vježbu možemo primijeniti tako da nogometaši loptu podižu nogama.
In this exercise, players can also lift the ball with their feet.

[Wed Jun 18 09:00:59 2003]
Slika 25.
Figure 25.

[Wed Jun 18 09:27:36 2003]
Slika 26.
Figure 26.

[Wed Jun 18 09:32:57 2003]
Ako je razina izdržljivosti nogometaša još niska, postave se dva po dva igrača jedan iza drugoga.
If the level of players's endurance is still low, players two by two stand one after the other.

[Wed Jun 18 09:32:57 2003]
Naizmjenično dodaju loptu i trče.
They exchange the ball and run.

[Wed Jun 18 09:32:58 2003]
Slika 27.
Figure 27.

[Wed Jun 18 09:34:44 2003]
Dva nogometaša stanu jedan prema drugom na udaljenost od 14 - 16 metara (sl.
Two players face each other at 14 - 16 meter distance from (fig.

[Wed Jun 18 09:46:38 2003]
Poslije 4 - 5 vježbi uloge se mijenjaju.
After 4 - 5 exercises roles change.

[Wed Jun 18 09:46:40 2003]
Slika 28.
Figure 28.

[Wed Jun 18 09:56:17 2003]
Kod igrača A nalazi se 4 - 6 lopti.
the player A has 4 - 6 balls.

[Wed Jun 18 10:03:08 2003]
. Udaljenost između igrača je 15 metara.
Distance between them is 15 meters.

[Wed Jun 18 10:07:16 2003]
Zato poslije kratkoga vremena mijenjamo srednjake, ovisno o stupnju njegove izdržljivosti.
For this reason after a short time change middle players, depending on his endurance.

[Wed Jun 18 10:07:16 2003]
Slika 29.
Figure 29.
[Fri Jun 06 14:31:56 2003]
Za razvoj opće izdržljivosti prikladne su vježbe koje sa igračima radimo kroz dulje vrijeme.
Exercises which players perform over a longer period of time are appropriate for the development of the general endurance.

[Fri Jun 06 14:41:21 2003]
Najviše preporučujemo pješačenje, trčanje te različite dopunske športove, u prvome redu skijanje, plivanje, vožnju na biciklu.
Most highly recommend the walking, running and different additional sports, in the first order skiing, swimming, bike ride.

[Fri Jun 06 14:45:27 2003]
Najviše preporučujemo pješačenje, trčanje te različite dopunske športove, u prvome redu skijanje, plivanje, vožnju na biciklu.
Walking, running and different additional sports, first of all skiing, swimming, cycling are most highly recommended.

[Fri Jun 06 14:49:03 2003]
Ali nismo protiv niti za druge dopunske športove koje ne zahtijevaju stalan tempo.
We don't even oppose to other additional sports which do not require an invariable rhythm.

[Fri Jun 06 14:49:03 2003]
Tenis, košarka, rukomet, hokej na ledu iako kod njih opterećenje nije dugotrajno, niti stalno, mogu se ubrajati kao sredstva za povećanje opće izdržljivosti nogometaša.
Tennis, basketball, handball, ice-hockey although not having constant nor invariable load,, can be considered means for the increase of general endurance of players.

[Fri Jun 06 14:53:58 2003]
Za razvoj specijalne izdržljivosti pored ranije napomenutih sredstava spada trčanje, a između tjelovježbi gimnastika, te različite gimnastičke vježbe na tlu i vježbe skakanja, a zatim tehničke i taktičke vježbe nogometaša kao i različite igre, prikladne su ako ih izvodimo sa odgovarajućom metodikom rada.
for the development of special endurance beside earlier mentioned means belongs to running, and between physical training gymnastics, and different gymnastic exercises on the floor and jumping exercises, and further technical and tactical exercises of players as well as different plays, appropriate are if performed with appropriate teaching methods of training.

[Fri Jun 06 14:54:43 2003]
Metodika razvoja opće izdržljivosti
teaching methods of development of general endurance

[Fri Jun 06 14:55:20 2003]
U prijelaznom razdoblju i ljeti i zimi, uvrstit ćemo poneki izlet od 8 - 10 km pješačenja.
In the transitional period both in the summer and winter, we should include some excursion of 8 the 10 km of walking.

[Fri Jun 06 14:59:46 2003]
Odjednom i neprekidno neka pješače najmanje jedan sat.
Suddenly and constantly They should walk at least for one hour.

[Fri Jun 06 15:02:38 2003]
Ako je teren ravan nastojmo da tempo pješačenja bude stalan.
If the land is flat we should try to keep the pace of walking invariable.

[Fri Jun 06 15:02:38 2003]
Na brežuljkastom ili brdovitom terenu uvest ćemo više kratkih odmora.
On a hillocky or hilly land more short breaks should be introduced.

[Fri Jun 06 15:18:27 2003]
Na isti način korisno je ako igrače u prijelaznom razdoblju odvedemo i u plivalište (bazen).
In the same way It is useful if players in the transitional period we take to a swimming pool.

[Fri Jun 06 15:19:16 2003]
Plivanje ćemo tako organizirati da nakon odgovarajućeg zagrijavanja na suhome ili u vodi, odredimo dulje staze (dionice) koje će preplivati naši igrači (200 - 400 m).
swimming should be organized so that after an appropriate warm-up on land or in the water, we determine longer tracks (sections) which will swim our players (200 - 400 m).

[Fri Jun 06 15:21:10 2003]
Ne bi bilo ispravno ako bi se igrači natjecali u plivanju.
Would be incorrect if players competed in swimming.

[Fri Jun 06 15:21:10 2003]
Međutim, od njih zahtijevamo da određenu stazu prepliva svaki osobno.
However, we should demand from each player to the set path swims individually.

[Fri Jun 06 15:33:29 2003]
U ovome razdoblju možemo dozvoliti i vožnju na biciklu.
in this period the cycling can also be allowed.

[Fri Jun 06 15:35:40 2003]
Ako se organizira zajednički izlet, težimo tome da od jedanput izložimo igrače duljem opterećenju a ne tako jakog intenziteta.
If you organize a group excursion, our goal should be to unexpected expose players to longer-lasting load of so not so strong intensity.

[Fri Jun 06 15:37:08 2003]
Skijanje kao dopunski sport je jako pogodan za razvoj izdržljivosti, a naročito su pogodne trke na skijama.
Skiing as an additional sport is very useful for the development of endurance, and particularly useful ski running.

[Fri Jun 06 15:37:43 2003]
Po mogućnosti na ravnome terenu ili nešto uzvišenome ili na promjenjivom terenu, neka trče igrači sa skijama na nogama.
By possibilities on a flat land or a little elevated or on a variable land, let players run with skis on their feet.

[Fri Jun 06 15:37:43 2003]
Za takvo vježbanje i ne treba neka naročita tehnika.
For the such exercising and does not need No particular technique is needed for such training.

[Fri Jun 06 15:45:51 2003]
U prijelaznome razdoblju i početnoj fazi pripremnog razdoblja, preporučava se trčanje po prirodi (kros) ili još bolje, trčanje po šumi.
In the transitional period and initial stage of the preliminary period, is recommended the running in nature (cross-country race) or even beter, running through the forest.

[Fri Jun 06 15:47:53 2003]
Radi osiguranja prijelaza, ispravnije je ako takve treninge tračanja otpočnemo sa oštrim šetnjama ili pješačenjem.
To insure the change, it is more correct to start such running trainings with intense walks or walking.

[Fri Jun 06 15:48:26 2003]
Zatim, neka igrači postupno prelaze u trčanje laganim tempom.
After that, players should gradually change in running with easy pace.

[Fri Jun 06 15:51:32 2003]
Na doziranje trčanja utječu mnoge okolnosti.
running dosing affect many circumstances.

[Fri Jun 06 15:52:57 2003]
U prvome redu kakvo je bilo opterećenje treninga igrača u prijelaznome razdoblju ili to u kakvom su stanju naši igrači završili prijelazno razdoblje.
First of all the load of the training in the transitional period or in what condition our players finished the transitional period.

[Fri Jun 06 15:55:49 2003]
Općenito, duljina staze trčanja na prvome treningu neka ne bude dulja 1.400 - 1.800 m.
In general, length of running track in the first training must not be longer than 1.400 1.800 m.

[Fri Jun 06 15:55:49 2003]
Ovu udaljenost neka pretrče igrači u duljim dionicama (400 - 500 m), a prethodno su se zagrijavali trčanjem i gimnastikom na duljini od 300 - 400 m.
This distance players should run in longer sections (400 - 500 m), but previously were warmed up by running and gymnastics on the length of 300 - 400 m.

[Fri Jun 06 16:02:10 2003]
Isprva ritam trčanja neka bude potpuno lagan.
At first the running pace should be completely easy.

[Fri Jun 06 16:04:10 2003]
Između pojedinih dionica dajmo odmore od 2 - 4 minuta.
Between certain sections make 2 - 4 minute breaks.

[Fri Jun 06 16:04:57 2003]
Za to vrijeme neka se igrači šetaju, neka izvršavaju nekoliko živahnih gimnastičkih vježbi i neka duboko dišu.
In the meantime players should walk, make them perform a few lively gymnastic exercises and breathe deeply.

[Fri Jun 06 16:09:02 2003]
Vrijeme odmora se može riješiti i s loptom.
A ball could also be used in the break.

[Fri Jun 06 16:11:00 2003]
Igrači se 'zabavljaju' s loptom 3 - 4 minuta.
Players 'have fun' with the ball for 3 - 4 minute.

[Fri Jun 06 16:11:00 2003]
Iz iskustva je poznato da ovo rješenje ima dobro djelovanje na živčani sustav.
Talking from experience this solution has a good impact on the nervous system.

[Fri Jun 06 17:13:00 2003]
Iz treninga u trening duljinu staze pretrčavanja produljujemo za 400 - 500 m.
From one training to another the length of running tracks prolong for 400 the 500 m.

[Tue Jun 10 08:37:20 2003]
Danas je lijep dan.
Today is the beautiful day.

[Tue Jun 10 08:43:23 2003]
Danas je lijep dan.
Today is the beautiful day.

[Tue Jun 10 09:06:32 2003]
Danas je lijep dan.
Today is the beautiful day.

[Tue Jun 10 09:13:59 2003]
today je lijep dan.
today is the beautiful day.

[Tue Jun 10 12:35:23 2003]
Danas je lijep i vruć dan.
Today is beautiful and hot day.

[Tue Jun 10 14:32:58 2003]
Ako se polaganje temelja (grundiranje temelja) u prve dva tjedna odvija u smislu planiranog polaganja temelja izdržljivosti, tada na najjačem doziranom treningu neka pretrče igrači oko 3.500 - 3.800 m ili tako da ovu maksimalnu udaljenost ostvare (pretrče) do kraja druge dva tjedna u postupnom smanjivanju dionica.
If laying down grounds (foundation grounding) in first two weeks develops in the sense of planned laying down endurance grounds then in the most intensively dosed training session players should run about 3.500 - 3.800 m or achieve (run) this maximum distance by the end of two other weeks in a gradual decrease of the sections.

[Tue Jun 10 14:32:58 2003]
Praktički to znači da na kraju drugog tjedna planiranih 3.500 - 3.800 m pretrčavaju igrači već u dionicama od 200 - 300 m sa nešto blago pojačanim ritmom, a ujedno sa smanjenim odmorima.
Practically this means that in the end of the second week planned 3.500 3.800 m players run the already in sections of 200 the 300 m with somewhat intensified rhythm, and with reduced breaks.

[Tue Jun 10 14:41:05 2003]
Sljedeći primjer dajemo stoga da pokažemo kako treba udarati osnove (temelje) opće izdržljivosti trčanjem u prva dva tjedna.
The following example shows how set the basics (grounds) of general endurance by running in first two weeks.

[Tue Jun 10 14:41:05 2003]
međuodmori
breaks

[Tue Jun 10 14:48:48 2003]
srednji tempo
the medium pace

[Tue Jun 10 15:01:33 2003]
Naravno, ovdje želim naglasiti da je gornji sastav samo primjer čije se dionice u datoj situaciji mogu i preinačiti, a prema sposobnosti i znanju igrača.
Of course, I would like to stress here that the abovementioned structure is only an example whose sections in the given situation can also be changed, according to the capacity and knowledge of players.

[Tue Jun 10 15:02:41 2003]
Dakle, kod višerazrednih ekipa otežavamo uvjete rada, a kod nižerazrednih ćemo olakšavati.
Therefore, we make training conditions for higher-class teams more difficult, and easier for lower-class teams.

[Tue Jun 10 15:02:56 2003]
Osim toga, trebamo uzeti u obzir i kakvo smo opterećenje planirali za pojedine treninge.
Furthermore, we should also take into consideration the load we have planned for certain training sessions.

[Tue Jun 10 15:04:52 2003]
Npr.
For example,

[Tue Jun 10 15:04:52 2003]
u drugom se tjednu pored trčanja nalaze već i vježbe za razvoj snage.
For example, beside the running, we should also introduce exercises for the development strengths already in the second week.

[Tue Jun 10 15:07:59 2003]
Sredstva specijalne tjelesne pripreme
Means of special physical training

[Tue Jun 10 15:09:34 2003]
U općoj tjelesnoj pripremi radimo na razvoju opće snage, brzine, okretnosti i izdržljivosti svih dijelova tijela.
In the general physical training, we develop general strength, speed, agility and endurance of all parts of of the body.

[Tue Jun 10 15:10:09 2003]
U specijalnoj tjelesnoj pripremi radimo na razvoju startne brzine, snazi odraza.
In the special physical training, we develop starting speed, take-off strength.

[Tue Jun 10 15:10:10 2003]
Sistematizacija specijalne tjelesne pripreme
Systematization of the special physical training

[Tue Jun 10 15:10:20 2003]
Specijalna tjelesna priprema
Special physical training

[Tue Jun 10 15:10:29 2003]
Specifična snaga
Specific strength

[Tue Jun 10 15:11:11 2003]
Specifična okretnost
Specific agility

[Tue Jun 10 15:17:00 2003]
Specifične vježbe oblikovanja
Specific body shaping exercises

[Tue Jun 10 15:20:55 2003]
Vježbe za razvijanje pokretljivosti i jačanje skočnog zgloba.
Exercises for the development of mobility and for the strengthening of ankle joint.