NeuroTran - Primjeri rečenica

Početna stranica

Svi prijevodi dobiveni su uz pomoć NeuroTran-a. Interaktivni mod NeuroTran-a korišten je od strane osobe koja je stručni prevoditelj. Greške koje se neminovno javljaju u NeuroTran prijevodu stručni prevoditelj je automatski ispravljao. Prevođenje uz pomoć NeuroTran-a može uštedjeti više od 85% vremena pri prevođenju tekstova od kratkih do dugih.

Više o NeuroTran® softveru možete doznati na web stranici: http://www.tranexp.hr/NeuroTran.html


NeuroTran® prijevodi poredani kronološki:[Tue Nov 02 11:50:38 2004]
O nama:
About us:

[Tue Nov 02 11:50:38 2004]
madres [ majke ]
madres [mothers]

[Tue Nov 02 11:50:38 2004]
arhitektura + oblikovanje unutrašnjih prostora
architecture + formation of the interior

[Tue Nov 02 12:22:12 2004]
Prostori koje stvaramo različitih su uporabnih profila:
Spaces we create have various usage profiles:

[Tue Nov 02 12:24:40 2004]
uređenje prodavaonice Mango, King Cross Jankomir, Zagreb
decoration shops Mango, King Cross Jankomir, Zagreb

[Tue Nov 02 12:24:45 2004]
Arhitektonski fakultet u Zagrebu
Faculty of Architectonics in Zagreb

[Tue Nov 02 14:45:18 2004]
Tvrtka Ecolab d.o.o. je za svoje predstavništvo izabrala interesantan izduženi prostor, osvijetljen sa obje duže strane.
Company Ecolab d.o.o. for its representative office chose an interesting extended space, illuminated on both longer sides.

[Tue Nov 02 14:45:18 2004]
Prostorna organizacija podržala je programske uvijete rada u kompaniji:
The spatial organization supported programmatical work conditions in the company:

[Tue Nov 02 14:45:18 2004]
za zaposlenike koji veći dio radnog dana provode u uredu predviđen je niz zasebnih soba linearno organiziranih, dok je otvoreni prostor na koje zasebne kancelarije gledaju predviđen za zaposlenike koji dosta putuju.
a row of separate linearly organized rooms has been planned for employees that most spend of their working day in the office, while is an open space which is faced by separate offices face has been planned for employees who travel a great deal.

[Tue Nov 02 14:45:18 2004]
Time se izbjeglo nizanje prostora duž zatvorenog i neosvjetljenog hodnika i stvoren je dinamičan i otvoren prostor.


[Tue Nov 02 14:45:57 2004]
Tvrtka Ecolab d.o.o. je za svoje predstavništvo izabrala interesantan izduženi prostor, osvijetljen sa obje duže strane.
Company Ecolab d.o.o. for its representative office has chosen the interesting elongate space, illuminated with both longer sides.

[Tue Nov 02 14:45:57 2004]
Prostorna organizacija podržala je programske uvijete rada u kompaniji:
The spatial organization has supported programmatical roll the work in the company:

[Tue Nov 02 14:45:57 2004]
za zaposlenike koji veći dio radnog dana provode u uredu predviđen je niz zasebnih soba linearno organiziranih, dok je otvoreni prostor na koje zasebne kancelarije gledaju predviđen za zaposlenike koji dosta putuju.
for employees that larger part of working day spend in the office has been foreseen the row of separate rooms linearly organized, dock is the open space on that separate offices look at is foreseen for employees that enough travel.

[Tue Nov 02 14:45:57 2004]
Time se izbjeglo nizanje prostora duž zatvorenog i neosvjetljenog hodnika i stvoren je dinamičan i otvoren prostor.
Time refugee succession of space along closed and unirradiated corridor and has been created dynamic and open.

[Tue Nov 02 14:55:38 2004]
Time se izbjeglo nizanje prostora duž zatvorenog i neosvjetljenog hodnika i stvoren je dinamičan i otvoren prostor.
In this way we have avoided space rows along closed and unilluminated corridor and created a dynamic and open space.

[Tue Nov 02 14:55:38 2004]
Staklena stijena naglašava transparentnost prostora, te stvara prostornu interakciju, a u isto vrijeme i mogućnost odvajanja ureda ukoliko je prisutna želja zaposlenika za zvučno izoliranijim prostorom.
The glass wall emphasizes the transparency of the space, creates spatial interaction, and at the same time it offers possibility to divide the office if employees want a more sound-proof space.

[Tue Nov 02 15:00:53 2004]
Namještaj koji je korišten u opremanju je suvremenog dizajna i kao takav odgovara svim zahtjevima modernog poslovanja:
furniture used in the equipping is of a contemporary design and as such matches all the requests of modern business:

[Tue Nov 02 15:00:53 2004]
osim funkcionalnih karakteristika (multifunkcionalni stolovi, ormari sa rolo vratima:
besides functional characteristics (multifunctional tables, cupboards with roller doors:

[Tue Nov 02 15:00:53 2004]
jednostavni za korištenje), kombinacija zelene i sive boje daje dodatnu svježinu prostoru
easy-to-use), combination of green and grey color gives the additional freshness to the space

[Tue Nov 02 15:22:24 2004]
Uređenje dijela ville Toth, Opatija
Decoration of one part of Toth villa, Opatija

[Tue Nov 02 15:22:24 2004]
Zatečene situacija je bila vrlo perspektivna:
The found situation was very promising:

[Tue Nov 02 15:22:24 2004]
mali stan u sklopu stare Opatijske vile.
small apartment as part of old Opatija villa.

[Tue Nov 02 15:22:24 2004]
Prvo se pristupilo funkcionalnoj reorganizaciji prostora, kako bi se stan prilagodio korisnicima, koji stan koriste kao odmorište od gradske vreve ali ipak se žele opustiti u visoko estetiziranom prostoru.
First we used a functional reorganization of the space, in order to adjust the apartment to its users, that apartment use as a resting place from urban disturbance but still want to relax in a highly estheticized space.

[Tue Nov 02 15:22:24 2004]
Starinska organizacija stana sa velikom kuhinjom u koju se ulazi odmah iz vanjskog prostora, te na koju se nadovezuje djevojačka soba, promjenjena je tako da je racionaliziran prostor kuhinje, čime je povećana soba postala dovoljna za bračni krevet, a dio terase je ostakljivanjem pretvoren u blagovaonicu.
The old-fashioned organization of the apartment with a big kitchen, entered immediately from the outside area, and to which a girl's room is attached, was changed so that the area of the kitchen was rationalized, by which the increased room became suitable for a matrimonial bed, and a part a terrace turned into a dining room by furnishing it with glass.

[Tue Nov 02 15:25:03 2004]
Reorganizacija prilagođena u potpunosti suvremenom korisniku popračena je decentnim oblikovanjem.
Reorganization is adjusted completely the contemporary user is accompanied with a decent design.

[Tue Nov 02 15:25:03 2004]
Materijali se koriste multifunkcionalno:
Materials are used multifunctionally:

[Tue Nov 02 15:30:00 2004]
mozaik pločice se tako protežu kroz hodnik, kuhinju, kupaonicu i prostor za blagovanje;
mosaic tiles in this way extend through the corridor, kitchen, bathroom and dining room ;

[Tue Nov 02 15:30:00 2004]
time se postiže jednostavnost i nenametljivost u oblikovanju što u isto vrijeme osigurava trajnost izraza u vremenu.
in this way we get simplicity and unobtrusiveness in designing which at the same time insures durability of expression in time.

[Tue Nov 02 15:30:00 2004]
Sukladno tom konceptu većina namještaja izrađena je po mjeri (kuhinjski elementi, kupaonica, ugrađeni ormari, stol u blagovaonici) ili pripada klasicima dizajna (Barcelona stolice MR90, Le Corbusier ležaljka model B306, stolice Panton).
In accordance with this concept majorities of furniture was custom-made (kitchen elements, bathroom, built-in cupboards, dining table) or belongs to classical designs (Barcelona chairs MR90, Le Corbusier deck chair model B306, chairs Panton).

[Tue Nov 02 15:30:00 2004]
Stan tako postaje vanvremenska oaza za odmor.
Apartment in this way becomes the resting out-of-time oasis.

[Tue Nov 02 15:30:00 2004]
Autor:
Author:

[Tue Nov 02 15:30:00 2004]
za Madres Ana Penavić i koautor Primož Jeza
for Madres Ana Penavić and coauthor Primož Jeza

[Tue Nov 02 15:39:17 2004]
U sklopu bivšte tvorničke hale preuređenjem stvorene su prostorne jedinice za iznajmljivanje od strane pojedinačnih tvrtki.
Within the former factory hall by redecoration spatial units for rent by single companies were created.

[Tue Nov 02 15:39:17 2004]
Prostor koji je trebalo osmisliti bio je pravokutnog oblika osvijetljen sam sa jedne duže stranice.
The space that needed to be worked out was of a rectangular shape illuminated from one longer side.

[Tue Nov 02 15:39:17 2004]
Zatečene prostorne datosti i zahtjevi naručitelja iskristalizirali su organizaciju prosotra.
Found spatial given conditions and requirements of tthe ordering party crystallized the organization of the space.

[Tue Nov 02 15:39:17 2004]
Uz pročelje smješteni su zatvoreni uredi i konferencijska dvorana koji su od ostatka prostora odvojeni staklenom stijenom.
, closed offices and conference hall, separated by a glass wall from the rest of the space, were placed next to the facade.

[Wed Nov 03 09:26:55 2004]
Projekt menager za uređenje dućana 'Mango'
Project Menager for the Mango shop decoration

[Wed Nov 03 09:33:17 2004]
Vođenje cjelokupnog projekta uređenja prvog hrvatskog dućana Mango u Trgovačkom centru King Cross tražio sposobnosti organizacija kao i poznavanje uređenja unutrašnjih prodajnih prostora.
Managing of entire decoration project of the first Croatian Mango shop at the shopping centre King Cross required organization competence as well as the knowing of interior decorations of shops.

[Wed Nov 03 09:35:22 2004]
. Projekt uređenja potpisan je od strane arhitekata tvrtke Mango, dok je prilagodba, koordinacija i organizacija prepuštna nama.
decoration Project was signed by architects of the Mango companies, while the adjustment, coordination and organization were left to us.

[Wed Nov 03 09:35:30 2004]
Vrlo visoko zahtjevni interijer izveden je na zadovoljstvo investitora tvrtke Iris d.d.
Extremely demanding interior was performed to the satisfaction of the company's investors of company Iris d.d.

[Wed Nov 03 09:35:30 2004]
kao i tvrtke Mango
as well as Mango companies

[Wed Nov 03 09:56:45 2004]
zbir je upravljačkih i kreativnih sposobnosti u opremanju prodajnih prostora
total of managing and creative abilities in the equipment of shops

[Wed Nov 03 10:15:51 2004]
Prostor studija podijeljen ja na prednji visoki dio, u kojem je smješten frizerski salon i stražnji dvoetažni dio koji u prizemlju ima prostor za solarij, dok je na galeriji kozmetički salon.
Space of the study is divided into a front high part, in that has been placed the hair stylist's shop and back duplex part which in the ground has the space for solarium, and into a gallery with a beauty salon.

[Wed Nov 03 10:17:25 2004]
Prostor frizerskog salona je glavni sadržajni i prostorni dio studija.
Space of the hair stylist's shop is main content and spatial part of the study.

[Wed Nov 03 10:18:46 2004]
Pomala teatralni ugođaj prostora stvoren je postavljanjem zavjesa obodno oko cijele prostorije.
Slightly theatrical atmosphere of the space was created the by putting up curtains along the edges of the entire room.

[Wed Nov 03 10:21:39 2004]
Svi funkcionalni elementi su skriveni iza zavjese ili izviruju iz nje.
All functional elements are hidden behind the curtain or peep out of it.

[Wed Nov 03 10:23:00 2004]
Namještaj oblikovanjem podsjeća na duh 60-tih godina svojim zakrivljenim linijama iako je korišteni kolorit minimalan.
The shape of the furniture reminds of the the 60's spirit 60-by its curved lines although the used colors are minimal.

[Wed Nov 03 10:23:00 2004]
Pod je pokriven mozaik pločicama sivog tona, dok je obodna zavjesa svijetložute nijanse
floor is covered with mosaic tiles of a grey shade, while is the edge curtain is a light yellow shade

[Wed Nov 03 10:28:48 2004]
Oblikovan je mobilni zatvoreni element koji služi za odlaganje knjiga.
mobile closed element that serves for the placing the books is designed.

[Wed Nov 03 10:29:23 2004]
Postavljan u prostoru krije svoju funkciju i spoznaje se kao zasebni prostorni događaj.
Placed in the space it hides its function and is perceived as a separate spatial event.

[Wed Nov 03 10:29:46 2004]
Uz oblikovne kvalitete ima i funkcionalne:
Beside formative it also has the functional qualities:

[Wed Nov 03 10:31:03 2004]
knjige nisu izložene prašini i element se može pomicati.
books are not displayed in dust and the element can be moved.

[Wed Nov 03 10:31:53 2004]
Kompozicija se može formirati nizanjem istovjetnih elemenata, a elementi se mogu koristiti i odvojeno uz radni stol.
Composition can be shaped by lining of identical elements, whereas the elements can be used also separately beside the desk.

[Wed Nov 03 10:31:53 2004]
Izrađen je iz lakiranog medipana sa inox ručkom i nogama sa kotačićima, boja se može prilagoditi interijeru
It is made from lacquered medipan with inox grip and legs with wheels, and its color can be adjusted to the interior

[Wed Nov 03 10:35:50 2004]
Stol je najjednostavnije komponiran od dva sastavna elementa:
Table is most simply composed from two component elements:

[Wed Nov 03 10:36:39 2004]
podnožjem i plohom.
base and surface.

[Wed Nov 03 10:38:09 2004]
Elipsasta forma gornje plohe podržana je organički komponiranim podnožjem.
The elliptical form of the upper surface is supported organically by the composed base.

[Wed Nov 03 10:38:09 2004]
U materijalu se elementi također razlikuju, gornji dio je izrađen iz lakiranog mediapana, dok je podnožje izvedeno iz plastificiranog metalnog lima
elements In the material also vary, the upper part is made from lacquered mediapan, while the bottom is mande from plasticized metal tin

[Mon Nov 22 09:07:54 2004]
Zakupio sam za početak virtualni server prije stvarnog fizičkog servera kako bih mogao analizirati sve potrebne parametre prije pokretanja svojeg poslovanja
Just for the start, I rented a virtual server before an actual physical server in order to be able to analyze all the necessary parameters before starting my own business

[Mon Nov 22 09:09:46 2004]
izrazito jakog i uglednog strateškog partnera
highly influential and respectable strategic partner

[Mon Nov 22 09:13:35 2004]
se troši komunikacijom servera i nekog računala kada se web stranice učitavaju ili šalju
is used up through communication of a server and some computer when web sites are loaded or sent

[Mon Nov 22 09:18:09 2004]
Molim vas da mi odgovorite da li je točno da moj Bandwidth troši samo administriranje servera (onda kad sam spojen sa svojim serverom i radim u Virtuozzo ili Plesk programu
Could you please tell me whether it is true that my Bandwidth is used only by the server adminstration itself (when I am connected to my server and work in Virtuozzo or Plesk program

[Mon Nov 29 14:19:28 2004]
Ugovorene strane sklapaju predmetni Protokol kao poslovni partneri, te kroz naredne odredbe iskazuju svoju jasnu namjeru udruživanja u operativnom I suvlasničkom smislu na pokretanju proizvodnje autobusa iz programa E.B
Contracting parties hereby conclude this Protocol as business partners, and through the following regulations state their clear intent of joining into an operational and joint ownership sense for establishing the production of buses from the E.B. program

[Mon Nov 29 14:24:06 2004]
iynos
iynos

[Mon Nov 29 14:29:25 2004]
namjensku kontrolu utroška, kao I instrumente osiguranja, stranke će unaprijed definirati zasebnim Ugovorom o financiranju
appropriated control of expenditure, as well as insurance instruments, the parties will define in advance a separate financing Contract

[Mon Nov 29 14:37:12 2004]
B.G će ući u E.B kao većinski suvlasnik, putem dokapitalizacije I izravnom isplatom svih ostalih sadašnjih osnivača, izuzev ugovorenih strana u ovom Protokolu, o čemu će se sklapati zasebni pravovaljani Ugovori, a koju provedbu u cijelosti I svojim suvlasničkim udjelom, jamče potpisnici DC i AA, u roku od 12 mjeseci od prve uplate
B.G will enter the E.B as a majority joint owner, through additional capitalization and direct settlement of all other current founders, except the Contracting parties from this Protocol, about which further legal contracts will be concluded, and whose execution is entirely guaranteed by the undersigned DC and AA in their joint-ownership share, within 12 months from the first payment

[Mon Nov 29 14:41:50 2004]
B.G jamči da će u svrhe iz članka 3 staviti za provedbu na raspolaganje najmanje
For the purposes from Article 3, B.G guarantees to put at disposal, for the implementation, at least

[Tue Nov 02 12:03:29 2004]
Istoga dana se javlja sa pitanjem kako prevoditi web stranice.
The same he contact us with the question of how to translate web sites.

[Tue Nov 02 12:03:29 2004]
09.08.04. mu odgovaramo s uputama korak po korak.
09.08.04. we send him the answer with step-by-step instructions.

[Tue Nov 02 12:03:29 2004]
Te iste upute postoje u Help datoteci koju korisnik u svakom trenutku može otvoriti i pročitati
Those same instructions can be found in Help file which the user can open and read at any moment

[Tue Nov 02 12:17:40 2004]
Za potpuniju informaciju pogledajte web stranicu
For the more detailed information please refer to our web site

[Tue Nov 02 12:55:33 2004]
Kupac je 05.09.04. naručio NeuroTran, softver za prevođenje sa španjolsko engleskim jezičnim parom.
On 05.09.04. the buyer has placed an order for NeuroTran, software for translation with Spanish English language pair.

[Tue Nov 02 12:55:33 2004]
06.09.04. kupcu šaljemo instrukcije kako downloadirati i aktivirati softver.
06.09.04. we have sent the buyer the instructions on how to download and activate the software.

[Tue Nov 02 12:55:33 2004]
07.09.04. kupac dobiva licencni broj što znači da je program uspješno instaliran.
07.09.04. the buyer received the licence number which means that the program was successfully installed.