NeuroTran - Primjeri rečenica

Početna stranica

Svi prijevodi dobiveni su uz pomoć NeuroTran-a. Interaktivni mod NeuroTran-a korišten je od strane osobe koja je stručni prevoditelj. Greške koje se neminovno javljaju u NeuroTran prijevodu stručni prevoditelj je automatski ispravljao. Prevođenje uz pomoć NeuroTran-a može uštedjeti više od 85% vremena pri prevođenju tekstova od kratkih do dugih.

Više o NeuroTran® softveru možete doznati na web stranici: http://www.tranexp.hr/NeuroTran.html


NeuroTran® prijevodi poredani kronološki:[Tue Mar 30 10:39:54 2004]
The Account withdrawal function is suspended for a 72-hour period from creation, to enable us to establish that account holder is genuine.
Funkcija povlačenja računa obustavlja se 72 sata nakon kreiranja, da bismo bili u mogućnosti ustvrditi da je vlasnik računa autentičan.

[Tue Mar 30 10:40:57 2004]
All genuine account will be fully-functional after this time period has elapsed.
Cjelokupan autentičan račun biti će u cijelosti funkcionalan nakon proteka ovoga vremenskog razdoblja.

[Tue Mar 30 10:42:25 2004]
In the event that your account has open for more than 72 hours and you still cannot withdraw, please contact us.
U slučaju da je Vaš račun otvoren više od 72 sata, a još uvijek ne možete odstupiti, molimo kontaktirajte nas.

[Tue Mar 30 10:42:26 2004]
Please note that all telephone calls are recorded for training and monitoring purposes.
Molimo, uočite da se svi telefonski pozivi bilježe u svrhu obuke i nadgledanja.

[Wed Mar 31 16:16:05 2004]
Concerning Mr Balic's payment of Australian pension in 1994, all cheques were paid to his address in Serbia - C / - Radojko Djuricic, Zemunska Ulica 1D, 11070 Novj, Beograd Yugoslavia from 11 August 1993 until his death
Vezano uz isplaćivanje australske mirovine gospodinu Baliću u 1994, svi čekovi su bili uplaćeni na njegovu adresu u Srbiji - C / - Radojko Djuricic, Zemunska ulica 1D, 11070 Novi, Beograd Jugoslavija, od 11 kolovoza 1993 pa sve do njegove smrti

[Wed Mar 31 16:19:37 2004]
If the cheques were not cashed they would either be returned to our address in Australia or would become stale if uncashed after 12 months and reissued to Mr Balic's estate
Ako čekovi nisu bili unovčeni, bili bi ili vraćeni na našu adresu u Australiji, ili bi postali nevažeći ukoliko nisu unovčeni nakon 12 mjeseci te izdani ponovo na adresu gospodina Balića

[Wed Mar 31 16:22:16 2004]
As none of Mr Balic's cheques have been returned to this office or have remained uncashed, I am unable to assist you any further.
Budući da se niti jedan ček gospodina Balića nije vratio u ovaj ured, niti je ijedan ček ostao neunovčen, ja nisam u mogućnosti da Vam pomognem na bilo koji način.

[Wed Mar 31 16:25:57 2004]
If you would like more information, please call us on (+61 3) 6222 3455 between 08:00 hours and 17:00 hours Australian Eastern Standard Time, Monday to Friday.
Želite li podrobnije informacije, molimo nazovite nas na broj: (+61 3) 6222 3455 između 08:00 i 17:00 sati po australskom istočnom lokalnom vremenu, od ponedjeljka do petka.

[Wed Mar 31 16:28:32 2004]
You may reverse the charge by asking your local telephone operator.
Možete uputiti poziv na naš račun u dogovoru s Vašim lokalnim telefonskim operaterom.

[Wed Mar 31 16:28:32 2004]
Alternatively, you may leave a message with our answering service outside business hours and we will return your call.
Isto tako, možete ostaviti poruku na našoj telefonskoj sekretarici izvan našega uredovnog vremena, a mi ćemo Vam uzvratiti poziv.

[Wed Mar 31 16:30:27 2004]
If you would rather write to US, please also give us your telephone number and area code so we can phone you back.
Ako biste nam radije uputili pismo, molimo Vas da nam također navedete Vaš telefonski i pozivni broj, kako bismo Vas mogli nazvati.