NeuroTran - Primjeri rečenica

Početna stranica

Svi prijevodi dobiveni su uz pomoć NeuroTran-a. Interaktivni mod NeuroTran-a korišten je od strane osobe koja je stručni prevoditelj. Greške koje se neminovno javljaju u NeuroTran prijevodu stručni prevoditelj je automatski ispravljao. Prevođenje uz pomoć NeuroTran-a može uštedjeti više od 85% vremena pri prevođenju tekstova od kratkih do dugih.

Više o NeuroTran® softveru možete doznati na web stranici: http://www.tranexp.hr/NeuroTran.html


NeuroTran® prijevodi poredani kronološki:[Fri Feb 13 16:15:14 2004]
I accept all the terms in Mr/Mrs #NAME# letter and conditions in the employees' handbook, and I am enclosing a signed copy of my Contract of Employment.
Prihvaćam sve uvjete navedene u pismu gospodina/gospođe #IME# kao i uvjete iz kadrovskog priručnika, te prilažem potpisanu presliku moga Ugovora o zaposlenju.

[Fri Feb 13 16:15:16 2004]
I look forward to starting on the above-mentioned date.
Radujem se početku rada na gore-spomenuti datum.

[Fri Feb 13 16:15:22 2004]
Yours sincerely,
Srdačan pozdrav,

[Fri Feb 13 16:15:31 2004]
#NAME#
#IME#

[Fri Feb 13 16:15:31 2004]
#POSITION#
#POLOŽAJ#

[Fri Feb 13 16:22:42 2004]
TITLE:
TITLE:

[Fri Feb 13 16:22:45 2004]
SUBTITLE:
SUBTITLE:

[Fri Feb 13 16:22:51 2004]
BODY:
BODY:

[Fri Feb 13 16:22:57 2004]
#COMPANY#
#TVRTKA#

[Fri Feb 13 16:23:10 2004]
#DATE#
#DATUM#

[Fri Feb 13 16:28:58 2004]
Dear Mr #NAME#,
Poštovani gospodine #IME#,

[Fri Feb 13 16:30:48 2004]
Please send the tickets to us by return, and find a cheque for #AMOUNT# EUR enclosed.
Molim Vas, pošaljite nam karte na adresu naznačenu na ovome pismu, u kojemu također i prilažemo ček na iznos od #IZNOS# EUR.

[Fri Feb 13 16:30:53 2004]
Yours sincerely,
Srdačan pozdrav,

[Fri Feb 13 16:31:04 2004]
#NAME#
#IME#

[Fri Feb 13 16:31:04 2004]
#POSITION#
#POLOŽAJ#

[Fri Feb 13 16:31:35 2004]
TITLE:
TITLE:

[Fri Feb 13 16:31:38 2004]
SUBTITLE:
SUBTITLE:

[Fri Feb 13 16:31:43 2004]
BODY:
BODY:

[Fri Feb 13 16:31:49 2004]
#COMPANY#
#TVRTKA#

[Fri Feb 13 16:32:03 2004]
#DATE#
#DATUM#

[Fri Feb 13 16:35:25 2004]
Dear Mr #NAME#,
Poštovani gospodine #IME#,

[Fri Feb 13 16:35:53 2004]
With reference to my telephone call to you this morning, would you please book a return ticket including couchette in the name of Mr #NAME# for #CITY# - #CITY#, leaving on #DATE#, and returning #CITY# - #CITY#, on #DATE#?
Vezano uz moj jutrošnji telefonski poziv, molim Vas da rezervirate povratnu kartu u spavaćim kolima, na ime gospodina #IME# za #GRAD# - #GRAD#, s polaskom na dan #DATUM#, i povratkom #GRAD# - #GRAD#, na dan #DATUM#.

[Fri Feb 13 16:37:08 2004]
Please could you reserve a seat in a non-smoking compartment?
Molim Vas, biste li mogli rezervirati mjesto u kupeu za nepušače?

[Fri Feb 13 16:37:09 2004]
I would appreciate your sending the tickets as soon as possible and have enclosed a cheque for #AMOUNT# EUR.
Bio bih zahvalan ako biste poslali karte što je prije moguće. U pismu prilažem ček na iznos od #IZNOS# EUR.

[Fri Feb 13 16:37:14 2004]
Yours sincerely,
Srdačan pozdrav,

[Fri Feb 13 16:37:19 2004]
#NAME#
#IME#

[Fri Feb 13 16:37:19 2004]
#POSITION#
#POLOŽAJ#

[Fri Feb 13 16:37:49 2004]
TITLE:
TITLE:

[Fri Feb 13 16:37:51 2004]
SUBTITLE:
SUBTITLE:

[Fri Feb 13 16:38:26 2004]
BODY:
BODY:

[Fri Feb 13 16:38:37 2004]
#COMPANY#
#TVRTKA#

[Fri Feb 13 16:38:51 2004]
#DATE#
#DATUM#

[Fri Feb 13 16:43:53 2004]
Dear Mr #NAME#,
Poštovani gospodine #IME#,

[Fri Feb 13 16:45:22 2004]
This letter is to confirm my fax and your answer of today in which you agreed to reserve #NUMBER# separate rooms with shower and bath, from #DATE# to #DATE# inclusive for Mr #NAME# and Mr #NAME#.
Ovim pismom potvrđujem svoj telefaks i vaš današnji odgovor kojim ste pristali rezervirati #BROJ# zasebnih soba s tušem i kadom, od #DATUM# do #DATUM# za gospodina #IME# i gospodina #IME#.

[Fri Feb 13 16:46:18 2004]
Could you make sure that the rooms are situated at the back of the hotel as the rooms overlooking the main road are too noisy?
Možete li se pobrinuti da se sobe nalaze na stražnjoj strani hotela, budući da su sobe s pogledom na glavnu cestu prebučne?

[Fri Feb 13 16:46:51 2004]
I am enclosing a banker's draft for #AMOUNT# EUR as a deposit.
U pismu prilažem bankovnu mjenicu u iznosu od #IZNOS# EUR kao polog.

[Fri Feb 13 16:46:52 2004]
Could you please acknowledge receipt?
Možete li, molim Vas, potvrditi primitak?

[Fri Feb 13 16:46:59 2004]
Yours sincerely,
Srdačan pozdrav,

[Fri Feb 13 16:47:06 2004]
#NAME#
#IME#

[Fri Feb 13 16:47:06 2004]
#POSITION#
#POLOŽAJ#

[Fri Feb 13 16:48:13 2004]
TITLE:
TITLE:

[Fri Feb 13 16:48:16 2004]
RESERVATIONS
REZERVACIJE

[Fri Feb 13 16:48:48 2004]
SUBTITLE:
SUBTITLE:

[Fri Feb 13 16:48:51 2004]
Conference facilities
Konferencijski objekti

[Fri Feb 13 16:48:56 2004]
BODY:
BODY:

[Fri Feb 13 16:49:02 2004]
#COMPANY#
#TVRTKA#

[Fri Feb 13 16:49:15 2004]
#DATE#
#DATUM#

[Fri Feb 13 16:51:30 2004]
Dear Mr #NAME#,
Poštovani gospodine #IME#,

[Fri Feb 13 16:54:45 2004]
There will be #NUMBER# delegates.
Konferenciji će prisustvovati #BROJ# delegata.

[Fri Feb 13 16:55:53 2004]
Therefore, we will need #NUMBER# single rooms and #NUMBER# double with full board for the #NUMBER# days.
Stoga, potrebno nam je #BROJ# jednokrevetnih i #BROJ# dvokrevetnih soba, s punim pansionom, tijekom #BROJ# dana.

[Fri Feb 13 16:58:25 2004]
Provision should also be made for serving morning coffee and afternoon tea in the conference room.
Također bismo željeli uslugu serviranja jutarnje kave i popodnevnoga čaja u konferencijskoj prostoriji.

[Fri Feb 13 17:01:29 2004]
We will be bringing our own visual aids with us, so it will not be necessary to provide projectors, boards, or screens.
Mi ćemo donijeti vlastita vizualna pomagala, tako da neće biti potrebno da dobavite projektore, ploče, ili zaslone.

[Fri Feb 13 17:03:09 2004]
Please would you send us a list of your tariffs and let us know if you are prepared to allow discounts for a block booking.
Molimo da nam pošaljete popis vaših cijena i da nas obavijestite o eventualnoj mogućnosti popusta za grupnu rezervaciju.

[Fri Feb 13 17:03:10 2004]
If you can offer a competitive quotation, and satisfactory accommodation and facilities, you can rely on regular bookings from us in the future.
Ako nam možete ponuditi konkurentnu cijenu, i zadovoljavajući smještaj i mogućnosti, možete biti sigurni da ćemo i ubuduće redovito vršiti rezervacije kod Vas.

[Fri Feb 13 17:03:15 2004]
Yours sincerely,
Srdačan pozdrav,

[Fri Feb 13 17:03:21 2004]
#NAME#
#IME#

[Fri Feb 13 17:03:21 2004]
#POSITION#
#POLOŽAJ#

[Fri Feb 13 17:09:30 2004]
TITLE:
TITLE:

[Fri Feb 13 17:09:32 2004]
COMPLAINT
PRITUŽBA

[Fri Feb 13 17:09:36 2004]
SUBTITLE:
SUBTITLE:

[Fri Feb 13 17:09:38 2004]
Complaint
Pritužba

[Fri Feb 13 17:09:43 2004]
BODY:
BODY:

[Fri Feb 13 17:09:50 2004]
#COMPANY#
#TVRTKA#

[Fri Feb 13 17:10:02 2004]
#DATE#
#DATUM#

[Fri Feb 13 17:11:19 2004]
Dear Mr #NAME#,
Poštovani gospodine #IME#,

[Fri Feb 13 17:12:28 2004]
I have received a consignment of #NUMBER# #PRODUCT# from you yesterday, my order No.
Jučer sam od Vas primio pošiljku od #BROJ# #PROIZVOD#, moja narudžba br.

[Fri Feb 13 17:12:35 2004]
#NUMBER#, which were ordered from your summer catalogue, Cat.
#BROJ#, koje sam naručio iz Vašeg ljetnog kataloga, Kat.

[Fri Feb 13 17:12:45 2004]
No.
br.

[Fri Feb 13 17:14:53 2004]
#NUMBER#.
#BROJ#.

[Fri Feb 13 17:15:47 2004]
But on unpacking them I found that #NUMBER# #PRODUCT# had been sent, instead of the l#PRODUCT# ones asked for.
No kad sam pošiljku raspakirao, vidio sam da ste poslali #BROJ# #PROIZVOD#, umjesto #PROIZVOD# koji sam naručio.

[Fri Feb 13 17:17:55 2004]
I also have firm orders for the goods asked for.
Također imam neopozive narudžbe za robu koju sam zatražio.

[Fri Feb 13 17:18:03 2004]
Thank you.
Hvala.

[Fri Feb 13 17:18:09 2004]
Yours sincerely,
Srdačan pozdrav,

[Fri Feb 13 17:18:17 2004]
#NAME#
#IME#

[Fri Feb 13 17:18:17 2004]
#POSITION#
#POLOŽAJ#

[Fri Feb 13 17:19:10 2004]
TITLE:
TITLE:

[Fri Feb 13 17:19:13 2004]
SUBTITLE:
SUBTITLE:

[Fri Feb 13 17:19:18 2004]
BODY:
BODY:

[Fri Feb 13 17:19:24 2004]
#COMPANY#
#TVRTKA#

[Fri Feb 13 17:19:35 2004]
#DATE#
#DATUM#

[Fri Feb 13 17:21:26 2004]
Dear Mr #NAME#,
Poštovani gospodine #IME#,

[Fri Feb 13 17:21:30 2004]
Thank you for informing us about the damage to our consignment (Inv.
Zahvaljujemo Vam što ste nas obavijetili o šteti nastaloj na našoj pošiljci (Rn.

[Fri Feb 13 17:21:36 2004]
No.
br.

[Fri Feb 13 17:22:53 2004]
#NUMBER#).
#BROJ#).

[Fri Feb 13 17:24:28 2004]
From our previous transactions you will realize that this sort of problem is quite unusual.
Na temelju naših prethodnih transakcija možete uvidjeti da je ovaj problem prilično neuobičajen.

[Fri Feb 13 17:38:35 2004]
Nevertheless, we are sorry about the inconvenience it has caused you.
Međutim, žao nam je zbog neugodnosti koje ste radi toga doživjeli.

[Fri Feb 13 17:41:11 2004]
Please would you return the whole consignment to us, postage and packing forward, and we will ask the shipping company to come and inspect the damage so that they can arrange compensation.
Molim Vas, možete li nam poslati natrag čitavu pošiljku, s poštarinom i pakiranjem, a mi ćemo zatražiti otpremničko društvo da dođe i ispita štetu kako bi mogli odrediti odštetu.

[Fri Feb 13 17:42:14 2004]
It is unlikely that our insurance company needs to be troubled with this case.
Malo je vjerojatno da će se naše osiguravajuće društvo baviti ovim slučajem.

[Fri Feb 13 17:42:39 2004]
If you want us to send you another shipment as per your order No.
Ako želite da vam pošaljemo drugu pošiljku u skladu s Vašom narudžbom br.

[Fri Feb 13 17:44:56 2004]
#NUMBER#, please let us know.
#BROJ#, molimo javite nam.

[Fri Feb 13 17:44:58 2004]
We have the garments in stock and it would be no trouble to send them within the next fortnight.
Mi imamo odjeću na skladištu i neće nam biti problem poslati Vam unutar sljedeća dva tjedna.

[Fri Feb 13 17:45:02 2004]
Yours sincerely,
Srdačan pozdrav,

[Fri Feb 13 17:45:09 2004]
#NAME#
#IME#

[Fri Feb 13 17:45:09 2004]
#POSITION#
#POLOŽAJ#

[Mon Feb 16 11:13:40 2004]
TITLE:
TITLE:

[Mon Feb 16 11:13:57 2004]
SUBTITLE:
SUBTITLE:

[Mon Feb 16 11:15:05 2004]
BODY:
BODY:

[Mon Feb 16 11:15:14 2004]
#COMPANY#
#TVRTKA#

[Mon Feb 16 11:15:26 2004]
#DATE#
#DATUM#

[Mon Feb 16 11:23:22 2004]
Dear Mr #NAME#,
Poštovani gospodine #IME#,

[Mon Feb 16 11:23:27 2004]
Thank you for being so prompt in sending the documents for our last order, No.
Zahvaljujemo Vam što ste tako brzo poslali dokumente za našu posljednju narudžbu, br.

[Mon Feb 16 11:24:20 2004]
#NUMBER#.
#BROJ#.

[Mon Feb 16 11:28:56 2004]
We have accepted the sight draft, and the bank should be sending you an advice shortly.
Primili smo a vista mjenicu, i banka bi Vam uskoro trebala poslati obavijest.

[Mon Feb 16 11:33:10 2004]
We have been dealing with you on a cash against documents basis for over a year and would like to change to payment by #NUMBER#-day bill of exchange, documents against acceptance.
Više od godinu dana smo s Vama poslovali na temelju plaćanja uz podnošenje dokumenata i sada bismo željeli prijeći na plaćanje putem mjenice s odgodom od #BROJ#-dana, akcept na temelju dokumenata.

[Mon Feb 16 11:34:49 2004]
When we first contacted you last #MONTH# you told us that you would be prepared to reconsider terms of payment once we had established a trading association.
Kada smo s Vama prvi puta kontaktirali protekli #MJESEC# rekli ste nam da ste spremni ponovo razmotriti uvjete plaćanja nakon što utemeljimo trgovinsko udruženje.

[Mon Feb 16 11:35:22 2004]
We think that sufficient time has elapsed for us to be allowed the terms we have asked for.
Smatramo da je proteklo dovoljno vremena i da sada možemo zahtijevati uvjete plaćanja koje smo tražili.

[Mon Feb 16 11:36:45 2004]
If you need references, we will be glad to supply them.
Ako trebate reference, mi ćemo Vam ih rado poslati.

[Mon Feb 16 11:36:46 2004]
As we will be sending another order within the month, could you please confirm that you agree to these new terms of payment?
Budući da ćemo drugu narudžbu poslati unutar sljedećih mjesec dana, biste li mogli potvrditi da se slažete s novim uvjetima plaćanja?

[Mon Feb 16 11:36:54 2004]
Yours sincerely,
Srdačan pozdrav,

[Mon Feb 16 11:37:01 2004]
#NAME#
#IME#

[Mon Feb 16 11:37:01 2004]
#POSITION#
#POLOŽAJ#

[Mon Feb 16 11:38:24 2004]
TITLE:
TITLE:

[Mon Feb 16 11:38:26 2004]
SUBTITLE:
SUBTITLE:

[Mon Feb 16 11:38:32 2004]
BODY:
BODY:

[Mon Feb 16 11:38:37 2004]
#COMPANY#
#TVRTKA#

[Mon Feb 16 11:38:49 2004]
#DATE#
#DATUM#

[Mon Feb 16 11:40:46 2004]
Dear Mr #NAME#,
Poštovani gospodine #IME#,

[Mon Feb 16 11:43:16 2004]
Thank you for writing and letting us know why the #MONTH# account is still outstanding.
Zahvaljujemo na Vašem pismu u kojem nam navodite razloge radi kojih je račun iz #MJESEC# još uvijek nenamiren.

[Mon Feb 16 11:47:15 2004]
Unfortunately, we cannot extend the credit any longer as we allowed considerable discounts in lieu of a prompt payment.
No nažalost, mi više ne možemo produljivati kredit s obzirom da smo već dopustili značajne popuste umjesto brzoga plaćanja.

[Mon Feb 16 11:48:21 2004]
Nevertheless, in view of the difficulties you have been having with your two major customers in clearing their accounts, we are prepared to compromise and suggest that you clear half the outstanding balance immediately by sending a cheque for #AMOUNT# EUR and clear the remainder by the end of next month.
Međutim, s obzirom na poteškoće koje ste imali s Vaša dva glavna klijenta prilikom podmirivanja njihovih računa, mi smo spremni nagoditi se s Vama i predložiti da odmah podmirite polovicu neplaćena bilance tako da nam pošaljete ček u iznosu od #IZNOS# EUR a ostatak podmirite do kraja idućeg mjeseca.

[Mon Feb 16 11:48:28 2004]
Yours sincerely,
Srdačan pozdrav,

[Mon Feb 16 11:48:34 2004]
#NAME#
#IME#

[Mon Feb 16 11:48:34 2004]
#POSITION#
#POLOŽAJ#

[Mon Feb 16 11:49:53 2004]
TITLE:
TITLE:

[Mon Feb 16 11:49:57 2004]
SUBTITLE:
SUBTITLE:

[Mon Feb 16 11:50:02 2004]
BODY:
BODY:

[Mon Feb 16 11:50:08 2004]
#COMPANY#
#TVRTKA#

[Mon Feb 16 11:50:21 2004]
#DATE#
#DATUM#

[Mon Feb 16 11:52:08 2004]
Dear Mr #NAME#,
Poštovani gospodine #IME#,

[Mon Feb 16 11:56:37 2004]
I regret to hear about the strike which has held up production in your plant for the past few weeks and can understand why you need more time to clear your account with us.
Žao mi je zbog štrajka koji je zaustavio proizvodnju u vašoj tvronici tijekom proteklih nekoliko tjedana i možemo razumjeti zašto Vam je potrebno više vremena da podmirite svoj račun kod nas.

[Mon Feb 16 11:57:24 2004]
Nevertheless, when we allowed open account terms, we emphasized this was only on the condition that balances were cleared promptly on due dates as credit facilities put a strain on our own cash flow situation.
Međutim, kada smo odobrili uvjete otvorenog računa, naglasili smo to da to vrijedi samo ako je bilanca podmirena promptno na datume dospijeća, budući da takve kreditne pogodnosti opterećuju našu vlastitu solventnost.

[Mon Feb 16 12:01:52 2004]
Because of this we cannot extend the credit by another two months.
Iz tog razloga ne možemo produljiti kredit za još dva mjeseca.

[Mon Feb 16 12:03:40 2004]
However, because of your previous custom with us we are quite willing to allow you to clear half the balance, viz. #AMOUNT# EUR by sending us a sight draft, see enclosed No.
Međutim, zbog vaše duge suradnje s nama, rado ćemo Vam omogućiti da podmirite polovicu bilance, npr. #IZNOS# EUR tako da nam pošaljete a vista mjenicu, vidjeti u prilogu br.

[Mon Feb 16 12:05:07 2004]
#NUMBER#, and clear the outstanding amount by accepting the enclosed draft No.
#BROJ#, a ostatak iznosa da podmirite akceptiranjem priložene mjenice br.

[Mon Feb 16 12:05:39 2004]
#NUMBER#, drawn at #NUMBER# days.
#BROJ#, ispostavljene u roku od #BROJ# dana.

[Mon Feb 16 12:05:49 2004]
Yours sincerely,
Srdačan pozdrav,

[Mon Feb 16 12:05:55 2004]
#NAME#
#IME#

[Mon Feb 16 12:05:55 2004]
#POSITION#
#POLOŽAJ#

[Mon Feb 16 12:07:07 2004]
TITLE:
TITLE:

[Mon Feb 16 12:07:11 2004]
SUBTITLE:
SUBTITLE:

[Mon Feb 16 12:07:17 2004]
BODY:
BODY:

[Mon Feb 16 12:07:22 2004]
#COMPANY#
#TVRTKA#

[Mon Feb 16 12:07:32 2004]
#DATE#
#DATUM#

[Mon Feb 16 12:09:01 2004]
Dear Mr #NAME#,
Poštovani gospodine #IME#,

[Mon Feb 16 12:09:24 2004]
Thank you for your letter of the #DATE# regarding our #MONTH# statement and #MONTH# invoice No.
Zahvaljujemo na Vašem pismu od #DATUM# u vezi s našim #MJESEC# izvještajem i #MJESEC# fakturom br.

[Mon Feb 16 12:11:00 2004]
#NUMBER#.
#BROJ#.

[Mon Feb 16 12:11:20 2004]
We were sorry to hear about the difficulties you have had, and understand the situation, but would appreciate it if you could clear the account as soon as possible, as we ourselves have suppliers to pay.
Žao nam je zbog poteškoće koje ste imali, i razumijemo Vašu situaciju, no bili bismo Vam zahvalni ako biste mogli podmiriti račun što je prije moguće, budući da i mi sami moramo isplatiti naše dobavljače.

[Mon Feb 16 12:11:21 2004]
We look forward to hearing from you soon.
Očekujemo Vaš skori odgovor.

[Mon Feb 16 12:11:26 2004]
Yours sincerely,
Srdačan pozdrav,

[Mon Feb 16 12:11:32 2004]
#NAME#
#IME#

[Mon Feb 16 12:11:32 2004]
#POSITION#
#POLOŽAJ#

[Mon Feb 16 12:11:53 2004]
TITLE:
TITLE:

[Mon Feb 16 12:11:56 2004]
SUBTITLE:
SUBTITLE:

[Mon Feb 16 12:12:01 2004]
BODY:
BODY:

[Mon Feb 16 12:12:06 2004]
#COMPANY#
#TVRTKA#

[Mon Feb 16 12:12:18 2004]
#DATE#
#DATUM#

[Mon Feb 16 12:13:35 2004]
Dear Mr #NAME#,
Poštovani gospodine #IME#,

[Mon Feb 16 12:14:10 2004]
I am writing to ask why you have not settled our invoice No.
Pišem da bih Vas pitao zašto niste podmirili naš račun br.

[Mon Feb 16 12:15:08 2004]
#NUMBER# for #AMOUNT# EUR, a copy of which is enclosed.
#BROJ# na iznos od #IZNOS# EUR, čija je preslika priložena u pismu.

[Mon Feb 16 12:16:28 2004]
I know that since we began trading you have cleared your accounts regularly on the due dates.
Znam da ste od početka naše suradnje podmirivali račune redovito na datume dospijeća.

[Mon Feb 16 12:16:54 2004]
That is why I wondered if any problems have arisen which I might be able to help you with.
Zbog toga me zanima jesu li iskrsnuli nekakvi problemi koje bih Vam mogao pomoći riješiti.

[Mon Feb 16 12:16:55 2004]
Please let me know if I can be of assistance.
Molim Vas, javite mi ako Vam mogu biti od ikakve pomoći.

[Mon Feb 16 12:17:00 2004]
Yours sincerely,
Srdačan pozdrav,

[Mon Feb 16 12:17:06 2004]
#NAME#
#IME#

[Mon Feb 16 12:17:06 2004]
#POSITION#
#POLOŽAJ#

[Mon Feb 16 12:18:06 2004]
TITLE:
TITLE:

[Mon Feb 16 12:18:08 2004]
SUBTITLE:
SUBTITLE:

[Mon Feb 16 12:18:13 2004]
BODY:
BODY:

[Mon Feb 16 12:18:18 2004]
#COMPANY#
#TVRTKA#

[Mon Feb 16 12:18:28 2004]
#DATE#
#DATUM#

[Mon Feb 16 12:19:27 2004]
Dear Mr #NAME#,
Poštovani gospodine #IME#,

[Mon Feb 16 12:26:55 2004]
#NUMBER#.
#BROJ#.

[Mon Feb 16 12:30:06 2004]
I instructed my bank, The #NAME# Bank, #LOCATION#, to credit your account in #NAME# Bank, #LOCATION#, with the #AMOUNT# EUR some time ago.
Nedavno sam dao nalog svojoj banci, #IME# Banka, #ADRESA#, na kreditira Vaš račun u #IME# Banci, #ADRESA#, s iznosom od #IZNOS# EUR.

[Mon Feb 16 12:30:44 2004]
As my bank statement showed the money had been debited to my account I assumed that it had been credited to your account as well.
Budući da moj bankovni izvod pokazuje da je novac teretio moj račun, pretpostavio sam da je iznos sjeo na Vaš račun, također.

[Mon Feb 16 12:35:21 2004]
It is possible that your bank has not advised you yet.
Moguće je da Vas Vaša banka još o tome nije obavijestila.

[Mon Feb 16 12:35:23 2004]
Could you please check this with #NAME# Bank, and if there are any problems let me know, so that I can make enquiries here?
Možete li, molim Vas, to provjeriti sa #IME# Bankom, te ako je došlo do ikakvih problema javite mi, kako bih istražio o čemu se radi?

[Mon Feb 16 12:35:27 2004]
Yours sincerely,
Srdačan pozdrav,

[Mon Feb 16 12:35:33 2004]
#NAME#
#IME#

[Mon Feb 16 12:35:33 2004]
#POSITION#
#POLOŽAJ#

[Mon Feb 16 12:36:45 2004]
TITLE:
TITLE:

[Mon Feb 16 12:36:47 2004]
SUBTITLE:
SUBTITLE:

[Mon Feb 16 12:36:52 2004]
BODY:
BODY:

[Mon Feb 16 12:36:57 2004]
#COMPANY#
#TVRTKA#

[Mon Feb 16 12:37:09 2004]
#DATE#
#DATUM#

[Mon Feb 16 12:39:36 2004]
Dear Mr #NAME#,
Poštovani gospodine #IME#,

[Mon Feb 16 12:42:43 2004]
We wrote to you on #DATE# and enclosed copy invoices which made up your #MONTH# statement, the balance of which still remains outstanding.
Pisali smo Vam #DATUM# i priložili preslike računa koji sačinjavali Vaš #MJESEC# mjesečni izvještaj, a čija je bilanca još uvijek nepodmirena.

[Mon Feb 16 12:43:41 2004]
Having dealt with you for some time, we were disappointed in neither receiving your remittance nor any explanation as to why the balance has not been cleared.
S obzirom da već dulje surađujemo s Vama, razočaralo nas je što nismo primili niti Vašu doznaku, niti bilo kakvo objašnjenje razloga zbog kojega bilanca nije podmirena.

[Mon Feb 16 12:43:46 2004]
Please would you either send us a reply or cheque to clear the account within the next seven days?
Molim Vas, možete li nam poslati odgovor ili ček za podmirenje računa unutar sljedećih tjedan dana?

[Mon Feb 16 12:43:55 2004]
Thank you.
Hvala.

[Mon Feb 16 12:44:00 2004]
Yours sincerely,
Srdačan pozdrav,

[Mon Feb 16 12:44:09 2004]
#NAME#
#IME#

[Mon Feb 16 12:44:09 2004]
#POSITION#
#POLOŽAJ#

[Mon Feb 16 12:46:05 2004]
TITLE:
TITLE:

[Mon Feb 16 12:46:07 2004]
SUBTITLE:
SUBTITLE:

[Mon Feb 16 12:46:14 2004]
BODY:
BODY:

[Mon Feb 16 12:46:20 2004]
#COMPANY#
#TVRTKA#

[Mon Feb 16 12:46:31 2004]
#DATE#
#DATUM#

[Mon Feb 16 12:53:34 2004]
Dear Mr #NAME#,
Poštovani gospodine #IME#,

[Mon Feb 16 12:55:05 2004]
I wrote to you on two occasions, #DATE# and #DATE#, concerning the above account which now has an outstanding balance of #AMOUNT# EUR and is made up of the copy invoices enclosed.
Pisao sam Vam u dva navrata, #DATUM# i #DATUM#, vezano uz gore navedeni račun koji trenutno ima nepodmirenu bilancu u iznosu od #IZNOS# EUR i koji je sastavljen od preslika priloženih računa.

[Mon Feb 16 14:11:23 2004]
I have waited three months for either a reply to explain why the balance has not been cleared, or a remittance, but have received neither.
Čekao sam tri mjeseci da mi ili odgovorite ili objasnite zbog čega bilanca nije podmirena, ili pak da mi pošaljete doznaku, no nisam primio ništa od toga.

[Mon Feb 16 14:13:46 2004]
Although I am reluctant to take legal action to recover the amount, you leave me no alternative.
Iako se nerado odlučujem na podizanje sudske tužbe s ciljem nadoknađivanja svote, nemam drugoga izbora.

[Mon Feb 16 14:14:33 2004]
Therefore, unless I receive your remittance within the next ten days.
Stoga, ukoliko ne primim vašu doznaku unutar sljedećih deset dana,

[Mon Feb 16 14:14:34 2004]
my solicitors will be instructed to start proceedings to recover the debt.
Stoga, ukoliko ne primim vašu doznaku unutar sljedećih deset dana, moji odvjetnici će dobiti upute da započnu sudski postupak vraćanja duga.

[Mon Feb 16 14:14:40 2004]
Yours sincerely,
Srdačan pozdrav,

[Mon Feb 16 14:14:47 2004]
#NAME#
#IME#

[Mon Feb 16 14:15:05 2004]
#POSITION#
#POLOŽAJ#

[Mon Feb 16 14:15:05 2004]
Enclosed invoice copies
U prilogu: kopije računa

[Mon Feb 16 14:16:25 2004]
TITLE:
TITLE:

[Mon Feb 16 14:16:28 2004]
SUBTITLE:
SUBTITLE:

[Mon Feb 16 14:16:33 2004]
BODY:
BODY:

[Mon Feb 16 14:16:39 2004]
#COMPANY#
#TVRTKA#

[Mon Feb 16 14:16:51 2004]
#DATE#
#DATUM#

[Mon Feb 16 14:21:47 2004]
Dear Mr #NAME#,
Poštovani gospodine #IME#,

[Mon Feb 16 14:38:19 2004]
I have enclosed an order, No.
Priložio sam narudžbu, br.

[Mon Feb 16 14:40:42 2004]
#NUMBER#, for seven more #PRODUCT# which have proved to be a popular line here, and will pay for them as usual on invoice.
#BROJ#, za još sedam proizvoda #PROIZVOD# za koje se ispostavilo da su ovdje vrlo popularni, i platit ću za njih kao i obično po fakturi.

[Mon Feb 16 14:42:56 2004]
As we have been dealing with one another for some time, I think you have enough confidence in my firm to allow open account facilities, but of course I can supply the necessary references.
Budući da već dulje vrijeme međusobno surađujemo, vjerujem da ste stekli dovoljno povjerenje u moju tvrtku te da biste odobrili pogodnosti otvorenog računa, no dakako, ja vam mogu dostaviti potrebne reference.

[Mon Feb 16 14:43:03 2004]
Yours sincerely,
Srdačan pozdrav,

[Mon Feb 16 14:43:10 2004]
#NAME#
#IME#

[Mon Feb 16 14:43:10 2004]
#POSITION#
#POLOŽAJ#

[Mon Feb 16 14:45:22 2004]
TITLE:
TITLE:

[Mon Feb 16 14:45:24 2004]
SUBTITLE:
SUBTITLE:

[Mon Feb 16 14:45:29 2004]
BODY:
BODY:

[Mon Feb 16 15:06:16 2004]
#COMPANY#
#TVRTKA#

[Mon Feb 16 15:06:28 2004]
#DATE#
#DATUM#

[Mon Feb 16 15:06:52 2004]
Dear Mr #NAME#,
Poštovani gospodine #IME#,

[Mon Feb 16 15:07:15 2004]
Thank you for your order, No.
Zahvaljujemo na Vašoj narudžbi, br.

[Mon Feb 16 15:08:11 2004]
#NUMBER#, which will be sent to you tomorrow.
#BROJ#, koju ćwmo Vam poslati sutra.

[Mon Feb 16 15:16:27 2004]
I have taken the opportunity to enclose the invoice, #NUMBER#, with this letter.
Iskoristio sam priliku da priložim i račun, br. #BROJ#, u ovome pismu.

[Mon Feb 16 15:17:54 2004]
With regard to your request for open account facilities, settlement against monthly statement, I feel there would be more advantage for you in claiming the #NUMBER#% cash discounts offered for payment within seven days of receipt of invoice.
Vezano uz Vaš zahtjev za pogodnosti otvorenog računa, plaćanje na temelju mjesečnog izvještaja, smatram da bi Vam bilo od veće koristi kada biste zatražili #BROJ# % popusta na gotovinu koji nudimo za plaćanje unutar sedam dana od primitka računa.

[Mon Feb 16 15:18:23 2004]
Nevertheless, I am quite prepared to allow monthly settlements, and there will be no need to supply references as you are a long-standing customer.
Međutim, ja sam spreman odobriti Vam mjesečne izvještaje, i neće biti potrebno da mi dostavite reference osvrte s obzirom da ste naš dugogodišnji klijent.

[Mon Feb 16 15:18:24 2004]
The enclosed invoice will be included in your next statement.
Priloženi račun će biti uračunat u Vaš sljedeći izvještaj.

[Mon Feb 16 15:18:29 2004]
Yours sincerely,
Srdačan pozdrav,

[Mon Feb 16 15:18:36 2004]
#NAME#
#IME#

[Mon Feb 16 15:18:36 2004]
#POSITION#
#POLOŽAJ#

[Mon Feb 16 15:20:04 2004]
TITLE:
TITLE:

[Mon Feb 16 15:20:06 2004]
SUBTITLE:
SUBTITLE:

[Mon Feb 16 15:20:12 2004]
BODY:
BODY:

[Mon Feb 16 15:20:18 2004]
#COMPANY#
#TVRTKA#

[Mon Feb 16 15:20:30 2004]
#DATE#
#DATUM#

[Mon Feb 16 15:22:11 2004]
Dear Mr #NAME#,
Poštovani gospodine #IME#,

[Mon Feb 16 15:24:19 2004]
I intend to place a substantial order with you in the next few weeks and wondered what sort of credit facilities your company offered.
Namjeravam kod Vas izvršiti znatnu narudžbu u sljedećih nekoliko tjedana, pa me zanima kakve mogućnosti povoljnog kreditiranja nudi Vaša tvrtka.

[Mon Feb 16 15:24:56 2004]
As you know, over the past months I have placed a number of orders with you and settled promptly, so I hope this has established my reputation with your company.
Kao što znate, tijekom proteklih mjeseci sam kod Vas izvršio brojne narudžbe koje sam platio odmah, pa se nadam da je to afirmiralo moj ugled u Vašoj tvrtki.

[Mon Feb 16 15:26:54 2004]
Nevertheless, ifnecessary, I am willing to supply references.
Međutim, ukoliko je potrebno, spreman sam Vam dostaviti preporuke.

[Mon Feb 16 15:26:55 2004]
Please let me know if I could settle future accounts on, say, quarterly terms with payments against statements.
Molim Vas, javite mi bih li mogao platiti buduće račune putem, recimo, tromjesečnih uvjeta plaćanja s uplatama na temelju izvještaja.

[Mon Feb 16 15:27:00 2004]
Yours sincerely,
Srdačan pozdrav,

[Mon Feb 16 15:27:06 2004]
#NAME#
#IME#

[Mon Feb 16 15:27:06 2004]
#POSITION#
#POLOŽAJ#

[Mon Feb 16 15:29:30 2004]
TITLE:
TITLE:

[Mon Feb 16 15:29:32 2004]
SUBTITLE:
SUBTITLE:

[Mon Feb 16 15:29:41 2004]
BODY:
BODY:

[Mon Feb 16 15:29:47 2004]
#COMPANY#
#TVRTKA#

[Mon Feb 16 15:30:01 2004]
#DATE#
#DATUM#

[Mon Feb 16 15:31:16 2004]
Dear Mr #NAME#,
Poštovani gospodine #IME#,

[Mon Feb 16 15:36:56 2004]
Thank you for your letter of #DATE# in which you enquired about credit facilities.
Zahvaljujemo na Vašem pismu od #DATUM# u kojem ste se raspitivali o mogućnostima povoljnog kreditiranja.

[Mon Feb 16 15:41:02 2004]
We appreciate that you have placed a number of orders with us in the past, and are sure that you can supply the necessary references to support your request.
Cijenimo to što ste do sada kod nas izvršili brojne narudžbe, i sigurni smo da nam možete dostaviti nužne preporuke kako biste potkrijepili svoj zahtjev.

[Mon Feb 16 15:44:34 2004]
However, as you probably realize, our #PRODUCT# is sold at extremely competitive prices which allow us only small profit margins, and this prevents us offering any of our customers credit facilities.
Međutim, kao što vjerojatno shvaćate, naš proizvod #PROIZVOD# se prodaje po ekstremno konkurentne cijenama koje nam omogućuju tek neznatnu graničnu dobit, pa nas to spriječava da klijentima nudimo bilo kakve kreditne pogodnosti.

[Mon Feb 16 15:44:45 2004]
We are very sorry that we cannot help you in this case, but are sure you
Jako nam je žao što Vam ne možemo pomoći u ovom slučaju, no sigurni smo

[Mon Feb 16 15:50:34 2004]
understand our reasons.
da shvaćate naše razloge.

[Mon Feb 16 15:50:35 2004]
Once again, thank you for writing, and we look forward to hearing from you soon.
Još jednom, hvala Vam na Vašem pismu, i radujemo se Vašem skorom javljanju.

[Mon Feb 16 15:50:40 2004]
Yours sincerely,
Srdačan pozdrav,

[Mon Feb 16 15:50:40 2004]
#NAME#
#IME#

[Mon Feb 16 15:53:25 2004]
TITLE:
TITLE:

[Mon Feb 16 15:53:36 2004]
SUBTITLE:
SUBTITLE:

[Mon Feb 16 15:53:44 2004]
BODY:
BODY:

[Mon Feb 16 15:53:52 2004]
#COMPANY#
#TVRTKA#

[Mon Feb 16 15:54:26 2004]
#DATE#
#DATUM#

[Mon Feb 16 15:59:47 2004]
Dear Mr #NAME#,
Poštovani gospodine #IME#,

[Mon Feb 16 16:08:33 2004]
#NUMBER#, have now been credited to your account.
#BROJ#, sada kreditiran na Vaš račun.

[Mon Feb 16 16:09:17 2004]
We have been paying you for some time on this basis, which does not really suit our accounting system, and as we feel you know us well enough by now, we think you would not object to our paying on quarterly statements by international banker's draft.
Već dulje vrijeme smo vam plaćali na taj način, iako to ustvari uistinu ne odgovara našem računovodstvenom sustavu, pa budući da smatramo da ste nas do sada prilično dobro upoznali, vjerujemo kako nećete imati ništa protiv da ubuduće vršimo uplate plaćanje na temelju tromjesečnih izvještaja po međunarodnoj bankovnoj mjenici.

[Mon Feb 16 16:09:47 2004]
If you require a reference, you can contact our other suppliers, #COMPANY, ADDRESS# who will vouch for us.
Ako zahtijevate preporuku, možete kontaktirati naše ostale dobavljače, #TVRTKA, ADRESA# koji će jamčiti za nas.

[Mon Feb 16 16:10:33 2004]
Write to either Mr #NAME# or Mr #NAME#.
Pišite ili gospodinu #IME# ili gospodinu #IME#.

[Mon Feb 16 16:10:34 2004]
Please confirm that these new terms are acceptable.
Molimo da nam potvrdite ukoliko su ovi novi uvjeti plaćanja prihvatljivi.

[Mon Feb 16 16:10:39 2004]
Yours sincerely,
Srdačan pozdrav,

[Mon Feb 16 16:10:45 2004]
#NAME#
#IME#

[Mon Feb 16 16:10:45 2004]
#POSITION#
#POLOŽAJ#

[Mon Feb 16 16:12:19 2004]
TITLE:
TITLE:

[Mon Feb 16 16:12:22 2004]
SUBTITLE:
SUBTITLE:

[Mon Feb 16 16:12:27 2004]
BODY:
BODY:

[Mon Feb 16 16:12:32 2004]
#COMPANY#
#TVRTKA#

[Mon Feb 16 16:12:44 2004]
#DATE#
#DATUM#

[Mon Feb 16 16:35:24 2004]
Dear Mr #NAME#,
Poštovani gospodine #IME#,

[Mon Feb 16 16:36:25 2004]
Your #COMPANY# was given to us as a reference by #COMPANY# who have placed a substantial order with us, but want to settle by #NUMBER#-day draft.
Tvrtka #TVRTKA#, koja je kod nas izvršila značajnu narudžbu, no želi platiti na temelju mjenice s odgodom od #BROJ# dana, navela je Vašu tvrtku #TVRTKA# kao preporuku svoga kredibiliteta.

[Mon Feb 16 16:36:43 2004]
As we are a foreign company, we have little knowledge of #STATE# companies and their credit ratings.
Budući da smo mi strana tvrtka, nismo dobro upoznati s #DRŽAVA# tvrtkama i njihovim kreditnim sposobnostima.

[Mon Feb 16 16:41:25 2004]
The draft is for #AMOUNT# EUR.
Mjenica je na iznos od #IZNOS# EUR.

[Mon Feb 16 16:42:45 2004]
You can be sure that the information will not be disclosed.
Možete biti sigurni da te informacije neće biti objavljene.

[Mon Feb 16 16:42:47 2004]
Thank you for your assistance, and we will reciprocate in a similar situation in the future.
Zahvaljujemo se na Vašoj pomoći, a mi ćemo Vam se nastojati odužiti u sličnim budućim situacijama.

[Mon Feb 16 16:42:51 2004]
Yours sincerely,
Srdačan pozdrav,

[Mon Feb 16 16:42:58 2004]
#NAME#
#IME#

[Mon Feb 16 16:42:58 2004]
#POSITION#
#POLOŽAJ#

[Mon Feb 16 16:43:52 2004]
TITLE:
TITLE:

[Mon Feb 16 16:43:56 2004]
SUBTITLE:
SUBTITLE:

[Mon Feb 16 16:44:01 2004]
BODY:
BODY:

[Mon Feb 16 16:44:07 2004]
#COMPANY#
#TVRTKA#

[Mon Feb 16 16:44:19 2004]
#DATE#
#DATUM#

[Mon Feb 16 16:46:27 2004]
Dear Mr #NAME#,
Poštovani gospodine #IME#,

[Mon Feb 16 16:47:08 2004]
We are a #ACTIVITY# and have been asked by Mr #NAME# #COMPANY, ADDRESS# to offer them open account facilities, with quarterly settlement terms.
Mi smo #DJELATNOST/AKTIVNOST# i zamoljeni smo od strane gospodina #IME# #TVRTKA, ADRESA# da im odobrimo pogodnosti otvorenog računa, s tromjesečnim uvjetima plaćanja.

[Mon Feb 16 16:48:59 2004]
They have given us your name as a reference.
Naveli su Vas kao preporuku za njihov kredibilitet.

[Mon Feb 16 16:50:05 2004]
The credit will be about #AMOUNT# EUR.
Njihov kredit će iznositi otprilike #IZNOS# EUR.

[Mon Feb 16 16:50:11 2004]
Yours sincerely,
Srdačan pozdrav,

[Mon Feb 16 16:50:17 2004]
#NAME#
#IME#

[Mon Feb 16 16:50:17 2004]
#POSITION#
#POLOŽAJ#

[Mon Feb 16 16:51:10 2004]
TITLE:
TITLE:

[Mon Feb 16 16:51:12 2004]
SUBTITLE:
SUBTITLE:

[Mon Feb 16 16:51:17 2004]
BODY:
BODY:

[Mon Feb 16 16:51:22 2004]
#COMPANY#
#TVRTKA#

[Mon Feb 16 16:51:33 2004]
#DATE#
#DATUM#

[Mon Feb 16 16:54:24 2004]
Dear Mr #NAME#,
Poštovani gospodine #IME#,

[Mon Feb 16 17:02:12 2004]
We are suppliers to #COMPANY#, #ADDRESS#, who have asked us to give them facilities to settle their statements on a quarterly basis.
Mi smo dobavljači za tvrtku #TVRTKA#, #ADRESA#, koja nas je zamolila da im odobrimo olakšice pri namirivanju izvještaja na tromjesečnoj osnovi.

[Mon Feb 16 17:03:22 2004]
They told us that you would be prepared to act as their referees, and while we have little doubt about their ability to clear their accounts, we would just like confirmation that their credit rating warrants quarterly settlements of up to #AMOUNT# EUR.
Oni su nam rekli da ćete Vi biti voljni dati nam njihove preporuke, te iako ne sumnjamo u njihovu sposobnost podmirivanja računa, željeli bismo samo potvrdu da njihova kreditna sposobnost jamči tromjesečne uplate u iznosima do #IZNOS# EUR.

[Mon Feb 16 17:03:23 2004]
We would be extremely grateful for an early reply, and can assure you that it will be treated in the strictest confidence.
Bili bismo Vam silno zahvalni na žurnom odgovoru, i uvjeravamo Vas da ćemo s njime postupati u najstrožem povjerenju.

[Mon Feb 16 17:03:28 2004]
Yours sincerely,
Srdačan pozdrav,

[Mon Feb 16 17:03:34 2004]
#NAME#
#IME#

[Mon Feb 16 17:03:34 2004]
#POSITION#
#POLOŽAJ#

[Mon Feb 16 17:04:24 2004]
TITLE:
TITLE:

[Mon Feb 16 17:04:26 2004]
SUBTITLE:
SUBTITLE:

[Mon Feb 16 17:04:31 2004]
BODY:
BODY:

[Mon Feb 16 17:04:37 2004]
#COMPANY#
#TVRTKA#

[Mon Feb 16 17:04:47 2004]
#DATE#
#DATUM#

[Mon Feb 16 17:05:41 2004]
Dear Mr #NAME#,
Poštovani gospodine #IME#,

[Mon Feb 16 17:09:23 2004]
I am replying to your enquiry of the #DATE# in which you asked about #COMPANY, ADDRESS#.
Ovim putem odgovaram na Vaš upit od #DATUM# u kojem se raspitujete za tvrtku #TVRTKA, ADRESA#.

[Mon Feb 16 17:10:58 2004]
I contacted them yesterday and they confirmed that they wanted us to act as their referees, and I am pleased to be able to do so.
Kontaktirao sam s njima jučer i potvrdili su da nas naveli kao izvor preporuke, i drago mi je da ću to moći i učiniti.

[Mon Feb 16 17:15:20 2004]
The firm has an excellent reputation in #STATE# for both service and the way they conduct their business with their associates in the trade.
Tvrtka ima izvrstan ugled u #DRŽAVA# kako u pogledu usluge, tako i u pogledu načina na koji upravljaju svojim poslovima sa suradnicima u trgovini.

[Mon Feb 16 17:16:30 2004]
We have given them credit facilities for years and always found that they paid on due dates without any problems.
Mi smo im godinama davali kreditne pogodnosti i svaki put smo se uvjerili da su plaćali na vrijem i bez bilo kakvih problema.

[Mon Feb 16 17:18:10 2004]
I might also add that our credit is in excess of the one mentioned in your letter.
Također bih dodao da je iznos našega kredita veći od onoga kojeg spominjete iznad.

[Mon Feb 16 17:18:12 2004]
I am sure that you can have every confidence in this firm and offer them the facilities asked for.
Siguran sam da možete imati svako povjerenje u ovu tvrtku, i da ćete im odobriti sredstva koja su zatražili.

[Mon Feb 16 17:18:17 2004]
Yours sincerely,
Srdačan pozdrav,

[Mon Feb 16 17:18:23 2004]
#NAME#
#IME#

[Mon Feb 16 17:18:23 2004]
#POSITION#
#POLOŽAJ#

[Mon Feb 16 17:20:00 2004]
TITLE:
TITLE:

[Mon Feb 16 17:20:02 2004]
SUBTITLE:
SUBTITLE:

[Mon Feb 16 17:20:07 2004]
BODY:
BODY:

[Mon Feb 16 17:20:13 2004]
#COMPANY#
#TVRTKA#

[Mon Feb 16 17:20:25 2004]
#DATE#
#DATUM#

[Mon Feb 16 17:21:30 2004]
Dear Mr #NAME#,
Poštovani gospodine #IME#,

[Mon Feb 16 17:23:09 2004]
I am replying to your letter of #DATE# in which you asked about one of our mutual business associates.
Ovim putem odgovaram na Vaše pismo od #DATUM# u kojem se raspitujete o jednome od naših zajedničkih poslovnih partnera.

[Mon Feb 16 17:25:10 2004]
I am afraid I cannot give you the information you asked for as it would be a breach of confidence, and you, as one of our customers would appreciate this.
Bojim se da Vam ne mogu dati podatke koje tražite jer bi to predstavljalo kršenje povjerenja, a vi, kao jedan od naših klijenata biste to cijenili.

[Mon Feb 16 17:25:12 2004]
If however, you can get the firm to write instructing us to act as their referee, then we may be able to help you.
Međutim, ako možete zamoliti tvrtku da nam pismeno potvrdi kako želi preporuke od nas, tada bismo Vam mogli pomoći.

[Mon Feb 16 17:25:17 2004]
Yours sincerely,
Srdačan pozdrav,

[Mon Feb 16 17:25:30 2004]
#NAME#
#IME#

[Mon Feb 16 17:25:30 2004]
#POSITION#
#POLOŽAJ#

[Mon Feb 16 17:26:27 2004]
TITLE:
TITLE:

[Mon Feb 16 17:26:29 2004]
SUBTITLE:
SUBTITLE:

[Mon Feb 16 17:26:36 2004]
BODY:
BODY:

[Mon Feb 16 17:26:41 2004]
#COMPANY#
#TVRTKA#

[Mon Feb 16 17:26:52 2004]
#DATE#
#DATUM#

[Mon Feb 16 17:27:41 2004]
Dear Mr #NAME#,
Poštovani gospodine #IME#,

[Mon Feb 16 17:30:43 2004]
I am answering your enquiry about the company mentioned in your letter to me of #DATE#.
Ovim putem odgovaram na Vaš upit o tvrtki koju spominjete u pismu koje ste mi poslali #DATUM#.

[Mon Feb 16 17:31:24 2004]
We have in the past allowed that company credit, but nowhere near the amount you mentioned, and we found they needed at least one reminder before clearing their account.
Mi smo jednom odobrili kredit toj tvrtki, no u vrlo manjoj svoti od one koju Vi spominjete, te smo ustanovili da je bilo potrebno poslati im najmanje jednu opomenu prije nego što su podmirili svoj račun.

[Mon Feb 16 17:31:26 2004]
This information is strictly confidential and we take no responsibility as to how it is used.
Ovaj podatak je strogo povjerljiv i ne preuzimamo ne odgovornost za način na koji ćete ga iskoristiti.

[Mon Feb 16 17:31:30 2004]
Yours sincerely,
Srdačan pozdrav,

[Mon Feb 16 17:31:36 2004]
#NAME#
#IME#

[Mon Feb 16 17:31:36 2004]
#POSITION#
#POLOŽAJ#

[Tue Feb 17 10:25:40 2004]
TITLE:
TITLE:

[Tue Feb 17 10:25:43 2004]
SUBTITLE:
SUBTITLE:

[Tue Feb 17 10:25:50 2004]
BODY:
BODY:

[Tue Feb 17 10:26:03 2004]
#COMPANY#
#TVRTKA#

[Tue Feb 17 10:26:22 2004]
#DATE#
#DATUM#

[Tue Feb 17 10:28:33 2004]
Dear Mr #NAME#,
Poštovani gospodine #IME#,

[Tue Feb 17 10:34:21 2004]
You were recommended to me by a previous client of yours, #COMPANY#.
Vas mi je predložio Vaš prethodni klijent, tvrtka #TVRTKA#.

[Tue Feb 17 10:35:33 2004]
I would like information about #COMPANY# who have asked us to allow them open account facilities with quarterly settlements and credits of up to #AMOUNT# EUR.
Zanimaju me podaci o tvrtki #TVRTKA# koja nas je zamolila da im odobrimo pogodnosti otvorenog računa s tromjesečnim plaćanjem i kreditima u iznosu do #IZNOS# EUR.

[Tue Feb 17 10:37:16 2004]
Would you please tell us if this firm has had any bad debts in the past;
Možete li nam, molim Vas, reći je li ova tvrtka imala ikakvih nenaplativih dugovanja u prošlosti;

[Tue Feb 17 10:37:51 2004]
if any court action has been taken against them to recover overdue accounts;
je li protiv njih pokrenut ikakav sudski postupak s ciljem vraćanja zaostalih računa;

[Tue Feb 17 10:41:30 2004]
what sort of reputation they have amongst suppliers in the trade;
kakav ugled imaju među dobavljačima u trgovačkoj djelatnosti;

[Tue Feb 17 10:43:18 2004]
Please would you make the necessary enquiries, and let us know your fee, so that we can send you a cheque?
Možete li, molim Vas, izvršiti naophodne istrage, i obavijestiti nas o Vašem honoraru, kako bismo Vam mogli poslati ček?

[Tue Feb 17 10:43:23 2004]
Yours sincerely,
Srdačan pozdrav,

[Tue Feb 17 10:43:30 2004]
#NAME#
#IME#

[Tue Feb 17 10:43:30 2004]
#POSITION#
#POLOŽAJ#

[Tue Feb 17 10:44:01 2004]
TITLE:
TITLE:

[Tue Feb 17 10:44:03 2004]
SUBTITLE:
SUBTITLE:

[Tue Feb 17 10:44:37 2004]
BODY:
BODY:

[Tue Feb 17 10:44:43 2004]
#COMPANY#
#TVRTKA#

[Tue Feb 17 10:44:55 2004]
#DATE#
#DATUM#

[Tue Feb 17 10:47:12 2004]
Dear Mr #NAME#,
Poštovani gospodine #IME#,

[Tue Feb 17 10:48:55 2004]
I am writing to you with reference to our conversation three days ago when we discussed my opening a current account with your branch.
Pišem Vam vezano uz naš razgovor od prije tri dana u kojem smo razmatrali o otvaranje moga tekućeg računa u Vašoj poslovnici.

[Tue Feb 17 10:50:00 2004]
I would appreciate it if you could open a current a/c for me under my trading name #COMPANY, ADDRESS#,.
Bio bih Vam zahvalan ako vi biste mi mogli otvoriti tekući račun na moje trgovačko ime #TVRTKA, ADRESA,#.

[Tue Feb 17 10:50:32 2004]
Enclosed you will find two specimen signatures, my own and my partner's, Mr #NAME#.
U prilogu pisma naći ćete dva ovjerovljena potpisa, moj vlastiti i potpis mojega poslovnog partnera, gospodina #IME#.

[Tue Feb 17 10:53:52 2004]
Both signatures will be required on all cheques.
Oba potpisa su potrebna na svim čekovima.

[Tue Feb 17 10:53:59 2004]
Yours sincerely,
Srdačan pozdrav,

[Tue Feb 17 10:54:06 2004]
#NAME#
#IME#

[Tue Feb 17 10:54:06 2004]
#POSITION#
#POLOŽAJ#

[Tue Feb 17 10:55:13 2004]
TITLE:
TITLE:

[Tue Feb 17 10:55:17 2004]
SUBTITLE:
SUBTITLE:

[Tue Feb 17 10:55:22 2004]
BODY:
BODY:

[Tue Feb 17 10:55:28 2004]
#COMPANY#
#TVRTKA#

[Tue Feb 17 10:55:38 2004]
#DATE#
#DATUM#

[Tue Feb 17 10:56:08 2004]
Dear Mr #NAME#,
Poštovani gospodine #IME#,

[Tue Feb 17 10:56:35 2004]
Please would you cancel cheque No.
Hoćete li, molim Vas, otkazati ček br.

[Tue Feb 17 10:57:24 2004]
#NUMBER# for #AMOUNT# EUR in favour of #COMPANY#?
#BROJ# na iznos od #IZNOS# EUR u korist tvrtke #TVRTKA#?

[Tue Feb 17 10:57:31 2004]
Yours sincerely,
Srdačan pozdrav,

[Tue Feb 17 10:57:37 2004]
#NAME#
#IME#

[Tue Feb 17 10:57:37 2004]
#POSITION#
#POLOŽAJ#

[Tue Feb 17 10:58:14 2004]
TITLE:
TITLE:

[Tue Feb 17 10:58:16 2004]
SUBTITLE:
SUBTITLE:

[Tue Feb 17 10:58:21 2004]
BODY:
BODY:

[Tue Feb 17 10:58:40 2004]
#COMPANY#
#TVRTKA#

[Tue Feb 17 10:58:52 2004]
#DATE#
#DATUM#

[Tue Feb 17 10:59:34 2004]
Dear Mr #NAME#,
Poštovani gospodine #IME#,

[Tue Feb 17 11:00:21 2004]
Please would you transfer #AMOUNT# EUR from my current account to my deposit account?
Možete li, molim Vas, prebaciti iznos od #IZNOS# EUR s mojega tekućeg računa na moj depozitni račun?

[Tue Feb 17 11:01:47 2004]
The account numbers and details are on the enclosed transfer
Brojevi računa i detalji nalaze se na priloženoj novčanoj prijenosnoj priznanici

[Tue Feb 17 11:01:49 2004]
slip, and I would be grateful if you could stamp the counterfoil and return it tome.
, i bio bih Vam zahvalan ako vi biste mogli staviti žig na kontrolni list i vratiti ga na moju adresu.

[Tue Feb 17 11:01:53 2004]
Yours sincerely,
Srdačan pozdrav,

[Tue Feb 17 11:01:59 2004]
#NAME#
#IME#

[Tue Feb 17 11:01:59 2004]
#POSITION#
#POLOŽAJ#

[Tue Feb 17 11:03:17 2004]
TITLE:
TITLE:

[Tue Feb 17 11:03:28 2004]
SUBTITLE:
SUBTITLE:

[Tue Feb 17 11:03:33 2004]
BODY:
BODY:

[Tue Feb 17 11:03:40 2004]
#COMPANY#
#TVRTKA#

[Tue Feb 17 11:03:50 2004]
#DATE#
#DATUM#

[Tue Feb 17 11:05:30 2004]
Dear Mr #NAME#,
Poštovani gospodine #IME#,

[Tue Feb 17 11:07:14 2004]
I am writing to inform you that you now have an overdraft of #AMOUNT# EUR on your cunent account.
Pišem Vam da bih Vas obavijestio da na tekućem računu imate prekoračenje u iznosu od #IZNOS# EUR.

[Tue Feb 17 11:07:26 2004]
I allowed your last credit transfer to #COMPANY# to pass as you have a large credit balance on your deposit account.
Odobrio sam Vam posljednji virmanski nalog na tvrtku #TVRTKA# jer imate velik potražni saldo na depozitnom računu.

[Tue Feb 17 11:08:13 2004]
But I would point out that we
No istaknuo bih da

[Tue Feb 17 11:09:19 2004]
cannot allow overdraft facilities unless you make a formal arrangement with the bank.
ne možemo dozvoliti mogućnosti prekoračenja osim ukoliko ne sklopite formalan dogovor s bankom.

[Tue Feb 17 11:10:31 2004]
lfyou would like to do this, please contact me and we can discuss it.
Ako biste to željeli učiniti, molim Vas nazovite me kako bismo to razmotrili.

[Tue Feb 17 11:10:37 2004]
Alternatively, would you make sure that your current account is in credit?
S druge strane, možete li se pobrinuti da Vaš tekući račun bude u kreditu?

[Tue Feb 17 11:10:38 2004]
Thank you.
Hvala.

[Tue Feb 17 11:10:44 2004]
Yours sincerely,
Srdačan pozdrav,

[Tue Feb 17 11:10:51 2004]
#NAME#
#IME#

[Tue Feb 17 11:10:51 2004]
#POSITION#
#POLOŽAJ#

[Tue Feb 17 11:12:19 2004]
TITLE:
TITLE:

[Tue Feb 17 11:12:21 2004]
SUBTITLE:
SUBTITLE:

[Tue Feb 17 11:12:27 2004]
BODY:
BODY:

[Tue Feb 17 11:12:33 2004]
#COMPANY#
#TVRTKA#

[Tue Feb 17 11:12:45 2004]
#DATE#
#DATUM#

[Tue Feb 17 11:13:13 2004]
Dear Mr #NAME#,
Poštovani gospodine #IME#,

[Tue Feb 17 11:20:36 2004]
Thank you for your letter of #DATE#.
Zahvaljujem na Vašem pismu od #DATUM#.

[Tue Feb 17 11:25:10 2004]
Please allow me to apologize for my oversight in not realizing I had a debit balance on my current account.
Molim Vas, dozvolite da se ispričam za propust koji sam učinio ne primijetivši da imam dugovni saldo na svojem tekućem računu.

[Tue Feb 17 11:26:52 2004]
The reason I did not realize I had overdrawn my account was because I had received a post-dated cheque for #AMOUNT# EUR from a customer which had not been cleared.
Razlog zbog kojega nisam primijetio da sam prekoračio bankovni račun je taj što sam od klijenta primio postdatirani ček u iznosu od #IZNOS# EUR koji nije bio namiren.

[Tue Feb 17 11:28:49 2004]
However, to avoid a repetition I have transferred #AMOUNT# EUR from my deposit account and this should ensure against overdrawing in future.
Međutim, kako bih izbjegao ponavljanje, prebacio sam iznos od #IZNOS# EUR sa svojega depozitnog računa pa bi to trebalo spriječiti buduća prekoračenja bankovnog računa.

[Tue Feb 17 11:28:51 2004]
Thank you for allowing the credit transfer to #COMPANY# to go through despite the debit balance it created.
Hvala Vam što ste mi odobrili virmanski nalog na tvrtku #TVRTKA# unatoč dugovnome saldu koji je to stvorilo.

[Tue Feb 17 11:28:55 2004]
Yours sincerely,
Srdačan pozdrav,

[Tue Feb 17 11:29:02 2004]
#NAME#
#IME#

[Tue Feb 17 11:29:02 2004]
#POSITION#
#POLOŽAJ#

[Tue Feb 17 11:30:05 2004]
TITLE:
TITLE:

[Tue Feb 17 11:30:08 2004]
SUBTITLE:
SUBTITLE:

[Tue Feb 17 11:30:14 2004]
BODY:
BODY:

[Tue Feb 17 11:30:20 2004]
#COMPANY#
#TVRTKA#

[Tue Feb 17 11:30:31 2004]
#DATE#
#DATUM#

[Tue Feb 17 11:32:23 2004]
Dear Mr #NAME#,
Poštovani gospodine #IME#,

[Tue Feb 17 11:34:08 2004]
I would like to make an appointment to see you to discuss either a loan or overdraft to enable me to expand my business.
Želio bih s Vama ugovoriti sastanak kako bismo razmotrili mogućnost ili zajma ili prekoračenja bankovnog računa, kako bih ostvario mogućnost proširenja svojega poslovanja.

[Tue Feb 17 11:36:27 2004]
Over the past year I have been testing the market with a new #PRODUCT# and have found that demand for this #PRODUCT#, both here and overseas, has exceeded my expectations.
Tijekom protekle godine sam testirao tržište s novim proizvodom #PROIZVOD# i otkrio sam da je potražnja za tim #PROIZVOD#, kako ovdje, tako i u prekomorskim zemljama, premašila moja očekivanja.

[Tue Feb 17 11:37:02 2004]
In the past six months alone I have had over #AMOUNT# EUR worth of orders, half of which I could not fulfil because of my limited resources.
U proteklih šest mjeseci samo ja sam imao narudžbe u vrijednosti preko #IZNOS# EUR, od kojih polovicu kojeg nisam mogao ispuniti zbog ograničenih sredstava.

[Tue Feb 17 11:39:53 2004]
I will need a loan for about #AMOUNT# EUR to buy additional equipment and raw materials.
Biti će mi potreban zajam u iznosu od oko #IZNOS# EUR da bih kupio dodatnu opremu i sirovine.

[Tue Feb 17 11:42:36 2004]
I can offer #AMOUNT# EUR in #COMPANY# ordinary shares, and #AMOUNT# EUR in local government bonds as part security for the loan, which I estimate will take me about nine months to repay.
Ja mogu ponuditi iznos od #IZNOS# EUR redovnih dionica tvrtke #TVRTKA#, te iznos od #IZNOS# EUR u obveznicama lokalne uprave kao dio jamstva za zajam, a za koji će mi, prema mojoj procjeni, biti potrebno oko devet mjeseci da ga otplatim.

[Tue Feb 17 11:42:37 2004]
I enclose an audited copy of the company's current balance sheet, which I imagine you will wish to inspect, and I look forward to hearing from you.
Ovdje prilažem revidiranu presliku trenutne bilance stanja tvrtke, za koju pretpostavljam da će Vas zanimati, te očekujem Vaš skori poziv.

[Tue Feb 17 11:42:41 2004]
Yours sincerely,
Srdačan pozdrav,

[Tue Feb 17 11:42:47 2004]
#NAME#
#IME#

[Tue Feb 17 11:42:47 2004]
#POSITION#
#POLOŽAJ#

[Tue Feb 17 11:44:11 2004]
TITLE:
TITLE:

[Tue Feb 17 11:44:15 2004]
SUBTITLE:
SUBTITLE:

[Tue Feb 17 11:44:23 2004]
BODY:
SUBTITLE:

[Tue Feb 17 11:44:29 2004]
BODY:
BODY:

[Tue Feb 17 11:44:35 2004]
#COMPANY#
#TVRTKA#

[Tue Feb 17 11:44:46 2004]
#DATE#
#DATUM#

[Tue Feb 17 11:45:56 2004]
Dear Mr #NAME#,
Poštovani gospodine #IME#,

[Tue Feb 17 11:47:59 2004]
With reference to our meeting on #DATE#, I am pleased to tell you that the credit for #AMOUNT# EUR which you requested has been approved.
Vezano uz naš sastanak dana #DATUM#, drago mi je da Vas mogu obavijestiti da je kredit u inosu od #IZNOS# EUR koji ste tražili odobren.