NeuroTran - Primjeri rečenica

Početna stranica

Svi prijevodi dobiveni su uz pomoć NeuroTran-a. Interaktivni mod NeuroTran-a korišten je od strane osobe koja je stručni prevoditelj. Greške koje se neminovno javljaju u NeuroTran prijevodu stručni prevoditelj je automatski ispravljao. Prevođenje uz pomoć NeuroTran-a može uštedjeti više od 80% vremena pri prevođenju tekstova od kratkih do dugih.

Više o NeuroTran® softveru možete doznati na web stranici: http://www.tranexp.hr/NeuroTran.html


NeuroTran® prijevodi:The Internet has been evolving in recent years to adapt with the emerging abundant applications.
Internet je evoluirao posljednjih godina kako bi se prilagodio brojnim novonastalim aplikacijama.

Writing small mail-order ads can be the easiest, cheapest, and most profitable method of making money selling your products or services.
Pisanje malih oglasa za dostavu robe poštom može biti najjednostavnija, najjeftinija i najprofitabilnija metoda za zaradu prodajom vaših usluga ili proizvoda.

I believe that I have the qualifications, experience, and enthusiasm that you are looking for.
Vjerujem da imam kvalifikacije, iskustvo i entuzijazam koje tražite.

Within the last few decades, the politics and economy of Europe have changed significantly.
Unutar posljednjih nekoliko desetljeća, politika i gospodarstvo Europe su se značajno promijenili.

Selecting the appropriate acquisition mode for a required technology, is one of the critical strategic decisions in formulating a technology strategy.
Odabir odgovarajućeg načina nabave za potrebnu tehnologiju je jedna od ključnih strateških odluka u formuliranju tehnološke strategije.

Non-linear characteristics of the optical fiber will become stronger when an optical amplifier or laser is employed in the optical communication system.
Nelinearna svojstva optičkog vlakna će postati jača kada se optičko pojačalo ili laser upotrijebe u optičkom komunikacijskom sustavu.