NeuroTran - Primjeri rečenica

Početna stranica

Svi prijevodi dobiveni su uz pomoć NeuroTran-a. Interaktivni mod NeuroTran-a korišten je od strane osobe koja je stručni prevoditelj. Greške koje se neminovno javljaju u NeuroTran prijevodu stručni prevoditelj je automatski ispravljao. Prevođenje uz pomoć NeuroTran-a može uštedjeti više od 80% vremena pri prevođenju tekstova od kratkih do dugih.

Više o NeuroTran® softveru možete doznati na web stranici: http://www.tranexp.hr/NeuroTran.html


NeuroTran® prijevodi:Molim vas proučite tehničke podatke i certifikate i dajte mi vaše mišljenje.
Please study the technical data and certificates and give me your opinion.

To se odnosi na elemente agrarne i ruralne politike i poljoprivredu u uvjetima ekonomske globalizacije.
It refers to the elements of farming and rural policy and agriculture under the conditions of economic globalisation.

Njihovo preuređenje prostora zahtijeva određenu investiciju pa su nas zamolili da im smanjimo najamninu.
Their home improvement requires a specific investment so they asked us to reduce their rent.

Strukturalne reforme se provode u cilju uključivanja države u svjetske ekonomske procese.
Structural reforms are implemented for the purpose of including the country into worldwide economic processes.

Obostrano na vratu su palpabilni limfni čvorovi veličine 2x2 cm, lijevo supraklavikularno veličine 2x1 cm, desno ingvinalno 2x2 cm.
On both sides of the neck there are palpable lymph nodes of 2x2 cm in size, on the left supraclavicular of 2x1 cm in size and on the right inguinal of 2x2 cm in size.

U torbi sam imala svoj omiljeni sat koji sam dobila od ujaka za rođendan.
In the bag I had my favourite watch which I got from my uncle for my birthday.

Imam mnogo iskustva na sličnim poslovima i aktivno se bavim promocijama različitih proizvoda.
I have a lot of experience on similar jobs and I am actively engaged in promotion of various products.

Odstupanje financijskog rezultata Društva u odnosu na planirani te u odnosu na ostvarenje prethodne godine, rezultat je značajnog smanjenja imovine pod upravljanjem i to primarno u dioničkim i mješovitim fondovima.
Deviation of financial results of the Company in relation to the planned ones and in relation to the previous year's achievement is a result of significant reduction of assets under management, primarily in equity and balanced funds.

Ekologija proučava odnose među živim organizmima, kao i njihov utjecaj na okoliš u kojem obitavaju, te utjecaj okoliša na njih.
Ecology studies the relations between living organisms and their influence on the environment in which they reside, as well as the environmental influence on them.

Želio bih provjeriti da li je moja narudžba zaprimljena. Kada ste poslali naručene artikle i kada bih mogao očekivati da naručeni artikli stignu na moju adresu?
I would like to check whether my order has been received. When did you send the ordered articles and when could I expect the ordered articles to arrive at my address?

Svaki mjesec pratimo broj storno faktura i poduzimamo određene mjere.
Every month we monitor the number of cancellation invoices and undertake certain measures.

Afirmiranje domaćih resursa u cilju razvoja proizvodnje i turizma te poticaj zapošljavanja domicilnog stanovništva.
Affirmation of local resources for the purpose of production and tourism development and incentive for local population employment.

Oni se koriste svojim nesretnim djetinjstvom kao izgovorom za sadašnji neuspjeh.
They use their unhappy childhood as an excuse for their current failure.

Izgled ulica je drugačiji, ulice su mnogo šire i sa mnogo trgovina.
The appearance of streets is different, streets are much wider and with many stores.

Staklo nam je stiglo razbijeno, u originalnom pakiranju, a stranka nam je došla na ugradnju.
The glass was delivered shattered, in its original packaging, and our customer arrived for the installation.