NeuroTran - Primjeri rečenica

Početna stranica

Svi prijevodi dobiveni su uz pomoć NeuroTran-a. Interaktivni mod NeuroTran-a korišten je od strane osobe koja je stručni prevoditelj. Greške koje se neminovno javljaju u NeuroTran prijevodu stručni prevoditelj je automatski ispravljao. Prevođenje uz pomoć NeuroTran-a može uštedjeti više od 80% vremena pri prevođenju tekstova od kratkih do dugih.

Više o NeuroTran® softveru možete doznati na web stranici: http://www.tranexp.hr/NeuroTran.html


NeuroTran® prijevodi:Tijekom procesa digitalizacije prvo se stvaraju digitalni elementi slovnih znakova od kojih se kasnije kreiraju čitavi fontovi.
During the digitalization process, digital elements of letters are created first, from which entire fonts are created later.

Šaljemo Vam primjer prezentacije koja sadrži važnije objekte na kojima smo radili koristeći 3D skener.
We are sending you an example of a presentation which contains more important objects on which we worked by using a 3D scanner.

Provjeravali smo utjecaj postupka soljenja i salamurenja na kvalitetu i higijensku ispravnost dimljenih ribljih proizvoda.
We have checked the influence of the salting and salt-curing procedure on the quality and hygienic safety of smoked fish products.

Brunelli, kao i mnoga druga kvalitetna vina renomiranih toskanskih proizvođača konačno su stigla u naše skladište!
Brunelli, as well as many other quality wines from reputable Tuscan producers have finally arrived in our warehouse!

Poštovani, molim Vas da mi pošaljete Vaš cjenik i katalog proizvoda.
Dear Sir/Madam, please send me your price list and product catalogue.

Molim Vas da mi odgovorite na ovaj dopis kako bih Vam se mogao javiti u što kraćem roku.
Please reply to this letter so that I could contact you as soon as possible.

Da li je moguće dobiti veće sobe, ali s pogledom na more? Nije nužno da su na istom katu.
Is it possible to get larger rooms, but with a sea view? It is not necessary that they are on the same floor.

Od početka našeg poslovanja imamo više od 4500 novih klijenata i preko 7000 registriranih internet domena, ne propustite priliku!
From the beginning of our business activities we have more than 4500 new clients and more than 7000 registered internet domains, do not miss on this opportunity!

Pariz je centar kulturnog, političkog, industrijskog i trgovačkog života cijele Francuske, te centar umjetnosti i mode čitavoga svijeta.
Paris is the centre of cultural, political, industrial and commercial life of entire France, as well as the centre of art and fashion of the entire world.

Nadamo se da će ovaj projekt biti uspješan, te da ćemo u budućnosti imati i druge uspješne projekte.
We hope that this project will be successful, and also that in the future we will have other successful projects.

Naša molba je da Vi lobirate preko kompanije Emerson Švedska da Emerson Zagreb snizi cijene opreme za napajanje koja je znatno viša od cijena koje Vi postižete sa Emersonom na globalnom nivou.
Our request is that you lobby through Emerson Sweden for Emerson Zagreb in order to reduce its prices of power supply equipment which are much higher than the prices which you can achieve with Emerson on the global level.

Prema statistici, izdvajanja za hrvatski zdravstveni sustav među najvećima su u Europi, dok se kvaliteta usluga i opremljenost zdravstvenih ustanova mogu usporediti još samo s Afganistanom.
According to statistics, allocations for the Croatian health system are among the largest in Europe, yet the quality of services and the level of equipment in health service facilities can only be compared with Afghanistan.

Poštovani, želim kupiti probnu verziju programa. Možete li poslati ponudu sa cijenom transporta i provizijom?
Dear Sir/Madam, I wish to buy the trial version of the program. Could you send me your offer with the transport price and the commission fee?

Provjeravali smo utjecaj postupka soljenja i salamurenja na kvalitetu i higijensku ispravnost dimljenih ribljih proizvoda.
We have checked the influence of the salting and salt-curing procedure on the quality and hygienic safety of smoked fish products.

Brunelli, kao i mnoga druga kvalitetna vina renomiranih toskanskih proizvođača konačno su stigla u naše skladište!
Brunelli, as well as many other quality wines from reputable Tuscan producers have finally arrived in our warehouse!

On je zadivio sve prisutne svojim nastupom i ljudi su željeli da otpjeva što više pjesama.
He impressed everyone present with his performance and people wanted him to sing as many songs as possible.

Svatko sanja. Kada sanjamo pomislimo da smo u nekom drugom svijetu i nemamo osjećaj za vrijeme.
Everyone dreams. When we dream we think that we are in some other world and we don't have a sense of time.

Drago mi je što sam sudjelovala na ovom koncertu.
I am glad that I participated in this concert.

Uvjeren sam da bih se u kratkom roku mogao prilagoditi Vašim radnim zahtjevima i radnom okruženju.
I believe that I would be able to adapt to your work requirements and working environment within a short period of time.

On tvrdi da je bio izložen sankcijama prije nego što je njegova navodna krivica dokazana od strane nezavisnog neutralnog suda.
He claims that he was exposed to sanctions before his alleged guilt was proven by an independent neutral court.

Cilj ovog rada je prikaz sadašnjeg stanja odlagališta, projekcija količine otpada, proračun raspoloživog volumena i vijeka trajanja, privremenih mjera sanacije i mjera zaštite okoliša.
The goal of this work is an illustration of the current situation of the dumpsite, projection of the waste volume, calculation of available capacity and lifespan, provisional measures and environmental protection measures.

Svaki student mora samostalno izraditi i prezentirati jedan seminarski rad i jednu studiju slučaja.
Every student must independently prepare and present one seminar paper and one case study.

Danas je vrijeme jako lijepo. Bilo bi dobro sjesti u auto i krenuti u planine na svježi zrak.
Today the weather is great. It would be nice to sit in the car and head for the mountains for some fresh air.

Koliko on ima godina? Naša djeca nisu mala. Koprivnica je glavni grad moje županije. Koje je njegovo ime?
How old is he? Our children are not small. Koprivnica is the largest town in my county. What is his name?

Naručio sam 15 modula ali ste mi poslali pogrešne. Molim vas da mi hitno pošaljete naručene module a ja ću vam vratiti krivo isporučene module.
I have ordered 15 modules, however you have sent me the incorrect ones. Please urgently send me the ordered modules and I will return the wrongly shipped modules.

Ako želite raditi u kreativnoj okolini, započeti privatni posao, poslovno se obrazovati, trebate kredit i poslovni plan ili vas muče poslovne dileme, molimo obratite se nama.
If you wish to work in a creative environment, start a private business, get a business education, need a loan and business plan or if you are troubled with business dilemmas, please contact us.

Nitko mi nije spomenuo nikakve dodatne troškove iako sam priložio policijski zapisnik.
Nobody has mentioned any additional costs to me, even though I have included the police record.

Cilj nam je proizvodnim asortimanom zadovoljiti želje naših potrošača, ali i ostvariti dobit koja je naša zajednička odgovornost.
Our goal is to satisfy the wishes of our consumers with our product line, but also to make profit which is our joint liability.

Na kraju ovog odlomka moramo naglasiti da je središnja prilagodba sustava za transport kisika zajednička svim oblicima treninga izdržljivosti.
At the end of this paragraph we must point out that the central system adjustment for oxygen transport is common for all forms of endurance training.

Upravitelj nije odgovoran za moguće razmirice u vezi zgrade ali je voljan posredovati kada je to potrebno i ukoliko je to moguće.
The manager is not responsible for possible disagreements regarding the building but he is willing to mediate when it is necessary and if it is possible.

Tranzistor je poluvodički elektronički element. Koristi se za pojačavanje, kao sklopka, za stabilizaciju napona, modulaciju signala i mnoge druge primjene.
Transistor is a semiconductor electronic component. It is used for amplification, as a switch, for voltage stabilisation, signal modulation and many other applications.

Ako ne znaš dobro raditi na računalu ja bih ti predložio da kreneš na tečaj računala, to je veoma korisno.
If you do not know how to work on a computer I would suggest you to go to a computer course, it is very useful.

Ja sam radio u banci dvije godine u općini Ljubuški.
I worked in a bank for two years in the Ljubuški municipality.

Nažalost, svi naši kapaciteti su popunjeni u navedenom periodu. Ukoliko vam odgovara neki drugi termin, stojimo vam na usluzi.
Unfortunately, all our capacities are filled in the specified period. If some other term suits you, we stand at your service.

Državni sustav je organiziran u okviru ministarstava i drugih državnih organa i organizacija.
The state system is organised within the ministries and other state bodies and organisations.

Visoka razina pokazatelja likvidnosti ukazuje na moguće neučinkovito korištenje kratkotrajne imovine.
The high level of the liquidity indicator points to the possibly inefficient use of short-term assets.

Pokazatelji poslovanja društva znatno su lošiji, uzrokovani su zatvaranjem podružnica u Srbiji i Bosni i preuzimanjem njihovih obveza.
Business performance indicators of the company are much worse, caused by closing of branch offices in Serbia and Bosnia and the takeover of their obligations.

Često se vode dugotrajni sudski sporovi između investitora i izvođača radova čiji je glavni predmet neopravdano probijanje ugovorenog roka.
Often long-term court cases are going on between the investor and the building contractor whoes main case is the unjustified prolongation of the contracted term.

Ukoliko je Vaša odluka o dolasku sigurna i definitivna molimo Vas da nam to potvrdite putem e-maila kako bismo rezervirali Vaš dolazak.
If your decision on your arrival is certain and definite please confirm this via e-mail so that we can book your arrival.

Iako nema bitnih izmjena u odnosu na prethodno dostavljene podatke, šaljemo vam bilance za 2006 i 2007 godinu te plan poslovanja za 2008 godinu.
Although there are no important changes with regard to the previously provided data, we are sending you our balance sheets for 2006 and 2007 and our business plan for 2008.

Naša tvrtka bavi se prodajom i servisom klima uređaja, te smo zainteresirani za uvoz klima uređaja Panasonic.
Our company specialises in the sales and service of air-conditioning units, and we are interested in the import of Panasonic air-conditioning units.

Molimo Vas da pročitate nekoliko savjeta za održavanje obuće. Hod u pravilno održavanoj obući bit će ugodniji.
Please read several recommendations for footwear maintenance. Walking in properly maintained footwear will be more comfortable.

Jučer sam kontaktirao svoju banku i rekli su mi da čekaju da Vaša banka pošalje potvrdu.
Yesterday I contacted my bank and they told me that they are waiting for your bank to send their confirmation.

Ja sam pouzdana, ambiciozna i iskrena osoba. Volim raditi u timskom okruženju.
I am a reliable, ambitious and honest person. I like to work in a team environment.

Poštovani, zamolio bih Vas u ime moje malodobne kćeri, kao i u svoje ime, da uklonite sporni sadržaj sa Vašeg portala.
Dear Sir/Madam, I would like to ask you on behalf of my juvenile daughter, as well as on my behalf, to remove the controversial content from your portal.

Varaždinska industrija kože i obuće renomirani je proizvođač vrhunske juneće kože koja zadovoljava kriterije najzahtjevnijih proizvođača obuće u svijetu.
Varaždin's leather and footwear industry is the respectable manufacturer of top-grade calf leather which meets the criteria of most demanding footwear manufacturers in the world.

U svezi Vašeg dopisa za inventar laptopa, situacija na terenu je sljedeća: raspolažemo sa 9 ispravnih laptopa i jednim neispravnim laptopom.
Regarding your official letter for the inventory of laptop computers, the situation in the field is the following: we have at our disposal 9 operational laptop computers and one faulty laptop computer.

Glavni pogonski stroj za minimalno deset sati rada mora potrošiti 24 tone teškog goriva i 60 litara ulja za podmazivanje kako bi se svi njegovi rotirajući dijelovi ravnomjerno trošili.
The main engine in a minimum of ten hours of work must consume 24 tons of heavy fuel and 60 liters of lubrication oil in order for all its rotating parts to uniformly wear out.

Želim provjeriti da li ovaj program uistinu radi prijevod u istom trenutku dok ja pišem na svom materinjem jeziku.
I wish to check if this program truly translates at the same time while I am writing in my native language.

Zemlja se okreće brže od Sunca, ali koliko je puta Sunce veće od Zemlje?
The Earth rotates faster than the Sun, but how many times is the Sun larger than the Earth?

Zadovoljstvo nam je da ste pronašli podatke o našem poduzeću i da ste nas u pisanom obliku kontaktirali.
It is our pleasure that you found information regarding our company and that you contacted us in written form.

Protokol ispitivanja: statički sustav uzbude, tip "sax 16" sinkronog generatora 150 MVA, remont 2007.
Testing protocol: static excitation system, type "sax 16" of a 150 MVA synchronous generator, repair works in 2007.

Hvala na vašoj brizi, svjestan sam troškova poreza na uvezenu robu.
Thank you for your concern, I am aware of the tax costs on imported goods.

Kupac ima mogućnost biranja unutrašnjeg uređenja do određene cijene, a svi ogradni zidovi oko kuće su od klesanog kamena na kojem će se nalaziti kovana ograda.
The buyer has an option of choosing the internal decoration up to a determined price, and all boundary walls around the house are made of carved stone on which a forged-iron fence will be located.

Ovo je proizvodni proces sa detaljnim opisom svih faza proizvodnje kao i opisom kompletne opreme.
This is a production process with a detailed description of all production phases as well as a description of the entire equipment.

Poštovani, saznala sam o vašim automatima za instant juhu vidjevši vaš web site, zainteresirana sam da ih uvezem u Srbiju.
Dear Sir/Madam, I found out about your instant soup machines by seeing your web site, I am interested to import them to Serbia.

Bok dragi moj prijatelju, u nedjelju ću doći k tebi. Pripremi igru za mene kako smo se dogovorili.
Hello my dear friend, I will come to your place on Sunday. Prepare the game for me as we agreed.

Ukoliko se pokaže da nećemo biti u mogućnosti dostaviti sve potrebne podatke, prekinut ćemo sve daljnje poslove.
If it proves to be that we will not be able to deliver all the required data, we will stop all further activities.

Mislim da bih trebao dobiti posao jer sam pouzdan, ambiciozan i odgovoran.
I think that I should get the job because I am reliable, ambitious and responsible.

U starim društvima, školovanje je bilo dostupno samo malom broju ljudi, onima koji su imali novca ili slobodnog vremena.
In old societies, schools were available to only a small number of people, those who had the money or free time.

Želim vas obavijestiti da nije moguće da hotel uplati novac direktno na moj tekući račun i da mogu uplatiti samo na moj devizni račun.
I wish to inform you that it is not possible for the hotel to make a payment directly to my current account and that they can only pay to my foreign exchange account.

Hvala na razumijevanju. To je sasvim dovoljno vremena za nas da kvalitetno sastavimo nacionalni izvještaj.
Thank you for your understanding. This is a sufficient amount of time for us to properly compose the national report.

Nadam se da me moja znanja i iskustvo te prije svega moja velika želja za daljnjim napredovanjem i aktivnim zalaganjem u uspješnoj sredini čine zanimljivim kandidatom.
I hope that my knowledge and experience and above all my great wish for further progress and active dedication in a successful environment make me an interesting candidate.

Porezni obveznik je fizička osoba koja ima prebivalište tamo gdje ima stan u vlasništvu ili posjedu neprekidno najmanje 183 dana u jednoj ili dvije kalendarske godine, pri čemu boravak u stanu nije obvezan.
A taxpayer is a natural person who resides where he/she has an apartment owned or in occupancy for a constant period of at least 183 days during one or two calendar years, during which residence in the apartment is optional.

Ovo je barometar s vlagomjerom (kućni), okrugli, promjera 50-80 mm, za ugradnju u rupu s okruglim okvirom i učvršćenje u rupu s čeličnim perima na vanjskom kućištu instrumenta.
This is a barometer with a hygrometer (indoor), round, with a 50-80 mm diameter, for installation into a hole with a round framework and fastening into a hole with steel springs on the external housing of the instrument.

Ovaj sastanak je sazvan jer je prodaja pala iz neobjašnjivih razloga.
This meeting has been called up because sales have declined for inexplicable reasons.

To je grupa organiziranih kriminalaca koja se pretežno bavi nedozvoljenom trgovinom.
This is a group of organised criminals which mostly deals with illegal trade.

Tražimo četverogodišnje iskustvo u poslovima prodaje, s posebnim naglaskom na program odnosa s kupcima.
We require a four-year experience in sales, with a special emphasis on the customer relationship programme.

Cilj ove akcije je da, kroz zajedničku suradnju sve tri nacije, doprinesemo razvoju jednakosti, tolerancije i mira.
The goal of this action is that, through the joint cooperation of all three nations, we contribute to the development of equality, tolerance and peace.

Kada sam se vratio nikoga nije bilo kod kuće. Prepao sam se i počeo paničariti.
When I returned there was nobody at home. I got scared and started to panic.

Ja loše govorim engleski, kako mogu naučiti više? Možete li preporučiti najbolji način za učenje engleskog jezika?
I speak English poorly, how can I learn more? Can you recommend the best method for learning English?

Zbog moje komunikativnosti smatram da će moj cilj, koji je ostvarenje uspješne karijere menadžera, biti mnogo lakši.
Because of my ability to communicate I consider that my goal, which is to achieve a successful career as a manager, will be a lot easier.

Imam izvrsne pregovaračke vještine i znam kako komunicirati s ljudima.
I have excellent negotiation skills and I know how to communicate with people.

Postao sam liječnik. Posao je veoma težak i naporan, ali je human jer pomažem ljudima.
I became a doctor. The work is very hard and strenuous, but it is humane because I help people.

Danas je sunčan dan i nema snijega. Nadam se da će uskoro početi padati snijeg, jer želim bijeli Božić!
Today is a sunny day and there is no snow. I hope that soon the snow will begin to fall, because I want white Christmas!

Danas sam imao konflikt sa svojim šefom koje je u posljednje vrijeme vrlo nervozan i zločest.
Today I had a conflict with my boss who has lately been very nervous and wicked.

Ja sam inženjer građevine i radio sam kao voditelj gradilišta. Moj posao je obuhvaćao zadatke glavnog izvođača sa praćenjem i koordinacijom svih podizvođača u gradnji, kao i poznavanje strojarskih i elektroinstalaterskih radova.
I am a civil engineer and I worked as a construction site manager. My work included the tasks of main contractor with monitoring and coordination of all subcontractors in the construction, as well as knowledge of mechanical-engineering and electrical works.

Stres je veliki problem, a uzrok stresa može biti bilo što. Stres jako loše utječe na zdravlje.
Stress is a big problem, and the cause of stress can be anything. Stress adversely affects health.

Početkom iduće godine idem na krstarenje iz snova. Barcelona, Kanarsko otočje, Malaga i Rim. Ludnica! Za brod "Fantasia" ovo će biti treće putovanje.
Early next year I am going for a dream cruise. Barcelona, Canary Islands, Malaga and Rome. Madness! For the "Fantasia" ship this will be the third journey.

Zakuhajte 5 dcl mlijeka, a s ostatkom mlijeka pomiješajte puding, žumanjke i šećer. Ulijte u vruće mlijeko i kuhajte par minuta.
Boil 5 dcls of milk, and with the leftover milk mix the pudding, yolks and sugar. Pour into hot milk and cook for a few minutes.

Pušenje je način konzumiranja duhana u obliku cigara (umotanih u list duhana), cigareta (malenih cigara umotanih u papir) ili pomoću lule.
Smoking is a form of consuming tobacco in the form of cigars (wrapped in leaf tobacco), cigarettes (small cigars wrapped in paper) or by using a smoking pipe.

Kolika je snaga uređaja koji moraju imati besprekidno napajanje, te kolika je vremenska autonomija tih uređaja?
What is the power of devices which must have an uninterruptible power supply, and how big is autonomy time of those devices?

Njegov nenasilni istup protiv diskriminacije, zajedno s učenjem koje je iz toga rezultiralo, učinili su ga jednim od najbitnijih uzora čovječanstva.
His non-violent action against discrimination, together with the learning which resulted from that, made him one of the most important models of mankind.

Živim u Kanadi već neko vrijeme i pokušavam naučiti engleski kako bih našla posao u životnom osiguranju.
I live in Canada for some time and I am trying to learn English in order to find a job in life insurance.

Želim vam sve najbolje u nadolazećim blagdanima. Sretan Božić i Nova godina!
I wish you all the best in the upcoming holidays. Merry Christmas and Happy New Year!