NeuroTran - Primjeri rečenica

Početna stranica

Svi prijevodi dobiveni su uz pomoć NeuroTran-a. Interaktivni mod NeuroTran-a korišten je od strane osobe koja je stručni prevoditelj. Greške koje se neminovno javljaju u NeuroTran prijevodu stručni prevoditelj je automatski ispravljao. Prevođenje uz pomoć NeuroTran-a može uštedjeti više od 80% vremena pri prevođenju tekstova od kratkih do dugih.

Više o NeuroTran® softveru možete doznati na web stranici: http://www.tranexp.hr/NeuroTran.html


NeuroTran® prijevodi:Naš modularni sustav temelji se na višedesetljetnom iskustvu stečenom kod najrazličitijih građevinskih zadataka u čitavom području arhitekture.
Our modular system is based on many-decades-long experience gained on various construction tasks in the entire architectural field.

Želio bih se priključiti Vašem uspješnom timu stručnjaka čija sam izlaganja na stručnim seminarima i konferencijama pratio s velikim zanimanjem.
I would like to join your successful team of experts whose presentations at professional seminars and conferences I attended with great interest.

Ovo je neki tekst koji je potrebno prevesti na engleski. Nadam se da će prijevod biti korektan i da neće biti nikakvih problema.
This is some text which needs to be translated into English. I hope that the translation will be correct and that there will be no problems.

Imamo sve za Vaš bazen za plivanje i možemo Vam pomoći svojim iskustvom i visokokvalitetnom ponudom opreme renomiranih svjetskih proizvođača.
We have everything for your swimming pool and we can help you with our experience and our high-quality offer of equipment made by respectable global manufacturers.

Pretražujući GLOBE stranice htjela sam uspostaviti kontakt s nekim GLOBE učiteljima iz drugih zemalja koji su također posjetili Dubrovnik.
By searching through GLOBE pages I wanted to establish a contact with some GLOBE teachers from other countries who also visited Dubrovnik.

Plagioklasi se najčešće javljaju u tabličastim izometričnim kristalnim formama i to najčešće bližnjeni, a vrlo rijetko zonalni.
Plagioclases most often appear in table isometric crystal forms, most often of a twinning-type, and very rare of a zonal-type.

Novi glazbeni reality show je nova prilika za procjenu mladih ljudi koji su se, usprkos tamnim stranama slave, odlučili baviti glazbom i okušati u nepredvidljivom svijetu hrvatske estrade.
The new musical reality show is a new chance for evaluation of young people who, in spite of dark sides of fame, have decided to engage in music and try their skill in the unpredictable world of Croatian show business.

Kao polazna točka diplomskog rada bit će predstavljena psihofarmakoterapija i medicinski pristup mentalnim poremećajima.
As a starting point of the graduation thesis, psychopharmacotherapy and a medical approach to mental disorders will be presented.

Poštovani, u mogućnosti smo Vam ponuditi informacije o zemljištima na raznim lokacijama uz Jadransko more, sa sjajnim mogućnostima, raznih namjena i vrlo povoljnih cijena.
Dear Sir/Madam, we are able to offer you information regarding real-estate in various locations near the Adriatic Sea, with great opportunities, for various purposes and at very affordable prices.

Ćelija se sastoji od protoplazme koja je složena, koloidna, djelomično prozirna supstanca.
The cell consists of protoplasm which is a complex, colloid, partially transparent substance.

Moguće je da je ispitivač lukavo opremio svoju sobu namještajem koji će podignuti njegov status i moć.
It is possible that the interrogator has cunningly equipped his room with furniture which will raise his status and power.

Cilj robotike je zamijeniti čovjeka u teškim manualnim poslovima, kao naprimjer u automobilskoj industriji.
The goal of robotics is to replace the man in heavy manual labour, for example in the car industry.

Kada smo se počeli približavati slovenskoj granici počeli su problemi sa gužvom.
As we were approaching the Slovenian border, we started to have traffic jam problems.

Poslije osnovne škole može se pohađati gimnazija ili druge srednje škole.
After elementary school you can attend a grammar school or some other secondary school.

Volim raditi s djecom i cilj mi je pronaći posao koji će odgovarati mojim željama i sposobnostima. Komunikativna sam osoba i volim timski rad.
I like to work with children and my goal is to find a job which will correspond to my wishes and abilities. I am a communicative person and I like teamwork.

Cijenjeni, sukladno našem razgovoru, šaljemo vam narudžbu dogovorenih artikala: čokolada od 100 grama i bombonijera. Ujedno vas molimo da nam pošaljete tražene uzorke.
Dear Sir/Madam, in accordance with our conversation we are sending you our order for the agreed items: 100 gram chocolates and chocolate boxes. We also kindly ask you to send us the requested samples.

Kad su opazili skupinu policijskih djelatnika, lovci su se dali u bijeg te ubrzo nestali iza susjednih gospodarskih zgrada.
When they noticed a group of police officers, the hunters started to run and soon disappeared behind neighbouring commercial buildings.

Vrhunski kozji sirevi proizvedeni su na tradicionalan način.
First-class goat cheeses are produced by using a traditional method.

Troškovi za ovu godinu pokriveni su prometom koji je tvrtka ostvarila u ovoj sezoni.
Expenditures for this year are covered by the turnover which the company achieved in this season.

Sa svojih 3500 stanovnika, Supetar je najveće naselje na otoku Braču.
With its 3500 inhabitants, Supetar is the largest settlement on the island of Brač.

On je vrhunski borac u kickboksingu a sada trenutno vodi reprezentaciju države u tajlandskom boksu.
He is a top fighter in kickboxing and now currently leads the national team in Thai boxing.

Dok je u Hrvatskoj normalno vidjeti da netko puši, u razvijenim zemljama je sramota biti pušač.
While in Croatia it is normal to see somebody smoking, in developed countries it is a shame to be a smoker.

Ovim projektom želimo obići sva gradska i općinska središta u tri istočno-hrvatske županije, fotografirati sve javne objekte koji se u njima nalaze, stvoriti zapisnike o stanju njihove pristupačnosti za osobe s invaliditetom i dostaviti ih predstavnicima organa upravljanja.
With this project we wish to visit all city and municipal centres in three East-Croatian counties, photograph all public facilities which are located in them, create records about the condition of their accessibility for people with disabilities and deliver them to management authority representatives.

Potrebno je uložiti mnogo znanja, ljubavi, strpljivosti i vjere da bi se postigli željeni rezultati.
We need to invest much knowledge, love, patience and faith in order for the wanted results to be achieved.

Metodologije preventivnog djelovanja u određenoj populaciji su najpouzdaniji način smanjenja učestalosti neke bolesti.
Preventive action methodologies in a certain population are the most reliable method of reducing the frequency of some diseases.

Kako bismo održavali naše zdravlje moramo redovito posjećivati liječnika i slijediti njegove upute.
In order to preserve our health we must visit a doctor on a regular basis and follow his instructions.

U želji za dodatnim obrazovanjem u listopadu 2004. upisujem Sveučilišni studij Ekonomskog fakulteta u Splitu, smjer Poslovna ekonomija, usmjerenje Financije.
In a desire for additional education in October 2004 I enroll in the University Course of the Faculty of Economics and Business in Split, Business Economics, Finance.

Diode opće namjene sastoje se od poluvodiča. Izvod povezan s poluvodičem A je anoda, a izvod povezan s poluvodičem B je katoda.
General purpose diodes consist of semiconductors. The pin connected to semiconductor A is the anode, and the pin connected to semiconductor B is the cathode.

Četiri su osnovna poslovna cilja: veći prihodi, veća dobit, veći povrat na investicije i manji troškovi.
There are four basic business goals: larger revenues, larger profit, larger return on investment and smaller costs.

Zaštita od preopterećenja, kratkog spoja, strujnog udara, naponskih vrhova i fluktuacija.
Protection from overload, short-circuiting, electric shock, voltage peaks and fluctuations.

Pomoćni motor je oštećen uslijed velikog nevremena. Morali smo skrenuti s kursa i smanjiti brzinu broda.
The auxiliary engine was damaged because of a large storm. We had to go off course and reduce the ship speed.

Naglasak je prvenstveno na teorijskom i praktičnom obrazovanju, razumijevanju teorijskih pristupa i najnovijih rezultata istraživanja u specifičnom području studija.
The emphasis is primarily on theoretical and practical education, understanding of theoretical approaches and latest research results in the specific field of study.

Strije su ožiljci koji mogu nastati na koži, a mogu biti tamnosmeđe, crvenkasto-crne, ljubičaste ili ružičaste boje sa srebrnkasto-bijelim odsjajem, ovisno o vašoj koži.
Stretch marks are scars which can occur on the skin, and they can be dark brown, reddish-black, purple or pink with silvery-white reflection, depending on your skin.

U prve dvije godine nije mi pristupio niti jedan od velikih ulagača kako bi pitao o ulaganjima u Hrvatsku, no u posljednjih godinu dana to se promijenilo. U Australiji turisti na hranu i piće godišnje potroše 10,3 milijuna dolara.
In the first two years none of large investors approached me in order to ask about the investments in Croatia, but in the last year that has changed. In Australia tourists yearly spend 10.3 million dollars on food and drink.

Smatram da bih se mogla dobro uklopiti u vaš postojeći tim, doprinijeti mu svojim iskustvom i sposobnostima te učiti nove sadržaje surađujući s iskusnim stručnjacima.
I believe that I could be a good member of your existing team, contribute with my experience and competence and learn new contents by co-operating with experienced professionals.

Poštovani, želja nam je stupiti u kontakt s Vašom tvrtkom u svezi zastupanja Vaših proizvoda u Republici Hrvatskoj.
Dear Sir/Madam, we wish to contact your company regarding the representation of your products in the Republic of Croatia.

U ovom radu sažet je povijesni razvoj streljaštva u Karlovačkoj županiji, što obuhvaća periode od nastanka grada, strijelaca iz 1800 godine, razdoblja između dva svjetska rata, za vrijeme NDH, poslijeratni period, streljaštvo u domovinskom ratu, pa sve do 2007 godine.
In this work the historical improvement of rifle shooting in Karlovačka County is summarised, which includes the periods from town origin, shooters from 1800, periods between two world wars, during NDH, postwar period, rifle shooting in the homeland-war, and all up to 2007.

Okrivljenik je objekt kaznenog postupka kada se prema njemu primjenjuju mjere prisile ili kada služi kao dokazno sredstvo.
The accused is the object of criminal proceedings when coercion measures are applied against him or when he serves as a means of evidence.

Dobrodošao u naš klub. Nadam se da ćeš naći nešto zanimljivo za sebe. Ne bi bilo loše ni kada bi nešto rekao o sebi.
Welcome to our club. I hope that you will find something interesting for yourself. It also would not be bad if you said something about yourself.

Prvi dan sam bila sretna što ću napokon vidjeti svoje prijateljice i malo popričati s njima.
First day I was happy that I will finally see my friends and chat with them a little.

Promatrajući djelatnosti Vaše organizacije, posebno nas zanima postoji li mogućnost suradnje sa Vašom organizacijom.
By observing the activities of your organisation, we are especially interested if there is a possibility of cooperation with your organisation.

Neću kupovati mačka u vreći, jer nisam tako lakouman niti dovoljno bogat.
I will not buy goods of unknown quality, because I am not thoughtless nor rich enough.

Strasti koje u svom životu najviše cijenim su ljubav i znanje.
Passions which I appreciate the most in my life are love and knowledge.

Dijete je biće u razvoju koje treba sredinu u kojoj će se osjećati sigurno i zaštićeno kako bi moglo razvijali svoje potencijale.
A child is a being in development which needs an environment in which it will feel secure and protected in order to develop its potentials.

Prvi jezični spomenici na slavenskom jeziku na području Bosne i Hercegovine potječu iz 11. ili 12. stoljeća.
First language memorials in the Slavic language in the area of Bosnia and Hercegovina originate from the 11th or 12th century.

U drugoj posudi pripremiti prosijano brašno, vodu, šećer, ulje, sol te dodati kvasac i umijesiti tijesto.
In the other container prepare sifted flower, water, sugar, oil, salt and then add yeast and knead the dough.

Novi ciklus slika ulja na platnu, nastao tijekom 2007, bavi se na specifičan način temom japanskih stripova i crtića, mangi, koji su po stereotipu drugačijeg tretmana kose i velikih očiju postali svjetski popularni i proširili se na zapad.
The new cycle of oil paintings, which came into being during 2007, deal in a specific way with the theme of Japanese comics and cartoons, mangas, which with stereotype of the different hair treatment and large eyes became popular worldwide and spread to the west.

Skijalište je puno dugih skijaških staza koje očaravaju svakog skijaša, također postoji mnogo staza za nočna skijanja pored kojih se nalaze noćni barovi.
The ski area is full of long ski trails which fascinate every skier, there are also many slopes for night skiing next to which night clubs are located.

Studio koji nam grafički obrađuje katalog nema neke fontove, jer rade na PC računalima dok Vi radite na Macintosh računalima.
The studio which graphically edits our catalog lacks some fonts, because they work on PC computers while you work on Macintosh computers.

Inodobavljač je faksom obavijestio našeg klijenta da zbog dugog kašnjenja pri otvaranju bankovne garancije nije u mogućnosti isporučiti repromaterijal.
The foreign supplier has informed our client by fax that because of a long delay during the opening of the bank guarantee he is not able to deliver the input materials.

U ovim teškim trenucima, zbog gubitka vaše majke, primite moju iskrenu sućut.
In these difficult moments, because of loss of your mother, please accept my sincere condolences.

Od veljače ove godine posjedujem licencu za obavljanje privatne zaštite, kao zaštitar.
From February of this year I am in possession of a license for private protection, as a security guard.